Đang tải...
Tìm thấy 280 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Mặt Dây Chuyền Fritha Đá Cabochon Rhodolite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Fritha

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  1.778 crt - AAA

  10.932.973,00 ₫
  3.909.461  - 65.292.879  3.909.461 ₫ - 65.292.879 ₫
 2. Mặt Dây Chuyền Egeria Đá Cabochon Rhodolite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Egeria

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  7.03 crt - AAA

  14.848.924,00 ₫
  5.742.528  - 109.605.524  5.742.528 ₫ - 109.605.524 ₫
 3. Mặt Dây Chuyền Jalendu Đá Cabochon Rhodolite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Jalendu

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski & Swarovsky Crystal

  15.56 crt - AAA

  25.332.285,00 ₫
  10.207.588  - 288.951.422  10.207.588 ₫ - 288.951.422 ₫
 4. Mặt Dây Chuyền Gawain Đá Cabochon Rhodolite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Gawain

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  15.3 crt - AAA

  16.159.109,00 ₫
  5.964.226  - 469.486.924  5.964.226 ₫ - 469.486.924 ₫
 5. Mặt Dây Chuyền Marifer Đá Cabochon Rhodolite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Marifer

  Vàng 14K & Đá Cabochon Rhodolite

  1.6 crt - AAA

  9.551.684,00 ₫
  3.386.307  - 47.164.982  3.386.307 ₫ - 47.164.982 ₫
 6. Mặt Dây Chuyền Generose Đá Cabochon Rhodolite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Generose

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite

  1.6 crt - AAA

  9.657.937,00 ₫
  3.447.139  - 47.773.299  3.447.139 ₫ - 47.773.299 ₫
 7. Mặt Dây Chuyền Nantale Đá Cabochon Rhodolite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Nantale

  Vàng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  1.724 crt - AAA

  8.985.000,00 ₫
  2.868.560  - 47.110.902  2.868.560 ₫ - 47.110.902 ₫
 8. Mặt Dây Chuyền Gordin Đá Cabochon Rhodolite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Gordin

  Vàng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  7.03 crt - AAA

  11.838.422,00 ₫
  4.133.863  - 92.288.717  4.133.863 ₫ - 92.288.717 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Mặt Dây Chuyền Abantia Đá Cabochon Rhodolite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Abantia

  Vàng 14K & Đá Cabochon Rhodolite

  15 crt - AAA

  14.529.896,00 ₫
  5.339.686  - 177.899.449  5.339.686 ₫ - 177.899.449 ₫
 11. Mặt Dây Chuyền Kenndra Đá Cabochon Rhodolite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Kenndra

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  14.264 crt - AAA

  19.447.273,00 ₫
  7.635.075  - 191.958.366  7.635.075 ₫ - 191.958.366 ₫
 12. Mặt Dây Chuyền Finian Đá Cabochon Rhodolite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Finian

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite

  15 crt - AAA

  20.444.647,00 ₫
  8.725.994  - 211.762.527  8.725.994 ₫ - 211.762.527 ₫
 13. Mặt Dây Chuyền Yogine Đá Cabochon Rhodolite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Yogine

  Vàng 14K & Đá Cabochon Rhodolite

  7 crt - AAA

  10.705.056,00 ₫
  3.643.153  - 81.474.158  3.643.153 ₫ - 81.474.158 ₫
 14. Mặt Dây Chuyền Kenyada Đá Cabochon Rhodolite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Kenyada

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  2.01 crt - AAA

  10.366.291,00 ₫
  3.606.654  - 79.730.313  3.606.654 ₫ - 79.730.313 ₫
 15. Mặt Dây Chuyền Kallesta Đá Cabochon Rhodolite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Kallesta

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite

  2 crt - AAA

  9.845.299,00 ₫
  3.589.080  - 51.598.947  3.589.080 ₫ - 51.598.947 ₫
 16. Mặt Dây Chuyền Brinda Đá Cabochon Rhodolite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Brinda

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  7.054 crt - AAA

  11.944.675,00 ₫
  4.109.531  - 91.653.361  4.109.531 ₫ - 91.653.361 ₫
 17. Mặt Dây Chuyền Arnola Đá Cabochon Rhodolite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Arnola

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  1.696 crt - AAA

  9.941.278,00 ₫
  3.839.166  - 60.642.620  3.839.166 ₫ - 60.642.620 ₫
 18. Mặt Dây Chuyền Marfery Đá Cabochon Rhodolite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Marfery

  Vàng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  15.063 crt - AAA

  18.284.168,00 ₫
  7.099.755  - 202.475.525  7.099.755 ₫ - 202.475.525 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Mặt Dây Chuyền Doralice Đá Cabochon Rhodolite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Doralice

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  3.411 crt - AAA

  12.040.383,00 ₫
  4.455.595  - 78.027.017  4.455.595 ₫ - 78.027.017 ₫
 21. Mặt Dây Chuyền Karensa Đá Cabochon Rhodolite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Karensa

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  1.612 crt - AAA

  9.622.518,00 ₫
  3.209.218  - 48.814.195  3.209.218 ₫ - 48.814.195 ₫
 22. Mặt Dây Chuyền Lolani Đá Cabochon Rhodolite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lolani

  Vàng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  1.905 crt - AAA

  11.287.150,00 ₫
  4.098.716  - 72.511.594  4.098.716 ₫ - 72.511.594 ₫
 23. Mặt Dây Chuyền Hora Đá Cabochon Rhodolite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Hora

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  1.852 crt - AAA

  11.818.415,00 ₫
  5.464.053  - 68.767.057  5.464.053 ₫ - 68.767.057 ₫
 24. Mặt Dây Chuyền Victiva Đá Cabochon Rhodolite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Victiva

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  3.928 crt - AAA

  14.661.291,00 ₫
  5.856.081  - 132.126.836  5.856.081 ₫ - 132.126.836 ₫
 25. Mặt Dây Chuyền Ayla Đá Cabochon Rhodolite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Ayla

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  1.725 crt - AAA

  10.224.619,00 ₫
  3.530.951  - 61.967.402  3.530.951 ₫ - 61.967.402 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Mặt Dây Chuyền Lucija Đá Cabochon Rhodolite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lucija

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite

  1.7 crt - AAA

  11.180.897,00 ₫
  4.319.063  - 57.573.992  4.319.063 ₫ - 57.573.992 ₫
 28. Mặt Dây Chuyền Nastya Đá Cabochon Rhodolite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Nastya

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  4.9 crt - AAA

  13.118.866,00 ₫
  4.788.144  - 181.022.152  4.788.144 ₫ - 181.022.152 ₫
 29. Mặt Dây Chuyền Adelika Đá Cabochon Rhodolite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Adelika

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite

  1.6 crt - AAA

  9.480.849,00 ₫
  3.557.988  - 46.759.434  3.557.988 ₫ - 46.759.434 ₫
 30. Mặt Dây Chuyền Debauche Đá Cabochon Rhodolite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Debauche

  Vàng 14K & Đá Cabochon Rhodolite

  3.3 crt - AAA

  9.490.311,00 ₫
  3.323.311  - 56.722.343  3.323.311 ₫ - 56.722.343 ₫
 31. Mặt Dây Chuyền Delyssa Đá Cabochon Rhodolite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Delyssa

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Rhodolite & Đá Swarovski

  2.245 crt - AAA

  12.252.077,00 ₫
  4.160.899  - 68.145.214  4.160.899 ₫ - 68.145.214 ₫
 32. Mặt Dây Chuyền Larrie Đá Cabochon Rhodolite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Larrie

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  15.168 crt - AAA

  15.804.932,00 ₫
  5.774.972  - 204.881.766  5.774.972 ₫ - 204.881.766 ₫
 33. Mặt Dây Chuyền Rayneris Đá Cabochon Rhodolite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Rayneris

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite

  15 crt - AAA

  20.267.558,00 ₫
  8.624.607  - 210.748.662  8.624.607 ₫ - 210.748.662 ₫
 34. Mặt Dây Chuyền Akasha Đá Cabochon Rhodolite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Akasha

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  3.576 crt - AAA

  15.617.569,00 ₫
  6.367.069  - 124.137.586  6.367.069 ₫ - 124.137.586 ₫
 35. Mặt Dây Chuyền Achindra Đá Cabochon Rhodolite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Achindra

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  14.245 crt - AAA

  21.926.511,00 ₫
  8.813.862  - 195.094.592  8.813.862 ₫ - 195.094.592 ₫
 36. Mặt Dây Chuyền Daberath Đá Cabochon Rhodolite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Daberath

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  2.52 crt - AAA

  11.818.415,00 ₫
  5.464.053  - 139.521.292  5.464.053 ₫ - 139.521.292 ₫
 37. Mặt Dây Chuyền Gracie Đá Cabochon Rhodolite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Gracie

  Vàng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  3.19 crt - AAA

  13.082.366,00 ₫
  4.936.843  - 91.247.810  4.936.843 ₫ - 91.247.810 ₫
 38. Mặt Dây Chuyền Meditrina Đá Cabochon Rhodolite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Meditrina

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  3.28 crt - AAA

  17.013.728,00 ₫
  6.552.268  - 120.622.853  6.552.268 ₫ - 120.622.853 ₫
 39. Mặt Dây Chuyền Kailen Đá Cabochon Rhodolite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Kailen

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  1.768 crt - AAA

  12.951.780,00 ₫
  4.988.213  - 86.313.671  4.988.213 ₫ - 86.313.671 ₫
 40. Mặt Dây Chuyền Lyla Đá Cabochon Rhodolite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lyla

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite

  1.7 crt - AAA

  10.437.125,00 ₫
  3.893.239  - 53.315.754  3.893.239 ₫ - 53.315.754 ₫
 41. Mặt Dây Chuyền Yogendra Đá Cabochon Rhodolite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Yogendra

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  7.19 crt - AAA

  18.319.856,00 ₫
  7.321.454  - 140.481.080  7.321.454 ₫ - 140.481.080 ₫
 42. Mặt Dây Chuyền Ainestie Đá Cabochon Rhodolite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Ainestie

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  3.12 crt - AAA

  11.205.230,00 ₫
  4.197.399  - 74.390.626  4.197.399 ₫ - 74.390.626 ₫
 43. Mặt Dây Chuyền Nihada Đá Cabochon Rhodolite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Nihada

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  1.715 crt - AAA

  11.499.655,00 ₫
  4.212.268  - 60.642.617  4.212.268 ₫ - 60.642.617 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Mặt Dây Chuyền Aleycha Đá Cabochon Rhodolite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Aleycha

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  1.785 crt - AAA

  11.782.997,00 ₫
  4.723.797  - 68.158.733  4.723.797 ₫ - 68.158.733 ₫
 46. Mặt Dây Chuyền Anjanette Đá Cabochon Rhodolite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Anjanette

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  2.258 crt - AAA

  13.457.901,00 ₫
  5.296.428  - 91.720.951  5.296.428 ₫ - 91.720.951 ₫
 47. Mặt Dây Chuyền Agalia Đá Cabochon Rhodolite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Agalia

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  16.586 crt - AAA

  28.165.699,00 ₫
  12.379.962  - 425.025.576  12.379.962 ₫ - 425.025.576 ₫
 48. Mặt Dây Chuyền Afredia Đá Cabochon Rhodolite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Afredia

  Vàng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  2.06 crt - AAA

  11.509.929,00 ₫
  4.484.795  - 66.482.477  4.484.795 ₫ - 66.482.477 ₫
 49. Mặt Dây Chuyền Doane Đá Cabochon Rhodolite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Doane

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  7.11 crt - AAA

  14.353.076,00 ₫
  5.477.571  - 113.012.105  5.477.571 ₫ - 113.012.105 ₫
 50. Mặt Dây Chuyền Ailanna Đá Cabochon Rhodolite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Ailanna

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  1.998 crt - AAA

  13.908.058,00 ₫
  5.727.929  - 113.688.021  5.727.929 ₫ - 113.688.021 ₫
 51. Mặt Dây Chuyền Axelle Đá Cabochon Rhodolite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Axelle

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  1.748 crt - AAA

  9.516.266,00 ₫
  3.579.617  - 53.667.228  3.579.617 ₫ - 53.667.228 ₫
 52. Mặt Dây Chuyền Dore Đá Cabochon Rhodolite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Dore

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  1.86 crt - AAA

  13.978.893,00 ₫
  5.153.135  - 93.599.983  5.153.135 ₫ - 93.599.983 ₫
 53. Mặt Dây Chuyền Ellery Đá Cabochon Rhodolite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Ellery

  Vàng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  7.08 crt - AAA

  13.219.711,00 ₫
  4.790.848  - 102.359.771  4.790.848 ₫ - 102.359.771 ₫
 54. Mặt Dây Chuyền Aberama Đá Cabochon Rhodolite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Aberama

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  1.77 crt - AAA

  12.880.944,00 ₫
  5.292.372  - 72.984.729  5.292.372 ₫ - 72.984.729 ₫
 55. Mặt Dây Chuyền Abriana Đá Cabochon Rhodolite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Abriana

  Vàng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  2.03 crt - AAA

  14.970.587,00 ₫
  6.235.672  - 113.066.177  6.235.672 ₫ - 113.066.177 ₫
 56. Mặt Dây Chuyền Abrillete Đá Cabochon Rhodolite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Abrillete

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  3.348 crt - AAA

  12.004.966,00 ₫
  4.724.608  - 76.093.918  4.724.608 ₫ - 76.093.918 ₫
 57. Mặt Dây Chuyền Acaysha Đá Cabochon Rhodolite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Acaysha

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite

  3 crt - AAA

  15.313.680,00 ₫
  6.129.148  - 88.179.183  6.129.148 ₫ - 88.179.183 ₫
 58. Mặt Dây Chuyền Acharya Đá Cabochon Rhodolite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Acharya

  Vàng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  1.91 crt - AAA

  12.845.527,00 ₫
  4.931.437  - 84.137.242  4.931.437 ₫ - 84.137.242 ₫
 59. Mặt Dây Chuyền Acidalia Đá Cabochon Rhodolite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Acidalia

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  1.98 crt - AAA

  13.270.540,00 ₫
  6.454.126  - 99.277.624  6.454.126 ₫ - 99.277.624 ₫
 60. Mặt Dây Chuyền Adasyn Đá Cabochon Rhodolite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Adasyn

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  3.384 crt - AAA

  15.030.339,00 ₫
  6.223.505  - 107.564.276  6.223.505 ₫ - 107.564.276 ₫
 61. Mặt Dây Chuyền Adelfa Đá Cabochon Rhodolite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Adelfa

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  7.168 crt - AAA

  16.017.707,00 ₫
  6.367.069  - 133.302.921  6.367.069 ₫ - 133.302.921 ₫
 62. Mặt Dây Chuyền Adelise Đá Cabochon Rhodolite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Adelise

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  1.79 crt - AAA

  11.322.567,00 ₫
  4.682.702  - 72.714.366  4.682.702 ₫ - 72.714.366 ₫
 63. Ceramic Jewellery
 64. Mặt Dây Chuyền Adesha Đá Cabochon Rhodolite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Adesha

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  3.16 crt - AAA

  15.703.274,00 ₫
  6.766.666  - 130.937.232  6.766.666 ₫ - 130.937.232 ₫
 65. Mặt Dây Chuyền Adeyinka Đá Cabochon Rhodolite

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Adeyinka

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  2.032 crt - AAA

  15.218.511,00 ₫
  6.630.674  - 123.732.036  6.630.674 ₫ - 123.732.036 ₫

You’ve viewed 60 of 280 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng