Đang tải...
Tìm thấy 2947 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Mặt Dây Chuyền Admissive Đá Garnet

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Admissive

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  0.35 crt - AAA

  20.510.614,00 ₫
  9.591.159  - 306.227.673  9.591.159 ₫ - 306.227.673 ₫
 2. Mặt Dây Chuyền Tinatin Đá Garnet

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Tinatin

  Vàng Hồng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  0.334 crt - AAA

  24.725.318,00 ₫
  6.402.217  - 331.249.856  6.402.217 ₫ - 331.249.856 ₫
 3. Mặt Dây Chuyền Olga Đá Garnet

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Olga

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Kim Cương

  0.79 crt - AAA

  9.556.010,00 ₫
  2.183.188  - 229.985.056  2.183.188 ₫ - 229.985.056 ₫
 4. Dây Chuyền Lovisa Đá Garnet

  Dây Chuyền GLAMIRA Lovisa

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.8 crt - AAA

  9.113.964,00 ₫
  2.527.901  - 182.657.848  2.527.901 ₫ - 182.657.848 ₫
 5. Mặt Dây Chuyền Envigado Đá Garnet

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Envigado

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.66 crt - AAA

  10.348.717,00 ₫
  3.431.458  - 1.515.592.478  3.431.458 ₫ - 1.515.592.478 ₫
 6. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Arlenys Đá Garnet

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Arlenys

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.25 crt - AAA

  7.051.900,00 ₫
  1.885.788  - 220.224.918  1.885.788 ₫ - 220.224.918 ₫
 7. Mặt Dây Chuyền Eairrdsidh Đá Garnet

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Eairrdsidh

  Vàng Hồng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  0.494 crt - AAA

  20.710.955,00 ₫
  10.468.490  - 919.886.159  10.468.490 ₫ - 919.886.159 ₫
 8. Mặt Dây Chuyền Lena Đá Garnet

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lena

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.16 crt - AAA

  8.256.100,00 ₫
  3.080.795  - 36.593.749  3.080.795 ₫ - 36.593.749 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Armelda Đá Garnet

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Armelda

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.5 crt - AAA

  8.885.507,00 ₫
  2.331.888  - 1.008.741.254  2.331.888 ₫ - 1.008.741.254 ₫
 11. Mặt Dây Chuyền Piuttosto Đá Garnet

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Piuttosto

  Vàng Hồng 14K & Đá Garnet

  0.1 crt - AAA

  8.529.168,00 ₫
  2.815.028  - 40.514.026  2.815.028 ₫ - 40.514.026 ₫
 12. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Keviona Ø8 mm Đá Garnet

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Keviona Ø8 mm

  Vàng Hồng 14K & Đá Garnet & Ngọc Trai Trắng

  0.02 crt - AAA

  7.560.724,00 ₫
  2.642.806  - 28.726.157  2.642.806 ₫ - 28.726.157 ₫
 13. Dây Chuyền Rideout Đá Garnet

  Dây Chuyền GLAMIRA Rideout

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Kim Cương

  0.35 crt - AAA

  13.795.856,00 ₫
  5.481.627  - 220.344.419  5.481.627 ₫ - 220.344.419 ₫
 14. Mặt Dây Chuyền Maria Đá Garnet

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Maria

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.5 crt - AAA

  9.523.025,00 ₫
  3.056.463  - 108.375.364  3.056.463 ₫ - 108.375.364 ₫
 15. Mặt Dây Chuyền Caravelle Đá Garnet

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Caravelle

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.8 crt - AAA

  11.284.717,00 ₫
  3.472.554  - 103.914.367  3.472.554 ₫ - 103.914.367 ₫
 16. Mặt Dây Chuyền Cupide Đá Garnet

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Cupide

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.1 crt - AAA

  8.918.762,00 ₫
  3.041.052  - 42.744.526  3.041.052 ₫ - 42.744.526 ₫
 17. Xem Cả Bộ
  Mặt Dây Chuyền Dulcinia Đá Garnet

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Dulcinia

  Vàng 14K & Đá Garnet & Kim Cương

  0.74 crt - AAA

  15.305.839,00 ₫
  4.769.219  - 1.539.857.637  4.769.219 ₫ - 1.539.857.637 ₫
 18. Mặt Dây Chuyền Elsie Đá Garnet

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Elsie

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Garnet

  0.122 crt - AAA

  12.472.696,00 ₫
  6.074.534  - 55.789.584  6.074.534 ₫ - 55.789.584 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Mặt Dây Chuyền Cefalania Đá Garnet

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Cefalania

  Vàng 14K & Đá Garnet & Kim Cương

  0.68 crt - AAA

  11.930.076,00 ₫
  3.355.216  - 177.899.449  3.355.216 ₫ - 177.899.449 ₫
 21. Mặt Dây Chuyền Nishelle Đá Garnet

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Nishelle

  Vàng Hồng 14K & Đá Garnet & Kim Cương

  2.745 crt - AAA

  25.500.450,00 ₫
  4.712.442  - 960.643.518  4.712.442 ₫ - 960.643.518 ₫
 22. Dây Chuyền Kinsey Đá Garnet

  Dây Chuyền GLAMIRA Kinsey

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Kim Cương

  1.186 crt - AAA

  18.647.807,00 ₫
  4.205.510  - 275.162.862  4.205.510 ₫ - 275.162.862 ₫
 23. Dây Chuyền Edna Đá Garnet

  Dây Chuyền GLAMIRA Edna

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Kim Cương

  0.8 crt - AAA

  18.739.189,00 ₫
  3.914.868  - 144.387.838  3.914.868 ₫ - 144.387.838 ₫
 24. Mặt Dây Chuyền Mazhira Đá Garnet

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Mazhira

  Vàng 14K & Đá Garnet

  1.8 crt - AAA

  13.060.197,00 ₫
  2.725.268  - 4.243.631.909  2.725.268 ₫ - 4.243.631.909 ₫
 25. Mặt Dây Chuyền Fayanna Đá Garnet

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Fayanna

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Kim Cương

  1.173 crt - AAA

  17.848.612,00 ₫
  6.474.134  - 381.064.410  6.474.134 ₫ - 381.064.410 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Mặt Dây Chuyền Aygen Đá Garnet

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Aygen

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Kim Cương

  0.427 crt - AAA

  14.671.024,00 ₫
  5.277.503  - 891.497.948  5.277.503 ₫ - 891.497.948 ₫
 28. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Outen 3.70 crt Đá Garnet

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Outen 3.70 crt

  Vàng 14K & Đá Garnet

  3.7 crt - AAA

  19.572.452,00 ₫
  4.116.290  - 1.531.435.803  4.116.290 ₫ - 1.531.435.803 ₫
 29. Mặt Dây Chuyền Calissa Đá Garnet

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Calissa

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.25 crt - AAA

  10.841.591,00 ₫
  2.892.893  - 71.159.778  2.892.893 ₫ - 71.159.778 ₫
 30. Dây Chuyền Jacy Đá Garnet

  Dây Chuyền GLAMIRA Jacy

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Sapphire Trắng

  1.28 crt - AAA

  13.327.585,00 ₫
  3.332.234  - 451.494.203  3.332.234 ₫ - 451.494.203 ₫
 31. Mặt Dây Chuyền Daina Đá Garnet

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Daina

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Garnet

  0.165 crt - AAA

  10.836.994,00 ₫
  4.174.418  - 26.649.227  4.174.418 ₫ - 26.649.227 ₫
 32. Mặt Dây Chuyền Tessalin Đá Garnet

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Tessalin

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Kim Cương

  0.59 crt - AAA

  17.153.505,00 ₫
  5.034.175  - 1.049.904.158  5.034.175 ₫ - 1.049.904.158 ₫
 33. Mặt Dây Chuyền Melsa Đá Garnet

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Melsa

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.1 crt - AAA

  7.643.726,00 ₫
  2.271.056  - 35.444.701  2.271.056 ₫ - 35.444.701 ₫
 34. Mặt Dây Chuyền Pranta Đá Garnet

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Pranta

  Vàng 14K & Đá Garnet & Kim Cương

  1.162 crt - AAA

  34.478.694,00 ₫
  6.427.901  - 1.737.453.096  6.427.901 ₫ - 1.737.453.096 ₫
 35. Mặt Dây Chuyền Hoare Đá Garnet

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Hoare

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Kim Cương Đen

  1.03 crt - AAA

  18.153.582,00 ₫
  5.742.529  - 1.505.102.358  5.742.529 ₫ - 1.505.102.358 ₫
 36. Mặt Dây Chuyền Indraft Đá Garnet

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Indraft

  Vàng 14K & Đá Garnet & Kim Cương

  1.036 crt - AAA

  15.839.266,00 ₫
  2.773.933  - 2.666.666.816  2.773.933 ₫ - 2.666.666.816 ₫
 37. Mặt Dây Chuyền Aniela Đá Garnet

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Aniela

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Garnet

  0.19 crt - AAA

  15.212.023,00 ₫
  6.387.347  - 72.579.189  6.387.347 ₫ - 72.579.189 ₫
 38. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Albertine Đá Garnet

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Albertine

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.93 crt - AAA

  10.082.679,00 ₫
  2.088.561  - 2.420.743.809  2.088.561 ₫ - 2.420.743.809 ₫
 39. Mặt Dây Chuyền Burzaco Đá Garnet

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Burzaco

  Vàng Hồng 14K & Đá Garnet

  0.62 crt - AAA

  9.638.470,00 ₫
  3.082.148  - 1.523.906.166  3.082.148 ₫ - 1.523.906.166 ₫
 40. Mặt Dây Chuyền Kalypso Đá Garnet

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Kalypso

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski & Đá Onyx Đen

  0.568 crt - AAA

  10.157.569,00 ₫
  3.493.101  - 1.203.524.935  3.493.101 ₫ - 1.203.524.935 ₫
 41. Mặt Dây Chuyền Dyta Đá Garnet

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Dyta

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Kim Cương

  0.306 crt - AAA

  9.576.286,00 ₫
  2.757.711  - 60.291.143  2.757.711 ₫ - 60.291.143 ₫
 42. Xem Cả Bộ
  Mặt Dây Chuyền Dajana Đá Garnet

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Dajana

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Kim Cương

  1.373 crt - AAA

  20.008.008,00 ₫
  5.374.834  - 2.906.222.763  5.374.834 ₫ - 2.906.222.763 ₫
 43. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Arnecia Đá Garnet

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Arnecia

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  2 crt - AAA

  17.256.785,00 ₫
  3.812.130  - 3.491.749.877  3.812.130 ₫ - 3.491.749.877 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Mặt Dây Chuyền Aguessac Đá Garnet

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Aguessac

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  1.08 crt - AAA

  13.038.298,00 ₫
  3.595.839  - 2.677.616.558  3.595.839 ₫ - 2.677.616.558 ₫
 46. Mặt Dây Chuyền Gulya Đá Garnet

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Gulya

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Kim Cương

  0.164 crt - AAA

  14.630.740,00 ₫
  5.015.250  - 72.092.530  5.015.250 ₫ - 72.092.530 ₫
 47. Mặt Dây Chuyền Ailbest Đá Garnet

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Ailbest

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  0.308 crt - AAA

  10.725.063,00 ₫
  4.088.983  - 63.035.337  4.088.983 ₫ - 63.035.337 ₫
 48. Mặt Dây Chuyền Niger Đá Garnet

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Niger

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.103 crt - AAA

  11.081.132,00 ₫
  4.455.596  - 48.205.880  4.455.596 ₫ - 48.205.880 ₫
 49. Mặt Dây Chuyền Babbople Đá Garnet

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Babbople

  Vàng 14K & Đá Garnet & Kim Cương

  0.63 crt - AAA

  17.297.339,00 ₫
  4.825.995  - 1.044.226.523  4.825.995 ₫ - 1.044.226.523 ₫
 50. Dây Chuyền SYLVIE Besplaten Đá Garnet

  Dây Chuyền SYLVIE Besplaten

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  1.13 crt - AAA

  11.364.474,00 ₫
  4.165.766  - 2.138.389.257  4.165.766 ₫ - 2.138.389.257 ₫
 51. Mặt Dây Chuyền Shellos Đá Garnet

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Shellos

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.44 crt - AAA

  11.423.413,00 ₫
  3.737.510  - 787.894.501  3.737.510 ₫ - 787.894.501 ₫
 52. Mặt Dây Chuyền Mayanna Đá Garnet

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Mayanna

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  0.43 crt - AAA

  17.960.542,00 ₫
  7.589.114  - 298.738.594  7.589.114 ₫ - 298.738.594 ₫
 53. Mặt Dây Chuyền Brigadier Đá Garnet

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Brigadier

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.44 crt - AAA

  12.556.778,00 ₫
  4.542.113  - 794.383.231  4.542.113 ₫ - 794.383.231 ₫
 54. Mặt Dây Chuyền Jyotis Đá Garnet

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Jyotis

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.04 crt - AAA

  10.287.885,00 ₫
  4.360.429  - 43.690.806  4.360.429 ₫ - 43.690.806 ₫
 55. Mặt Dây Chuyền Farhiya Đá Garnet

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Farhiya

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Garnet & Kim Cương

  0.445 crt - AAA

  15.206.614,00 ₫
  5.583.014  - 809.185.656  5.583.014 ₫ - 809.185.656 ₫
 56. Mặt Dây Chuyền Inga Đá Garnet

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Inga

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Garnet & Kim Cương

  0.558 crt - AAA

  14.184.098,00 ₫
  3.882.154  - 205.706.373  3.882.154 ₫ - 205.706.373 ₫
 57. Dây Chuyền Colene Đá Garnet

  Dây Chuyền GLAMIRA Colene

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.85 crt - AAA

  17.250.837,00 ₫
  5.358.611  - 169.247.803  5.358.611 ₫ - 169.247.803 ₫
 58. Mặt Dây Chuyền Phymas Đá Garnet

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Phymas

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.4 crt - AAA

  9.339.448,00 ₫
  2.547.909  - 1.410.434.435  2.547.909 ₫ - 1.410.434.435 ₫
 59. Mặt Dây Chuyền Caliper Đá Garnet

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Caliper

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.5 crt - AAA

  18.944.125,00 ₫
  7.551.263  - 1.066.328.766  7.551.263 ₫ - 1.066.328.766 ₫
 60. Xem Cả Bộ
  Mặt Dây Chuyền Lea Đá Garnet

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lea

  Vàng 14K & Đá Garnet & Kim Cương

  1.08 crt - AAA

  22.368.014,00 ₫
  4.598.889  - 1.716.067.311  4.598.889 ₫ - 1.716.067.311 ₫
 61. Mặt Dây Chuyền Lebina Đá Garnet

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lebina

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  1.51 crt - AAA

  14.014.581,00 ₫
  4.844.921  - 891.524.987  4.844.921 ₫ - 891.524.987 ₫
 62. Mặt Dây Chuyền Hedyla Đá Garnet

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Hedyla

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  0.474 crt - AAA

  11.878.976,00 ₫
  5.377.537  - 893.025.501  5.377.537 ₫ - 893.025.501 ₫
 63. Ceramic Jewellery
 64. Mặt Dây Chuyền Parietal Đá Garnet

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Parietal

  Vàng 14K & Đá Garnet & Kim Cương

  0.58 crt - AAA

  13.101.021,00 ₫
  3.020.505  - 790.882.019  3.020.505 ₫ - 790.882.019 ₫
 65. Mặt Dây Chuyền Jayson Đá Garnet

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Jayson

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Kim Cương

  0.756 crt - AAA

  24.858.605,00 ₫
  4.006.792  - 1.043.158.584  4.006.792 ₫ - 1.043.158.584 ₫

You’ve viewed 60 of 2947 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng