Đang tải...
Tìm thấy 1316 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Armetrice Đá Topaz Xanh

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Armetrice

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.8 crt - AAA

  9.518.430,00 ₫
  2.554.938  - 1.675.850.685  2.554.938 ₫ - 1.675.850.685 ₫
 2. Mặt Dây Chuyền Olga Đá Topaz Xanh

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Olga

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Kim Cương

  0.79 crt - AAA

  9.420.828,00 ₫
  2.183.188  - 229.985.056  2.183.188 ₫ - 229.985.056 ₫
 3. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Armelda Đá Topaz Xanh

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Armelda

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.5 crt - AAA

  8.750.325,00 ₫
  2.331.888  - 1.008.741.254  2.331.888 ₫ - 1.008.741.254 ₫
 4. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Imene Đá Topaz Xanh

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Imene

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  1 crt - AAA

  9.875.580,00 ₫
  2.372.442  - 2.193.475.903  2.372.442 ₫ - 2.193.475.903 ₫
 5. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Arnecia Đá Topaz Xanh

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Arnecia

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  2 crt - AAA

  16.716.057,00 ₫
  3.812.130  - 3.491.749.877  3.812.130 ₫ - 3.491.749.877 ₫
 6. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Arnardia Đá Topaz Xanh

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Arnardia

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  1.25 crt - AAA

  12.344.813,00 ₫
  3.244.366  - 2.875.293.129  3.244.366 ₫ - 2.875.293.129 ₫
 7. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Outen 1.02 crt Đá Topaz Xanh

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Outen 1.02 crt

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh

  1.02 crt - AAA

  10.049.695,00 ₫
  2.897.219  - 1.914.108.881  2.897.219 ₫ - 1.914.108.881 ₫
 8. Xem Cả Bộ
  Mặt Dây Chuyền Dulcinia Đá Topaz Xanh

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Dulcinia

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Kim Cương

  0.74 crt - AAA

  15.224.730,00 ₫
  4.769.219  - 1.539.857.637  4.769.219 ₫ - 1.539.857.637 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Dây Chuyền Macy Đá Topaz Xanh

  Dây Chuyền GLAMIRA Macy

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.25 crt - AAA

  8.572.966,00 ₫
  3.276.809  - 58.790.628  3.276.809 ₫ - 58.790.628 ₫
 11. Mặt Dây Chuyền Inga Đá Topaz Xanh

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Inga

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Kim Cương

  0.558 crt - AAA

  14.075.953,00 ₫
  3.882.154  - 205.706.373  3.882.154 ₫ - 205.706.373 ₫
 12. Dây Chuyền Harvey Đá Topaz Xanh

  Dây Chuyền GLAMIRA Harvey

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Sapphire Trắng

  0.73 crt - AAA

  12.988.820,00 ₫
  4.525.891  - 271.229.070  4.525.891 ₫ - 271.229.070 ₫
 13. Mặt Dây Chuyền Lana Đá Topaz Xanh

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lana

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Kim Cương

  1.135 crt - AAA

  11.477.756,00 ₫
  3.084.851  - 2.079.111.969  3.084.851 ₫ - 2.079.111.969 ₫
 14. Mặt Dây Chuyền Maria Đá Topaz Xanh

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Maria

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.5 crt - AAA

  9.387.843,00 ₫
  3.056.463  - 108.375.364  3.056.463 ₫ - 108.375.364 ₫
 15. Mặt Dây Chuyền Fayanna Đá Topaz Xanh

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Fayanna

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Kim Cương

  1.173 crt - AAA

  17.686.394,00 ₫
  6.474.134  - 381.064.410  6.474.134 ₫ - 381.064.410 ₫
 16. Dây Chuyền Sargary Đá Topaz Xanh

  Dây Chuyền GLAMIRA Sargary

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  0.45 crt - AAA

  7.653.999,00 ₫
  3.341.696  - 1.183.193.565  3.341.696 ₫ - 1.183.193.565 ₫
 17. Mặt Dây Chuyền Mazhira Đá Topaz Xanh

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Mazhira

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh

  1.8 crt - AAA

  12.546.506,00 ₫
  2.725.268  - 4.243.631.909  2.725.268 ₫ - 4.243.631.909 ₫
 18. Mặt Dây Chuyền Levite Đá Topaz Xanh

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Levite

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.25 crt - AAA

  12.893.923,00 ₫
  5.645.198  - 83.528.928  5.645.198 ₫ - 83.528.928 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Mặt Dây Chuyền Aguessac Đá Topaz Xanh

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Aguessac

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  1.08 crt - AAA

  12.713.861,00 ₫
  3.595.839  - 2.677.616.558  3.595.839 ₫ - 2.677.616.558 ₫
 21. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Outen 3.70 crt Đá Topaz Xanh

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Outen 3.70 crt

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh

  3.7 crt - AAA

  19.031.724,00 ₫
  4.116.290  - 1.531.435.803  4.116.290 ₫ - 1.531.435.803 ₫
 22. Mặt Dây Chuyền Jenasia Đá Topaz Xanh

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Jenasia

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Kim Cương

  1.985 crt - AAA

  25.167.903,00 ₫
  7.291.172  - 3.787.081.891  7.291.172 ₫ - 3.787.081.891 ₫
 23. Dây Chuyền Dina Đá Topaz Xanh

  Dây Chuyền GLAMIRA Dina

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Kim Cương

  0.892 crt - AAA

  14.930.033,00 ₫
  3.503.916  - 244.814.515  3.503.916 ₫ - 244.814.515 ₫
 24. Mặt Dây Chuyền Monissa Đá Topaz Xanh

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Monissa

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Kim Cương

  0.975 crt - AAA

  16.841.505,00 ₫
  4.767.055  - 1.123.334.998  4.767.055 ₫ - 1.123.334.998 ₫
 25. Mặt Dây Chuyền Sashka Đá Topaz Xanh

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Sashka

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Kim Cương

  1.15 crt - AAA

  21.910.288,00 ₫
  4.542.113  - 1.078.968.279  4.542.113 ₫ - 1.078.968.279 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Mặt Dây Chuyền Calasia Đá Topaz Xanh

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Calasia

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Xanh & Kim Cương

  0.345 crt - AAA

  10.474.437,00 ₫
  3.444.436  - 875.789.806  3.444.436 ₫ - 875.789.806 ₫
 28. Dây Chuyền Turtle Đá Topaz Xanh

  Dây Chuyền GLAMIRA Turtle

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.16 crt - AAA

  8.358.569,00 ₫
  4.206.861  - 38.418.709  4.206.861 ₫ - 38.418.709 ₫
 29. Mặt Dây Chuyền Neidelin Đá Topaz Xanh

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Neidelin

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Kim Cương

  0.574 crt - AAA

  19.882.558,00 ₫
  6.802.355  - 829.719.791  6.802.355 ₫ - 829.719.791 ₫
 30. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Arlenys Đá Topaz Xanh

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Arlenys

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.25 crt - AAA

  6.943.754,00 ₫
  1.885.788  - 220.224.918  1.885.788 ₫ - 220.224.918 ₫
 31. Mặt Dây Chuyền Cefalania Đá Topaz Xanh

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Cefalania

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Kim Cương

  0.68 crt - AAA

  11.659.712,00 ₫
  3.355.216  - 177.899.449  3.355.216 ₫ - 177.899.449 ₫
 32. Mặt Dây Chuyền Zena Đá Topaz Xanh

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Zena

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Kim Cương

  0.824 crt - AAA

  9.696.599,00 ₫
  2.611.714  - 185.780.551  2.611.714 ₫ - 185.780.551 ₫
 33. Xem Cả Bộ
  Dây Chuyền Iselin Đá Topaz Xanh

  Dây Chuyền GLAMIRA Iselin

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  1.15 crt - AAA

  16.531.128,00 ₫
  7.213.308  - 1.735.925.543  7.213.308 ₫ - 1.735.925.543 ₫
 34. Xem Cả Bộ
  Dây Chuyền Neta Đá Topaz Xanh

  Dây Chuyền GLAMIRA Neta

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Kim Cương

  0.895 crt - AAA

  16.831.771,00 ₫
  6.304.885  - 1.714.134.208  6.304.885 ₫ - 1.714.134.208 ₫
 35. Mặt Dây Chuyền Aiserey Đá Topaz Xanh

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Aiserey

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Xanh

  2.2 crt - AAA

  15.928.217,00 ₫
  3.933.794  - 3.769.008.063  3.933.794 ₫ - 3.769.008.063 ₫
 36. Dây Chuyền Henna Đá Topaz Xanh

  Dây Chuyền GLAMIRA Henna

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Kim Cương

  0.53 crt - AAA

  13.785.042,00 ₫
  4.431.263  - 86.367.747  4.431.263 ₫ - 86.367.747 ₫
 37. Dây Chuyền Beid Đá Topaz Xanh

  Dây Chuyền GLAMIRA Beid

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Kim Cương

  0.455 crt - AAA

  21.558.274,00 ₫
  8.070.362  - 231.471.517  8.070.362 ₫ - 231.471.517 ₫
 38. Mặt Dây Chuyền Indraft Đá Topaz Xanh

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Indraft

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Kim Cương

  1.036 crt - AAA

  15.514.829,00 ₫
  2.773.933  - 2.666.666.816  2.773.933 ₫ - 2.666.666.816 ₫
 39. Mặt Dây Chuyền Envigado Đá Topaz Xanh

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Envigado

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.66 crt - AAA

  10.267.608,00 ₫
  3.431.458  - 1.515.592.478  3.431.458 ₫ - 1.515.592.478 ₫
 40. Mặt Dây Chuyền Virginia Đá Topaz Xanh

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Virginia

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Rhodolite

  1.286 crt - AAA

  17.038.872,00 ₫
  5.312.650  - 3.224.305.899  5.312.650 ₫ - 3.224.305.899 ₫
 41. Mặt Dây Chuyền Murdrum Đá Topaz Xanh

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Murdrum

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Kim Cương

  0.54 crt - AAA

  14.203.565,00 ₫
  3.801.316  - 794.586.006  3.801.316 ₫ - 794.586.006 ₫
 42. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Outen 2.15 crt Đá Topaz Xanh

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Outen 2.15 crt

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh

  2.15 crt - AAA

  13.305.146,00 ₫
  3.123.243  - 2.088.831.555  3.123.243 ₫ - 2.088.831.555 ₫
 43. Mặt Dây Chuyền Devonda Đá Topaz Xanh

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Devonda

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Sapphire Trắng

  0.42 crt - AAA

  8.892.805,00 ₫
  2.498.162  - 243.760.093  2.498.162 ₫ - 243.760.093 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Mặt Dây Chuyền Nevio Đá Topaz Xanh

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Nevio

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Xanh

  1.5 crt - AAA

  15.126.318,00 ₫
  4.217.676  - 422.065.094  4.217.676 ₫ - 422.065.094 ₫
 46. Mặt Dây Chuyền Marikkse Đá Topaz Xanh

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Marikkse

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  0.295 crt - AAA

  10.556.356,00 ₫
  3.795.909  - 244.638.779  3.795.909 ₫ - 244.638.779 ₫
 47. Mặt Dây Chuyền Eadric Đá Topaz Xanh

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Eadric

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  1.566 crt - AAA

  16.675.773,00 ₫
  6.265.683  - 2.273.206.219  6.265.683 ₫ - 2.273.206.219 ₫
 48. Mặt Dây Chuyền Stano Đá Topaz Xanh

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Stano

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Kim Cương

  1.448 crt - AAA

  45.831.817,00 ₫
  5.049.045  - 1.586.698.184  5.049.045 ₫ - 1.586.698.184 ₫
 49. Dây Chuyền Hayward Đá Topaz Xanh

  Dây Chuyền GLAMIRA Hayward

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.44 crt - AAA

  9.969.397,00 ₫
  4.245.794  - 780.189.129  4.245.794 ₫ - 780.189.129 ₫
 50. Mặt Dây Chuyền Evette Đá Topaz Xanh

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Evette

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Xanh & Kim Cương

  0.59 crt - AAA

  19.036.050,00 ₫
  6.599.041  - 1.062.192.202  6.599.041 ₫ - 1.062.192.202 ₫
 51. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Imogen Đá Topaz Xanh

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Imogen

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.86 crt - AAA

  8.783.039,00 ₫
  2.149.392  - 1.088.458.056  2.149.392 ₫ - 1.088.458.056 ₫
 52. Xem Cả Bộ
  Mặt Dây Chuyền Gelsomino Đá Topaz Xanh

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Gelsomino

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Kim Cương

  0.855 crt - AAA

  17.951.079,00 ₫
  5.980.449  - 1.718.838.544  5.980.449 ₫ - 1.718.838.544 ₫
 53. Dây Chuyền Kinsey Đá Topaz Xanh

  Dây Chuyền GLAMIRA Kinsey

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Kim Cương

  1.186 crt - AAA

  18.242.261,00 ₫
  4.205.510  - 275.162.862  4.205.510 ₫ - 275.162.862 ₫
 54. Mặt Dây Chuyền Ordelie Đá Topaz Xanh

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Ordelie

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Kim Cương

  1.208 crt - AAA

  23.497.055,00 ₫
  5.169.357  - 1.734.614.278  5.169.357 ₫ - 1.734.614.278 ₫
 55. Mặt Dây Chuyền Lena Đá Topaz Xanh

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lena

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.16 crt - AAA

  8.039.809,00 ₫
  3.080.795  - 36.593.749  3.080.795 ₫ - 36.593.749 ₫
 56. Mặt Dây Chuyền Dyta Đá Topaz Xanh

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Dyta

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Kim Cương

  0.306 crt - AAA

  9.468.140,00 ₫
  2.757.711  - 60.291.143  2.757.711 ₫ - 60.291.143 ₫
 57. Mặt Dây Chuyền Nishelle Đá Topaz Xanh

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Nishelle

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Xanh & Kim Cương

  2.745 crt - AAA

  22.229.047,00 ₫
  4.712.442  - 960.643.518  4.712.442 ₫ - 960.643.518 ₫
 58. Mặt Dây Chuyền Elise Đá Topaz Xanh

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Elise

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Kim Cương

  2.16 crt - AAA

  21.592.611,00 ₫
  4.417.746  - 3.511.283.673  4.417.746 ₫ - 3.511.283.673 ₫
 59. Mặt Dây Chuyền Lancian Đá Topaz Xanh

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lancian

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Kim Cương

  4.48 crt - AAA

  117.124.076,00 ₫
  8.308.282  - 1.953.690.152  8.308.282 ₫ - 1.953.690.152 ₫
 60. Mặt Dây Chuyền Kane Đá Topaz Xanh

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Kane

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Kim Cương

  0.88 crt - AAA

  11.175.758,00 ₫
  2.952.373  - 1.100.218.882  2.952.373 ₫ - 1.100.218.882 ₫
 61. Mặt Dây Chuyền Coroborer Đá Topaz Xanh

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Coroborer

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  1.2 crt - AAA

  18.607.794,00 ₫
  5.204.504  - 395.988.494  5.204.504 ₫ - 395.988.494 ₫
 62. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Albertine Đá Topaz Xanh

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Albertine

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.93 crt - AAA

  9.785.278,00 ₫
  2.088.561  - 2.420.743.809  2.088.561 ₫ - 2.420.743.809 ₫
 63. Ceramic Jewellery
 64. Dây Chuyền Cebrina Đá Topaz Xanh

  Dây Chuyền GLAMIRA Cebrina

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Kim Cương

  1.36 crt - AAA

  22.290.150,00 ₫
  4.217.676  - 354.406.527  4.217.676 ₫ - 354.406.527 ₫
 65. Mặt Dây Chuyền Lorrany Đá Topaz Xanh

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lorrany

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.25 crt - AAA

  9.564.661,00 ₫
  3.431.458  - 235.230.115  3.431.458 ₫ - 235.230.115 ₫

You’ve viewed 60 of 1316 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng