Đang tải...
Tìm thấy 11518 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Mặt Dây Chuyền Elsie Kim Cương Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Elsie

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.122 crt - AAA

  13.067.496,00 ₫
  6.074.534  - 55.789.584  6.074.534 ₫ - 55.789.584 ₫
 2. Mặt Dây Chuyền Zoya Kim Cương Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Zoya

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.02 crt - AAA

  8.881.451,00 ₫
  3.041.593  - 35.769.139  3.041.593 ₫ - 35.769.139 ₫
 3. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Arlecia Kim Cương Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Arlecia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.1 crt - AAA

  7.532.065,00 ₫
  1.804.678  - 30.780.924  1.804.678 ₫ - 30.780.924 ₫
 4. Mặt Dây Chuyền Carica Kim Cương Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Carica

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.005 crt - AAA

  7.258.728,00 ₫
  2.219.146  - 26.090.114  2.219.146 ₫ - 26.090.114 ₫
 5. Cung Hoàng Đạo
  Mặt Dây Chuyền Scorpio Kim Cương Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Scorpio

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.775 crt - AAA

  25.292.271,00 ₫
  7.172.754  - 148.524.411  7.172.754 ₫ - 148.524.411 ₫
 6. Mặt Dây Chuyền Crucifix Kim Cương Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Crucifix

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.78 crt - AAA

  16.356.473,00 ₫
  3.109.184  - 125.692.174  3.109.184 ₫ - 125.692.174 ₫
 7. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Armetrice Kim Cương Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Armetrice

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.8 crt - AAA

  19.981.513,00 ₫
  2.554.938  - 1.675.850.685  2.554.938 ₫ - 1.675.850.685 ₫
 8. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Armelda Kim Cương Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Armelda

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.5 crt - AAA

  12.940.966,00 ₫
  2.331.888  - 1.008.741.254  2.331.888 ₫ - 1.008.741.254 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Mặt Dây Chuyền Ming Kim Cương Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Ming

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.2 crt - AAA

  14.716.986,00 ₫
  4.628.629  - 236.919.887  4.628.629 ₫ - 236.919.887 ₫
 11. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Adela Kim Cương Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Adela

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.4 crt - AAA

  12.823.628,00 ₫
  2.048.006  - 1.405.770.657  2.048.006 ₫ - 1.405.770.657 ₫
 12. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Arlenys Kim Cương Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Arlenys

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.25 crt - AAA

  11.053.286,00 ₫
  1.885.788  - 220.224.918  1.885.788 ₫ - 220.224.918 ₫
 13. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Keviona Ø8 mm Kim Cương Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Keviona Ø8 mm

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen & Ngọc Trai Trắng

  0.02 crt - AAA

  7.722.942,00 ₫
  2.642.806  - 28.726.157  2.642.806 ₫ - 28.726.157 ₫
 14. Mặt Dây Chuyền Annsi Kim Cương Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Annsi

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.165 crt - AAA

  10.954.602,00 ₫
  3.657.482  - 53.559.084  3.657.482 ₫ - 53.559.084 ₫
 15. Mặt Dây Chuyền Ahelia Kim Cương Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Ahelia

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.096 crt - AAA

  12.633.291,00 ₫
  4.106.827  - 59.033.952  4.106.827 ₫ - 59.033.952 ₫
 16. Mặt Dây Chuyền Clovis Kim Cương Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Clovis

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.24 crt - AAA

  11.266.061,00 ₫
  3.493.101  - 58.155.272  3.493.101 ₫ - 58.155.272 ₫
 17. Dây Chuyền Abstran Kim Cương Đen

  Dây Chuyền GLAMIRA Abstran

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.174 crt - AAA

  21.943.814,00 ₫
  10.084.572  - 114.201.709  10.084.572 ₫ - 114.201.709 ₫
 18. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Loyal Ø8 mm Kim Cương Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Loyal Ø8 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Ngọc Trai Trắng

  0.045 crt - AAA

  12.076.613,00 ₫
  4.315.007  - 53.667.233  4.315.007 ₫ - 53.667.233 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Mặt Dây Chuyền Zykadial Kim Cương Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Zykadial

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.25 crt - AAA

  13.355.434,00 ₫
  3.203.811  - 233.405.155  3.203.811 ₫ - 233.405.155 ₫
 21. Mặt Dây Chuyền Melsa Kim Cương Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Melsa

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.1 crt - AAA

  8.346.672,00 ₫
  2.271.056  - 35.444.701  2.271.056 ₫ - 35.444.701 ₫
 22. Mặt Dây Chuyền Lynda Kim Cương Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lynda

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.008 crt - AAA

  7.675.359,00 ₫
  2.445.170  - 28.618.015  2.445.170 ₫ - 28.618.015 ₫
 23. Mặt Dây Chuyền Kyuso Kim Cương Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Kyuso

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.77 crt - AAA

  20.410.851,00 ₫
  5.555.978  - 132.802.750  5.555.978 ₫ - 132.802.750 ₫
 24. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Loyal Kim Cương Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Loyal

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Ngọc Trai Trắng

  0.04 crt - AAA

  10.118.367,00 ₫
  3.311.957  - 43.920.612  3.311.957 ₫ - 43.920.612 ₫
 25. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Kamoore Ø8 mm Kim Cương Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Kamoore Ø8 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Ngọc Trai Đen

  0.09 crt - AAA

  8.368.031,00 ₫
  2.682.550  - 36.350.424  2.682.550 ₫ - 36.350.424 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Arnardia Kim Cương Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Arnardia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  1.25 crt - AAA

  31.783.978,00 ₫
  3.244.366  - 2.875.293.129  3.244.366 ₫ - 2.875.293.129 ₫
 28. Mặt Dây Chuyền Kym Kim Cương Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Kym

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.078 crt - AAA

  12.548.398,00 ₫
  4.521.836  - 58.141.756  4.521.836 ₫ - 58.141.756 ₫
 29. Mặt Dây Chuyền Jolandi Kim Cương Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Jolandi

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Đen

  0.144 crt - AAA

  14.026.748,00 ₫
  5.428.907  - 67.334.129  5.428.907 ₫ - 67.334.129 ₫
 30. Mặt Dây Chuyền Flanelle Kim Cương Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Flanelle

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.5 crt - AAA

  16.588.987,00 ₫
  4.479.389  - 1.029.626.871  4.479.389 ₫ - 1.029.626.871 ₫
 31. Dây Chuyền Amelia Kim Cương Đen

  Dây Chuyền GLAMIRA Amelia

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.083 crt - AAA

  13.554.963,00 ₫
  5.169.357  - 58.074.166  5.169.357 ₫ - 58.074.166 ₫
 32. Dây Chuyền Golduck Kim Cương Đen

  Dây Chuyền GLAMIRA Golduck

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.015 crt - AAA

  7.312.801,00 ₫
  3.271.402  - 26.928.242  3.271.402 ₫ - 26.928.242 ₫
 33. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Loyal Ø10 mm Kim Cương Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Loyal Ø10 mm

  Vàng 14K & Kim Cương Đen & Ngọc Trai Trắng

  0.08 crt - AAA

  17.138.637,00 ₫
  6.832.095  - 84.015.582  6.832.095 ₫ - 84.015.582 ₫
 34. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Kamoore Ø6 mm Kim Cương Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Kamoore Ø6 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Ngọc Trai Trắng

  0.09 crt - AAA

  7.943.019,00 ₫
  2.416.512  - 35.323.039  2.416.512 ₫ - 35.323.039 ₫
 35. Dây Chuyền Tommiez Kim Cương Đen

  Dây Chuyền GLAMIRA Tommiez

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.024 crt - AAA

  9.439.754,00 ₫
  4.471.818  - 39.729.971  4.471.818 ₫ - 39.729.971 ₫
 36. Mặt Dây Chuyền Refined Kim Cương Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Refined

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.12 crt - AAA

  12.170.969,00 ₫
  4.253.364  - 56.303.276  4.253.364 ₫ - 56.303.276 ₫
 37. Mặt Dây Chuyền Felica Kim Cương Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Felica

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.145 crt - AAA

  12.490.811,00 ₫
  4.325.822  - 56.100.509  4.325.822 ₫ - 56.100.509 ₫
 38. Mặt Dây Chuyền Norber Kim Cương Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Norber

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.03 crt - AAA

  7.845.958,00 ₫
  2.465.718  - 30.794.441  2.465.718 ₫ - 30.794.441 ₫
 39. Mặt Dây Chuyền Courlisa Kim Cương Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Courlisa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.1 crt - AAA

  8.523.760,00 ₫
  2.404.075  - 36.458.566  2.404.075 ₫ - 36.458.566 ₫
 40. Mặt Dây Chuyền Moura Kim Cương Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Moura

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.1 crt - AAA

  10.294.644,00 ₫
  3.386.307  - 46.597.216  3.386.307 ₫ - 46.597.216 ₫
 41. Mặt Dây Chuyền Mariana Kim Cương Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Mariana

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.06 crt - AAA

  13.968.619,00 ₫
  5.721.981  - 67.131.351  5.721.981 ₫ - 67.131.351 ₫
 42. Mặt Dây Chuyền Debdas Kim Cương Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Debdas

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.352 crt - AAA

  17.615.558,00 ₫
  5.937.191  - 96.560.467  5.937.191 ₫ - 96.560.467 ₫
 43. Mặt Dây Chuyền Onalitonas Kim Cương Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Onalitonas

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen & Ngọc Trai Trắng

  0.06 crt - AAA

  11.194.957,00 ₫
  4.047.888  - 48.597.911  4.047.888 ₫ - 48.597.911 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Mặt Dây Chuyền Ywain Kim Cương Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Ywain

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.06 crt - AAA

  9.789.334,00 ₫
  3.452.005  - 42.825.636  3.452.005 ₫ - 42.825.636 ₫
 46. Dây Chuyền Hanalora Kim Cương Đen

  Dây Chuyền GLAMIRA Hanalora

  Vàng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.544 crt - AAA

  29.920.360,00 ₫
  6.223.235  - 810.213.039  6.223.235 ₫ - 810.213.039 ₫
 47. Mặt Dây Chuyền Santount Kim Cương Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Santount

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.33 crt - AAA

  11.827.337,00 ₫
  3.410.910  - 64.806.221  3.410.910 ₫ - 64.806.221 ₫
 48. Mặt Dây Chuyền Luminoso Kim Cương Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Luminoso

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.19 crt - AAA

  15.595.669,00 ₫
  5.353.205  - 73.728.234  5.353.205 ₫ - 73.728.234 ₫
 49. Chữ viết tắt
  Mặt Dây Chuyền Goudron - H Kim Cương Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Goudron - H

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.052 crt - AAA

  10.930.269,00 ₫
  3.862.959  - 47.178.497  3.862.959 ₫ - 47.178.497 ₫
 50. Mặt Dây Chuyền Compoo Kim Cương Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Compoo

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.055 crt - AAA

  7.691.311,00 ₫
  2.219.146  - 28.253.026  2.219.146 ₫ - 28.253.026 ₫
 51. Mặt Dây Chuyền Mathilda Kim Cương Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Mathilda

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.35 crt - AAA

  11.944.405,00 ₫
  2.210.224  - 325.802.023  2.210.224 ₫ - 325.802.023 ₫
 52. Dây Chuyền Navika Kim Cương Đen

  Dây Chuyền GLAMIRA Navika

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.1 crt - AAA

  19.943.391,00 ₫
  8.374.521  - 118.403.168  8.374.521 ₫ - 118.403.168 ₫
 53. Dây Chuyền Orfalinda Kim Cương Đen

  Dây Chuyền GLAMIRA Orfalinda

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.1 crt - AAA

  9.020.689,00 ₫
  3.444.434  - 18.611.847  3.444.434 ₫ - 18.611.847 ₫
 54. Dây Chuyền Novastic Kim Cương Đen

  Dây Chuyền GLAMIRA Novastic

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Đá Swarovski

  0.418 crt - AAA

  18.313.908,00 ₫
  6.882.382  - 225.009.819  6.882.382 ₫ - 225.009.819 ₫
 55. Xem Cả Bộ
  Mặt Dây Chuyền Melpomene Kim Cương Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Melpomene

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.275 crt - AAA

  15.099.821,00 ₫
  4.731.367  - 79.784.382  4.731.367 ₫ - 79.784.382 ₫
 56. Mặt Dây Chuyền Gretta Kim Cương Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Gretta

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.66 crt - AAA

  23.640.618,00 ₫
  5.061.211  - 83.028.749  5.061.211 ₫ - 83.028.749 ₫
 57. Mặt Dây Chuyền Zoila Kim Cương Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Zoila

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.045 crt - AAA

  13.718.804,00 ₫
  5.489.468  - 64.698.080  5.489.468 ₫ - 64.698.080 ₫
 58. Mặt Dây Chuyền Maillec Kim Cương Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Maillec

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.05 crt - AAA

  8.413.722,00 ₫
  2.465.718  - 43.177.108  2.465.718 ₫ - 43.177.108 ₫
 59. Mặt Dây Chuyền Danny Kim Cương Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Danny

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.1 crt - AAA

  9.692.543,00 ₫
  2.514.383  - 38.256.487  2.514.383 ₫ - 38.256.487 ₫
 60. Dây Chuyền Cassandra Kim Cương Đen

  Dây Chuyền GLAMIRA Cassandra

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.044 crt - AAA

  11.120.335,00 ₫
  4.075.735  - 45.813.159  4.075.735 ₫ - 45.813.159 ₫
 61. Mặt Dây Chuyền Alos Kim Cương Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Alos

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.3 crt - AAA

  18.354.192,00 ₫
  7.644.539  - 106.996.512  7.644.539 ₫ - 106.996.512 ₫
 62. Dây Chuyền Lamyra Kim Cương Đen

  Dây Chuyền GLAMIRA Lamyra

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.036 crt - AAA

  10.133.237,00 ₫
  4.877.364  - 43.420.440  4.877.364 ₫ - 43.420.440 ₫
 63. Ceramic Jewellery
 64. Xem Cả Bộ
  Mặt Dây Chuyền Gelsomino Kim Cương Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Gelsomino

  Vàng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.855 crt - AAA

  28.414.162,00 ₫
  5.980.449  - 1.718.838.544  5.980.449 ₫ - 1.718.838.544 ₫
 65. Mặt Dây Chuyền Elise Kim Cương Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Elise

  Vàng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  2.16 crt - AAA

  61.957.943,00 ₫
  4.417.746  - 3.511.283.673  4.417.746 ₫ - 3.511.283.673 ₫

You’ve viewed 60 of 11518 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng