Đang tải...
Tìm thấy 817 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Armelda Đá Thạch Anh Xanh

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Armelda

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  0.5 crt - AAA

  9.020.689,00 ₫
  2.331.888  - 1.008.741.254  2.331.888 ₫ - 1.008.741.254 ₫
 2. Mặt Dây Chuyền Campeurusen Đá Thạch Anh Xanh

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Campeurusen

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  0.576 crt - AAA

  12.702.234,00 ₫
  4.501.558  - 1.216.880.910  4.501.558 ₫ - 1.216.880.910 ₫
 3. Mặt Dây Chuyền Shellos Đá Thạch Anh Xanh

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Shellos

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  0.44 crt - AAA

  11.585.632,00 ₫
  3.737.510  - 787.894.501  3.737.510 ₫ - 787.894.501 ₫
 4. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Albina Đá Thạch Anh Xanh

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Albina

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  1.25 crt - AAA

  12.674.929,00 ₫
  3.061.871  - 3.198.067.085  3.061.871 ₫ - 3.198.067.085 ₫
 5. Mặt Dây Chuyền Neidelin Đá Thạch Anh Xanh

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Neidelin

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  0.574 crt - AAA

  17.341.137,00 ₫
  6.802.355  - 829.719.791  6.802.355 ₫ - 829.719.791 ₫
 6. Mặt Dây Chuyền Vlatko Đá Thạch Anh Xanh

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Vlatko

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  2 crt - AAA

  17.038.600,00 ₫
  3.872.962  - 1.277.347.798  3.872.962 ₫ - 1.277.347.798 ₫
 7. Mặt Dây Chuyền Rodnetta Đá Thạch Anh Xanh

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Rodnetta

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  0.8 crt - AAA

  16.228.321,00 ₫
  5.753.343  - 1.711.944.263  5.753.343 ₫ - 1.711.944.263 ₫
 8. Mặt Dây Chuyền Elivina Đá Thạch Anh Xanh

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Elivina

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  2.1 crt - AAA

  16.796.895,00 ₫
  4.576.178  - 4.286.957.721  4.576.178 ₫ - 4.286.957.721 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Mặt Dây Chuyền Brigadier Đá Thạch Anh Xanh

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Brigadier

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  0.44 crt - AAA

  12.718.997,00 ₫
  4.542.113  - 794.383.231  4.542.113 ₫ - 794.383.231 ₫
 11. Mặt Dây Chuyền Blanda Đá Thạch Anh Xanh

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Blanda

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  1.016 crt - AAA

  11.903.040,00 ₫
  3.355.216  - 1.473.131.828  3.355.216 ₫ - 1.473.131.828 ₫
 12. Mặt Dây Chuyền Marlisa Đá Thạch Anh Xanh

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Marlisa

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  0.544 crt - AAA

  11.362.851,00 ₫
  4.167.929  - 1.207.337.065  4.167.929 ₫ - 1.207.337.065 ₫
 13. Mặt Dây Chuyền Philesha Đá Thạch Anh Xanh

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Philesha

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  0.39 crt - AAA

  13.329.207,00 ₫
  3.236.255  - 1.198.563.755  3.236.255 ₫ - 1.198.563.755 ₫
 14. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Imene Đá Thạch Anh Xanh

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Imene

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  1 crt - AAA

  10.659.635,00 ₫
  2.372.442  - 2.193.475.903  2.372.442 ₫ - 2.193.475.903 ₫
 15. Mặt Dây Chuyền Agama Đá Thạch Anh Xanh

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Agama

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  0.475 crt - AAA

  10.977.041,00 ₫
  3.513.648  - 786.475.085  3.513.648 ₫ - 786.475.085 ₫
 16. Mặt Dây Chuyền Kane Đá Thạch Anh Xanh

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Kane

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  0.88 crt - AAA

  11.040.577,00 ₫
  2.952.373  - 1.100.218.882  2.952.373 ₫ - 1.100.218.882 ₫
 17. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Adela Đá Thạch Anh Xanh

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Adela

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  0.4 crt - AAA

  8.768.170,00 ₫
  2.048.006  - 1.405.770.657  2.048.006 ₫ - 1.405.770.657 ₫
 18. Dây Chuyền SYLVIE Besplaten Đá Thạch Anh Xanh

  Dây Chuyền SYLVIE Besplaten

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  1.13 crt - AAA

  11.607.802,00 ₫
  4.165.766  - 2.138.389.257  4.165.766 ₫ - 2.138.389.257 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Xem Cả Bộ
  Dây Chuyền Neta Đá Thạch Anh Xanh

  Dây Chuyền GLAMIRA Neta

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  0.895 crt - AAA

  15.588.099,00 ₫
  6.304.885  - 1.714.134.208  6.304.885 ₫ - 1.714.134.208 ₫
 21. Dây Chuyền Hayward Đá Thạch Anh Xanh

  Dây Chuyền GLAMIRA Hayward

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  0.44 crt - AAA

  10.239.761,00 ₫
  4.245.794  - 780.189.129  4.245.794 ₫ - 780.189.129 ₫
 22. Mặt Dây Chuyền Lana Đá Thạch Anh Xanh

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lana

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  1.135 crt - AAA

  11.153.319,00 ₫
  3.084.851  - 2.079.111.969  3.084.851 ₫ - 2.079.111.969 ₫
 23. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Imogen Đá Thạch Anh Xanh

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Imogen

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  0.86 crt - AAA

  9.215.622,00 ₫
  2.149.392  - 1.088.458.056  2.149.392 ₫ - 1.088.458.056 ₫
 24. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Outen Đá Thạch Anh Xanh

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Outen

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  2.68 crt - AAA

  15.572.148,00 ₫
  3.791.853  - 2.840.321.560  3.791.853 ₫ - 2.840.321.560 ₫
 25. Mặt Dây Chuyền Mazhira Đá Thạch Anh Xanh

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Mazhira

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  1.8 crt - AAA

  12.411.324,00 ₫
  2.725.268  - 4.243.631.909  2.725.268 ₫ - 4.243.631.909 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Mặt Dây Chuyền Nishelle Đá Thạch Anh Xanh

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Nishelle

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  2.745 crt - AAA

  18.957.644,00 ₫
  4.712.442  - 960.643.518  4.712.442 ₫ - 960.643.518 ₫
 28. Mặt Dây Chuyền Lesbonna Đá Thạch Anh Xanh

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lesbonna

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  5.6 crt - AAA

  43.242.271,00 ₫
  9.947.228  - 1.651.071.829  9.947.228 ₫ - 1.651.071.829 ₫
 29. Mặt Dây Chuyền Menyiona Đá Thạch Anh Xanh

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Menyiona

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  1.096 crt - AAA

  18.130.061,00 ₫
  7.271.706  - 2.242.668.619  7.271.706 ₫ - 2.242.668.619 ₫
 30. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Albertine Đá Thạch Anh Xanh

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Albertine

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  0.93 crt - AAA

  10.407.115,00 ₫
  2.088.561  - 2.420.743.809  2.088.561 ₫ - 2.420.743.809 ₫
 31. Mặt Dây Chuyền Faunus Đá Thạch Anh Xanh

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Faunus

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  0.8 crt - AAA

  12.296.960,00 ₫
  3.913.517  - 1.689.436.470  3.913.517 ₫ - 1.689.436.470 ₫
 32. Mặt Dây Chuyền Heloise Đá Thạch Anh Xanh

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Heloise

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  0.755 crt - AAA

  11.228.751,00 ₫
  3.255.181  - 1.539.316.911  3.255.181 ₫ - 1.539.316.911 ₫
 33. Mặt Dây Chuyền Otello Đá Thạch Anh Xanh

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Otello

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  1.15 crt - AAA

  15.721.659,00 ₫
  5.069.322  - 1.731.653.792  5.069.322 ₫ - 1.731.653.792 ₫
 34. Mặt Dây Chuyền Victreebel Đá Thạch Anh Xanh

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Victreebel

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  1.08 crt - AAA

  16.070.158,00 ₫
  5.454.591  - 1.716.283.608  5.454.591 ₫ - 1.716.283.608 ₫
 35. Mặt Dây Chuyền Unallegedly Đá Thạch Anh Xanh

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Unallegedly

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  2.358 crt - AAA

  15.972.826,00 ₫
  4.294.459  - 2.118.666.210  4.294.459 ₫ - 2.118.666.210 ₫
 36. Mặt Dây Chuyền Indraft Đá Thạch Anh Xanh

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Indraft

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  1.036 crt - AAA

  12.324.536,00 ₫
  2.773.933  - 2.666.666.816  2.773.933 ₫ - 2.666.666.816 ₫
 37. Mặt Dây Chuyền Deolinda Đá Thạch Anh Xanh

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Deolinda

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  0.44 crt - AAA

  12.789.833,00 ₫
  4.643.770  - 794.788.779  4.643.770 ₫ - 794.788.779 ₫
 38. Mặt Dây Chuyền Montiara Đá Thạch Anh Xanh

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Montiara

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  0.94 crt - AAA

  12.665.195,00 ₫
  5.193.689  - 1.112.993.582  5.193.689 ₫ - 1.112.993.582 ₫
 39. Mặt Dây Chuyền Aygen Đá Thạch Anh Xanh

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Aygen

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  0.427 crt - AAA

  13.886.969,00 ₫
  5.277.503  - 891.497.948  5.277.503 ₫ - 891.497.948 ₫
 40. Mặt Dây Chuyền Goretty Đá Thạch Anh Xanh

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Goretty

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  0.36 crt - AAA

  12.376.986,00 ₫
  3.955.423  - 882.697.600  3.955.423 ₫ - 882.697.600 ₫
 41. Mặt Dây Chuyền Jabril Đá Thạch Anh Xanh

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Jabril

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  2.16 crt - AAA

  24.797.775,00 ₫
  9.030.153  - 2.438.087.653  9.030.153 ₫ - 2.438.087.653 ₫
 42. Mặt Dây Chuyền Yousra Đá Thạch Anh Xanh

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Yousra

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  0.78 crt - AAA

  17.676.929,00 ₫
  7.175.456  - 1.080.752.680  7.175.456 ₫ - 1.080.752.680 ₫
 43. Mặt Dây Chuyền Nager Đá Thạch Anh Xanh

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Nager

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  0.6 crt - AAA

  15.501.312,00 ₫
  5.779.028  - 820.595.013  5.779.028 ₫ - 820.595.013 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Mặt Dây Chuyền Aiserey Đá Thạch Anh Xanh

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Aiserey

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  2.2 crt - AAA

  17.280.036,00 ₫
  3.933.794  - 3.769.008.063  3.933.794 ₫ - 3.769.008.063 ₫
 46. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Arnecia Đá Thạch Anh Xanh

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Arnecia

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  2 crt - AAA

  16.364.584,00 ₫
  3.812.130  - 3.491.749.877  3.812.130 ₫ - 3.491.749.877 ₫
 47. Mặt Dây Chuyền Diedre Đá Thạch Anh Xanh

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Diedre

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  1.422 crt - AAA

  19.823.349,00 ₫
  6.294.071  - 2.602.320.205  6.294.071 ₫ - 2.602.320.205 ₫
 48. Mặt Dây Chuyền Permelia Đá Thạch Anh Xanh

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Permelia

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  0.57 crt - AAA

  14.284.944,00 ₫
  4.844.921  - 1.044.010.232  4.844.921 ₫ - 1.044.010.232 ₫
 49. Mặt Dây Chuyền Salinas Đá Thạch Anh Xanh

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Salinas

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  0.36 crt - AAA

  10.057.804,00 ₫
  3.467.416  - 1.187.722.162  3.467.416 ₫ - 1.187.722.162 ₫
 50. Mặt Dây Chuyền Caprice Đá Thạch Anh Xanh

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Caprice

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  9.28 crt - AAA

  54.382.885,00 ₫
  9.437.051  - 12.750.456.558  9.437.051 ₫ - 12.750.456.558 ₫
 51. Xem Cả Bộ
  Mặt Dây Chuyền Dulcinia Đá Thạch Anh Xanh

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Dulcinia

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  0.74 crt - AAA

  14.008.092,00 ₫
  4.769.219  - 1.539.857.637  4.769.219 ₫ - 1.539.857.637 ₫
 52. Mặt Dây Chuyền Jandery Đá Thạch Anh Xanh

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Jandery

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  0.47 crt - AAA

  14.243.850,00 ₫
  4.996.324  - 805.170.753  4.996.324 ₫ - 805.170.753 ₫
 53. Mặt Dây Chuyền Mulenga Đá Thạch Anh Xanh

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Mulenga

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  0.545 crt - AAA

  14.053.783,00 ₫
  4.750.293  - 808.617.893  4.750.293 ₫ - 808.617.893 ₫
 54. Mặt Dây Chuyền Gliese Đá Thạch Anh Xanh

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Gliese

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  1.41 crt - AAA

  19.996.111,00 ₫
  6.813.170  - 2.928.825.181  6.813.170 ₫ - 2.928.825.181 ₫
 55. Mặt Dây Chuyền Polona Đá Thạch Anh Xanh

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Polona

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  0.43 crt - AAA

  11.655.655,00 ₫
  3.425.510  - 879.074.724  3.425.510 ₫ - 879.074.724 ₫
 56. Xem Cả Bộ
  Mặt Dây Chuyền Dajana Đá Thạch Anh Xanh

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Dajana

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  1.373 crt - AAA

  17.142.150,00 ₫
  5.374.834  - 2.906.222.763  5.374.834 ₫ - 2.906.222.763 ₫
 57. Xem Cả Bộ
  Dây Chuyền Iselin Đá Thạch Anh Xanh

  Dây Chuyền GLAMIRA Iselin

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  1.15 crt - AAA

  18.315.529,00 ₫
  7.213.308  - 1.735.925.543  7.213.308 ₫ - 1.735.925.543 ₫
 58. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Armetrice Đá Thạch Anh Xanh

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Armetrice

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  0.8 crt - AAA

  9.923.976,00 ₫
  2.554.938  - 1.675.850.685  2.554.938 ₫ - 1.675.850.685 ₫
 59. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Arnardia Đá Thạch Anh Xanh

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Arnardia

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  1.25 crt - AAA

  12.290.740,00 ₫
  3.244.366  - 2.875.293.129  3.244.366 ₫ - 2.875.293.129 ₫
 60. Mặt Dây Chuyền Terpsikhore Đá Thạch Anh Xanh

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Terpsikhore

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  1.002 crt - AAA

  16.841.777,00 ₫
  5.570.577  - 1.560.256.595  5.570.577 ₫ - 1.560.256.595 ₫
 61. Mặt Dây Chuyền Inglebert Đá Thạch Anh Xanh

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Inglebert

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  0.714 crt - AAA

  12.129.062,00 ₫
  3.822.945  - 1.525.771.674  3.822.945 ₫ - 1.525.771.674 ₫
 62. Mặt Dây Chuyền Samariel Đá Thạch Anh Xanh

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Samariel

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  0.34 crt - AAA

  10.206.234,00 ₫
  2.838.820  - 868.922.560  2.838.820 ₫ - 868.922.560 ₫
 63. Ceramic Jewellery
 64. Mặt Dây Chuyền Huldia Đá Thạch Anh Xanh

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Huldia

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  0.92 crt - AAA

  13.186.186,00 ₫
  4.585.371  - 1.114.818.534  4.585.371 ₫ - 1.114.818.534 ₫
 65. Mặt Dây Chuyền Nixola Đá Thạch Anh Xanh

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Nixola

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  0.975 crt - AAA

  15.031.689,00 ₫
  5.022.279  - 1.129.607.439  5.022.279 ₫ - 1.129.607.439 ₫

You’ve viewed 60 of 817 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng