Đang tải...
Tìm thấy 2453 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Outen 3.70 crt Đá Thạch Anh Khói

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Outen 3.70 crt

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  3.7 crt - AAA

  15.111.447,00 ₫
  4.116.290  - 1.531.435.803  4.116.290 ₫ - 1.531.435.803 ₫
 2. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Armetrice Đá Thạch Anh Khói

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Armetrice

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.8 crt - AAA

  8.869.556,00 ₫
  2.554.938  - 1.675.850.685  2.554.938 ₫ - 1.675.850.685 ₫
 3. Mặt Dây Chuyền Samariel Đá Thạch Anh Khói

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Samariel

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.34 crt - AAA

  8.935.524,00 ₫
  2.838.820  - 868.922.560  2.838.820 ₫ - 868.922.560 ₫
 4. Mặt Dây Chuyền Kalypso Đá Thạch Anh Khói

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Kalypso

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.568 crt - AAA

  10.941.624,00 ₫
  3.493.101  - 1.203.524.935  3.493.101 ₫ - 1.203.524.935 ₫
 5. Mặt Dây Chuyền Beracha Đá Thạch Anh Khói

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Beracha

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.16 crt - AAA

  8.862.797,00 ₫
  3.102.696  - 47.570.528  3.102.696 ₫ - 47.570.528 ₫
 6. Mặt Dây Chuyền Alzira Đá Thạch Anh Khói

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Alzira

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  2.342 crt - AAA

  18.359.599,00 ₫
  6.423.846  - 3.827.717.591  6.423.846 ₫ - 3.827.717.591 ₫
 7. Dây Chuyền Olive Đá Thạch Anh Khói

  Dây Chuyền GLAMIRA Olive

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.5 crt - AAA

  11.699.995,00 ₫
  5.461.349  - 94.154.222  5.461.349 ₫ - 94.154.222 ₫
 8. Mặt Dây Chuyền Yute Đá Thạch Anh Khói

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Yute

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.2 crt - AAA

  15.319.087,00 ₫
  6.264.331  - 94.830.136  6.264.331 ₫ - 94.830.136 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Mặt Dây Chuyền Cullodina Đá Thạch Anh Khói

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Cullodina

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  1.02 crt - AAA

  10.493.091,00 ₫
  3.670.189  - 1.922.219.794  3.670.189 ₫ - 1.922.219.794 ₫
 11. Mặt Dây Chuyền Swatch Đá Thạch Anh Khói

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Swatch

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.132 crt - AAA

  9.652.258,00 ₫
  3.236.255  - 50.220.088  3.236.255 ₫ - 50.220.088 ₫
 12. Mặt Dây Chuyền Maderia Đá Thạch Anh Khói

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Maderia

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.84 crt - AAA

  10.222.997,00 ₫
  3.123.243  - 1.525.474.277  3.123.243 ₫ - 1.525.474.277 ₫
 13. Mặt Dây Chuyền Elise Đá Thạch Anh Khói

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Elise

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  2.16 crt - AAA

  15.996.078,00 ₫
  4.417.746  - 3.511.283.673  4.417.746 ₫ - 3.511.283.673 ₫
 14. Mặt Dây Chuyền Serviceberry Đá Thạch Anh Khói

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Serviceberry

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.25 crt - AAA

  10.289.777,00 ₫
  3.832.407  - 239.691.115  3.832.407 ₫ - 239.691.115 ₫
 15. Mặt Dây Chuyền Sahmaria Đá Thạch Anh Khói

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Sahmaria

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.16 crt - AAA

  13.042.082,00 ₫
  5.236.408  - 71.497.733  5.236.408 ₫ - 71.497.733 ₫
 16. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Imene Đá Thạch Anh Khói

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Imene

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  1 crt - AAA

  8.550.796,00 ₫
  2.372.442  - 2.193.475.903  2.372.442 ₫ - 2.193.475.903 ₫
 17. Xem Cả Bộ
  Dây Chuyền Neta Đá Thạch Anh Khói

  Dây Chuyền GLAMIRA Neta

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.895 crt - AAA

  14.533.679,00 ₫
  6.304.885  - 1.714.134.208  6.304.885 ₫ - 1.714.134.208 ₫
 18. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Arlecia Đá Thạch Anh Khói

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Arlecia

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.1 crt - AAA

  6.639.864,00 ₫
  1.804.678  - 30.780.924  1.804.678 ₫ - 30.780.924 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Mặt Dây Chuyền Frescura Đá Thạch Anh Khói

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Frescura

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  5.24 crt - AAA

  25.681.865,00 ₫
  5.096.359  - 99.169.477  5.096.359 ₫ - 99.169.477 ₫
 21. Mặt Dây Chuyền Harelda Đá Thạch Anh Khói

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Harelda

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  5.33 crt - AAA

  28.654.246,00 ₫
  6.888.872  - 128.152.489  6.888.872 ₫ - 128.152.489 ₫
 22. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Arnecia Đá Thạch Anh Khói

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Arnecia

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  2 crt - AAA

  14.417.964,00 ₫
  3.812.130  - 3.491.749.877  3.812.130 ₫ - 3.491.749.877 ₫
 23. Mặt Dây Chuyền Jaymelin Đá Thạch Anh Khói

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Jaymelin

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.56 crt - AAA

  14.573.693,00 ₫
  5.374.834  - 817.256.021  5.374.834 ₫ - 817.256.021 ₫
 24. Mặt Dây Chuyền Burzaco Đá Thạch Anh Khói

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Burzaco

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.62 crt - AAA

  9.097.742,00 ₫
  3.082.148  - 1.523.906.166  3.082.148 ₫ - 1.523.906.166 ₫
 25. Mặt Dây Chuyền Kris Đá Thạch Anh Khói

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Kris

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.38 crt - AAA

  14.605.326,00 ₫
  5.507.312  - 89.422.855  5.507.312 ₫ - 89.422.855 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Mặt Dây Chuyền Mazhira Đá Thạch Anh Khói

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Mazhira

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  1.8 crt - AAA

  11.167.650,00 ₫
  2.725.268  - 4.243.631.909  2.725.268 ₫ - 4.243.631.909 ₫
 28. Dây Chuyền Velours Đá Thạch Anh Khói

  Dây Chuyền GLAMIRA Velours

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.31 crt - AAA

  11.548.320,00 ₫
  5.015.249  - 197.419.718  5.015.249 ₫ - 197.419.718 ₫
 29. Mặt Dây Chuyền Weida Đá Thạch Anh Khói

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Weida

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.1 crt - AAA

  7.702.395,00 ₫
  2.412.997  - 36.864.114  2.412.997 ₫ - 36.864.114 ₫
 30. Mặt Dây Chuyền Jaqueline Đá Thạch Anh Khói

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Jaqueline

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.17 crt - AAA

  8.093.882,00 ₫
  2.609.551  - 53.464.456  2.609.551 ₫ - 53.464.456 ₫
 31. Dây Chuyền Firenze Đá Thạch Anh Khói

  Dây Chuyền GLAMIRA Firenze

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.19 crt - AAA

  10.462.270,00 ₫
  4.367.728  - 29.999.965  4.367.728 ₫ - 29.999.965 ₫
 32. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Imogen Đá Thạch Anh Khói

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Imogen

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.86 crt - AAA

  7.809.729,00 ₫
  2.149.392  - 1.088.458.056  2.149.392 ₫ - 1.088.458.056 ₫
 33. Mặt Dây Chuyền Hedyla Đá Thạch Anh Khói

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Hedyla

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.474 crt - AAA

  12.176.376,00 ₫
  5.377.537  - 893.025.501  5.377.537 ₫ - 893.025.501 ₫
 34. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Arlenys Đá Thạch Anh Khói

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Arlenys

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.25 crt - AAA

  6.889.682,00 ₫
  1.885.788  - 220.224.918  1.885.788 ₫ - 220.224.918 ₫
 35. Xem Cả Bộ
  Mặt Dây Chuyền Xilli Đá Thạch Anh Khói

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Xilli

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.8 crt - AAA

  19.636.528,00 ₫
  8.137.953  - 1.737.493.658  8.137.953 ₫ - 1.737.493.658 ₫
 36. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Albina Đá Thạch Anh Khói

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Albina

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  1.25 crt - AAA

  11.458.291,00 ₫
  3.061.871  - 3.198.067.085  3.061.871 ₫ - 3.198.067.085 ₫
 37. Dây Chuyền Rideout Đá Thạch Anh Khói

  Dây Chuyền GLAMIRA Rideout

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.35 crt - AAA

  11.659.981,00 ₫
  5.481.627  - 220.344.419  5.481.627 ₫ - 220.344.419 ₫
 38. Mặt Dây Chuyền Olena Đá Thạch Anh Khói

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Olena

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.25 crt - AAA

  9.262.665,00 ₫
  2.892.893  - 63.048.858  2.892.893 ₫ - 63.048.858 ₫
 39. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Armelda Đá Thạch Anh Khói

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Armelda

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.5 crt - AAA

  8.074.415,00 ₫
  2.331.888  - 1.008.741.254  2.331.888 ₫ - 1.008.741.254 ₫
 40. Dây Chuyền Harvey Đá Thạch Anh Khói

  Dây Chuyền GLAMIRA Harvey

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.73 crt - AAA

  12.069.584,00 ₫
  4.525.891  - 271.229.070  4.525.891 ₫ - 271.229.070 ₫
 41. Dây Chuyền Colene Đá Thạch Anh Khói

  Dây Chuyền GLAMIRA Colene

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.85 crt - AAA

  12.546.505,00 ₫
  5.358.611  - 169.247.803  5.358.611 ₫ - 169.247.803 ₫
 42. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Albertine Đá Thạch Anh Khói

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Albertine

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.93 crt - AAA

  9.352.696,00 ₫
  2.088.561  - 2.420.743.809  2.088.561 ₫ - 2.420.743.809 ₫
 43. Mặt Dây Chuyền Mathilda Đá Thạch Anh Khói

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Mathilda

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.35 crt - AAA

  7.483.400,00 ₫
  2.210.224  - 325.802.023  2.210.224 ₫ - 325.802.023 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Mặt Dây Chuyền Blanda Đá Thạch Anh Khói

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Blanda

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  1.016 crt - AAA

  10.929.730,00 ₫
  3.355.216  - 1.473.131.828  3.355.216 ₫ - 1.473.131.828 ₫
 46. Mặt Dây Chuyền Nishelle Đá Thạch Anh Khói

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Nishelle

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  2.745 crt - AAA

  17.065.097,00 ₫
  4.712.442  - 960.643.518  4.712.442 ₫ - 960.643.518 ₫
 47. Mặt Dây Chuyền Heloise Đá Thạch Anh Khói

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Heloise

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.755 crt - AAA

  10.390.623,00 ₫
  3.255.181  - 1.539.316.911  3.255.181 ₫ - 1.539.316.911 ₫
 48. Dây Chuyền Malena Đá Thạch Anh Khói

  Dây Chuyền GLAMIRA Malena

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  1.805 crt - AAA

  28.504.193,00 ₫
  10.512.829  - 1.823.807.332  10.512.829 ₫ - 1.823.807.332 ₫
 49. Mặt Dây Chuyền Mihalis Đá Thạch Anh Khói

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Mihalis

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  1.5 crt - AAA

  16.023.385,00 ₫
  5.799.305  - 437.881.379  5.799.305 ₫ - 437.881.379 ₫
 50. Mặt Dây Chuyền Aldene Đá Thạch Anh Khói

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Aldene

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.32 crt - AAA

  12.211.794,00 ₫
  4.315.007  - 77.161.856  4.315.007 ₫ - 77.161.856 ₫
 51. Mặt Dây Chuyền Despina Đá Thạch Anh Khói

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Despina

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.11 crt - AAA

  9.971.019,00 ₫
  3.190.293  - 49.801.028  3.190.293 ₫ - 49.801.028 ₫
 52. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Arnardia Đá Thạch Anh Khói

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Arnardia

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  1.25 crt - AAA

  11.290.394,00 ₫
  3.244.366  - 2.875.293.129  3.244.366 ₫ - 2.875.293.129 ₫
 53. Mặt Dây Chuyền Trish Đá Thạch Anh Khói

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Trish

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.85 crt - AAA

  16.031.225,00 ₫
  4.636.740  - 304.740.672  4.636.740 ₫ - 304.740.672 ₫
 54. Mặt Dây Chuyền Euterpe Đá Thạch Anh Khói

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Euterpe

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  9.196 crt - AAA

  40.064.413,00 ₫
  7.134.903  - 12.705.738.371  7.134.903 ₫ - 12.705.738.371 ₫
 55. Mặt Dây Chuyền Lana Đá Thạch Anh Khói

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lana

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  1.135 crt - AAA

  10.423.337,00 ₫
  3.084.851  - 2.079.111.969  3.084.851 ₫ - 2.079.111.969 ₫
 56. Mặt Dây Chuyền Mayonna Đá Thạch Anh Khói

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Mayonna

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  3.2 crt - AAA

  18.918.983,00 ₫
  6.002.078  - 5.877.576.189  6.002.078 ₫ - 5.877.576.189 ₫
 57. Mặt Dây Chuyền Toucan Đá Thạch Anh Khói

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Toucan

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  10.17 crt - AAA

  72.077.933,00 ₫
  7.872.996  - 22.469.863.347  7.872.996 ₫ - 22.469.863.347 ₫
 58. Mặt Dây Chuyền Lorey Đá Thạch Anh Khói

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lorey

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.013 crt - AAA

  7.656.703,00 ₫
  2.622.528  - 28.469.312  2.622.528 ₫ - 28.469.312 ₫
 59. Mặt Dây Chuyền Daivani Đá Thạch Anh Khói

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Daivani

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.16 crt - AAA

  11.625.375,00 ₫
  4.643.499  - 63.386.813  4.643.499 ₫ - 63.386.813 ₫
 60. Mặt Dây Chuyền Danny Đá Thạch Anh Khói

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Danny

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.1 crt - AAA

  8.800.342,00 ₫
  2.514.383  - 38.256.487  2.514.383 ₫ - 38.256.487 ₫
 61. Mặt Dây Chuyền Puget Đá Thạch Anh Khói

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Puget

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.285 crt - AAA

  12.709.534,00 ₫
  3.920.276  - 66.820.435  3.920.276 ₫ - 66.820.435 ₫
 62. Mặt Dây Chuyền Natheldis Đá Thạch Anh Khói

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Natheldis

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  1.145 crt - AAA

  14.785.388,00 ₫
  5.392.137  - 2.237.680.406  5.392.137 ₫ - 2.237.680.406 ₫
 63. Ceramic Jewellery
 64. Mặt Dây Chuyền Remedios Đá Thạch Anh Khói

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Remedios

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  1.16 crt - AAA

  19.550.011,00 ₫
  8.840.899  - 2.266.947.299  8.840.899 ₫ - 2.266.947.299 ₫
 65. Mặt Dây Chuyền Philesha Đá Thạch Anh Khói

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Philesha

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.39 crt - AAA

  12.166.642,00 ₫
  3.236.255  - 1.198.563.755  3.236.255 ₫ - 1.198.563.755 ₫

You’ve viewed 60 of 2453 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng