Đang tải...
Tìm thấy 2531 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Mặt Dây Chuyền Cefalania Đá Tanzanite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Cefalania

  Vàng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.68 crt - AAA

  15.552.952,00 ₫
  3.355.216  - 177.899.449  3.355.216 ₫ - 177.899.449 ₫
 2. Mặt Dây Chuyền Monissa Đá Tanzanite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Monissa

  Vàng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.975 crt - AAA

  20.734.746,00 ₫
  4.767.055  - 1.123.334.998  4.767.055 ₫ - 1.123.334.998 ₫
 3. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Armelda Đá Tanzanite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Armelda

  Vàng 14K & Đá Tanzanite

  0.5 crt - AAA

  11.643.219,00 ₫
  2.331.888  - 1.008.741.254  2.331.888 ₫ - 1.008.741.254 ₫
 4. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Arlenys Đá Tanzanite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Arlenys

  Vàng 14K & Đá Tanzanite

  0.25 crt - AAA

  7.376.337,00 ₫
  1.885.788  - 220.224.918  1.885.788 ₫ - 220.224.918 ₫
 5. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Albina Đá Tanzanite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Albina

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  1.25 crt - AAA

  27.382.725,00 ₫
  3.061.871  - 3.198.067.085  3.061.871 ₫ - 3.198.067.085 ₫
 6. Mặt Dây Chuyền Jayson Đá Tanzanite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Jayson

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.756 crt - AAA

  16.639.543,00 ₫
  4.006.792  - 1.043.158.584  4.006.792 ₫ - 1.043.158.584 ₫
 7. Mặt Dây Chuyền Goretty Đá Tanzanite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Goretty

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.36 crt - AAA

  13.242.151,00 ₫
  3.955.423  - 882.697.600  3.955.423 ₫ - 882.697.600 ₫
 8. Mặt Dây Chuyền Aika Đá Tanzanite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Aika

  Vàng 14K & Đá Tanzanite

  0.15 crt - AAA

  9.693.354,00 ₫
  3.437.406  - 45.596.866  3.437.406 ₫ - 45.596.866 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Mặt Dây Chuyền Dyta Đá Tanzanite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Dyta

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.306 crt - AAA

  8.548.904,00 ₫
  2.757.711  - 60.291.143  2.757.711 ₫ - 60.291.143 ₫
 11. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Arlecia Đá Tanzanite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Arlecia

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.1 crt - AAA

  6.829.119,00 ₫
  1.804.678  - 30.780.924  1.804.678 ₫ - 30.780.924 ₫
 12. Mặt Dây Chuyền Malcha Đá Tanzanite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Malcha

  Vàng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.46 crt - AAA

  11.760.016,00 ₫
  3.842.411  - 118.324.761  3.842.411 ₫ - 118.324.761 ₫
 13. Mặt Dây Chuyền Samariel Đá Tanzanite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Samariel

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.34 crt - AAA

  11.071.399,00 ₫
  2.838.820  - 868.922.560  2.838.820 ₫ - 868.922.560 ₫
 14. Mặt Dây Chuyền Virginia Đá Tanzanite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Virginia

  Vàng Hồng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  1.286 crt - AAA

  31.449.267,00 ₫
  5.312.650  - 3.224.305.899  5.312.650 ₫ - 3.224.305.899 ₫
 15. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Outen 3.70 crt Đá Tanzanite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Outen 3.70 crt

  Vàng 14K & Đá Tanzanite

  3.7 crt - AAA

  49.366.554,00 ₫
  4.116.290  - 1.531.435.803  4.116.290 ₫ - 1.531.435.803 ₫
 16. Xem Cả Bộ
  Dây Chuyền Denisa Đá Tanzanite

  Dây Chuyền GLAMIRA Denisa

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  2.024 crt - AAA

  36.777.869,00 ₫
  10.563.116  - 2.850.946.855  10.563.116 ₫ - 2.850.946.855 ₫
 17. Mặt Dây Chuyền Elivina Đá Tanzanite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Elivina

  Vàng Hồng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  2.1 crt - AAA

  39.345.245,00 ₫
  4.576.178  - 4.286.957.721  4.576.178 ₫ - 4.286.957.721 ₫
 18. Dây Chuyền Kcalm Đá Tanzanite

  Dây Chuyền GLAMIRA Kcalm

  Vàng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.342 crt - AAA

  16.245.623,00 ₫
  6.110.223  - 85.407.950  6.110.223 ₫ - 85.407.950 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Mặt Dây Chuyền Janneke Đá Tanzanite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Janneke

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.935 crt - AAA

  21.493.386,00 ₫
  6.312.996  - 1.125.362.726  6.312.996 ₫ - 1.125.362.726 ₫
 21. Xem Cả Bộ
  Dây Chuyền Zarita Đá Tanzanite

  Dây Chuyền GLAMIRA Zarita

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.285 crt - AAA

  12.242.616,00 ₫
  5.162.868  - 72.754.920  5.162.868 ₫ - 72.754.920 ₫
 22. Mặt Dây Chuyền Tinatin Đá Tanzanite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Tinatin

  Vàng Hồng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.334 crt - AAA

  25.374.191,00 ₫
  6.402.217  - 331.249.856  6.402.217 ₫ - 331.249.856 ₫
 23. Mặt Dây Chuyền Jackelyn Đá Tanzanite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Jackelyn

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  3.014 crt - AAA

  28.430.925,00 ₫
  7.910.847  - 233.864.775  7.910.847 ₫ - 233.864.775 ₫
 24. Mặt Dây Chuyền Dodgen Đá Tanzanite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Dodgen

  Vàng 14K & Đá Tanzanite

  0.2 crt - AAA

  20.258.094,00 ₫
  8.066.306  - 114.755.956  8.066.306 ₫ - 114.755.956 ₫
 25. Mặt Dây Chuyền Diacid Đá Tanzanite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Diacid

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.296 crt - AAA

  13.311.635,00 ₫
  5.190.987  - 256.034.619  5.190.987 ₫ - 256.034.619 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Dây Chuyền Hikari Đá Tanzanite

  Dây Chuyền GLAMIRA Hikari

  Vàng 14K & Đá Tanzanite

  0.6 crt - AAA

  11.898.983,00 ₫
  5.192.067  - 74.336.550  5.192.067 ₫ - 74.336.550 ₫
 28. Mặt Dây Chuyền Donitra Đá Tanzanite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Donitra

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.345 crt - AAA

  11.700.536,00 ₫
  3.160.553  - 872.748.211  3.160.553 ₫ - 872.748.211 ₫
 29. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Arnecia Đá Tanzanite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Arnecia

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  2 crt - AAA

  33.046.037,00 ₫
  3.812.130  - 3.491.749.877  3.812.130 ₫ - 3.491.749.877 ₫
 30. Mặt Dây Chuyền Cupide Đá Tanzanite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Cupide

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.1 crt - AAA

  8.918.762,00 ₫
  3.041.052  - 42.744.526  3.041.052 ₫ - 42.744.526 ₫
 31. Mặt Dây Chuyền Twig Đá Tanzanite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Twig

  Vàng 14K & Đá Tanzanite

  0.76 crt - AAA

  22.917.665,00 ₫
  3.821.863  - 1.035.683.019  3.821.863 ₫ - 1.035.683.019 ₫
 32. Dây Chuyền Wequro Đá Tanzanite

  Dây Chuyền GLAMIRA Wequro

  Vàng 14K & Đá Tanzanite

  3.7 crt - AAA

  46.710.229,00 ₫
  3.711.555  - 1.516.227.836  3.711.555 ₫ - 1.516.227.836 ₫
 33. Mặt Dây Chuyền Inga Đá Tanzanite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Inga

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.558 crt - AAA

  16.644.410,00 ₫
  3.882.154  - 205.706.373  3.882.154 ₫ - 205.706.373 ₫
 34. Dây Chuyền Emanuel Đá Tanzanite

  Dây Chuyền GLAMIRA Emanuel

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.536 crt - AAA

  16.642.518,00 ₫
  4.650.258  - 795.897.267  4.650.258 ₫ - 795.897.267 ₫
 35. Dây Chuyền Gryt Đá Tanzanite

  Dây Chuyền GLAMIRA Gryt

  Vàng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.62 crt - AAA

  16.159.377,00 ₫
  7.551.263  - 74.437.669  7.551.263 ₫ - 74.437.669 ₫
 36. Dây Chuyền Cielo Đá Tanzanite

  Dây Chuyền GLAMIRA Cielo

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.472 crt - AAA

  16.824.202,00 ₫
  5.351.041  - 206.152.475  5.351.041 ₫ - 206.152.475 ₫
 37. Dây Chuyền Grumpy Đá Tanzanite

  Dây Chuyền GLAMIRA Grumpy

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.51 crt - AAA

  20.826.400,00 ₫
  5.157.190  - 116.324.066  5.157.190 ₫ - 116.324.066 ₫
 38. Dây Chuyền Alysoun Đá Tanzanite

  Dây Chuyền GLAMIRA Alysoun

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.153 crt - AAA

  9.462.193,00 ₫
  4.327.984  - 48.151.804  4.327.984 ₫ - 48.151.804 ₫
 39. Mặt Dây Chuyền Adorlie Đá Tanzanite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Adorlie

  Vàng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  1.09 crt - AAA

  19.816.050,00 ₫
  5.555.978  - 155.161.844  5.555.978 ₫ - 155.161.844 ₫
 40. Mặt Dây Chuyền Torima Đá Tanzanite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Torima

  Vàng Hồng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.34 crt - AAA

  10.242.465,00 ₫
  3.103.777  - 242.651.606  3.103.777 ₫ - 242.651.606 ₫
 41. Mặt Dây Chuyền Celmona Đá Tanzanite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Celmona

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  2.56 crt - AAA

  44.258.570,00 ₫
  5.839.860  - 4.884.042.900  5.839.860 ₫ - 4.884.042.900 ₫
 42. Dây Chuyền Lucern Đá Tanzanite

  Dây Chuyền GLAMIRA Lucern

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.26 crt - AAA

  17.094.835,00 ₫
  7.875.699  - 99.101.886  7.875.699 ₫ - 99.101.886 ₫
 43. Mặt Dây Chuyền Betzaida Đá Tanzanite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Betzaida

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.33 crt - AAA

  12.106.894,00 ₫
  3.698.578  - 874.140.586  3.698.578 ₫ - 874.140.586 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Mặt Dây Chuyền Rodnetta Đá Tanzanite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Rodnetta

  Vàng 14K & Đá Tanzanite

  0.8 crt - AAA

  22.203.363,00 ₫
  5.753.343  - 1.711.944.263  5.753.343 ₫ - 1.711.944.263 ₫
 46. Mặt Dây Chuyền Sayda Đá Tanzanite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Sayda

  Vàng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.51 crt - AAA

  16.351.607,00 ₫
  6.759.097  - 915.506.262  6.759.097 ₫ - 915.506.262 ₫
 47. Mặt Dây Chuyền Mathilda Đá Tanzanite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Mathilda

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Tanzanite

  0.35 crt - AAA

  8.159.310,00 ₫
  2.210.224  - 325.802.023  2.210.224 ₫ - 325.802.023 ₫
 48. Mặt Dây Chuyền Philodoxia Đá Tanzanite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Philodoxia

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.38 crt - AAA

  10.342.228,00 ₫
  3.349.267  - 242.394.755  3.349.267 ₫ - 242.394.755 ₫
 49. Mặt Dây Chuyền Mienfoo Đá Tanzanite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Mienfoo

  Vàng 14K & Đá Tanzanite

  1.09 crt - AAA

  20.681.215,00 ₫
  3.575.292  - 2.077.611.456  3.575.292 ₫ - 2.077.611.456 ₫
 50. Dây Chuyền Leta Đá Tanzanite

  Dây Chuyền GLAMIRA Leta

  Vàng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.13 crt - AAA

  9.097.742,00 ₫
  3.920.275  - 45.826.676  3.920.275 ₫ - 45.826.676 ₫
 51. Mặt Dây Chuyền Victoire Đá Tanzanite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Victoire

  Vàng 14K & Đá Tanzanite

  0.6 crt - AAA

  10.948.114,00 ₫
  3.575.292  - 92.761.856  3.575.292 ₫ - 92.761.856 ₫
 52. Mặt Dây Chuyền Aphesis Đá Tanzanite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Aphesis

  Vàng Hồng 14K & Đá Tanzanite

  0.36 crt - AAA

  17.388.994,00 ₫
  6.225.129  - 1.215.299.287  6.225.129 ₫ - 1.215.299.287 ₫
 53. Mặt Dây Chuyền Aiguefonde Đá Tanzanite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Aiguefonde

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.97 crt - AAA

  29.695.146,00 ₫
  4.339.340  - 2.678.468.202  4.339.340 ₫ - 2.678.468.202 ₫
 54. Mặt Dây Chuyền Vedia Đá Tanzanite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Vedia

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  1.038 crt - AAA

  18.787.857,00 ₫
  5.645.198  - 1.759.217.398  5.645.198 ₫ - 1.759.217.398 ₫
 55. Dây Chuyền Harvey Đá Tanzanite

  Dây Chuyền GLAMIRA Harvey

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.73 crt - AAA

  12.556.239,00 ₫
  4.525.891  - 271.229.070  4.525.891 ₫ - 271.229.070 ₫
 56. Mặt Dây Chuyền Lena Đá Tanzanite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lena

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.16 crt - AAA

  8.499.427,00 ₫
  3.080.795  - 36.593.749  3.080.795 ₫ - 36.593.749 ₫
 57. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Armetrice Đá Tanzanite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Armetrice

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.8 crt - AAA

  15.899.018,00 ₫
  2.554.938  - 1.675.850.685  2.554.938 ₫ - 1.675.850.685 ₫
 58. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Arnardia Đá Tanzanite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Arnardia

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  1.25 crt - AAA

  22.104.950,00 ₫
  3.244.366  - 2.875.293.129  3.244.366 ₫ - 2.875.293.129 ₫
 59. Mặt Dây Chuyền Shoogy Đá Tanzanite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Shoogy

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.258 crt - AAA

  12.205.304,00 ₫
  4.602.674  - 70.051.282  4.602.674 ₫ - 70.051.282 ₫
 60. Dây Chuyền Velours Đá Tanzanite

  Dây Chuyền GLAMIRA Velours

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.31 crt - AAA

  12.034.975,00 ₫
  5.015.249  - 197.419.718  5.015.249 ₫ - 197.419.718 ₫
 61. Mặt Dây Chuyền Zaira Đá Tanzanite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Zaira

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.3 crt - AAA

  10.744.801,00 ₫
  3.739.673  - 67.536.902  3.739.673 ₫ - 67.536.902 ₫
 62. Mặt Dây Chuyền Volna Đá Tanzanite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Volna

  Vàng 14K & Đá Tanzanite

  0.8 crt - AAA

  23.584.653,00 ₫
  6.955.111  - 1.719.852.413  6.955.111 ₫ - 1.719.852.413 ₫
 63. Ceramic Jewellery
 64. Mặt Dây Chuyền Manucan Đá Tanzanite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Manucan

  Vàng 14K & Đá Tanzanite

  0.65 crt - AAA

  16.188.577,00 ₫
  3.837.815  - 179.481.077  3.837.815 ₫ - 179.481.077 ₫
 65. Mặt Dây Chuyền Olga Đá Tanzanite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Olga

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.79 crt - AAA

  19.802.802,00 ₫
  2.183.188  - 229.985.056  2.183.188 ₫ - 229.985.056 ₫

You’ve viewed 60 of 2531 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng