Đang tải...
Tìm thấy 10348 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Mặt Dây Chuyền Nonta Kim Cương Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Nonta

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.02 crt - VS1

  9.205.078,00 ₫
  2.815.028  - 33.187.164  2.815.028 ₫ - 33.187.164 ₫
  Mới

 2. Mặt Dây Chuyền Zoya Kim Cương Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Zoya

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.02 crt - VS1

  9.151.815,00 ₫
  3.041.593  - 35.769.139  3.041.593 ₫ - 35.769.139 ₫
 3. Mặt Dây Chuyền Magia Kim Cương Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Magia

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  0.156 crt - VS1

  16.205.610,00 ₫
  2.876.671  - 46.042.967  2.876.671 ₫ - 46.042.967 ₫
 4. Mặt Dây Chuyền Anistas Kim Cương Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Anistas

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng & Đá Swarovski

  0.354 crt - VS1

  19.103.911,00 ₫
  5.272.095  - 80.784.729  5.272.095 ₫ - 80.784.729 ₫
 5. Cung Hoàng Đạo
  Mặt Dây Chuyền Foat - Leo Kim Cương Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Foat - Leo

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Vàng

  0.006 crt - VS1

  8.122.811,00 ₫
  2.547.909  - 29.631.880  2.547.909 ₫ - 29.631.880 ₫
 6. Dây Chuyền Pamphy Kim Cương Vàng

  Dây Chuyền GLAMIRA Pamphy

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng & Đá Sapphire Trắng

  0.142 crt - VS1

  12.952.050,00 ₫
  5.725.225  - 58.344.526  5.725.225 ₫ - 58.344.526 ₫
 7. Dây Chuyền Coaltara Kim Cương Vàng

  Dây Chuyền GLAMIRA Coaltara

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  0.045 crt - VS1

  8.879.829,00 ₫
  3.629.364  - 32.768.100  3.629.364 ₫ - 32.768.100 ₫
 8. Mặt Dây Chuyền Rufina Kim Cương Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Rufina

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  0.085 crt - VS1

  13.033.431,00 ₫
  4.047.888  - 51.112.295  4.047.888 ₫ - 51.112.295 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Mặt Dây Chuyền Contlearn Kim Cương Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Contlearn

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.025 crt - VS1

  7.366.062,00 ₫
  1.952.027  - 25.238.468  1.952.027 ₫ - 25.238.468 ₫
  Mới

 11. Mặt Dây Chuyền Carica Kim Cương Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Carica

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.005 crt - VS1

  7.447.983,00 ₫
  2.219.146  - 26.090.114  2.219.146 ₫ - 26.090.114 ₫
 12. Dây Chuyền Ilenn Kim Cương Vàng

  Dây Chuyền GLAMIRA Ilenn

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  0.166 crt - VS1

  16.649.548,00 ₫
  5.282.909  - 59.101.543  5.282.909 ₫ - 59.101.543 ₫
 13. Mặt Dây Chuyền Tranto Kim Cương Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Tranto

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.01 crt - VS1

  9.958.042,00 ₫
  3.534.196  - 39.473.127  3.534.196 ₫ - 39.473.127 ₫
  Mới

 14. Dây Chuyền Captolia Kim Cương Vàng

  Dây Chuyền GLAMIRA Captolia

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.03 crt - VS1

  10.701.001,00 ₫
  4.731.367  - 42.960.821  4.731.367 ₫ - 42.960.821 ₫
 15. Xem Cả Bộ
  Dây Chuyền Nampikkai Mother Kim Cương Vàng

  Dây Chuyền GLAMIRA Nampikkai Mother

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng & Đá Sapphire Trắng

  0.362 crt - VS1

  14.024.313,00 ₫
  5.437.557  - 78.567.744  5.437.557 ₫ - 78.567.744 ₫
 16. Mặt Dây Chuyền Idelia Kim Cương Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Idelia

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  0.82 crt - VS1

  47.157.411,00 ₫
  5.808.497  - 480.193.334  5.808.497 ₫ - 480.193.334 ₫
 17. Mặt Dây Chuyền Bohort Kim Cương Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Bohort

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.205 crt - VS1

  22.812.493,00 ₫
  5.414.037  - 74.552.844  5.414.037 ₫ - 74.552.844 ₫
 18. Dây Chuyền Suhtn Kim Cương Vàng

  Dây Chuyền GLAMIRA Suhtn

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng & Đá Swarovski

  0.448 crt - VS1

  28.284.388,00 ₫
  11.914.395  - 182.982.287  11.914.395 ₫ - 182.982.287 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Mặt Dây Chuyền Silya Kim Cương Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Silya

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.102 crt - VS1

  22.600.799,00 ₫
  7.078.127  - 91.572.253  7.078.127 ₫ - 91.572.253 ₫
 21. Mặt Dây Chuyền Nilges Kim Cương Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Nilges

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng & Đá Sapphire Trắng

  0.85 crt - VS1

  40.744.920,00 ₫
  8.505.648  - 172.059.588  8.505.648 ₫ - 172.059.588 ₫
 22. Mặt Dây Chuyền Cassini Kim Cương Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Cassini

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.07 crt - VS1

  12.253.431,00 ₫
  3.328.720  - 43.312.294  3.328.720 ₫ - 43.312.294 ₫
 23. Mặt Dây Chuyền Beler Kim Cương Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Beler

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.035 crt - VS1

  9.669.293,00 ₫
  2.958.862  - 35.958.396  2.958.862 ₫ - 35.958.396 ₫
 24. Dây Chuyền Beid Kim Cương Vàng

  Dây Chuyền GLAMIRA Beid

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  0.455 crt - VS1

  34.616.851,00 ₫
  8.070.362  - 231.471.517  8.070.362 ₫ - 231.471.517 ₫
 25. Mặt Dây Chuyền Potence Kim Cương Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Potence

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.04 crt - VS1

  9.812.044,00 ₫
  2.712.290  - 34.065.846  2.712.290 ₫ - 34.065.846 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Chữ viết tắt
  Dây Chuyền Drucilla S Kim Cương Vàng

  Dây Chuyền GLAMIRA Drucilla S

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.07 crt - VS1

  12.182.595,00 ₫
  4.325.821  - 42.906.747  4.325.821 ₫ - 42.906.747 ₫
 28. Mặt Dây Chuyền Benoy Kim Cương Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Benoy

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  0.375 crt - VS1

  24.606.627,00 ₫
  6.549.565  - 89.260.641  6.549.565 ₫ - 89.260.641 ₫
 29. Dây Chuyền Gobaith Kim Cương Vàng

  Dây Chuyền GLAMIRA Gobaith

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.198 crt - VS1

  19.782.525,00 ₫
  7.002.424  - 84.623.898  7.002.424 ₫ - 84.623.898 ₫
 30. Mặt Dây Chuyền Tessalin Kim Cương Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Tessalin

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  0.59 crt - VS1

  45.136.170,00 ₫
  5.034.175  - 1.049.904.158  5.034.175 ₫ - 1.049.904.158 ₫
 31. Mặt Dây Chuyền Ungripped Kim Cương Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Ungripped

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  1.32 crt - VS1

  108.069.588,00 ₫
  5.049.045  - 1.971.155.664  5.049.045 ₫ - 1.971.155.664 ₫
 32. Mặt Dây Chuyền Hilde Kim Cương Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Hilde

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.065 crt - VS1

  18.655.647,00 ₫
  6.934.833  - 78.405.527  6.934.833 ₫ - 78.405.527 ₫
 33. Mặt Dây Chuyền Lisa Kim Cương Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lisa

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.01 crt - VS1

  9.406.227,00 ₫
  3.264.643  - 37.296.693  3.264.643 ₫ - 37.296.693 ₫
 34. Mặt Dây Chuyền Maillec Kim Cương Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Maillec

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.05 crt - VS1

  10.306.269,00 ₫
  2.465.718  - 43.177.108  2.465.718 ₫ - 43.177.108 ₫
 35. Mặt Dây Chuyền Mecole Kim Cương Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Mecole

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  0.225 crt - VS1

  34.839.631,00 ₫
  3.822.945  - 191.958.366  3.822.945 ₫ - 191.958.366 ₫
 36. Mặt Dây Chuyền Viatrix Kim Cương Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Viatrix

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.015 crt - VS1

  9.310.248,00 ₫
  3.205.433  - 36.661.337  3.205.433 ₫ - 36.661.337 ₫
 37. Mặt Dây Chuyền Zoila Kim Cương Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Zoila

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.045 crt - VS1

  14.583.968,00 ₫
  5.489.468  - 64.698.080  5.489.468 ₫ - 64.698.080 ₫
 38. Mặt Dây Chuyền Marlisa Kim Cương Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Marlisa

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  0.544 crt - VS1

  58.270.989,00 ₫
  4.167.929  - 1.207.337.065  4.167.929 ₫ - 1.207.337.065 ₫
 39. Mặt Dây Chuyền Manotis Kim Cương Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Manotis

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.25 crt - VS1

  28.856.749,00 ₫
  6.676.907  - 270.918.153  6.676.907 ₫ - 270.918.153 ₫
 40. Mặt Dây Chuyền Letad Kim Cương Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Letad

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.205 crt - VS1

  22.706.241,00 ₫
  5.353.205  - 73.944.526  5.353.205 ₫ - 73.944.526 ₫
 41. Mặt Dây Chuyền Alano Kim Cương Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Alano

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  0.296 crt - VS1

  21.954.898,00 ₫
  4.825.995  - 82.853.013  4.825.995 ₫ - 82.853.013 ₫
 42. Mặt Dây Chuyền Negroni Kim Cương Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Negroni

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng & Đá Sapphire Trắng

  0.63 crt - VS1

  29.902.246,00 ₫
  7.570.189  - 141.102.919  7.570.189 ₫ - 141.102.919 ₫
 43. Dây Chuyền Birdun Kim Cương Vàng

  Dây Chuyền GLAMIRA Birdun

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  0.397 crt - VS1

  34.324.588,00 ₫
  9.063.949  - 231.802.443  9.063.949 ₫ - 231.802.443 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Mặt Dây Chuyền Burier Kim Cương Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Burier

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.015 crt - VS1

  9.203.995,00 ₫
  3.143.790  - 36.053.019  3.143.790 ₫ - 36.053.019 ₫
 46. Mặt Dây Chuyền Cambiamen Kim Cương Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Cambiamen

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Vàng

  0.03 crt - VS1

  8.653.265,00 ₫
  2.589.004  - 31.821.828  2.589.004 ₫ - 31.821.828 ₫
 47. Mặt Dây Chuyền Alcorix Kim Cương Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Alcorix

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.016 crt - VS1

  10.351.421,00 ₫
  3.636.935  - 41.081.793  3.636.935 ₫ - 41.081.793 ₫
 48. Mặt Dây Chuyền Surin Kim Cương Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Surin

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Vàng

  0.025 crt - VS1

  9.951.552,00 ₫
  3.406.584  - 40.040.888  3.406.584 ₫ - 40.040.888 ₫
 49. Dây Chuyền Hemlock Kim Cương Vàng

  Dây Chuyền GLAMIRA Hemlock

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  0.249 crt - VS1

  16.412.439,00 ₫
  4.266.341  - 60.791.318  4.266.341 ₫ - 60.791.318 ₫
 50. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Arlecia Kim Cương Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Arlecia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.1 crt - VS1

  13.047.489,00 ₫
  1.804.678  - 30.780.924  1.804.678 ₫ - 30.780.924 ₫
 51. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Arlenys Kim Cương Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Arlenys

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.25 crt - VS1

  20.002.331,00 ₫
  1.885.788  - 220.224.918  1.885.788 ₫ - 220.224.918 ₫
 52. Mặt Dây Chuyền Lessa Kim Cương Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lessa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  0.43 crt - VS1

  22.644.056,00 ₫
  4.744.886  - 88.949.720  4.744.886 ₫ - 88.949.720 ₫
 53. Dây Chuyền Paora Kim Cương Vàng

  Dây Chuyền GLAMIRA Paora

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.03 crt - VS1

  10.125.937,00 ₫
  4.166.306  - 39.432.569  4.166.306 ₫ - 39.432.569 ₫
 54. Mặt Dây Chuyền Bilancia Kim Cương Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Bilancia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.015 crt - VS1

  8.566.477,00 ₫
  2.737.434  - 32.403.107  2.737.434 ₫ - 32.403.107 ₫
 55. Mặt Dây Chuyền Naturale Kim Cương Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Naturale

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng & Ngọc Trai Đen

  0.06 crt - VS1

  11.930.616,00 ₫
  3.862.959  - 48.665.498  3.862.959 ₫ - 48.665.498 ₫
 56. Mặt Dây Chuyền Emoryer Kim Cương Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Emoryer

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.1 crt - VS1

  15.314.220,00 ₫
  3.143.790  - 43.758.391  3.143.790 ₫ - 43.758.391 ₫
 57. Mặt Dây Chuyền Begar Kim Cương Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Begar

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  0.45 crt - VS1

  27.823.417,00 ₫
  3.719.125  - 253.750.039  3.719.125 ₫ - 253.750.039 ₫
 58. Mặt Dây Chuyền Chaetas Kim Cương Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Chaetas

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.072 crt - VS1

  14.015.933,00 ₫
  4.278.508  - 52.896.694  4.278.508 ₫ - 52.896.694 ₫
 59. Dây Chuyền Acquario Kim Cương Vàng

  Dây Chuyền GLAMIRA Acquario

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Vàng

  0.02 crt - VS1

  8.845.224,00 ₫
  3.655.319  - 33.092.540  3.655.319 ₫ - 33.092.540 ₫
 60. Mặt Dây Chuyền Morobe Kim Cương Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Morobe

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Vàng

  0.056 crt - VS1

  13.702.581,00 ₫
  4.201.454  - 53.721.302  4.201.454 ₫ - 53.721.302 ₫
 61. Mặt Dây Chuyền Roe Kim Cương Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Roe

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.168 crt - VS1

  14.270.345,00 ₫
  2.506.813  - 39.392.015  2.506.813 ₫ - 39.392.015 ₫
 62. Mặt Dây Chuyền Dusknoir Kim Cương Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Dusknoir

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.36 crt - VS1

  21.110.012,00 ₫
  3.698.578  - 72.403.451  3.698.578 ₫ - 72.403.451 ₫
 63. Ceramic Jewellery
 64. Dây Chuyền Liezel Kim Cương Vàng

  Dây Chuyền GLAMIRA Liezel

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  0.105 crt - VS1

  11.791.919,00 ₫
  4.873.308  - 46.462.032  4.873.308 ₫ - 46.462.032 ₫
 65. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Albertine Kim Cương Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Albertine

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.93 crt - VS1

  202.716.964,00 ₫
  2.088.561  - 2.420.743.809  2.088.561 ₫ - 2.420.743.809 ₫

You’ve viewed 60 of 10348 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng