Đang tải...
Tìm thấy 12053 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Dây chuyền nữ Anmu

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.036 crt - AAA

  10.275.799,00 ₫
  4.745.637  - 44.037.523  4.745.637 ₫ - 44.037.523 ₫
 2. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Arlenys Đá Sapphire Vàng

  Mặt dây chuyền nữ Arlenys

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.25 crt - AA

  9.200.049,00 ₫
  2.058.952  - 231.380.978  2.058.952 ₫ - 231.380.978 ₫
 3. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Armetrice Đá Sapphire Vàng

  Mặt dây chuyền nữ Armetrice

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.8 crt - AA

  14.976.154,00 ₫
  2.886.778  - 1.756.406.766  2.886.778 ₫ - 1.756.406.766 ₫
 4. Mặt dây chuyền nữ Kris

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương

  0.38 crt - AAA

  21.377.444,00 ₫
  6.220.725  - 98.490.096  6.220.725 ₫ - 98.490.096 ₫
 5. Dây chuyền nữ Vrednosto

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.434 crt - AAA

  20.971.595,00 ₫
  7.499.963  - 110.235.319  7.499.963 ₫ - 110.235.319 ₫
 6. Mặt dây chuyền nữ Cupide

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.1 crt - AAA

  9.828.914,00 ₫
  3.419.983  - 47.079.960  3.419.983 ₫ - 47.079.960 ₫
 7. Dây chuyền nữ Torumta

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.068 crt - AAA

  11.782.302,00 ₫
  5.569.218  - 48.919.576  5.569.218 ₫ - 48.919.576 ₫
 8. Xem Cả Bộ
  Dây chuyền nữ Reevaluate Đá Sapphire Vàng

  Dây chuyền nữ Reevaluate

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương Nhân Tạo

  2.292 crt - AAA

  50.909.473,00 ₫
  11.607.397  - 361.738.843  11.607.397 ₫ - 361.738.843 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Mặt dây chuyền nữ Ceara

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.02 crt - AAA

  8.139.016,00 ₫
  2.538.100  - 30.820.602  2.538.100 ₫ - 30.820.602 ₫
 11. Mặt dây chuyền nữ Ballonne

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng & Đá Moissanite

  0.033 crt - AAA

  9.268.821,00 ₫
  3.226.399  - 18.452.738  3.226.399 ₫ - 18.452.738 ₫
 12. Mặt dây chuyền nữ Margherita

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.12 crt - AAA

  10.557.967,00 ₫
  3.333.945  - 47.900.710  3.333.945 ₫ - 47.900.710 ₫
 13. Dây chuyền nữ Mulhouse Đá Sapphire Vàng
  Mới

  Dây chuyền nữ Mulhouse

  14K Vàng và Rhodium Đen & Đá Sapphire Vàng & Đá Sapphire Trắng

  0.402 crt - AAA

  21.501.688,00 ₫
  8.936.561  - 106.711.754  8.936.561 ₫ - 106.711.754 ₫
 14. Mặt dây chuyền nữ Gretta

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.66 crt - AAA

  18.213.024,00 ₫
  5.805.820  - 91.796.727  5.805.820 ₫ - 91.796.727 ₫
 15. Dây chuyền nữ Velours

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.31 crt - AAA

  15.871.338,00 ₫
  5.568.369  - 209.843.341  5.568.369 ₫ - 209.843.341 ₫
 16. Mặt dây chuyền nữ Carica

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.005 crt - AAA

  7.840.434,00 ₫
  2.430.554  - 28.372.506  2.430.554 ₫ - 28.372.506 ₫
 17. Mặt dây chuyền nữ Levite

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.25 crt - AA

  16.318.505,00 ₫
  6.543.364  - 93.381.628  6.543.364 ₫ - 93.381.628 ₫
 18. Dây chuyền nữ Dalene

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.15 crt - AAA

  8.715.806,00 ₫
  3.594.322  - 176.319.915  3.594.322 ₫ - 176.319.915 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Mặt dây chuyền nữ Victoire

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.6 crt - AAA

  12.970.125,00 ₫
  4.043.754  - 100.074.992  4.043.754 ₫ - 100.074.992 ₫
 21. Mặt dây chuyền nữ Zahromant

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.063 crt - AAA

  11.390.038,00 ₫
  4.194.319  - 48.353.537  4.194.319 ₫ - 48.353.537 ₫
 22. Mặt dây chuyền nữ Neurone

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.012 crt - AAA

  8.213.168,00 ₫
  2.581.119  - 30.905.511  2.581.119 ₫ - 30.905.511 ₫
 23. Mặt dây chuyền nữ Faripan

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.03 crt - AAA

  8.276.563,00 ₫
  2.667.156  - 33.084.745  2.667.156 ₫ - 33.084.745 ₫
 24. Mặt dây chuyền nữ Roe

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.168 crt - AAA

  9.047.503,00 ₫
  2.753.194  - 42.509.229  2.753.194 ₫ - 42.509.229 ₫
 25. Mặt dây chuyền nữ Pianna

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.1 crt - AAA

  13.499.369,00 ₫
  5.476.389  - 68.094.015  5.476.389 ₫ - 68.094.015 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Mặt dây chuyền nữ Purpe

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.1 crt - AAA

  12.087.678,00 ₫
  4.516.959  - 147.848.355  4.516.959 ₫ - 147.848.355 ₫
 28. Dây chuyền nữ Greenday

  14K Vàng và Rhodium Đen & Đá Sapphire Vàng

  0.39 crt - AAA

  19.868.111,00 ₫
  9.331.087  - 116.447.557  9.331.087 ₫ - 116.447.557 ₫
 29. Mặt dây chuyền nữ Espoo

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.32 crt - AAA

  20.141.223,00 ₫
  8.193.357  - 115.329.637  8.193.357 ₫ - 115.329.637 ₫
 30. Dây chuyền GLAMIRA Seraphic

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.315 crt - AAA

  13.699.745,00 ₫
  6.249.026  - 79.273.208  6.249.026 ₫ - 79.273.208 ₫
 31. Mặt dây chuyền nữ Ahelia

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.096 crt - AAA

  13.608.896,00 ₫
  4.655.637  - 65.617.606  4.655.637 ₫ - 65.617.606 ₫
 32. Xem Cả Bộ
  Mặt dây chuyền nữ Melpomene Đá Sapphire Vàng

  Mặt dây chuyền nữ Melpomene

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.275 crt - AAA

  15.357.378,00 ₫
  5.408.464  - 88.400.519  5.408.464 ₫ - 88.400.519 ₫
 33. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Adela Đá Sapphire Vàng

  Mặt dây chuyền nữ Adela

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.4 crt - AA

  12.562.014,00 ₫
  2.249.988  - 1.472.625.089  2.249.988 ₫ - 1.472.625.089 ₫
 34. Dây chuyền nữ Aljezur

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.024 crt - AAA

  12.655.410,00 ₫
  6.141.479  - 56.263.878  6.141.479 ₫ - 56.263.878 ₫
 35. Mặt dây chuyền nữ Citpoteb

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.25 crt - AA

  11.906.545,00 ₫
  3.656.585  - 219.259.335  3.656.585 ₫ - 219.259.335 ₫
 36. Mặt dây chuyền nữ Eartha

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.096 crt - AAA

  12.564.845,00 ₫
  4.584.883  - 58.641.226  4.584.883 ₫ - 58.641.226 ₫
 37. Mặt dây chuyền nữ Armilla

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.07 crt - AAA

  11.325.793,00 ₫
  3.828.660  - 47.688.445  3.828.660 ₫ - 47.688.445 ₫
 38. Mặt dây chuyền nữ Kary

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương

  1.61 crt - AAA

  37.207.180,00 ₫
  8.084.112  - 183.508.559  8.084.112 ₫ - 183.508.559 ₫
 39. Mặt dây chuyền nữ Kushey

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.1 crt - AAA

  13.610.594,00 ₫
  3.693.378  - 68.730.802  3.693.378 ₫ - 68.730.802 ₫
 40. Mặt dây chuyền nữ Elsie

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.122 crt - AAA

  14.501.534,00 ₫
  6.918.079  - 64.711.953  6.918.079 ₫ - 64.711.953 ₫
 41. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Armelda Đá Sapphire Vàng

  Mặt dây chuyền nữ Armelda

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.5 crt - AA

  11.881.640,00 ₫
  2.589.609  - 1.057.438.377  2.589.609 ₫ - 1.057.438.377 ₫
 42. Mặt dây chuyền nữ Orlet

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.04 crt - AAA

  10.445.610,00 ₫
  3.566.020  - 43.018.660  3.566.020 ₫ - 43.018.660 ₫
 43. Mặt dây chuyền nữ Yoshie

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.3 crt - AAA

  11.883.056,00 ₫
  4.007.528  - 337.003.117  4.007.528 ₫ - 337.003.117 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Mặt dây chuyền nữ Zena

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương

  0.824 crt - AA

  15.088.511,00 ₫
  2.924.136  - 196.173.592  2.924.136 ₫ - 196.173.592 ₫
 46. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Pearly Ø8 mm Đá Sapphire Vàng

  Mặt dây chuyền nữ Pearly Ø8 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng & Ngọc Trai Trắng

  0.08 crt - AAA

  9.938.159,00 ₫
  3.268.852  - 47.929.015  3.268.852 ₫ - 47.929.015 ₫
 47. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Arnardia Đá Sapphire Vàng

  Mặt dây chuyền nữ Arnardia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  1.25 crt - AA

  22.422.061,00 ₫
  3.714.604  - 3.013.047.035  3.714.604 ₫ - 3.013.047.035 ₫
 48. Dây chuyền nữ Lamyra

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.036 crt - AAA

  11.067.965,00 ₫
  5.480.917  - 49.061.085  5.480.917 ₫ - 49.061.085 ₫
 49. Mặt dây chuyền nữ Winona

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.034 crt - AAA

  12.029.092,00 ₫
  4.581.487  - 51.127.112  4.581.487 ₫ - 51.127.112 ₫
 50. Dây chuyền nữ Paula

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.685 crt - AAA

  14.057.479,00 ₫
  4.499.977  - 101.857.999  4.499.977 ₫ - 101.857.999 ₫
 51. Mặt dây chuyền nữ Luvlife

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.1 crt - AAA

  8.568.354,00 ₫
  2.688.666  - 39.863.017  2.688.666 ₫ - 39.863.017 ₫
 52. Mặt dây chuyền nữ Delmira

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương

  0.88 crt - AAA

  33.950.781,00 ₫
  6.033.933  - 144.508.741  6.033.933 ₫ - 144.508.741 ₫
 53. Mặt dây chuyền nữ Flor

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Vàng & Đá Thạch Anh Tím

  0.17 crt - AAA

  16.434.825,00 ₫
  5.501.860  - 96.650.482  5.501.860 ₫ - 96.650.482 ₫
 54. Mặt dây chuyền nữ Junie

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.1 crt - AAA

  20.951.503,00 ₫
  8.703.637  - 110.758.905  8.703.637 ₫ - 110.758.905 ₫
 55. Mặt dây chuyền nữ Lichas

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.2 crt - AAA

  9.033.918,00 ₫
  2.581.119  - 41.405.461  2.581.119 ₫ - 41.405.461 ₫
 56. Mặt dây chuyền nữ Ephermia

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.135 crt - AAA

  16.165.959,00 ₫
  6.339.592  - 83.603.370  6.339.592 ₫ - 83.603.370 ₫
 57. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Arlecia Đá Sapphire Vàng

  Mặt dây chuyền nữ Arlecia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.1 crt - AAA

  7.344.869,00 ₫
  1.952.820  - 32.858.332  1.952.820 ₫ - 32.858.332 ₫
 58. Mặt dây chuyền nữ Croce

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.36 crt - AAA

  10.939.475,00 ₫
  3.690.548  - 72.183.614  3.690.548 ₫ - 72.183.614 ₫
 59. Mặt dây chuyền nữ Carburant

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.39 crt - AAA

  15.093.323,00 ₫
  4.947.146  - 70.867.586  4.947.146 ₫ - 70.867.586 ₫
 60. Dây chuyền nữ Liezel

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương

  0.105 crt - AAA

  12.316.354,00 ₫
  5.414.124  - 51.395.973  5.414.124 ₫ - 51.395.973 ₫
 61. Mặt dây chuyền nữ Dyta

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương

  0.306 crt - AA

  11.990.884,00 ₫
  3.079.230  - 64.811.010  3.079.230 ₫ - 64.811.010 ₫
 62. Mặt dây chuyền nữ Jabril

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương

  2.16 crt - AAA

  42.755.454,00 ₫
  10.443.346  - 2.562.808.600  10.443.346 ₫ - 2.562.808.600 ₫
 63. Trang sức gốm sứ
 64. Mặt dây chuyền nữ Vano

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.192 crt - AAA

  15.959.357,00 ₫
  6.155.631  - 74.603.417  6.155.631 ₫ - 74.603.417 ₫
 65. Dây chuyền nữ Turtle

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.16 crt - AAA

  9.865.140,00 ₫
  4.668.373  - 42.551.679  4.668.373 ₫ - 42.551.679 ₫

You’ve viewed 60 of 12053 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng