Đang tải...
Tìm thấy 12117 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Mặt dây chuyền nữ Ahishar Đá Thạch Anh Tím

  Mặt dây chuyền nữ Ahishar

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.11 crt - AAA

  19.060.663,00 ₫
  8.660.336  - 95.886.336  8.660.336 ₫ - 95.886.336 ₫
 2. Mặt dây chuyền nữ Olga Đá Thạch Anh Tím

  Mặt dây chuyền nữ Olga

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.79 crt - AAA

  9.709.481,00 ₫
  2.333.479  - 241.173.384  2.333.479 ₫ - 241.173.384 ₫
 3. Mặt dây chuyền nữ Yoshie Đá Thạch Anh Tím

  Mặt dây chuyền nữ Yoshie

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.3 crt - AAA

  10.321.647,00 ₫
  3.849.037  - 335.517.269  3.849.037 ₫ - 335.517.269 ₫
 4. Mặt dây chuyền nữ Sonny Đá Thạch Anh Tím

  Mặt dây chuyền nữ Sonny

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.385 crt - AAA

  13.693.800,00 ₫
  4.655.637  - 83.476.011  4.655.637 ₫ - 83.476.011 ₫
 5. Dây chuyền nữ Conwell Đá Thạch Anh Tím

  Dây chuyền nữ Conwell

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.335 crt - AAA

  13.622.480,00 ₫
  6.358.837  - 83.985.443  6.358.837 ₫ - 83.985.443 ₫
 6. Xem Cả Bộ
  Mặt dây chuyền nữ Eider Đá Thạch Anh Tím

  Mặt dây chuyền nữ Eider

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.882 crt - AAA

  20.148.581,00 ₫
  6.577.326  - 1.477.804.308  6.577.326 ₫ - 1.477.804.308 ₫
 7. Mặt dây chuyền nữ Vignale Đá Thạch Anh Tím

  Mặt dây chuyền nữ Vignale

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.165 crt - AAA

  10.436.835,00 ₫
  3.592.057  - 53.730.871  3.592.057 ₫ - 53.730.871 ₫
 8. Mặt dây chuyền nữ Carica Đá Thạch Anh Tím

  Mặt dây chuyền nữ Carica

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.005 crt - AAA

  7.644.301,00 ₫
  2.366.025  - 27.735.711  2.366.025 ₫ - 27.735.711 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Mặt dây chuyền nữ Hagano Đá Thạch Anh Tím

  Mặt dây chuyền nữ Hagano

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  1.94 crt - AAA

  30.471.079,00 ₫
  8.745.241  - 296.305.194  8.745.241 ₫ - 296.305.194 ₫
 11. Dây chuyền nữ Dalene Đá Thạch Anh Tím

  Dây chuyền nữ Dalene

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.15 crt - AAA

  7.879.490,00 ₫
  3.488.190  - 175.258.598  3.488.190 ₫ - 175.258.598 ₫
 12. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Arnardia Đá Thạch Anh Tím

  Mặt dây chuyền nữ Arnardia

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  1.25 crt - AAA

  13.900.404,00 ₫
  3.502.341  - 3.010.924.407  3.502.341 ₫ - 3.010.924.407 ₫
 13. Mặt dây chuyền nữ Ming Đá Thạch Anh Tím

  Mặt dây chuyền nữ Ming

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.2 crt - AAA

  12.090.507,00 ₫
  4.981.108  - 249.281.832  4.981.108 ₫ - 249.281.832 ₫
 14. Mặt dây chuyền nữ Elsie Đá Thạch Anh Tím

  Mặt dây chuyền nữ Elsie

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.122 crt - AAA

  13.418.425,00 ₫
  6.552.421  - 61.103.478  6.552.421 ₫ - 61.103.478 ₫
 15. Mặt dây chuyền nữ Fayanna Đá Thạch Anh Tím

  Mặt dây chuyền nữ Fayanna

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  1.173 crt - AAA

  17.665.952,00 ₫
  7.064.116  - 402.082.992  7.064.116 ₫ - 402.082.992 ₫
 16. Mặt dây chuyền nữ Weisshorn Đá Thạch Anh Tím

  Mặt dây chuyền nữ Weisshorn

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.015 crt - AAA

  8.599.486,00 ₫
  2.903.759  - 33.919.645  2.903.759 ₫ - 33.919.645 ₫
 17. Mặt dây chuyền nữ Zoya Đá Thạch Anh Tím

  Mặt dây chuyền nữ Zoya

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.02 crt - AAA

  9.312.690,00 ₫
  3.290.078  - 38.504.528  3.290.078 ₫ - 38.504.528 ₫
 18. Mặt dây chuyền nữ Dyta Đá Thạch Anh Tím

  Mặt dây chuyền nữ Dyta

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.306 crt - AAA

  8.748.919,00 ₫
  2.958.947  - 63.749.692  2.958.947 ₫ - 63.749.692 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Mặt dây chuyền nữ Anrai Đá Thạch Anh Tím

  Mặt dây chuyền nữ Anrai

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.46 crt - AAA

  17.079.256,00 ₫
  7.153.267  - 477.945.842  7.153.267 ₫ - 477.945.842 ₫
 21. Mặt dây chuyền nữ Inga Đá Thạch Anh Tím

  Mặt dây chuyền nữ Inga

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Kim Cương

  0.558 crt - AAA

  15.599.358,00 ₫
  4.181.300  - 216.791.417  4.181.300 ₫ - 216.791.417 ₫
 22. Mặt dây chuyền nữ Mecole Đá Thạch Anh Tím

  Mặt dây chuyền nữ Mecole

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.225 crt - AAA

  11.758.810,00 ₫
  4.120.734  - 202.216.017  4.120.734 ₫ - 202.216.017 ₫
 23. Mặt dây chuyền nữ Victoire Đá Thạch Anh Tím

  Mặt dây chuyền nữ Victoire

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.6 crt - AAA

  12.127.016,00 ₫
  3.850.169  - 98.164.622  3.850.169 ₫ - 98.164.622 ₫
 24. Dây chuyền nữ Hjerteneck Đá Thạch Anh Tím

  Dây chuyền nữ Hjerteneck

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.3 crt - AAA

  8.171.280,00 ₫
  3.541.114  - 323.206.012  3.541.114 ₫ - 323.206.012 ₫
 25. Mặt dây chuyền nữ Zoila Đá Thạch Anh Tím

  Mặt dây chuyền nữ Zoila

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.045 crt - AAA

  14.570.590,00 ₫
  5.970.537  - 70.060.983  5.970.537 ₫ - 70.060.983 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Mặt dây chuyền nữ Rewop Đá Thạch Anh Tím

  Mặt dây chuyền nữ Rewop

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.15 crt - AAA

  8.064.866,00 ₫
  3.627.152  - 176.319.915  3.627.152 ₫ - 176.319.915 ₫
 28. Mặt dây chuyền nữ Raijin Đá Thạch Anh Tím

  Mặt dây chuyền nữ Raijin

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.5 crt - AAA

  10.722.967,00 ₫
  3.141.494  - 1.062.957.222  3.141.494 ₫ - 1.062.957.222 ₫
 29. Mặt dây chuyền nữ Tranto Đá Thạch Anh Tím

  Mặt dây chuyền nữ Tranto

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.01 crt - AAA

  10.156.649,00 ₫
  3.807.151  - 42.381.872  3.807.151 ₫ - 42.381.872 ₫
 30. Chữ viết tắt
  Mặt dây chuyền nữ Exeren - N Đá Thạch Anh Tím

  Mặt dây chuyền nữ Exeren - N

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.952 crt - AAA

  17.822.178,00 ₫
  6.710.910  - 157.753.962  6.710.910 ₫ - 157.753.962 ₫
 31. Mặt dây chuyền nữ Paragrafon Đá Thạch Anh Tím

  Mặt dây chuyền nữ Paragrafon

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.2 crt - AAA

  12.106.074,00 ₫
  4.775.920  - 170.730.319  4.775.920 ₫ - 170.730.319 ₫
 32. Dây chuyền nữ Cotrouves Đá Thạch Anh Tím

  Dây chuyền nữ Cotrouves

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.8 crt - AAA

  16.172.186,00 ₫
  6.878.457  - 1.787.397.186  6.878.457 ₫ - 1.787.397.186 ₫
 33. Mặt dây chuyền nữ Milione Đá Thạch Anh Tím

  Mặt dây chuyền nữ Milione

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.64 crt - AAA

  16.358.693,00 ₫
  5.752.330  - 860.274.216  5.752.330 ₫ - 860.274.216 ₫
 34. Mặt dây chuyền nữ Karon Đá Thạch Anh Tím

  Mặt dây chuyền nữ Karon

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.2 crt - AAA

  13.032.956,00 ₫
  4.952.806  - 176.036.899  4.952.806 ₫ - 176.036.899 ₫
 35. Mặt dây chuyền nữ Sahmaria Đá Thạch Anh Tím

  Mặt dây chuyền nữ Sahmaria

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.16 crt - AAA

  14.277.949,00 ₫
  5.685.255  - 76.966.608  5.685.255 ₫ - 76.966.608 ₫
 36. Mặt dây chuyền nữ Shellos Đá Thạch Anh Tím

  Mặt dây chuyền nữ Shellos

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.44 crt - AAA

  12.387.392,00 ₫
  4.055.074  - 826.255.511  4.055.074 ₫ - 826.255.511 ₫
 37. Mặt dây chuyền nữ Maria Đá Thạch Anh Tím

  Mặt dây chuyền nữ Maria

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.5 crt - AAA

  10.278.063,00 ₫
  3.271.682  - 114.084.361  3.271.682 ₫ - 114.084.361 ₫
 38. Mặt dây chuyền nữ Griselda Đá Thạch Anh Tím

  Mặt dây chuyền nữ Griselda

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.431 crt - AAA

  11.223.341,00 ₫
  4.084.508  - 74.999.640  4.084.508 ₫ - 74.999.640 ₫
 39. Dây chuyền nữ Audrisa Đá Thạch Anh Tím

  Dây chuyền nữ Audrisa

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  1.822 crt - AAA

  23.555.829,00 ₫
  9.984.291  - 2.283.286.341  9.984.291 ₫ - 2.283.286.341 ₫
 40. Mặt dây chuyền nữ Hedyla Đá Thạch Anh Tím

  Mặt dây chuyền nữ Hedyla

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.474 crt - AAA

  13.382.482,00 ₫
  5.787.707  - 936.519.138  5.787.707 ₫ - 936.519.138 ₫
 41. Mặt dây chuyền nữ Wintigoh Đá Thạch Anh Tím

  Mặt dây chuyền nữ Wintigoh

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.03 crt - AAA

  7.535.057,00 ₫
  2.236.970  - 28.839.483  2.236.970 ₫ - 28.839.483 ₫
 42. Mặt dây chuyền nữ Sheldon Đá Thạch Anh Tím

  Mặt dây chuyền nữ Sheldon

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.108 crt - AAA

  9.546.179,00 ₫
  2.796.212  - 39.141.316  2.796.212 ₫ - 39.141.316 ₫
 43. Dây chuyền nữ Freyr Đá Thạch Anh Tím

  Dây chuyền nữ Freyr

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.14 crt - AAA

  13.544.369,00 ₫
  7.070.909  - 82.117.534  7.070.909 ₫ - 82.117.534 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Mặt dây chuyền nữ Zenitha Đá Thạch Anh Tím

  Mặt dây chuyền nữ Zenitha

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Kim Cương

  0.094 crt - AAA

  9.701.272,00 ₫
  2.968.287  - 41.858.283  2.968.287 ₫ - 41.858.283 ₫
 46. Dây chuyền nữ Ugniblanc Đá Thạch Anh Tím

  Dây chuyền nữ Ugniblanc

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.21 crt - AAA

  9.774.292,00 ₫
  4.487.525  - 190.414.187  4.487.525 ₫ - 190.414.187 ₫
 47. Xem Cả Bộ
  Dây chuyền nữ Iselin Đá Thạch Anh Tím

  Dây chuyền nữ Iselin

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  1.15 crt - AAA

  19.691.791,00 ₫
  7.828.264  - 1.820.142.312  7.828.264 ₫ - 1.820.142.312 ₫
 48. Mặt dây chuyền nữ Allumeur Đá Thạch Anh Tím

  Mặt dây chuyền nữ Allumeur

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.09 crt - AAA

  8.875.710,00 ₫
  2.817.722  - 40.174.332  2.817.722 ₫ - 40.174.332 ₫
 49. Dây chuyền nữ Lovissa Đá Thạch Anh Tím

  Dây chuyền nữ Lovissa

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.144 crt - AAA

  9.822.122,00 ₫
  4.816.957  - 50.108.246  4.816.957 ₫ - 50.108.246 ₫
 50. Mặt dây chuyền nữ Zencen Đá Thạch Anh Tím

  Mặt dây chuyền nữ Zencen

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.032 crt - AAA

  11.177.210,00 ₫
  4.308.941  - 49.995.039  4.308.941 ₫ - 49.995.039 ₫
 51. Mặt dây chuyền nữ Ladopa Đá Thạch Anh Tím

  Mặt dây chuyền nữ Ladopa

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Ngọc Trai Trắng

  0.08 crt - AAA

  11.458.246,00 ₫
  4.430.922  - 55.046.907  4.430.922 ₫ - 55.046.907 ₫
 52. Mặt dây chuyền nữ Sashka Đá Thạch Anh Tím

  Mặt dây chuyền nữ Sashka

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  1.15 crt - AAA

  16.742.465,00 ₫
  4.893.372  - 1.130.952.179  4.893.372 ₫ - 1.130.952.179 ₫
 53. Dây chuyền nữ Poelon Đá Thạch Anh Tím

  Dây chuyền nữ Poelon

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  0.302 crt - AAA

  9.968.441,00 ₫
  4.616.581  - 250.696.916  4.616.581 ₫ - 250.696.916 ₫
 54. Mặt dây chuyền nữ Mousily Đá Thạch Anh Tím

  Mặt dây chuyền nữ Mousily

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.015 crt - AAA

  9.340.992,00 ₫
  3.333.945  - 38.164.907  3.333.945 ₫ - 38.164.907 ₫
 55. Chữ viết tắt
  Mặt dây chuyền nữ Goudron - H Đá Thạch Anh Tím

  Mặt dây chuyền nữ Goudron - H

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.052 crt - AAA

  11.004.569,00 ₫
  4.151.300  - 50.447.871  4.151.300 ₫ - 50.447.871 ₫
 56. Mặt dây chuyền nữ Musfaro Đá Thạch Anh Tím

  Mặt dây chuyền nữ Musfaro

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.062 crt - AAA

  8.500.995,00 ₫
  2.731.684  - 36.664.915  2.731.684 ₫ - 36.664.915 ₫
 57. Chữ viết tắt
  Mặt dây chuyền nữ Deou - A Đá Thạch Anh Tím

  Mặt dây chuyền nữ Deou - A

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.112 crt - AAA

  11.357.775,00 ₫
  4.323.375  - 52.032.769  4.323.375 ₫ - 52.032.769 ₫
 58. Dây chuyền nữ Otunet Đá Thạch Anh Tím

  Dây chuyền nữ Otunet

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.022 crt - AAA

  9.826.932,00 ₫
  4.616.581  - 39.820.558  4.616.581 ₫ - 39.820.558 ₫
 59. Dây chuyền nữ Armita Đá Thạch Anh Tím

  Dây chuyền nữ Armita

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.102 crt - AAA

  8.633.730,00 ₫
  3.842.245  - 19.606.319  3.842.245 ₫ - 19.606.319 ₫
 60. Mặt dây chuyền nữ Anchalie Đá Thạch Anh Tím

  Mặt dây chuyền nữ Anchalie

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.8 crt - AAA

  17.210.294,00 ₫
  6.404.686  - 1.793.340.553  6.404.686 ₫ - 1.793.340.553 ₫
 61. Mặt dây chuyền nữ Shifra Đá Thạch Anh Tím

  Mặt dây chuyền nữ Shifra

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.015 crt - AAA

  8.265.808,00 ₫
  2.710.175  - 32.009.275  2.710.175 ₫ - 32.009.275 ₫
 62. Dây chuyền nữ Biddy Đá Thạch Anh Tím

  Dây chuyền nữ Biddy

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.23 crt - AAA

  9.087.408,00 ₫
  4.121.866  - 61.117.629  4.121.866 ₫ - 61.117.629 ₫
 63. Trang sức gốm sứ
 64. Mặt dây chuyền nữ Pepin Đá Thạch Anh Tím

  Mặt dây chuyền nữ Pepin

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.149 crt - AAA

  10.925.607,00 ₫
  3.957.716  - 50.065.796  3.957.716 ₫ - 50.065.796 ₫
 65. Mặt dây chuyền nữ Romi Đá Thạch Anh Tím

  Mặt dây chuyền nữ Romi

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.128 crt - AAA

  12.434.939,00 ₫
  4.882.617  - 63.862.897  4.882.617 ₫ - 63.862.897 ₫

You’ve viewed 60 of 12117 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng