Đang tải...
Tìm thấy 675 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Mặt Dây Chuyền Olga Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Olga

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.79 crt - AAAA

  13.016.668,00 ₫
  2.183.188  - 229.985.056  2.183.188 ₫ - 229.985.056 ₫
 2. Mặt Dây Chuyền Aiserey Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Aiserey

  Vàng Hồng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  2.2 crt - AAAA

  35.772.927,00 ₫
  3.933.794  - 3.769.008.063  3.933.794 ₫ - 3.769.008.063 ₫
 3. Mặt Dây Chuyền Monissa Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Monissa

  Vàng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.975 crt - AAAA

  20.680.673,00 ₫
  4.767.055  - 1.123.334.998  4.767.055 ₫ - 1.123.334.998 ₫
 4. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Arnecia Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Arnecia

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  2 crt - AAAA

  24.935.120,00 ₫
  3.812.130  - 3.491.749.877  3.812.130 ₫ - 3.491.749.877 ₫
 5. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Outen Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Outen

  Vàng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  2.68 crt - AAAA

  18.221.714,00 ₫
  3.791.853  - 2.840.321.560  3.791.853 ₫ - 2.840.321.560 ₫
 6. Dây Chuyền Kinsey Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Dây Chuyền GLAMIRA Kinsey

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  1.186 crt - AAAA

  19.404.826,00 ₫
  4.205.510  - 275.162.862  4.205.510 ₫ - 275.162.862 ₫
 7. Mặt Dây Chuyền Mazhira Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Mazhira

  Vàng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  1.8 crt - AAAA

  17.250.838,00 ₫
  2.725.268  - 4.243.631.909  2.725.268 ₫ - 4.243.631.909 ₫
 8. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Armetrice Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Armetrice

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  0.8 crt - AAAA

  14.114.616,00 ₫
  2.554.938  - 1.675.850.685  2.554.938 ₫ - 1.675.850.685 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Mặt Dây Chuyền Maria Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Maria

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  0.5 crt - AAAA

  13.172.938,00 ₫
  3.056.463  - 108.375.364  3.056.463 ₫ - 108.375.364 ₫
 11. Dây Chuyền Lucky Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Dây Chuyền GLAMIRA Lucky

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  0.8 crt - AAAA

  14.893.804,00 ₫
  3.201.108  - 190.363.220  3.201.108 ₫ - 190.363.220 ₫
 12. Dây Chuyền Henna Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Dây Chuyền GLAMIRA Henna

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.53 crt - AAAA

  18.110.865,00 ₫
  4.431.263  - 86.367.747  4.431.263 ₫ - 86.367.747 ₫
 13. Dây Chuyền Edna Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Dây Chuyền GLAMIRA Edna

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.8 crt - AAAA

  22.389.102,00 ₫
  3.914.868  - 144.387.838  3.914.868 ₫ - 144.387.838 ₫
 14. Dây Chuyền Darlene Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Dây Chuyền GLAMIRA Darlene

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương Nhân Tạo

  1.44 crt - AAAA

  20.464.652,00 ₫
  3.841.870  - 386.552.794  3.841.870 ₫ - 386.552.794 ₫
 15. Dây Chuyền Lovisa Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Dây Chuyền GLAMIRA Lovisa

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  0.8 crt - AAAA

  13.547.932,00 ₫
  2.527.901  - 182.657.848  2.527.901 ₫ - 182.657.848 ₫
 16. Dây Chuyền Sophie Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Dây Chuyền GLAMIRA Sophie

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương Nhân Tạo

  0.8 crt - AAAA

  18.351.488,00 ₫
  3.612.061  - 142.035.675  3.612.061 ₫ - 142.035.675 ₫
 17. Dây Chuyền Kacie Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Dây Chuyền GLAMIRA Kacie

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương Nhân Tạo

  1.22 crt - AAAA

  25.444.756,00 ₫
  4.220.380  - 202.543.119  4.220.380 ₫ - 202.543.119 ₫
 18. Dây Chuyền Camellia Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Dây Chuyền GLAMIRA Camellia

  Vàng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  1.74 crt - AAAA

  22.182.274,00 ₫
  3.590.432  - 513.421.054  3.590.432 ₫ - 513.421.054 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Dây Chuyền Leanna Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Dây Chuyền GLAMIRA Leanna

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  1.048 crt - AAAA

  18.646.725,00 ₫
  3.766.168  - 327.316.058  3.766.168 ₫ - 327.316.058 ₫
 21. Dây Chuyền Lenora Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Dây Chuyền GLAMIRA Lenora

  Vàng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  1.1 crt - AAAA

  20.335.419,00 ₫
  3.568.803  - 320.259.563  3.568.803 ₫ - 320.259.563 ₫
 22. Dây Chuyền Dina Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Dây Chuyền GLAMIRA Dina

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.892 crt - AAAA

  18.525.873,00 ₫
  3.503.916  - 244.814.515  3.503.916 ₫ - 244.814.515 ₫
 23. Mặt Dây Chuyền Bria Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Bria

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  0.8 crt - AAAA

  15.708.410,00 ₫
  3.744.809  - 195.026.998  3.744.809 ₫ - 195.026.998 ₫
 24. Mặt Dây Chuyền Adara Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Adara

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.565 crt - AAAA

  13.713.936,00 ₫
  2.390.016  - 104.063.062  2.390.016 ₫ - 104.063.062 ₫
 25. Mặt Dây Chuyền Arlinda Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Arlinda

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  0.5 crt - AAAA

  12.039.573,00 ₫
  2.266.460  - 101.886.634  2.266.460 ₫ - 101.886.634 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Mặt Dây Chuyền Berta Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Berta

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.717 crt - AAAA

  15.589.450,00 ₫
  2.939.666  - 221.711.920  2.939.666 ₫ - 221.711.920 ₫
 28. Mặt Dây Chuyền Inga Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Inga

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.558 crt - AAAA

  18.023.266,00 ₫
  3.882.154  - 205.706.373  3.882.154 ₫ - 205.706.373 ₫
 29. Mặt Dây Chuyền Zena Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Zena

  Vàng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.824 crt - AAAA

  14.292.785,00 ₫
  2.611.714  - 185.780.551  2.611.714 ₫ - 185.780.551 ₫
 30. Mặt Dây Chuyền Fayanna Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Fayanna

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  1.173 crt - AAAA

  22.552.944,00 ₫
  6.474.134  - 381.064.410  6.474.134 ₫ - 381.064.410 ₫
 31. Mặt Dây Chuyền Marianna Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Marianna

  Vàng Hồng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.88 crt - AAAA

  32.719.167,00 ₫
  6.982.418  - 182.995.807  6.982.418 ₫ - 182.995.807 ₫
 32. Dây Chuyền Cielo Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Dây Chuyền GLAMIRA Cielo

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.472 crt - AAAA

  15.959.038,00 ₫
  5.351.041  - 206.152.475  5.351.041 ₫ - 206.152.475 ₫
 33. Mặt Dây Chuyền Martes Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Martes

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.544 crt - AAAA

  22.308.534,00 ₫
  4.823.292  - 147.145.553  4.823.292 ₫ - 147.145.553 ₫
 34. Mặt Dây Chuyền Shadow Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Shadow

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  1.25 crt - AAAA

  21.045.394,00 ₫
  4.563.742  - 373.629.399  4.563.742 ₫ - 373.629.399 ₫
 35. Mặt Dây Chuyền Carmenta Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Carmenta

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  0.5 crt - AAAA

  14.625.063,00 ₫
  3.951.638  - 116.689.062  3.951.638 ₫ - 116.689.062 ₫
 36. Mặt Dây Chuyền Gilliana Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Gilliana

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  2.216 crt - AAAA

  19.635.716,00 ₫
  4.869.523  - 766.116.682  4.869.523 ₫ - 766.116.682 ₫
 37. Mặt Dây Chuyền Fremantle Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Fremantle

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  1.69 crt - AAAA

  26.579.203,00 ₫
  7.515.575  - 404.883.466  7.515.575 ₫ - 404.883.466 ₫
 38. Mặt Dây Chuyền Halmahera Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Halmahera

  Vàng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.614 crt - AAAA

  28.001.858,00 ₫
  6.637.974  - 112.538.973  6.637.974 ₫ - 112.538.973 ₫
 39. Mặt Dây Chuyền Hashima Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Hashima

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương Nhân Tạo

  0.88 crt - AAAA

  26.320.734,00 ₫
  3.745.891  - 257.643.279  3.745.891 ₫ - 257.643.279 ₫
 40. Mặt Dây Chuyền Kithira Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Kithira

  Vàng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  3.86 crt - AAAA

  183.385.133,00 ₫
  7.170.050  - 386.431.130  7.170.050 ₫ - 386.431.130 ₫
 41. Mặt Dây Chuyền Madura Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Madura

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.598 crt - AAAA

  28.200.846,00 ₫
  7.728.081  - 137.845.036  7.728.081 ₫ - 137.845.036 ₫
 42. Mặt Dây Chuyền Mikanos Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Mikanos

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.86 crt - AAAA

  24.179.993,00 ₫
  4.101.420  - 128.084.898  4.101.420 ₫ - 128.084.898 ₫
 43. Mặt Dây Chuyền Naxos Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Naxos

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.716 crt - AAAA

  26.730.066,00 ₫
  7.238.993  - 172.613.832  7.238.993 ₫ - 172.613.832 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Mặt Dây Chuyền Padong Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Padong

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.55 crt - AAAA

  23.578.974,00 ₫
  5.314.272  - 153.269.294  5.314.272 ₫ - 153.269.294 ₫
 46. Mặt Dây Chuyền Samosir Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Samosir

  Vàng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.48 crt - AAAA

  14.677.513,00 ₫
  3.361.163  - 200.718.157  3.361.163 ₫ - 200.718.157 ₫
 47. Mặt Dây Chuyền Sulawesi Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Sulawesi

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.843 crt - AAAA

  30.338.612,00 ₫
  6.041.010  - 238.271.704  6.041.010 ₫ - 238.271.704 ₫
 48. Mặt Dây Chuyền Sumba Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Sumba

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.46 crt - AAAA

  16.465.970,00 ₫
  4.607.000  - 211.951.782  4.607.000 ₫ - 211.951.782 ₫
 49. Mặt Dây Chuyền Tifera Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Tifera

  Vàng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  1.426 crt - AAAA

  28.000.505,00 ₫
  5.799.305  - 404.302.181  5.799.305 ₫ - 404.302.181 ₫
 50. Mặt Dây Chuyền Yapenaly Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Yapenaly

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.968 crt - AAAA

  18.917.900,00 ₫
  6.326.514  - 296.778.454  6.326.514 ₫ - 296.778.454 ₫
 51. Mặt Dây Chuyền Siberut Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Siberut

  Vàng Hồng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.665 crt - AAAA

  23.862.044,00 ₫
  7.813.516  - 153.390.955  7.813.516 ₫ - 153.390.955 ₫
 52. Mặt Dây Chuyền Abellone Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Abellone

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  2.044 crt - AAAA

  35.470.931,00 ₫
  6.207.555  - 2.587.098.722  6.207.555 ₫ - 2.587.098.722 ₫
 53. Mặt Dây Chuyền Alzira Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Alzira

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  2.342 crt - AAAA

  37.798.764,00 ₫
  6.423.846  - 3.827.717.591  6.423.846 ₫ - 3.827.717.591 ₫
 54. Mặt Dây Chuyền Arline Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Arline

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  2.742 crt - AAAA

  34.789.343,00 ₫
  6.402.216  - 2.170.048.870  6.402.216 ₫ - 2.170.048.870 ₫
 55. Dây Chuyền Audrisa Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Dây Chuyền GLAMIRA Audrisa

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  1.822 crt - AAAA

  42.941.355,00 ₫
  9.263.747  - 2.178.565.333  9.263.747 ₫ - 2.178.565.333 ₫
 56. Mặt Dây Chuyền Bertina Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Bertina

  Vàng Hồng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Đá Moissanite

  1.858 crt - AAAA

  27.618.481,00 ₫
  7.458.798  - 2.969.879.939  7.458.798 ₫ - 2.969.879.939 ₫
 57. Mặt Dây Chuyền Blanda Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Blanda

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  1.016 crt - AAAA

  14.201.133,00 ₫
  3.355.216  - 1.473.131.828  3.355.216 ₫ - 1.473.131.828 ₫
 58. Mặt Dây Chuyền Ediline Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Ediline

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Đá Moissanite

  1.368 crt - AAAA

  18.294.172,00 ₫
  4.882.772  - 398.583.991  4.882.772 ₫ - 398.583.991 ₫
 59. Mặt Dây Chuyền Elise Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Elise

  Vàng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  2.16 crt - AAAA

  29.811.674,00 ₫
  4.417.746  - 3.511.283.673  4.417.746 ₫ - 3.511.283.673 ₫
 60. Mặt Dây Chuyền Flede Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Flede

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương Nhân Tạo

  1.17 crt - AAAA

  21.884.603,00 ₫
  4.323.118  - 1.897.968.154  4.323.118 ₫ - 1.897.968.154 ₫
 61. Mặt Dây Chuyền Marlisa Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Marlisa

  Vàng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.544 crt - AAAA

  19.608.950,00 ₫
  4.167.929  - 1.207.337.065  4.167.929 ₫ - 1.207.337.065 ₫
 62. Mặt Dây Chuyền Ordelie Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Ordelie

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  1.208 crt - AAAA

  28.093.241,00 ₫
  5.169.357  - 1.734.614.278  5.169.357 ₫ - 1.734.614.278 ₫
 63. Ceramic Jewellery
 64. Mặt Dây Chuyền Renild Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Renild

  Vàng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.32 crt - AAAA

  19.593.270,00 ₫
  5.839.860  - 2.252.618.009  5.839.860 ₫ - 2.252.618.009 ₫
 65. Mặt Dây Chuyền Rudelle Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Rudelle

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  1.338 crt - AAAA

  23.818.787,00 ₫
  4.953.066  - 2.110.555.294  4.953.066 ₫ - 2.110.555.294 ₫

You’ve viewed 60 of 675 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng