Đang tải...
Tìm thấy 1081 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Mặt dây chuyền nữ Monissa Đá Zircon Trắng

  Mặt dây chuyền nữ Monissa

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.975 crt - AAA

  20.954.616,00 ₫
  5.162.239  - 1.177.607.620  5.162.239 ₫ - 1.177.607.620 ₫
 2. Mặt dây chuyền nữ Anilie Đá Zircon Trắng

  Mặt dây chuyền nữ Anilie

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng

  0.2 crt - AAA

  9.655.142,00 ₫
  3.549.039  - 157.994.531  3.549.039 ₫ - 157.994.531 ₫
 3. Mặt dây chuyền nữ Caufield Đá Zircon Trắng

  Mặt dây chuyền nữ Caufield

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Đá Swarovski & Ngọc Trai Trắng

  2.074 crt - AAA

  21.396.689,00 ₫
  8.756.561  - 528.874.845  8.756.561 ₫ - 528.874.845 ₫
 4. Mặt dây chuyền nữ Murdrum Đá Zircon Trắng

  Mặt dây chuyền nữ Murdrum

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.54 crt - AAA

  18.356.232,00 ₫
  4.065.263  - 832.623.408  4.065.263 ₫ - 832.623.408 ₫
 5. Mặt dây chuyền nữ Aguessac Đá Zircon Trắng

  Mặt dây chuyền nữ Aguessac

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  1.08 crt - AAA

  29.343.255,00 ₫
  3.871.679  - 2.803.996.139  3.871.679 ₫ - 2.803.996.139 ₫
 6. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Arnardia Đá Zircon Trắng

  Mặt dây chuyền nữ Arnardia

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng

  1.25 crt - AAA

  18.513.590,00 ₫
  3.502.341  - 3.010.924.407  3.502.341 ₫ - 3.010.924.407 ₫
 7. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Arlenys Đá Zircon Trắng

  Mặt dây chuyền nữ Arlenys

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng

  0.25 crt - AAA

  8.531.562,00 ₫
  2.016.499  - 230.956.448  2.016.499 ₫ - 230.956.448 ₫
 8. Mặt dây chuyền nữ Salinas Đá Zircon Trắng

  Mặt dây chuyền nữ Salinas

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng

  0.36 crt - AAA

  12.562.298,00 ₫
  3.757.057  - 1.244.583.722  3.757.057 ₫ - 1.244.583.722 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Armelda Đá Zircon Trắng

  Mặt dây chuyền nữ Armelda

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng

  0.5 crt - AAA

  10.762.306,00 ₫
  2.483.478  - 1.056.377.067  2.483.478 ₫ - 1.056.377.067 ₫
 11. Mặt dây chuyền nữ Demetri Đá Zircon Trắng

  Mặt dây chuyền nữ Demetri

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.57 crt - AAA

  18.061.044,00 ₫
  5.009.409  - 1.088.626.909  5.009.409 ₫ - 1.088.626.909 ₫
 12. Mặt dây chuyền nữ Mathilda Đá Zircon Trắng

  Mặt dây chuyền nữ Mathilda

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Zircon Trắng

  0.35 crt - AAA

  9.719.103,00 ₫
  2.356.120  - 341.474.792  2.356.120 ₫ - 341.474.792 ₫
 13. Mặt dây chuyền nữ Matyika Đá Zircon Trắng

  Mặt dây chuyền nữ Matyika

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Đá Swarovski

  1.88 crt - AAA

  24.339.505,00 ₫
  6.452.799  - 3.963.518.944  6.452.799 ₫ - 3.963.518.944 ₫
 14. Mặt dây chuyền nữ Aglaila Đá Zircon Trắng

  Mặt dây chuyền nữ Aglaila

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Đá Swarovski

  1.035 crt - AAA

  16.990.955,00 ₫
  6.616.949  - 1.131.178.595  6.616.949 ₫ - 1.131.178.595 ₫
 15. Mặt dây chuyền nữ Campeurusen Đá Zircon Trắng

  Mặt dây chuyền nữ Campeurusen

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.576 crt - AAA

  20.376.977,00 ₫
  4.860.825  - 1.275.319.423  4.860.825 ₫ - 1.275.319.423 ₫
 16. Mặt dây chuyền nữ Raijin Đá Zircon Trắng

  Mặt dây chuyền nữ Raijin

  Vàng Hồng 14K & Đá Zircon Trắng

  0.5 crt - AAA

  11.911.640,00 ₫
  3.141.494  - 1.062.957.222  3.141.494 ₫ - 1.062.957.222 ₫
 17. Mặt dây chuyền nữ Pines Đá Zircon Trắng

  Mặt dây chuyền nữ Pines

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  4.05 crt - AAA

  96.389.824,00 ₫
  6.296.573  - 1.529.242.746  6.296.573 ₫ - 1.529.242.746 ₫
 18. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Imene Đá Zircon Trắng

  Mặt dây chuyền nữ Imene

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng

  1 crt - AAA

  15.543.321,00 ₫
  2.547.157  - 2.296.772.130  2.547.157 ₫ - 2.296.772.130 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Outen Đá Zircon Trắng

  Mặt dây chuyền nữ Outen

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng

  2.68 crt - AAA

  25.033.465,00 ₫
  4.075.452  - 2.974.316.088  4.075.452 ₫ - 2.974.316.088 ₫
 21. Mặt dây chuyền nữ Nager Đá Zircon Trắng

  Mặt dây chuyền nữ Nager

  Vàng Hồng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.6 crt - AAA

  22.974.228,00 ₫
  6.282.988  - 861.335.533  6.282.988 ₫ - 861.335.533 ₫
 22. Dây chuyền nữ Linna Đá Zircon Trắng

  Dây chuyền nữ Linna

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng

  0.25 crt - AAA

  13.017.673,00 ₫
  5.778.085  - 256.640.288  5.778.085 ₫ - 256.640.288 ₫
 23. Mặt dây chuyền nữ Daiki Đá Zircon Trắng

  Mặt dây chuyền nữ Daiki

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.287 crt - AAA

  11.534.943,00 ₫
  3.161.871  - 243.833.743  3.161.871 ₫ - 243.833.743 ₫
 24. Mặt dây chuyền nữ Devonda Đá Zircon Trắng

  Mặt dây chuyền nữ Devonda

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương & Kim Cương Đen

  0.42 crt - AAA

  15.080.586,00 ₫
  2.674.515  - 255.805.385  2.674.515 ₫ - 255.805.385 ₫
 25. Mặt dây chuyền nữ Courbature Đá Zircon Trắng

  Mặt dây chuyền nữ Courbature

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng

  0.5 crt - AAA

  13.357.576,00 ₫
  4.022.244  - 1.071.235.482  4.022.244 ₫ - 1.071.235.482 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Arnecia Đá Zircon Trắng

  Mặt dây chuyền nữ Arnecia

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng

  2 crt - AAA

  26.446.570,00 ₫
  4.139.130  - 3.656.657.191  4.139.130 ₫ - 3.656.657.191 ₫
 28. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Armetrice Đá Zircon Trắng

  Mặt dây chuyền nữ Armetrice

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng

  0.8 crt - AAA

  13.848.046,00 ₫
  2.759.420  - 1.755.133.183  2.759.420 ₫ - 1.755.133.183 ₫
 29. Mặt dây chuyền nữ Menyiona Đá Zircon Trắng

  Mặt dây chuyền nữ Menyiona

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  1.096 crt - AAA

  25.828.460,00 ₫
  7.876.943  - 2.350.389.801  7.876.943 ₫ - 2.350.389.801 ₫
 30. Mặt dây chuyền nữ Kane Đá Zircon Trắng

  Mặt dây chuyền nữ Kane

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.88 crt - AAA

  14.875.399,00 ₫
  3.169.796  - 1.152.560.571  3.169.796 ₫ - 1.152.560.571 ₫
 31. Mặt dây chuyền nữ Mayzelle Đá Zircon Trắng

  Mặt dây chuyền nữ Mayzelle

  Vàng Hồng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  1.995 crt - AAA

  32.699.560,00 ₫
  5.709.878  - 4.489.521.170  5.709.878 ₫ - 4.489.521.170 ₫
 32. Mặt dây chuyền nữ Anima Đá Zircon Trắng

  Mặt dây chuyền nữ Anima

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.322 crt - AAA

  14.562.665,00 ₫
  4.873.561  - 262.116.678  4.873.561 ₫ - 262.116.678 ₫
 33. Mặt dây chuyền nữ Adelyta Đá Zircon Trắng

  Mặt dây chuyền nữ Adelyta

  Vàng Hồng 14K & Đá Zircon Trắng & Đá Swarovski

  2.4 crt - AAA

  28.009.394,00 ₫
  5.455.162  - 4.483.577.802  5.455.162 ₫ - 4.483.577.802 ₫
 34. Mặt dây chuyền nữ Ahkaila Đá Zircon Trắng

  Mặt dây chuyền nữ Ahkaila

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Đá Swarovski

  1.115 crt - AAA

  19.489.151,00 ₫
  6.410.346  - 1.202.654.673  6.410.346 ₫ - 1.202.654.673 ₫
 35. Mặt dây chuyền nữ Elivina Đá Zircon Trắng

  Mặt dây chuyền nữ Elivina

  Vàng Hồng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  2.1 crt - AAA

  33.351.915,00 ₫
  4.944.881  - 4.489.082.492  4.944.881 ₫ - 4.489.082.492 ₫
 36. Mặt dây chuyền nữ Hadalie Đá Zircon Trắng

  Mặt dây chuyền nữ Hadalie

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Đá Swarovski

  0.935 crt - AAA

  18.265.667,00 ₫
  5.709.878  - 1.180.367.042  5.709.878 ₫ - 1.180.367.042 ₫
 37. Mặt dây chuyền nữ Hubertis Đá Zircon Trắng

  Mặt dây chuyền nữ Hubertis

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng

  3.2 crt - AAA

  39.489.999,00 ₫
  7.159.210  - 6.168.791.510  7.159.210 ₫ - 6.168.791.510 ₫
 38. Mặt dây chuyền nữ Irabelia Đá Zircon Trắng

  Mặt dây chuyền nữ Irabelia

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Hồng Ngọc

  1.324 crt - AAA

  23.761.583,00 ₫
  7.792.038  - 1.227.758.327  7.792.038 ₫ - 1.227.758.327 ₫
 39. Mặt dây chuyền nữ Jameris Đá Zircon Trắng

  Mặt dây chuyền nữ Jameris

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.9 crt - AAA

  20.271.977,00 ₫
  6.113.178  - 1.181.428.356  6.113.178 ₫ - 1.181.428.356 ₫
 40. Mặt dây chuyền nữ Janneke Đá Zircon Trắng

  Mặt dây chuyền nữ Janneke

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Đá Swarovski

  0.935 crt - AAA

  18.228.591,00 ₫
  6.820.721  - 1.180.154.777  6.820.721 ₫ - 1.180.154.777 ₫
 41. Mặt dây chuyền nữ Jatonya Đá Zircon Trắng

  Mặt dây chuyền nữ Jatonya

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương Đen

  4.08 crt - AAA

  55.901.620,00 ₫
  9.452.785  - 7.430.851.572  9.452.785 ₫ - 7.430.851.572 ₫
 42. Mặt dây chuyền nữ Jemika Đá Zircon Trắng

  Mặt dây chuyền nữ Jemika

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  1.07 crt - AAA

  23.804.884,00 ₫
  7.096.664  - 2.336.889.863  7.096.664 ₫ - 2.336.889.863 ₫
 43. Mặt dây chuyền nữ Jenacis Đá Zircon Trắng

  Mặt dây chuyền nữ Jenacis

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương Đen

  2 crt - AAA

  32.432.958,00 ₫
  7.666.944  - 3.992.174.473  7.666.944 ₫ - 3.992.174.473 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Mặt dây chuyền nữ Jenasia Đá Zircon Trắng

  Mặt dây chuyền nữ Jenasia

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  1.985 crt - AAA

  35.544.735,00 ₫
  7.897.320  - 3.967.084.964  7.897.320 ₫ - 3.967.084.964 ₫
 46. Mặt dây chuyền nữ Liuba Đá Zircon Trắng

  Mặt dây chuyền nữ Liuba

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Đá Swarovski

  1.06 crt - AAA

  17.746.612,00 ₫
  5.484.878  - 1.188.008.512  5.484.878 ₫ - 1.188.008.512 ₫
 47. Mặt dây chuyền nữ Mayonna Đá Zircon Trắng

  Mặt dây chuyền nữ Mayonna

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng

  3.2 crt - AAA

  37.154.256,00 ₫
  6.558.930  - 6.155.418.935  6.558.930 ₫ - 6.155.418.935 ₫
 48. Mặt dây chuyền nữ Mazhira Đá Zircon Trắng

  Mặt dây chuyền nữ Mazhira

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng

  1.8 crt - AAA

  23.263.757,00 ₫
  2.920.740  - 4.442.879.885  2.920.740 ₫ - 4.442.879.885 ₫
 49. Mặt dây chuyền nữ Menkara Đá Zircon Trắng

  Mặt dây chuyền nữ Menkara

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng

  1.8 crt - AAA

  28.899.201,00 ₫
  5.964.594  - 4.475.143.880  5.964.594 ₫ - 4.475.143.880 ₫
 50. Mặt dây chuyền nữ Miesya Đá Zircon Trắng

  Mặt dây chuyền nữ Miesya

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  1.08 crt - AAA

  27.934.960,00 ₫
  8.739.581  - 2.359.602.022  8.739.581 ₫ - 2.359.602.022 ₫
 51. Mặt dây chuyền nữ Milayette Đá Zircon Trắng

  Mặt dây chuyền nữ Milayette

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng

  1 crt - AAA

  20.511.410,00 ₫
  5.391.483  - 2.325.215.392  5.391.483 ₫ - 2.325.215.392 ₫
 52. Mặt dây chuyền nữ Milessa Đá Zircon Trắng

  Mặt dây chuyền nữ Milessa

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng

  1 crt - AAA

  19.844.055,00 ₫
  5.076.201  - 2.321.394.652  5.076.201 ₫ - 2.321.394.652 ₫
 53. Mặt dây chuyền nữ Montiara Đá Zircon Trắng

  Mặt dây chuyền nữ Montiara

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.94 crt - AAA

  18.348.308,00 ₫
  5.569.218  - 1.166.357.676  5.569.218 ₫ - 1.166.357.676 ₫
 54. Mặt dây chuyền nữ Mriganka Đá Zircon Trắng

  Mặt dây chuyền nữ Mriganka

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương Đen

  1.305 crt - AAA

  29.460.424,00 ₫
  8.753.165  - 2.376.583.069  8.753.165 ₫ - 2.376.583.069 ₫
 55. Mặt dây chuyền nữ Mrunalis Đá Zircon Trắng

  Mặt dây chuyền nữ Mrunalis

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương Đen

  1.2 crt - AAA

  24.418.749,00 ₫
  5.784.877  - 2.347.715.281  5.784.877 ₫ - 2.347.715.281 ₫
 56. Mặt dây chuyền nữ Nalyssa Đá Zircon Trắng

  Mặt dây chuyền nữ Nalyssa

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Đá Swarovski

  1.158 crt - AAA

  22.402.250,00 ₫
  7.519.775  - 2.346.653.966  7.519.775 ₫ - 2.346.653.966 ₫
 57. Mặt dây chuyền nữ Natheldis Đá Zircon Trắng

  Mặt dây chuyền nữ Natheldis

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Đá Swarovski

  1.145 crt - AAA

  21.734.895,00 ₫
  5.848.274  - 2.344.531.339  5.848.274 ₫ - 2.344.531.339 ₫
 58. Mặt dây chuyền nữ Natonia Đá Zircon Trắng

  Mặt dây chuyền nữ Natonia

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Đá Swarovski

  1.885 crt - AAA

  29.529.481,00 ₫
  6.072.423  - 4.485.969.301  6.072.423 ₫ - 4.485.969.301 ₫
 59. Mặt dây chuyền nữ Nazrania Đá Zircon Trắng

  Mặt dây chuyền nữ Nazrania

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Đá Swarovski

  1.865 crt - AAA

  22.269.798,00 ₫
  8.600.902  - 1.289.272.184  8.600.902 ₫ - 1.289.272.184 ₫
 60. Mặt dây chuyền nữ Nixmary Đá Zircon Trắng

  Mặt dây chuyền nữ Nixmary

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Đá Swarovski

  0.98 crt - AAA

  19.377.926,00 ₫
  5.923.556  - 1.191.574.540  5.923.556 ₫ - 1.191.574.540 ₫
 61. Mặt dây chuyền nữ Nixola Đá Zircon Trắng

  Mặt dây chuyền nữ Nixola

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.975 crt - AAA

  22.587.060,00 ₫
  5.461.105  - 1.184.598.151  5.461.105 ₫ - 1.184.598.151 ₫
 62. Mặt dây chuyền nữ Niyasia Đá Zircon Trắng

  Mặt dây chuyền nữ Niyasia

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương Đen

  1.176 crt - AAA

  23.080.925,00 ₫
  5.508.086  - 2.343.314.357  5.508.086 ₫ - 2.343.314.357 ₫
 63. Trang sức gốm sứ
 64. Mặt dây chuyền nữ Remedios Đá Zircon Trắng

  Mặt dây chuyền nữ Remedios

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương Đen

  1.16 crt - AAA

  29.000.238,00 ₫
  9.611.275  - 2.376.866.091  9.611.275 ₫ - 2.376.866.091 ₫
 65. Mặt dây chuyền nữ Sinobia Đá Zircon Trắng

  Mặt dây chuyền nữ Sinobia

  Vàng Hồng 14K & Đá Zircon Trắng

  4 crt - AAA

  46.139.779,00 ₫
  3.990.546  - 7.374.814.099  3.990.546 ₫ - 7.374.814.099 ₫

You’ve viewed 60 of 1081 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng