Đang tải...
Tìm thấy 10335 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Mặt Dây Chuyền Deft Kim Cương Nâu

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Deft

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.015 crt - VS1

  8.158.228,00 ₫
  2.568.456  - 30.375.377  2.568.456 ₫ - 30.375.377 ₫
 2. Dây Chuyền SYLVIE Caeruleum Kim Cương Nâu

  Dây Chuyền SYLVIE Caeruleum

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.27 crt - VS1

  16.451.641,00 ₫
  4.163.603  - 58.290.453  4.163.603 ₫ - 58.290.453 ₫
 3. Mặt Dây Chuyền Occupant Kim Cương Nâu

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Occupant

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.256 crt - VS1

  25.951.418,00 ₫
  3.636.935  - 64.089.761  3.636.935 ₫ - 64.089.761 ₫
 4. Mặt Dây Chuyền Zenitha Kim Cương Nâu

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Zenitha

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.094 crt - VS1

  11.946.026,00 ₫
  2.773.933  - 39.378.496  2.773.933 ₫ - 39.378.496 ₫
 5. Mặt Dây Chuyền Millicent Kim Cương Nâu

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Millicent

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.03 crt - VS1

  13.636.883,00 ₫
  5.454.591  - 60.818.358  5.454.591 ₫ - 60.818.358 ₫
 6. Mặt Dây Chuyền Eberta Kim Cương Nâu

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Eberta

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.168 crt - VS1

  16.897.472,00 ₫
  4.953.066  - 64.981.960  4.953.066 ₫ - 64.981.960 ₫
 7. Dây Chuyền Armita Kim Cương Nâu

  Dây Chuyền GLAMIRA Armita

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.102 crt - VS1

  10.439.559,00 ₫
  3.608.816  - 18.586.975  3.608.816 ₫ - 18.586.975 ₫
 8. Mặt Dây Chuyền Libilove Kim Cương Nâu

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Libilove

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.034 crt - VS1

  8.913.355,00 ₫
  2.630.100  - 31.362.212  2.630.100 ₫ - 31.362.212 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Mặt Dây Chuyền Moreau Kim Cương Nâu

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Moreau

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.1 crt - VS1

  22.435.606,00 ₫
  3.913.517  - 137.790.961  3.913.517 ₫ - 137.790.961 ₫
 11. Dây Chuyền SYLVIE Merdix Kim Cương Nâu

  Dây Chuyền SYLVIE Merdix

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  3.98 crt - VS1

  451.997.354,00 ₫
  15.197.695  - 5.029.730.115  15.197.695 ₫ - 5.029.730.115 ₫
 12. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Arlecia Kim Cương Nâu

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Arlecia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.1 crt - VS1

  14.994.109,00 ₫
  1.804.678  - 30.780.924  1.804.678 ₫ - 30.780.924 ₫
 13. Mặt Dây Chuyền Annsi Kim Cương Nâu

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Annsi

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.165 crt - VS1

  13.820.459,00 ₫
  3.657.482  - 53.559.084  3.657.482 ₫ - 53.559.084 ₫
 14. Dây Chuyền Alline Kim Cương Nâu

  Dây Chuyền GLAMIRA Alline

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nâu

  0.07 crt - VS1

  13.093.181,00 ₫
  4.893.585  - 48.584.389  4.893.585 ₫ - 48.584.389 ₫
 15. Mặt Dây Chuyền Zoya Kim Cương Nâu

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Zoya

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.02 crt - VS1

  9.124.779,00 ₫
  3.041.593  - 35.769.139  3.041.593 ₫ - 35.769.139 ₫
 16. Dây Chuyền Liezel Kim Cương Nâu

  Dây Chuyền GLAMIRA Liezel

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.105 crt - VS1

  11.737.847,00 ₫
  4.873.308  - 46.462.032  4.873.308 ₫ - 46.462.032 ₫
 17. Mặt Dây Chuyền Voyf Kim Cương Nâu

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Voyf

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.07 crt - VS1

  14.616.141,00 ₫
  4.684.054  - 57.303.627  4.684.054 ₫ - 57.303.627 ₫
 18. Mặt Dây Chuyền Acnelyse Kim Cương Nâu

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Acnelyse

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nâu

  0.375 crt - VS1

  19.383.197,00 ₫
  3.841.870  - 77.797.210  3.841.870 ₫ - 77.797.210 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Mặt Dây Chuyền Converga Kim Cương Nâu

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Converga

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.03 crt - VS1

  8.290.707,00 ₫
  2.362.979  - 29.780.576  2.362.979 ₫ - 29.780.576 ₫
 21. Mặt Dây Chuyền Achtung Kim Cương Nâu

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Achtung

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.054 crt - VS1

  16.259.142,00 ₫
  6.445.475  - 70.537.939  6.445.475 ₫ - 70.537.939 ₫
 22. Dây Chuyền SYLVIE Eadrom Kim Cương Nâu

  Dây Chuyền SYLVIE Eadrom

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương Xanh Dương & Ngọc Lục Bảo

  3.64 crt - VS1

  282.870.941,00 ₫
  13.496.566  - 1.473.942.918  13.496.566 ₫ - 1.473.942.918 ₫
 23. Mặt Dây Chuyền Gyvenimas Kim Cương Nâu

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Gyvenimas

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.108 crt - VS1

  15.007.088,00 ₫
  4.047.888  - 56.384.391  4.047.888 ₫ - 56.384.391 ₫
 24. Mặt Dây Chuyền Mecole Kim Cương Nâu

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Mecole

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.225 crt - VS1

  33.650.030,00 ₫
  3.822.945  - 191.958.366  3.822.945 ₫ - 191.958.366 ₫
 25. Mặt Dây Chuyền Plevna Kim Cương Nâu

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Plevna

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.03 crt - VS1

  9.742.831,00 ₫
  3.205.433  - 38.094.266  3.205.433 ₫ - 38.094.266 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Dây Chuyền Harville Kim Cương Nâu

  Dây Chuyền GLAMIRA Harville

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nâu

  0.015 crt - VS1

  7.768.634,00 ₫
  3.423.887  - 28.144.877  3.423.887 ₫ - 28.144.877 ₫
 28. Dây Chuyền Cheryll Kim Cương Nâu

  Dây Chuyền GLAMIRA Cheryll

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nâu

  0.04 crt - VS1

  10.246.249,00 ₫
  4.327.984  - 39.337.941  4.327.984 ₫ - 39.337.941 ₫
 29. Mặt Dây Chuyền Kayo Kim Cương Nâu

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Kayo

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.07 crt - VS1

  10.897.286,00 ₫
  2.589.004  - 36.012.469  2.589.004 ₫ - 36.012.469 ₫
 30. Mặt Dây Chuyền Enginedas Kim Cương Nâu

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Enginedas

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.1 crt - VS1

  20.696.355,00 ₫
  5.069.322  - 63.427.366  5.069.322 ₫ - 63.427.366 ₫
 31. Dây Chuyền Hilla Kim Cương Nâu

  Dây Chuyền GLAMIRA Hilla

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.04 crt - VS1

  8.500.510,00 ₫
  3.362.244  - 29.753.544  3.362.244 ₫ - 29.753.544 ₫
 32. Dây Chuyền Asmarta Kim Cương Nâu

  Dây Chuyền GLAMIRA Asmarta

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.25 crt - VS1

  22.810.061,00 ₫
  5.766.320  - 70.294.614  5.766.320 ₫ - 70.294.614 ₫
 33. Mặt Dây Chuyền Csalash Kim Cương Nâu

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Csalash

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nâu & Ngọc Trai Trắng

  0.036 crt - VS1

  10.020.766,00 ₫
  2.958.862  - 37.202.070  2.958.862 ₫ - 37.202.070 ₫
 34. Mặt Dây Chuyền Benally Kim Cương Nâu

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Benally

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.505 crt - VS1

  47.605.133,00 ₫
  4.825.995  - 59.198.879  4.825.995 ₫ - 59.198.879 ₫
 35. Mặt Dây Chuyền Cool Kim Cương Nâu

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Cool

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.03 crt - VS1

  12.540.827,00 ₫
  4.701.627  - 54.113.328  4.701.627 ₫ - 54.113.328 ₫
 36. Dây Chuyền Tommiez Kim Cương Nâu

  Dây Chuyền GLAMIRA Tommiez

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.024 crt - VS1

  9.953.445,00 ₫
  4.471.818  - 39.729.971  4.471.818 ₫ - 39.729.971 ₫
 37. Mặt Dây Chuyền Glebe Kim Cương Nâu

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Glebe

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nâu

  0.045 crt - VS1

  13.200.787,00 ₫
  4.988.214  - 57.398.255  4.988.214 ₫ - 57.398.255 ₫
 38. Mặt Dây Chuyền Carica Kim Cương Nâu

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Carica

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.005 crt - VS1

  7.475.019,00 ₫
  2.219.146  - 26.090.114  2.219.146 ₫ - 26.090.114 ₫
 39. Mặt Dây Chuyền Abariss Kim Cương Nâu

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Abariss

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.025 crt - VS1

  7.276.572,00 ₫
  1.931.479  - 25.035.691  1.931.479 ₫ - 25.035.691 ₫
 40. Mặt Dây Chuyền Kosta Kim Cương Nâu

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Kosta

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu & Ngọc Trai Trắng

  0.128 crt - VS1

  13.643.371,00 ₫
  3.554.744  - 50.111.944  3.554.744 ₫ - 50.111.944 ₫
 41. Cung Hoàng Đạo
  Mặt Dây Chuyền Sulnes - Capricorn Kim Cương Nâu

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Sulnes - Capricorn

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nâu

  0.114 crt - VS1

  15.108.744,00 ₫
  3.965.697  - 56.276.243  3.965.697 ₫ - 56.276.243 ₫
 42. Xem Cả Bộ
  Dây Chuyền Zarita Kim Cương Nâu

  Dây Chuyền GLAMIRA Zarita

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.285 crt - VS1

  25.490.447,00 ₫
  5.162.868  - 72.754.920  5.162.868 ₫ - 72.754.920 ₫
 43. Mặt Dây Chuyền Tisha Kim Cương Nâu

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Tisha

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.24 crt - VS1

  17.372.501,00 ₫
  3.616.387  - 60.561.508  3.616.387 ₫ - 60.561.508 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Mặt Dây Chuyền Lisa Kim Cương Nâu

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lisa

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.01 crt - VS1

  9.379.191,00 ₫
  3.264.643  - 37.296.693  3.264.643 ₫ - 37.296.693 ₫
 46. Mặt Dây Chuyền Basalt Kim Cương Nâu

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Basalt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.008 crt - VS1

  9.068.813,00 ₫
  3.143.790  - 35.512.292  3.143.790 ₫ - 35.512.292 ₫
 47. Mặt Dây Chuyền Bulaza Kim Cương Nâu

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Bulaza

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu & Đá Swarovski

  0.228 crt - VS1

  17.721.270,00 ₫
  3.410.910  - 57.641.577  3.410.910 ₫ - 57.641.577 ₫
 48. Mặt Dây Chuyền Liossa Kim Cương Nâu

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Liossa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.03 crt - VS1

  9.494.908,00 ₫
  3.021.316  - 36.674.861  3.021.316 ₫ - 36.674.861 ₫
 49. Mặt Dây Chuyền Melsa Kim Cương Nâu

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Melsa

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.1 crt - VS1

  15.808.716,00 ₫
  2.271.056  - 35.444.701  2.271.056 ₫ - 35.444.701 ₫
 50. Mặt Dây Chuyền Cabarete Kim Cương Nâu

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Cabarete

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.02 crt - VS1

  9.536.003,00 ₫
  2.897.219  - 34.403.805  2.897.219 ₫ - 34.403.805 ₫
 51. Dây Chuyền Seychas Kim Cương Nâu

  Dây Chuyền GLAMIRA Seychas

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.178 crt - VS1

  17.072.127,00 ₫
  5.742.529  - 69.524.076  5.742.529 ₫ - 69.524.076 ₫
 52. Mặt Dây Chuyền Aycha Kim Cương Nâu

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Aycha

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.055 crt - VS1

  10.648.279,00 ₫
  2.773.933  - 35.620.438  2.773.933 ₫ - 35.620.438 ₫
 53. Mặt Dây Chuyền Grandele Kim Cương Nâu

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Grandele

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.016 crt - VS1

  8.382.901,00 ₫
  2.589.004  - 30.740.373  2.589.004 ₫ - 30.740.373 ₫
 54. Dây Chuyền Catchy Kim Cương Nâu

  Dây Chuyền GLAMIRA Catchy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.016 crt - VS1

  8.772.495,00 ₫
  3.896.483  - 32.970.873  3.896.483 ₫ - 32.970.873 ₫
 55. Mặt Dây Chuyền Malfaire Kim Cương Nâu

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Malfaire

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.112 crt - VS1

  15.601.888,00 ₫
  4.047.888  - 50.977.113  4.047.888 ₫ - 50.977.113 ₫
 56. Mặt Dây Chuyền Calau Kim Cương Nâu

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Calau

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.015 crt - VS1

  13.081.286,00 ₫
  5.353.205  - 58.560.819  5.353.205 ₫ - 58.560.819 ₫
 57. Mặt Dây Chuyền Cassini Kim Cương Nâu

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Cassini

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.07 crt - VS1

  12.172.322,00 ₫
  3.328.720  - 43.312.294  3.328.720 ₫ - 43.312.294 ₫
 58. Dây Chuyền Fruitiest Kim Cương Nâu

  Dây Chuyền GLAMIRA Fruitiest

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nâu

  0.01 crt - VS1

  8.918.762,00 ₫
  4.122.507  - 34.660.645  4.122.507 ₫ - 34.660.645 ₫
 59. Mặt Dây Chuyền Ming Kim Cương Nâu

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Ming

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.2 crt - VS1

  35.399.825,00 ₫
  4.628.629  - 236.919.887  4.628.629 ₫ - 236.919.887 ₫
 60. Mặt Dây Chuyền Alesya Kim Cương Nâu

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Alesya

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.04 crt - VS1

  11.691.074,00 ₫
  3.444.436  - 43.934.132  3.444.436 ₫ - 43.934.132 ₫
 61. Mặt Dây Chuyền Governare Kim Cương Nâu

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Governare

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.2 crt - VS1

  25.719.175,00 ₫
  3.812.130  - 155.594.424  3.812.130 ₫ - 155.594.424 ₫
 62. Mặt Dây Chuyền Zoila Kim Cương Nâu

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Zoila

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.045 crt - VS1

  14.475.823,00 ₫
  5.489.468  - 64.698.080  5.489.468 ₫ - 64.698.080 ₫
 63. Ceramic Jewellery
 64. Mặt Dây Chuyền Burier Kim Cương Nâu

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Burier

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.015 crt - VS1

  9.149.923,00 ₫
  3.143.790  - 36.053.019  3.143.790 ₫ - 36.053.019 ₫
 65. Mặt Dây Chuyền Shay Kim Cương Nâu

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Shay

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.081 crt - VS1

  13.044.515,00 ₫
  3.936.498  - 52.747.994  3.936.498 ₫ - 52.747.994 ₫

You’ve viewed 60 of 10335 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng