Đang tải...
Tìm thấy 279 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Mặt dây chuyền nữ Fritha

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.778 crt - AAA

  11.868.056,00 ₫
  4.409.412  - 71.744.941  4.409.412 ₫ - 71.744.941 ₫
 2. Mặt dây chuyền nữ Kallesta

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo)

  2 crt - AAA

  10.672.873,00 ₫
  4.096.677  - 57.410.102  4.096.677 ₫ - 57.410.102 ₫
 3. Mặt dây chuyền nữ Nantale

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.724 crt - AAA

  9.606.463,00 ₫
  3.200.927  - 51.438.433  3.200.927 ₫ - 51.438.433 ₫
 4. Mặt dây chuyền nữ Victiva

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.928 crt - AAA

  15.969.829,00 ₫
  6.704.684  - 144.466.290  6.704.684 ₫ - 144.466.290 ₫
 5. Mặt dây chuyền nữ Arcilla

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  7.27 crt - AAA

  14.574.836,00 ₫
  6.443.176  - 135.537.091  6.443.176 ₫ - 135.537.091 ₫
 6. Mặt dây chuyền nữ Landis

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  15.096 crt - AAA

  22.508.382,00 ₫
  10.245.233  - 247.696.932  10.245.233 ₫ - 247.696.932 ₫
 7. Mặt dây chuyền nữ Jimaris

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo)

  14 crt - AAA

  21.771.687,00 ₫
  10.492.873  - 187.032.125  10.492.873 ₫ - 187.032.125 ₫
 8. Mặt dây chuyền nữ Gordin

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  7.03 crt - AAA

  12.164.941,00 ₫
  4.644.316  - 100.004.240  4.644.316 ₫ - 100.004.240 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Mặt dây chuyền nữ Karensa

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.612 crt - AAA

  10.356.741,00 ₫
  3.616.962  - 53.858.227  3.616.962 ₫ - 53.858.227 ₫
 11. Mặt dây chuyền nữ Marifer

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo)

  1.6 crt - AAA

  10.356.741,00 ₫
  3.863.188  - 52.556.347  3.863.188 ₫ - 52.556.347 ₫
 12. Mặt dây chuyền nữ Acharya

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.91 crt - AAA

  14.240.874,00 ₫
  5.677.330  - 93.593.892  5.677.330 ₫ - 93.593.892 ₫
 13. Mặt dây chuyền nữ Delaine

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo)

  1.6 crt - AAA

  12.432.958,00 ₫
  5.051.862  - 64.443.089  5.051.862 ₫ - 64.443.089 ₫
 14. Mặt dây chuyền nữ Joanne

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.696 crt - AAA

  12.062.205,00 ₫
  4.528.279  - 71.150.600  4.528.279 ₫ - 71.150.600 ₫
 15. Mặt dây chuyền nữ Abantia

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo)

  15 crt - AAA

  14.055.215,00 ₫
  6.014.121  - 190.470.794  6.014.121 ₫ - 190.470.794 ₫
 16. Mặt dây chuyền nữ Fidelis

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  15.105 crt - AAA

  18.467.175,00 ₫
  8.085.809  - 224.645.156  8.085.809 ₫ - 224.645.156 ₫
 17. Mặt dây chuyền nữ Girisha

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski & Swarovsky Crystal

  7.1 crt - AAA

  13.203.049,00 ₫
  5.199.030  - 112.768.328  5.199.030 ₫ - 112.768.328 ₫
 18. Mặt dây chuyền nữ Loella

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.95 crt - AAA

  15.560.019,00 ₫
  6.461.289  - 102.891.015  6.461.289 ₫ - 102.891.015 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Mặt dây chuyền nữ Eos

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  4.03 crt - AAA

  12.552.108,00 ₫
  4.802.806  - 82.485.454  4.802.806 ₫ - 82.485.454 ₫
 21. Mặt dây chuyền nữ Dionta

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo)

  7 crt - AAA

  12.758.146,00 ₫
  5.257.049  - 100.683.482  5.257.049 ₫ - 100.683.482 ₫
 22. Mặt dây chuyền nữ Yogine

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo)

  7 crt - AAA

  10.782.399,00 ₫
  4.089.602  - 88.046.745  4.089.602 ₫ - 88.046.745 ₫
 23. Mặt dây chuyền nữ Achindra

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  14.245 crt - AAA

  22.883.946,00 ₫
  10.117.592  - 214.201.810  10.117.592 ₫ - 214.201.810 ₫
 24. Mặt dây chuyền nữ Zoyenka

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.726 crt - AAA

  23.184.794,00 ₫
  10.471.647  - 131.971.068  10.471.647 ₫ - 131.971.068 ₫
 25. Mặt dây chuyền nữ Arnola

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.696 crt - AAA

  10.616.269,00 ₫
  4.267.903  - 65.815.723  4.267.903 ₫ - 65.815.723 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Mặt dây chuyền nữ Yogendra

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  7.19 crt - AAA

  19.680.471,00 ₫
  8.395.430  - 155.121.901  8.395.430 ₫ - 155.121.901 ₫
 28. Mặt dây chuyền nữ Aelwen

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  12.062 crt - AAA

  14.108.705,00 ₫
  6.180.535  - 172.088.803  6.180.535 ₫ - 172.088.803 ₫
 29. Mặt dây chuyền nữ Ainestie

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.12 crt - AAA

  12.029.092,00 ₫
  4.775.919  - 81.693.004  4.775.919 ₫ - 81.693.004 ₫
 30. Mặt dây chuyền nữ Dondria

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.91 crt - AAA

  15.612.661,00 ₫
  6.410.346  - 94.542.003  6.410.346 ₫ - 94.542.003 ₫
 31. Mặt dây chuyền nữ Mithulia

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.34 crt - AAA

  13.582.292,00 ₫
  6.472.609  - 737.869.140  6.472.609 ₫ - 737.869.140 ₫
 32. Mặt dây chuyền nữ Nihada

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.715 crt - AAA

  12.646.636,00 ₫
  4.825.447  - 67.938.349  4.825.447 ₫ - 67.938.349 ₫
 33. Mặt dây chuyền nữ Adelfa

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  7.168 crt - AAA

  17.021.804,00 ₫
  7.239.586  - 145.697.414  7.239.586 ₫ - 145.697.414 ₫
 34. Mặt dây chuyền nữ Alecya

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.145 crt - AAA

  11.497.302,00 ₫
  4.615.448  - 87.905.237  4.615.448 ₫ - 87.905.237 ₫
 35. Mặt dây chuyền nữ Shansie

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.33 crt - AAA

  12.262.299,00 ₫
  4.723.562  - 78.098.683  4.723.562 ₫ - 78.098.683 ₫
 36. Mặt dây chuyền nữ Jaime

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.075 crt - AAA

  13.833.045,00 ₫
  5.459.406  - 677.982.626  5.459.406 ₫ - 677.982.626 ₫
 37. Mặt dây chuyền nữ Nelly

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.787 crt - AAA

  13.545.217,00 ₫
  5.320.728  - 80.858.101  5.320.728 ₫ - 80.858.101 ₫
 38. Mặt dây chuyền nữ Larrie

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  15.168 crt - AAA

  15.315.775,00 ₫
  6.401.855  - 218.291.411  6.401.855 ₫ - 218.291.411 ₫
 39. Mặt dây chuyền nữ Acidalia

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.98 crt - AAA

  14.397.949,00 ₫
  7.148.739  - 107.957.034  7.148.739 ₫ - 107.957.034 ₫
 40. Mặt dây chuyền nữ Ashika

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.15 crt - AAA

  11.954.941,00 ₫
  4.793.183  - 89.475.983  4.793.183 ₫ - 89.475.983 ₫
 41. Mặt dây chuyền nữ Aberama

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.77 crt - AAA

  14.315.024,00 ₫
  6.113.177  - 82.131.680  6.113.177 ₫ - 82.131.680 ₫
 42. Mặt dây chuyền nữ Abriana

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.03 crt - AAA

  16.437.090,00 ₫
  7.057.324  - 123.876.767  7.057.324 ₫ - 123.876.767 ₫
 43. Mặt dây chuyền nữ Abrillete

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.348 crt - AAA

  13.003.805,00 ₫
  5.455.162  - 84.749.594  5.455.162 ₫ - 84.749.594 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Mặt dây chuyền nữ Acaysha

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo)

  3 crt - AAA

  17.145.483,00 ₫
  7.208.455  - 100.796.689  7.208.455 ₫ - 100.796.689 ₫
 46. Mặt dây chuyền nữ Adasyn

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.384 crt - AAA

  16.441.052,00 ₫
  7.113.927  - 118.754.145  7.113.927 ₫ - 118.754.145 ₫
 47. Mặt dây chuyền nữ Adelika

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo)

  1.6 crt - AAA

  10.319.666,00 ₫
  4.086.772  - 52.344.089  4.086.772 ₫ - 52.344.089 ₫
 48. Mặt dây chuyền nữ Adelise

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.79 crt - AAA

  12.358.807,00 ₫
  5.332.049  - 80.150.558  5.332.049 ₫ - 80.150.558 ₫
 49. Mặt dây chuyền nữ Adesha

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.16 crt - AAA

  17.265.483,00 ₫
  7.774.491  - 144.070.069  7.774.491 ₫ - 144.070.069 ₫
 50. Mặt dây chuyền nữ Adeyinka

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.032 crt - AAA

  16.733.692,00 ₫
  7.514.114  - 135.254.071  7.514.114 ₫ - 135.254.071 ₫
 51. Mặt dây chuyền nữ Adritia

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.996 crt - AAA

  14.286.722,00 ₫
  6.113.177  - 122.886.203  6.113.177 ₫ - 122.886.203 ₫
 52. Mặt dây chuyền nữ Afredia

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.06 crt - AAA

  12.674.938,00 ₫
  5.176.389  - 74.476.054  5.176.389 ₫ - 74.476.054 ₫
 53. Mặt dây chuyền nữ Agalia

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  16.586 crt - AAA

  29.589.764,00 ₫
  14.029.177  - 456.379.907  14.029.177 ₫ - 456.379.907 ₫
 54. Mặt dây chuyền nữ Ahnica

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.04 crt - AAA

  13.795.971,00 ₫
  5.590.161  - 103.103.282  5.590.161 ₫ - 103.103.282 ₫
 55. Mặt dây chuyền nữ Aidelis

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.822 crt - AAA

  15.213.605,00 ₫
  6.384.874  - 107.589.108  6.384.874 ₫ - 107.589.108 ₫
 56. Mặt dây chuyền nữ Ailanna

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.998 crt - AAA

  15.324.831,00 ₫
  6.533.175  - 124.527.704  6.533.175 ₫ - 124.527.704 ₫
 57. Mặt dây chuyền nữ Aivalyn

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  5.97 crt - AAA

  17.286.143,00 ₫
  8.776.939  - 129.480.514  8.776.939 ₫ - 129.480.514 ₫
 58. Mặt dây chuyền nữ Ajorian

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.834 crt - AAA

  15.324.831,00 ₫
  6.620.344  - 109.697.586  6.620.344 ₫ - 109.697.586 ₫
 59. Mặt dây chuyền nữ Akasha

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.576 crt - AAA

  17.193.314,00 ₫
  7.358.455  - 137.376.703  7.358.455 ₫ - 137.376.703 ₫
 60. Mặt dây chuyền nữ Akerra

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.996 crt - AAA

  24.074.601,00 ₫
  11.255.040  - 179.659.521  11.255.040 ₫ - 179.659.521 ₫
 61. Mặt dây chuyền nữ Alastrina

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  12.27 crt - AAA

  18.224.063,00 ₫
  8.349.015  - 225.734.771  8.349.015 ₫ - 225.734.771 ₫
 62. Mặt dây chuyền nữ Alatinka

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  7.12 crt - AAA

  22.312.816,00 ₫
  10.027.309  - 164.249.212  10.027.309 ₫ - 164.249.212 ₫
 63. Trang sức gốm sứ
 64. Mặt dây chuyền nữ Albreda

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  7.2 crt - AAA

  18.234.534,00 ₫
  8.457.695  - 147.947.408  8.457.695 ₫ - 147.947.408 ₫
 65. Mặt dây chuyền nữ Aleycha

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.785 crt - AAA

  12.943.238,00 ₫
  5.396.577  - 75.806.236  5.396.577 ₫ - 75.806.236 ₫

You’ve viewed 60 of 279 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng