Đang tải...
Tìm thấy 2409 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. SYLVIE Vòng cổ Paperclip Shway

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương Nhân Tạo

  1.35 crt - AA

  38.764.909,00 ₫
  10.163.159  - 2.467.663.776  10.163.159 ₫ - 2.467.663.776 ₫
 2. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Arlenys Đá Sapphire Xanh

  Mặt dây chuyền nữ Arlenys

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.25 crt - AA

  9.115.144,00 ₫
  2.058.952  - 231.380.978  2.058.952 ₫ - 231.380.978 ₫
 3. Mặt dây chuyền nữ Luminoso

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương

  0.19 crt - AAA

  16.601.522,00 ₫
  6.134.404  - 82.485.453  6.134.404 ₫ - 82.485.453 ₫
 4. Mặt dây chuyền nữ Twig

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.76 crt - AA

  23.235.737,00 ₫
  4.301.866  - 1.087.126.918  4.301.866 ₫ - 1.087.126.918 ₫
 5. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Arlecia Đá Sapphire Xanh

  Mặt dây chuyền nữ Arlecia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.1 crt - AAA

  7.344.869,00 ₫
  1.952.820  - 32.858.332  1.952.820 ₫ - 32.858.332 ₫
 6. Mặt dây chuyền nữ Victoire

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.6 crt - AAA

  12.970.125,00 ₫
  4.043.754  - 100.074.992  4.043.754 ₫ - 100.074.992 ₫
 7. Mặt dây chuyền nữ Salinas

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.36 crt - AA

  14.583.325,00 ₫
  3.990.546  - 1.246.918.614  3.990.546 ₫ - 1.246.918.614 ₫
 8. Mặt dây chuyền nữ Pirouette

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.25 crt - AA

  11.154.285,00 ₫
  3.269.418  - 243.055.448  3.269.418 ₫ - 243.055.448 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Mặt dây chuyền nữ Pratima

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương

  0.4 crt - AA

  22.170.175,00 ₫
  7.627.321  - 403.880.154  7.627.321 ₫ - 403.880.154 ₫
 11. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Adela Đá Sapphire Xanh

  Mặt dây chuyền nữ Adela

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.4 crt - AA

  12.533.712,00 ₫
  2.249.988  - 1.472.625.089  2.249.988 ₫ - 1.472.625.089 ₫
 12. Xem Cả Bộ
  Dây chuyền nữ Neta Đá Sapphire Xanh

  Dây chuyền nữ Neta

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương

  0.895 crt - AA

  23.251.301,00 ₫
  7.174.493  - 1.800.515.045  7.174.493 ₫ - 1.800.515.045 ₫
 13. Mặt dây chuyền nữ Donitra

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương

  0.345 crt - AA

  14.352.100,00 ₫
  3.585.831  - 916.566.407  3.585.831 ₫ - 916.566.407 ₫
 14. Dây chuyền nữ Chaelice

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh & Đá Moissanite

  0.596 crt - AAA

  17.041.614,00 ₫
  7.805.623  - 75.295.112  7.805.623 ₫ - 75.295.112 ₫
 15. Mặt dây chuyền nữ Aeneas

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh & Đá Moissanite

  2.58 crt - AA

  42.321.023,00 ₫
  6.049.499  - 3.655.723.235  6.049.499 ₫ - 3.655.723.235 ₫
 16. Mặt dây chuyền nữ Aizenay

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương

  0.68 crt - AA

  17.874.252,00 ₫
  3.785.642  - 1.605.841.441  3.785.642 ₫ - 1.605.841.441 ₫
 17. Mặt dây chuyền nữ Aldene

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương

  0.32 crt - AAA

  19.185.189,00 ₫
  4.913.183  - 85.018.458  4.913.183 ₫ - 85.018.458 ₫
 18. Dây chuyền nữ Galactica

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương Nhân Tạo

  0.145 crt - AAA

  8.433.920,00 ₫
  4.301.866  - 55.726.146  4.301.866 ₫ - 55.726.146 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Mặt dây chuyền nữ Melsa

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.1 crt - AAA

  8.271.752,00 ₫
  2.483.478  - 38.164.912  2.483.478 ₫ - 38.164.912 ₫
 21. Dây chuyền nữ Mucho

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương Nhân Tạo

  0.374 crt - AA

  16.692.654,00 ₫
  6.459.874  - 270.890.217  6.459.874 ₫ - 270.890.217 ₫
 22. Mặt dây chuyền nữ Nascosto

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương

  0.842 crt - AA

  42.071.685,00 ₫
  8.843.731  - 337.838.015  8.843.731 ₫ - 337.838.015 ₫
 23. Mặt dây chuyền nữ Interdit

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Đá Moissanite

  0.79 crt - AA

  16.608.881,00 ₫
  4.988.183  - 301.993.843  4.988.183 ₫ - 301.993.843 ₫
 24. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Armetrice Đá Sapphire Xanh

  Mặt dây chuyền nữ Armetrice

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.8 crt - AA

  14.891.248,00 ₫
  2.886.778  - 1.756.406.766  2.886.778 ₫ - 1.756.406.766 ₫
 25. Mặt dây chuyền nữ Beracha

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.16 crt - AAA

  10.203.629,00 ₫
  3.506.020  - 52.344.085  3.506.020 ₫ - 52.344.085 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Dây chuyền nữ Juridia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  2.4 crt - AAA

  45.216.860,00 ₫
  13.084.737  - 276.602.038  13.084.737 ₫ - 276.602.038 ₫
 28. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Armelda Đá Sapphire Xanh

  Mặt dây chuyền nữ Armelda

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.5 crt - AA

  11.853.338,00 ₫
  2.589.609  - 1.057.438.377  2.589.609 ₫ - 1.057.438.377 ₫
 29. Dây chuyền nữ Velours

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương Nhân Tạo

  0.31 crt - AAA

  15.616.622,00 ₫
  5.568.369  - 209.843.341  5.568.369 ₫ - 209.843.341 ₫
 30. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Arnardia Đá Sapphire Xanh

  Mặt dây chuyền nữ Arnardia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  1.25 crt - AA

  22.308.854,00 ₫
  3.714.604  - 3.013.047.035  3.714.604 ₫ - 3.013.047.035 ₫
 31. Mặt dây chuyền nữ Monissa

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương

  0.975 crt - AA

  23.898.847,00 ₫
  5.441.860  - 1.180.367.042  5.441.860 ₫ - 1.180.367.042 ₫
 32. Xem Cả Bộ
  Mặt dây chuyền nữ Dajana Đá Sapphire Xanh

  Mặt dây chuyền nữ Dajana

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương

  1.373 crt - AA

  31.198.152,00 ₫
  6.220.725  - 3.048.608.190  6.220.725 ₫ - 3.048.608.190 ₫
 33. Mặt dây chuyền nữ Concetta

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.16 crt - AAA

  12.428.146,00 ₫
  4.544.128  - 65.079.873  4.544.128 ₫ - 65.079.873 ₫
 34. Mặt dây chuyền nữ Jayson

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương

  0.756 crt - AA

  28.833.539,00 ₫
  4.495.450  - 1.094.952.353  4.495.450 ₫ - 1.094.952.353 ₫
 35. Dây Chuyền SYLVIE Besplaten

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương Nhân Tạo

  1.13 crt - AA

  23.100.737,00 ₫
  4.747.901  - 2.242.503.519  4.747.901 ₫ - 2.242.503.519 ₫
 36. Mặt dây chuyền nữ Alting

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh & Đá Moissanite

  0.19 crt - AAA

  11.420.321,00 ₫
  4.129.791  - 65.122.328  4.129.791 ₫ - 65.122.328 ₫
 37. Mặt dây chuyền nữ Swatch

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương

  0.132 crt - AAA

  11.576.546,00 ₫
  3.645.265  - 55.329.922  3.645.265 ₫ - 55.329.922 ₫
 38. Mặt dây chuyền nữ Mazhira

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh

  1.8 crt - AA

  27.505.057,00 ₫
  3.056.588  - 4.444.153.460  3.056.588 ₫ - 4.444.153.460 ₫
 39. Mặt dây chuyền nữ Sumeet

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Xanh & Đá Moissanite

  0.86 crt - AA

  19.168.775,00 ₫
  4.947.146  - 1.452.502.547  4.947.146 ₫ - 1.452.502.547 ₫
 40. Mặt dây chuyền nữ Ezekielie

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh & Đá Moissanite

  0.644 crt - AA

  22.922.719,00 ₫
  5.816.010  - 867.194.000  5.816.010 ₫ - 867.194.000 ₫
 41. Dây chuyền nữ Sargary

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Xanh & Đá Swarovski

  0.45 crt - AA

  11.839.753,00 ₫
  3.584.133  - 1.239.418.647  3.584.133 ₫ - 1.239.418.647 ₫
 42. Mặt dây chuyền nữ Frodine

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương

  0.714 crt - AA

  16.161.714,00 ₫
  3.728.755  - 1.425.714.934  3.728.755 ₫ - 1.425.714.934 ₫
 43. Dây chuyền nữ Olive

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.5 crt - AAA

  14.427.666,00 ₫
  5.981.858  - 101.320.272  5.981.858 ₫ - 101.320.272 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Mặt dây chuyền nữ Impha

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.1 crt - AAA

  11.830.980,00 ₫
  4.521.204  - 58.542.172  4.521.204 ₫ - 58.542.172 ₫
 46. Mặt dây chuyền nữ Sorenson

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.5 crt - AA

  12.631.919,00 ₫
  3.075.834  - 1.061.895.905  3.075.834 ₫ - 1.061.895.905 ₫
 47. Mặt dây chuyền nữ Luvlife

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.1 crt - AAA

  8.568.354,00 ₫
  2.688.666  - 39.863.017  2.688.666 ₫ - 39.863.017 ₫
 48. Mặt dây chuyền nữ Yvette

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.1 crt - AAA

  9.235.709,00 ₫
  3.035.362  - 43.683.750  3.035.362 ₫ - 43.683.750 ₫
 49. Mặt dây chuyền nữ Calasia

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương

  0.345 crt - AA

  14.982.380,00 ₫
  3.922.622  - 920.174.882  3.922.622 ₫ - 920.174.882 ₫
 50. Mặt dây chuyền nữ Heloise

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương

  0.755 crt - AA

  20.596.032,00 ₫
  3.625.454  - 1.613.695.175  3.625.454 ₫ - 1.613.695.175 ₫
 51. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Albina Đá Sapphire Xanh

  Mặt dây chuyền nữ Albina

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  1.25 crt - AA

  30.428.628,00 ₫
  3.502.341  - 3.350.715.249  3.502.341 ₫ - 3.350.715.249 ₫
 52. Mặt dây chuyền nữ Biblioteca

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.5 crt - AA

  15.412.567,00 ₫
  4.627.336  - 1.077.815.645  4.627.336 ₫ - 1.077.815.645 ₫
 53. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Imogen Đá Sapphire Xanh

  Mặt dây chuyền nữ Imogen

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.86 crt - AA

  14.944.173,00 ₫
  2.398.573  - 1.140.886.101  2.398.573 ₫ - 1.140.886.101 ₫
 54. Mặt dây chuyền nữ Karon

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.2 crt - AAA

  15.273.605,00 ₫
  5.091.485  - 177.522.739  5.091.485 ₫ - 177.522.739 ₫
 55. Mặt dây chuyền nữ Yousra

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương Đen

  0.78 crt - AA

  24.075.448,00 ₫
  8.204.677  - 1.138.763.464  8.204.677 ₫ - 1.138.763.464 ₫
 56. Mặt dây chuyền nữ Lacquer

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.1 crt - AAA

  10.347.968,00 ₫
  3.721.114  - 50.051.647  3.721.114 ₫ - 50.051.647 ₫
 57. Mặt dây chuyền nữ Wellness

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương

  0.86 crt - AA

  22.745.833,00 ₫
  4.280.356  - 491.106.155  4.280.356 ₫ - 491.106.155 ₫
 58. Mặt dây chuyền nữ Ashlyes

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương

  1.004 crt - AA

  27.674.301,00 ₫
  6.219.309  - 1.814.750.827  6.219.309 ₫ - 1.814.750.827 ₫
 59. Mặt dây chuyền nữ Malcha

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương

  0.46 crt - AAA

  32.348.900,00 ₫
  4.301.866  - 126.622.035  4.301.866 ₫ - 126.622.035 ₫
 60. Mặt dây chuyền nữ Samariel

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương

  0.34 crt - AA

  13.525.689,00 ₫
  3.189.607  - 911.924.921  3.189.607 ₫ - 911.924.921 ₫
 61. Mặt dây chuyền nữ Zykadial

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.25 crt - AA

  11.895.791,00 ₫
  3.650.925  - 247.300.710  3.650.925 ₫ - 247.300.710 ₫
 62. Mặt dây chuyền nữ Glady

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.25 crt - AA

  13.267.577,00 ₫
  4.436.299  - 255.154.448  4.436.299 ₫ - 255.154.448 ₫
 63. Trang sức gốm sứ
 64. Mặt dây chuyền nữ Cammack

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.86 crt - AA

  19.319.057,00 ₫
  4.903.278  - 1.165.933.146  4.903.278 ₫ - 1.165.933.146 ₫
 65. Mặt dây chuyền nữ Aigueperse

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.97 crt - AA

  27.049.399,00 ₫
  4.775.920  - 2.806.161.225  4.775.920 ₫ - 2.806.161.225 ₫

You’ve viewed 60 of 2409 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng