Đang tải...
Tìm thấy 66 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Mặt Dây Chuyền Larenda Đá Topaz Trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Larenda

  Vàng 14K & Đá Topaz Trắng

  2.4 crt - AAA

  19.464.036,00 ₫
  6.462.778  - 1.747.037.498  6.462.778 ₫ - 1.747.037.498 ₫
 2. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Albina Đá Topaz Trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Albina

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Trắng

  1.25 crt - AAA

  14.837.840,00 ₫
  3.061.871  - 3.198.067.085  3.061.871 ₫ - 3.198.067.085 ₫
 3. Mặt Dây Chuyền Cygan Đá Topaz Trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Cygan

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Trắng

  1.25 crt - AAA

  16.112.876,00 ₫
  3.791.853  - 3.205.366.910  3.791.853 ₫ - 3.205.366.910 ₫
 4. Mặt Dây Chuyền Hypate Đá Topaz Trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Hypate

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Trắng & Kim Cương

  2.728 crt - AAA

  27.445.449,00 ₫
  6.112.927  - 1.759.920.342  6.112.927 ₫ - 1.759.920.342 ₫
 5. Mặt Dây Chuyền Meta Đá Topaz Trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Meta

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Topaz Trắng & Đá Swarovski & Đá Onyx Đen

  14.36 crt - AAA

  93.618.908,00 ₫
  14.583.429  - 9.801.394.638  14.583.429 ₫ - 9.801.394.638 ₫
 6. Dây Chuyền Darlene Đá Topaz Trắng

  Dây Chuyền GLAMIRA Darlene

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Trắng & Kim Cương

  1.44 crt - AAA

  22.330.163,00 ₫
  3.841.870  - 386.552.794  3.841.870 ₫ - 386.552.794 ₫
 7. Mặt Dây Chuyền Nishelle Đá Topaz Trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Nishelle

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Trắng & Kim Cương

  2.745 crt - AAA

  28.095.944,00 ₫
  4.712.442  - 960.643.518  4.712.442 ₫ - 960.643.518 ₫
 8. Mặt Dây Chuyền Reagan Đá Topaz Trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Reagan

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Trắng & Kim Cương

  11.322 crt - AAA

  208.895.049,00 ₫
  9.916.947  - 3.219.358.236  9.916.947 ₫ - 3.219.358.236 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Mặt Dây Chuyền Virginia Đá Topaz Trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Virginia

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Trắng & Đá Rhodolite

  1.286 crt - AAA

  18.985.492,00 ₫
  5.312.650  - 3.224.305.899  5.312.650 ₫ - 3.224.305.899 ₫
 11. Mặt Dây Chuyền Sinobia Đá Topaz Trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Sinobia

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Trắng

  4 crt - AAA

  32.446.640,00 ₫
  3.670.189  - 7.043.669.246  3.670.189 ₫ - 7.043.669.246 ₫
 12. Mặt Dây Chuyền Toucan Đá Topaz Trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Toucan

  Vàng 14K & Đá Topaz Trắng & Kim Cương Đen

  10.17 crt - AAA

  107.225.241,00 ₫
  7.872.996  - 22.469.863.347  7.872.996 ₫ - 22.469.863.347 ₫
 13. Mặt Dây Chuyền Mayonna Đá Topaz Trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Mayonna

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Trắng

  3.2 crt - AAA

  25.786.226,00 ₫
  6.002.078  - 5.877.576.189  6.002.078 ₫ - 5.877.576.189 ₫
 14. Mặt Dây Chuyền Ediline Đá Topaz Trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Ediline

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Trắng & Kim Cương Đen

  1.368 crt - AAA

  19.645.991,00 ₫
  4.882.772  - 398.583.991  4.882.772 ₫ - 398.583.991 ₫
 15. Mặt Dây Chuyền Hubertis Đá Topaz Trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Hubertis

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Trắng

  3.2 crt - AAA

  27.875.868,00 ₫
  6.526.584  - 5.889.539.792  6.526.584 ₫ - 5.889.539.792 ₫
 16. Mặt Dây Chuyền Jatonya Đá Topaz Trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Jatonya

  Vàng 14K & Đá Topaz Trắng & Kim Cương Đen

  4.08 crt - AAA

  41.382.438,00 ₫
  8.689.495  - 7.094.970.801  8.689.495 ₫ - 7.094.970.801 ₫
 17. Mặt Dây Chuyền Acrux Đá Topaz Trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Acrux

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Trắng & Kim Cương

  1.678 crt - AAA

  35.272.483,00 ₫
  6.857.509  - 3.281.744.708  6.857.509 ₫ - 3.281.744.708 ₫
 18. Mặt Dây Chuyền Caprice Đá Topaz Trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Caprice

  Vàng 14K & Đá Topaz Trắng & Kim Cương

  9.28 crt - AAA

  51.949.610,00 ₫
  9.437.051  - 12.750.456.558  9.437.051 ₫ - 12.750.456.558 ₫
 19. Mặt Dây Chuyền Erato Đá Topaz Trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Erato

  Vàng 14K & Đá Topaz Trắng & Kim Cương Đen

  2.67 crt - AAA

  25.338.772,00 ₫
  6.871.298  - 1.780.900.577  6.871.298 ₫ - 1.780.900.577 ₫
 20. Mặt Dây Chuyền Euterpe Đá Topaz Trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Euterpe

  Vàng 14K & Đá Topaz Trắng & Đá Swarovski

  9.196 crt - AAA

  37.522.993,00 ₫
  7.134.903  - 12.705.738.371  7.134.903 ₫ - 12.705.738.371 ₫
 21. Mặt Dây Chuyền Kleio Đá Topaz Trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Kleio

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Trắng & Kim Cương

  9.197 crt - AAA

  44.518.659,00 ₫
  7.608.040  - 12.712.078.407  7.608.040 ₫ - 12.712.078.407 ₫
 22. Mặt Dây Chuyền Orchidea Đá Topaz Trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Orchidea

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Trắng & Kim Cương Đen

  2.735 crt - AAA

  30.791.472,00 ₫
  9.120.725  - 1.812.127.608  9.120.725 ₫ - 1.812.127.608 ₫
 23. Mặt Dây Chuyền Tarassaco Đá Topaz Trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Tarassaco

  Vàng 14K & Đá Topaz Trắng & Kim Cương

  4.665 crt - AAA

  28.436.062,00 ₫
  6.945.648  - 2.561.522.294  6.945.648 ₫ - 2.561.522.294 ₫
 24. Mặt Dây Chuyền Arctotis Đá Topaz Trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Arctotis

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Trắng & Kim Cương

  8.545 crt - AAA

  62.886.102,00 ₫
  9.806.098  - 4.332.311.272  9.806.098 ₫ - 4.332.311.272 ₫
 25. Bảo hành trọn đời
 26. Mặt Dây Chuyền Lene Đá Topaz Trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lene

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Trắng & Đá Swarovski

  3.605 crt - AAA

  30.886.370,00 ₫
  8.327.207  - 5.940.354.686  8.327.207 ₫ - 5.940.354.686 ₫
 27. Xem Cả Bộ
  Mặt Dây Chuyền Eleadora Đá Topaz Trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Eleadora

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Trắng & Kim Cương Đen

  1.71 crt - AAA

  37.299.943,00 ₫
  10.579.339  - 3.326.827.894  10.579.339 ₫ - 3.326.827.894 ₫
 28. Mặt Dây Chuyền Annelise Đá Topaz Trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Annelise

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Trắng & Kim Cương & Kim Cương Đen

  4.4 crt - AAA

  73.845.302,00 ₫
  12.052.822  - 1.191.453.186  12.052.822 ₫ - 1.191.453.186 ₫
 29. Mặt Dây Chuyền Emiko Đá Topaz Trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Emiko

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Trắng & Kim Cương Đen & Kim Cương

  10.12 crt - AAA

  75.312.297,00 ₫
  13.225.661  - 12.866.253.424  13.225.661 ₫ - 12.866.253.424 ₫
 30. Mặt Dây Chuyền Hue Đá Topaz Trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Hue

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Trắng & Kim Cương Đen

  7.53 crt - AAA

  48.150.997,00 ₫
  10.315.734  - 5.970.135.274  10.315.734 ₫ - 5.970.135.274 ₫
 31. Mặt Dây Chuyền Natisha Đá Topaz Trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Natisha

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Topaz Trắng & Kim Cương

  7.638 crt - AAA

  160.548.032,00 ₫
  12.979.089  - 901.149.935  12.979.089 ₫ - 901.149.935 ₫
 32. Mặt Dây Chuyền Rubie Đá Topaz Trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Rubie

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Topaz Trắng & Kim Cương

  5.338 crt - AAA

  108.856.077,00 ₫
  10.015.360  - 7.211.443.568  10.015.360 ₫ - 7.211.443.568 ₫
 33. Mặt Dây Chuyền Sharlene Đá Topaz Trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Sharlene

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Trắng & Kim Cương

  10.964 crt - AAA

  514.662.030,00 ₫
  13.058.576  - 7.286.415.480  13.058.576 ₫ - 7.286.415.480 ₫
 34. Dây Chuyền Hsiu Đá Topaz Trắng

  Dây Chuyền GLAMIRA Hsiu

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Trắng

  8.2 crt - AAA

  36.233.358,00 ₫
  10.676.670  - 2.949.413.397  10.676.670 ₫ - 2.949.413.397 ₫
 35. Mặt Dây Chuyền Hemingr Đá Topaz Trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Hemingr

  Vàng 14K & Đá Topaz Trắng & Kim Cương Đen

  1.525 crt - AAA

  25.560.472,00 ₫
  6.306.237  - 429.648.800  6.306.237 ₫ - 429.648.800 ₫
 36. Mặt Dây Chuyền Lancian Đá Topaz Trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lancian

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Trắng & Kim Cương

  4.48 crt - AAA

  116.394.093,00 ₫
  8.308.282  - 1.953.690.152  8.308.282 ₫ - 1.953.690.152 ₫
 37. Mặt Dây Chuyền Entrekin Đá Topaz Trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Entrekin

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Trắng & Kim Cương

  2.424 crt - AAA

  19.429.700,00 ₫
  6.131.853  - 1.745.699.201  6.131.853 ₫ - 1.745.699.201 ₫
 38. Mặt Dây Chuyền Cate Đá Topaz Trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Cate

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Trắng & Kim Cương

  8.62 crt - AAA

  289.576.506,00 ₫
  12.142.583  - 3.036.808.527  12.142.583 ₫ - 3.036.808.527 ₫
 39. Mặt Dây Chuyền Seiter Đá Topaz Trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Seiter

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Trắng & Kim Cương

  1.61 crt - AAA

  35.442.002,00 ₫
  5.645.198  - 3.264.211.612  5.645.198 ₫ - 3.264.211.612 ₫
 40. Dây Chuyền Stonjourner Đá Topaz Trắng

  Dây Chuyền GLAMIRA Stonjourner

  Vàng 14K & Đá Topaz Trắng & Kim Cương

  4.356 crt - AAA

  224.635.366,00 ₫
  11.270.929  - 2.040.828.444  11.270.929 ₫ - 2.040.828.444 ₫
 41. Mặt Dây Chuyền Gillison Đá Topaz Trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Gillison

  Vàng 14K & Đá Topaz Trắng & Kim Cương

  4.333 crt - AAA

  45.026.673,00 ₫
  6.053.988  - 7.083.493.850  6.053.988 ₫ - 7.083.493.850 ₫
 42. Mặt Dây Chuyền Haywood Đá Topaz Trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Haywood

  Vàng 14K & Đá Topaz Trắng & Kim Cương

  8.744 crt - AAA

  484.551.602,00 ₫
  10.560.414  - 7.569.243.169  10.560.414 ₫ - 7.569.243.169 ₫
 43. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 44. Mặt Dây Chuyền Mortred Đá Topaz Trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Mortred

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Trắng & Kim Cương

  9.588 crt - AAA

  71.204.658,00 ₫
  11.900.337  - 12.847.125.178  11.900.337 ₫ - 12.847.125.178 ₫
 45. Mặt Dây Chuyền Charest Đá Topaz Trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Charest

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Trắng & Kim Cương

  9.83 crt - AAA

  163.771.582,00 ₫
  11.837.883  - 2.584.908.769  11.837.883 ₫ - 2.584.908.769 ₫
 46. Mặt Dây Chuyền Lexus Đá Topaz Trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lexus

  Vàng 14K & Đá Topaz Trắng

  2.6 crt - AAA

  23.518.413,00 ₫
  4.827.617  - 948.679.911  4.827.617 ₫ - 948.679.911 ₫
 47. Mặt Dây Chuyền Marshell Đá Topaz Trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Marshell

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Topaz Trắng & Kim Cương

  2.576 crt - AAA

  58.487.009,00 ₫
  7.891.921  - 3.286.232.748  7.891.921 ₫ - 3.286.232.748 ₫
 48. Mặt Dây Chuyền Speier Đá Topaz Trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Speier

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Trắng & Kim Cương

  16.28 crt - AAA

  589.642.324,00 ₫
  10.066.459  - 17.053.027.810  10.066.459 ₫ - 17.053.027.810 ₫
 49. Mặt Dây Chuyền Zetina Đá Topaz Trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Zetina

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Trắng & Kim Cương

  8.58 crt - AAA

  514.596.061,00 ₫
  11.597.530  - 10.776.620.322  11.597.530 ₫ - 10.776.620.322 ₫
 50. Mặt Dây Chuyền Kowalski Đá Topaz Trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Kowalski

  Vàng 14K & Đá Topaz Trắng & Kim Cương

  5.75 crt - AAA

  358.206.221,00 ₫
  7.267.381  - 6.254.328.300  7.267.381 ₫ - 6.254.328.300 ₫
 51. Mặt Dây Chuyền Dayys Đá Topaz Trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Dayys

  Vàng 14K & Đá Topaz Trắng & Kim Cương

  3 crt - AAA

  37.270.203,00 ₫
  7.418.785  - 1.812.735.931  7.418.785 ₫ - 1.812.735.931 ₫
 52. Mặt Dây Chuyền Nikusha Đá Topaz Trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Nikusha

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Trắng & Kim Cương

  9.58 crt - AAA

  64.191.689,00 ₫
  10.842.944  - 12.791.011.150  10.842.944 ₫ - 12.791.011.150 ₫
 53. Mặt Dây Chuyền Tanger Đá Topaz Trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Tanger

  Vàng 14K & Đá Topaz Trắng & Kim Cương

  10.034 crt - AAA

  354.845.598,00 ₫
  15.957.958  - 7.591.088.567  15.957.958 ₫ - 7.591.088.567 ₫
 54. Mặt Dây Chuyền Hale Đá Topaz Trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Hale

  Vàng 14K & Đá Topaz Trắng & Kim Cương

  1.986 crt - AAA

  67.218.683,00 ₫
  14.638.853  - 3.550.810.872  14.638.853 ₫ - 3.550.810.872 ₫
 55. Mặt Dây Chuyền Jemminius Đá Topaz Trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Jemminius

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Trắng & Kim Cương

  6 crt - AAA

  475.562.001,00 ₫
  12.680.066  - 1.549.942.207  12.680.066 ₫ - 1.549.942.207 ₫
 56. Mặt Dây Chuyền Coroborer Đá Topaz Trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Coroborer

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Trắng

  1.2 crt - AAA

  19.716.286,00 ₫
  5.204.504  - 395.988.494  5.204.504 ₫ - 395.988.494 ₫
 57. Dây Chuyền Hatpin Đá Topaz Trắng

  Dây Chuyền GLAMIRA Hatpin

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Trắng

  3.7 crt - AAA

  22.597.554,00 ₫
  5.583.013  - 1.535.288.486  5.583.013 ₫ - 1.535.288.486 ₫
 58. Mặt Dây Chuyền Eveliness Đá Topaz Trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Eveliness

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Trắng & Đá Swarovski

  1.41 crt - AAA

  16.254.546,00 ₫
  3.872.962  - 3.220.480.248  3.872.962 ₫ - 3.220.480.248 ₫
 59. Dây Chuyền Perkese Đá Topaz Trắng

  Dây Chuyền GLAMIRA Perkese

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Trắng & Kim Cương

  4.006 crt - AAA

  33.424.007,00 ₫
  6.136.178  - 1.576.005.295  6.136.178 ₫ - 1.576.005.295 ₫
 60. Mặt Dây Chuyền Bleueti Đá Topaz Trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Bleueti

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Trắng & Kim Cương

  1.43 crt - AAA

  25.668.346,00 ₫
  4.866.549  - 407.546.548  4.866.549 ₫ - 407.546.548 ₫
 61. Dây Chuyền Mozetta Đá Topaz Trắng

  Dây Chuyền GLAMIRA Mozetta

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Trắng & Kim Cương

  1.388 crt - AAA

  43.497.494,00 ₫
  12.209.633  - 393.071.269  12.209.633 ₫ - 393.071.269 ₫
 62. Ceramic Jewellery
 63. Mặt Dây Chuyền Aeneas Đá Topaz Trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Aeneas

  Vàng 14K & Đá Topaz Trắng & Kim Cương

  2.58 crt - AAA

  201.574.406,00 ₫
  5.211.264  - 3.486.599.445  5.211.264 ₫ - 3.486.599.445 ₫
 64. Dây Chuyền Daylla Đá Topaz Trắng

  Dây Chuyền GLAMIRA Daylla

  Vàng 14K & Đá Topaz Trắng & Kim Cương

  3 crt - AAA

  53.881.090,00 ₫
  14.117.320  - 1.907.836.434  14.117.320 ₫ - 1.907.836.434 ₫

You’ve viewed 60 of 66 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng