Đang tải...
Tìm thấy 279 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Mặt dây chuyền nữ Corianne

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  1.792 crt - AAA

  12.302.486,00 ₫
  4.112.243  - 75.523.220  4.112.243 ₫ - 75.523.220 ₫
 2. Mặt dây chuyền nữ Abantia

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  15 crt - AAA

  22.347.629,00 ₫
  6.014.121  - 190.470.794  6.014.121 ₫ - 190.470.794 ₫
 3. Mặt dây chuyền nữ Karensa

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  1.612 crt - AAA

  11.375.604,00 ₫
  3.616.962  - 53.858.227  3.616.962 ₫ - 53.858.227 ₫
 4. Mặt dây chuyền nữ Marifer

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  1.6 crt - AAA

  11.375.604,00 ₫
  3.863.188  - 52.556.347  3.863.188 ₫ - 52.556.347 ₫
 5. Mặt dây chuyền nữ Adelika

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  1.6 crt - AAA

  11.338.529,00 ₫
  4.086.772  - 52.344.089  4.086.772 ₫ - 52.344.089 ₫
 6. Mặt dây chuyền nữ Lalani

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  14.186 crt - AAA

  28.619.014,00 ₫
  9.387.690  - 204.324.499  9.387.690 ₫ - 204.324.499 ₫
 7. Mặt dây chuyền nữ Daberath

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  2.52 crt - AAA

  13.933.799,00 ₫
  6.116.007  - 150.296.449  6.116.007 ₫ - 150.296.449 ₫
 8. Mặt dây chuyền nữ Aidelis

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  1.822 crt - AAA

  16.232.468,00 ₫
  6.384.874  - 107.589.108  6.384.874 ₫ - 107.589.108 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Mặt dây chuyền nữ Arnola

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  1.696 crt - AAA

  11.635.132,00 ₫
  4.267.903  - 65.815.723  4.267.903 ₫ - 65.815.723 ₫
 11. Mặt dây chuyền nữ Delaine

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  1.6 crt - AAA

  13.451.821,00 ₫
  5.051.862  - 64.443.089  5.051.862 ₫ - 64.443.089 ₫
 12. Mặt dây chuyền nữ Lucija

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  1.7 crt - AAA

  13.425.501,00 ₫
  4.988.182  - 64.938.364  4.988.182 ₫ - 64.938.364 ₫
 13. Mặt dây chuyền nữ Victiva

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  3.928 crt - AAA

  17.922.649,00 ₫
  6.704.684  - 144.466.290  6.704.684 ₫ - 144.466.290 ₫
 14. Mặt dây chuyền nữ Donevin

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  7.185 crt - AAA

  21.084.521,00 ₫
  7.152.417  - 141.862.529  7.152.417 ₫ - 141.862.529 ₫
 15. Mặt dây chuyền nữ Kallesta

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  2 crt - AAA

  12.059.659,00 ₫
  4.096.677  - 57.410.102  4.096.677 ₫ - 57.410.102 ₫
 16. Mặt dây chuyền nữ Nihada

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  1.715 crt - AAA

  13.722.103,00 ₫
  4.825.447  - 67.938.349  4.825.447 ₫ - 67.938.349 ₫
 17. Mặt dây chuyền nữ Fritha

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  1.778 crt - AAA

  12.943.523,00 ₫
  4.409.412  - 71.744.941  4.409.412 ₫ - 71.744.941 ₫
 18. Mặt dây chuyền nữ Genette

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  14.36 crt - AAA

  26.357.421,00 ₫
  7.712.226  - 212.715.969  7.712.226 ₫ - 212.715.969 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Mặt dây chuyền nữ Girisha

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski & Swarovsky Crystal

  7.1 crt - AAA

  17.080.389,00 ₫
  5.199.030  - 112.768.328  5.199.030 ₫ - 112.768.328 ₫
 21. Mặt dây chuyền nữ Landis

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  15.096 crt - AAA

  30.800.796,00 ₫
  10.245.233  - 247.696.932  10.245.233 ₫ - 247.696.932 ₫
 22. Mặt dây chuyền nữ Loella

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  2.95 crt - AAA

  17.201.520,00 ₫
  6.461.289  - 102.891.015  6.461.289 ₫ - 102.891.015 ₫
 23. Mặt dây chuyền nữ Lorabeth

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  7.44 crt - AAA

  24.903.277,00 ₫
  8.767.882  - 185.829.304  8.767.882 ₫ - 185.829.304 ₫
 24. Mặt dây chuyền nữ Lucrecia

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  2.072 crt - AAA

  14.692.004,00 ₫
  5.247.143  - 81.310.928  5.247.143 ₫ - 81.310.928 ₫
 25. Mặt dây chuyền nữ Cupid

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  1.6 crt - AAA

  11.560.981,00 ₫
  3.969.319  - 53.617.664  3.969.319 ₫ - 53.617.664 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Mặt dây chuyền nữ Hildie

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  3.46 crt - AAA

  21.370.651,00 ₫
  8.547.128  - 127.386.182  8.547.128 ₫ - 127.386.182 ₫
 28. Mặt dây chuyền nữ Gabrianna

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  1.868 crt - AAA

  13.722.103,00 ₫
  4.825.447  - 87.240.144  4.825.447 ₫ - 87.240.144 ₫
 29. Mặt dây chuyền nữ Rolande

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  15 crt - AAA

  36.658.693,00 ₫
  14.207.478  - 272.404.364  14.207.478 ₫ - 272.404.364 ₫
 30. Dây chuyền nữ Setanta

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  1.796 crt - AAA

  11.608.811,00 ₫
  4.828.277  - 66.310.998  4.828.277 ₫ - 66.310.998 ₫
 31. Mặt dây chuyền nữ Delyssa

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Rhodolite & Đá Swarovski

  2.245 crt - AAA

  14.727.381,00 ₫
  4.751.862  - 83.051.484  4.751.862 ₫ - 83.051.484 ₫
 32. Mặt dây chuyền nữ Lyla

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  1.7 crt - AAA

  12.535.694,00 ₫
  4.478.751  - 59.844.049  4.478.751 ₫ - 59.844.049 ₫
 33. Mặt dây chuyền nữ Yogine

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  7 crt - AAA

  14.744.645,00 ₫
  4.089.602  - 88.046.745  4.089.602 ₫ - 88.046.745 ₫
 34. Mặt dây chuyền nữ Demeter

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  1.6 crt - AAA

  15.898.790,00 ₫
  6.452.798  - 78.452.452  6.452.798 ₫ - 78.452.452 ₫
 35. Mặt dây chuyền nữ Dynielle

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  14.192 crt - AAA

  23.131.869,00 ₫
  6.455.628  - 167.758.630  6.455.628 ₫ - 167.758.630 ₫
 36. Mặt dây chuyền nữ Elisho

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  7.25 crt - AAA

  16.783.787,00 ₫
  4.955.636  - 306.550.430  4.955.636 ₫ - 306.550.430 ₫
 37. Mặt dây chuyền nữ Joanne

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  1.696 crt - AAA

  13.081.068,00 ₫
  4.528.279  - 71.150.600  4.528.279 ₫ - 71.150.600 ₫
 38. Mặt dây chuyền nữ Marfery

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  15.063 crt - AAA

  26.685.439,00 ₫
  8.046.187  - 218.531.980  8.046.187 ₫ - 218.531.980 ₫
 39. Mặt dây chuyền nữ Nantale

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  1.724 crt - AAA

  10.681.930,00 ₫
  3.200.927  - 51.438.433  3.200.927 ₫ - 51.438.433 ₫
 40. Mặt dây chuyền nữ Nastya

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  4.9 crt - AAA

  15.791.811,00 ₫
  5.507.520  - 194.800.960  5.507.520 ₫ - 194.800.960 ₫
 41. Mặt dây chuyền nữ Amosa

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  2.16 crt - AAA

  15.136.908,00 ₫
  5.484.878  - 88.782.591  5.484.878 ₫ - 88.782.591 ₫
 42. Mặt dây chuyền nữ Dewania

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  7.36 crt - AAA

  19.527.359,00 ₫
  6.506.572  - 150.862.491  6.506.572 ₫ - 150.862.491 ₫
 43. Mặt dây chuyền nữ Abriana

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  2.03 crt - AAA

  17.455.953,00 ₫
  7.057.324  - 123.876.767  7.057.324 ₫ - 123.876.767 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Mặt dây chuyền nữ Afredia

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  2.06 crt - AAA

  14.061.724,00 ₫
  5.176.389  - 74.476.054  5.176.389 ₫ - 74.476.054 ₫
 46. Mặt dây chuyền nữ Alecya

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  2.145 crt - AAA

  12.572.769,00 ₫
  4.615.448  - 87.905.237  4.615.448 ₫ - 87.905.237 ₫
 47. Mặt dây chuyền nữ Axelle

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  1.748 crt - AAA

  11.238.059,00 ₫
  3.973.565  - 58.301.606  3.973.565 ₫ - 58.301.606 ₫
 48. Mặt dây chuyền nữ Daitya

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  14.57 crt - AAA

  25.022.710,00 ₫
  7.466.001  - 214.159.358  7.466.001 ₫ - 214.159.358 ₫
 49. Mặt dây chuyền nữ Dorrien

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  7.235 crt - AAA

  18.711.702,00 ₫
  5.835.820  - 130.881.450  5.835.820 ₫ - 130.881.450 ₫
 50. Mặt dây chuyền nữ Felina

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  1.824 crt - AAA

  12.562.014,00 ₫
  4.250.922  - 79.952.449  4.250.922 ₫ - 79.952.449 ₫
 51. Mặt dây chuyền nữ Shansie

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  3.33 crt - AAA

  14.215.119,00 ₫
  4.723.562  - 78.098.683  4.723.562 ₫ - 78.098.683 ₫
 52. Mặt dây chuyền nữ Mithulia

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  2.34 crt - AAA

  14.601.155,00 ₫
  6.472.609  - 737.869.140  6.472.609 ₫ - 737.869.140 ₫
 53. Mặt dây chuyền nữ Dorena

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  4.096 crt - AAA

  15.215.303,00 ₫
  5.000.918  - 93.579.738  5.000.918 ₫ - 93.579.738 ₫
 54. Mặt dây chuyền nữ Kit

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  1.696 crt - AAA

  14.749.456,00 ₫
  5.419.784  - 80.702.443  5.419.784 ₫ - 80.702.443 ₫
 55. Mặt dây chuyền nữ Akasha

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  3.576 crt - AAA

  19.146.134,00 ₫
  7.358.455  - 137.376.703  7.358.455 ₫ - 137.376.703 ₫
 56. Mặt dây chuyền nữ Aleycha

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  1.785 crt - AAA

  14.018.705,00 ₫
  5.396.577  - 75.806.236  5.396.577 ₫ - 75.806.236 ₫
 57. Mặt dây chuyền nữ Aberama

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  1.77 crt - AAA

  15.390.491,00 ₫
  6.113.177  - 82.131.680  6.113.177 ₫ - 82.131.680 ₫
 58. Mặt dây chuyền nữ Abrillete

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  3.348 crt - AAA

  14.956.625,00 ₫
  5.455.162  - 84.749.594  5.455.162 ₫ - 84.749.594 ₫
 59. Mặt dây chuyền nữ Acaysha

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  3 crt - AAA

  18.928.494,00 ₫
  7.208.455  - 100.796.689  7.208.455 ₫ - 100.796.689 ₫
 60. Mặt dây chuyền nữ Acharya

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  1.91 crt - AAA

  15.316.341,00 ₫
  5.677.330  - 93.593.892  5.677.330 ₫ - 93.593.892 ₫
 61. Mặt dây chuyền nữ Achindra

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  14.245 crt - AAA

  30.695.230,00 ₫
  10.117.592  - 214.201.810  10.117.592 ₫ - 214.201.810 ₫
 62. Mặt dây chuyền nữ Acidalia

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  1.98 crt - AAA

  15.416.812,00 ₫
  7.148.739  - 107.957.034  7.148.739 ₫ - 107.957.034 ₫
 63. Trang sức gốm sứ
 64. Mặt dây chuyền nữ Adasyn

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  3.384 crt - AAA

  18.224.063,00 ₫
  7.113.927  - 118.754.145  7.113.927 ₫ - 118.754.145 ₫
 65. Mặt dây chuyền nữ Adelfa

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  7.168 crt - AAA

  20.899.144,00 ₫
  7.239.586  - 145.697.414  7.239.586 ₫ - 145.697.414 ₫

You’ve viewed 60 of 279 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng