Đang tải...
Tìm thấy 10329 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Mặt Dây Chuyền Zoya Kim Cương Xanh Dương

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Zoya

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.02 crt - VS1

  9.746.616,00 ₫
  3.041.593  - 35.769.139  3.041.593 ₫ - 35.769.139 ₫
 2. Mặt Dây Chuyền Elois Kim Cương Xanh Dương

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Elois

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.064 crt - VS1

  12.361.576,00 ₫
  3.284.921  - 42.257.875  3.284.921 ₫ - 42.257.875 ₫
 3. Mặt Dây Chuyền Plevna Kim Cương Xanh Dương

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Plevna

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.03 crt - VS1

  10.391.704,00 ₫
  3.205.433  - 38.094.266  3.205.433 ₫ - 38.094.266 ₫
 4. Mặt Dây Chuyền Zoila Kim Cương Xanh Dương

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Zoila

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.045 crt - VS1

  14.989.514,00 ₫
  5.489.468  - 64.698.080  5.489.468 ₫ - 64.698.080 ₫
 5. Mặt Dây Chuyền Millicent Kim Cương Xanh Dương

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Millicent

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.03 crt - VS1

  13.988.356,00 ₫
  5.454.591  - 60.818.358  5.454.591 ₫ - 60.818.358 ₫
 6. Mặt Dây Chuyền Criquet Kim Cương Xanh Dương

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Criquet

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.03 crt - VS1

  8.337.480,00 ₫
  2.013.670  - 26.333.441  2.013.670 ₫ - 26.333.441 ₫
 7. Dây Chuyền Liezel Kim Cương Xanh Dương

  Dây Chuyền GLAMIRA Liezel

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.105 crt - VS1

  12.224.502,00 ₫
  4.873.308  - 46.462.032  4.873.308 ₫ - 46.462.032 ₫
 8. Mặt Dây Chuyền Carica Kim Cương Xanh Dương

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Carica

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.005 crt - VS1

  7.556.129,00 ₫
  2.219.146  - 26.090.114  2.219.146 ₫ - 26.090.114 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Mặt Dây Chuyền Swatch Kim Cương Xanh Dương

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Swatch

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.132 crt - VS1

  19.169.068,00 ₫
  3.236.255  - 50.220.088  3.236.255 ₫ - 50.220.088 ₫
 11. Dây Chuyền Rainan Kim Cương Xanh Dương

  Dây Chuyền GLAMIRA Rainan

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.294 crt - VS1

  29.925.767,00 ₫
  8.216.358  - 93.424.244  8.216.358 ₫ - 93.424.244 ₫
 12. Mặt Dây Chuyền Zenitha Kim Cương Xanh Dương

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Zenitha

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.094 crt - VS1

  14.108.937,00 ₫
  2.773.933  - 39.378.496  2.773.933 ₫ - 39.378.496 ₫
 13. Dây Chuyền Katumbiri Kim Cương Xanh Dương

  Dây Chuyền GLAMIRA Katumbiri

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.068 crt - VS1

  11.186.844,00 ₫
  4.512.913  - 43.812.467  4.512.913 ₫ - 43.812.467 ₫
 14. Mặt Dây Chuyền Oriley Kim Cương Xanh Dương

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Oriley

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.09 crt - VS1

  10.395.759,00 ₫
  2.486.266  - 35.971.913  2.486.266 ₫ - 35.971.913 ₫
 15. Mặt Dây Chuyền Hwuldod Kim Cương Xanh Dương

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Hwuldod

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.025 crt - VS1

  9.923.705,00 ₫
  3.184.886  - 37.404.841  3.184.886 ₫ - 37.404.841 ₫
 16. Mặt Dây Chuyền Sandygast Kim Cương Xanh Dương

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Sandygast

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.862 crt - VS1

  49.098.894,00 ₫
  8.039.540  - 150.335.846  8.039.540 ₫ - 150.335.846 ₫
 17. Mặt Dây Chuyền Gordana Kim Cương Xanh Dương

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Gordana

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.16 crt - VS1

  17.831.307,00 ₫
  5.332.927  - 70.145.908  5.332.927 ₫ - 70.145.908 ₫
 18. Mặt Dây Chuyền Bavardage Kim Cương Xanh Dương

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Bavardage

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.1 crt - VS1

  16.047.448,00 ₫
  2.157.503  - 34.025.296  2.157.503 ₫ - 34.025.296 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Mặt Dây Chuyền Cuddy Kim Cương Xanh Dương

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Cuddy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.638 crt - SI1

  560.591.451,00 ₫
  5.474.868  - 1.240.483.680  5.474.868 ₫ - 1.240.483.680 ₫
 21. Dây Chuyền Girinhi Kim Cương Xanh Dương

  Dây Chuyền GLAMIRA Girinhi

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.306 crt - VS1

  30.473.255,00 ₫
  6.661.766  - 45.218.901  6.661.766 ₫ - 45.218.901 ₫
 22. Mặt Dây Chuyền Burier Kim Cương Xanh Dương

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Burier

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.015 crt - VS1

  9.339.177,00 ₫
  3.143.790  - 36.053.019  3.143.790 ₫ - 36.053.019 ₫
 23. Mặt Dây Chuyền Lisa Kim Cương Xanh Dương

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lisa

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.01 crt - VS1

  9.541.409,00 ₫
  3.264.643  - 37.296.693  3.264.643 ₫ - 37.296.693 ₫
 24. Mặt Dây Chuyền Yvette Kim Cương Xanh Dương

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Yvette

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.1 crt - VS1

  17.039.142,00 ₫
  2.696.879  - 39.702.931  2.696.879 ₫ - 39.702.931 ₫
 25. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Arlenys Kim Cương Xanh Dương

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Arlenys

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.25 crt - VS1

  21.570.442,00 ₫
  1.885.788  - 220.224.918  1.885.788 ₫ - 220.224.918 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Mặt Dây Chuyền Keith Kim Cương Xanh Dương

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Keith

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.19 crt - VS1

  19.750.080,00 ₫
  2.838.820  - 50.936.554  2.838.820 ₫ - 50.936.554 ₫
 28. Mặt Dây Chuyền Stephnie Kim Cương Xanh Dương

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Stephnie

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.04 crt - VS1

  15.607.565,00 ₫
  5.450.536  - 65.698.424  5.450.536 ₫ - 65.698.424 ₫
 29. Mặt Dây Chuyền Indira Kim Cương Xanh Dương

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Indira

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.03 crt - VS1

  9.329.175,00 ₫
  2.589.004  - 32.011.083  2.589.004 ₫ - 32.011.083 ₫
 30. Mặt Dây Chuyền Tiericka Kim Cương Xanh Dương

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Tiericka

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.084 crt - VS1

  18.832.466,00 ₫
  5.223.430  - 69.591.662  5.223.430 ₫ - 69.591.662 ₫
 31. Mặt Dây Chuyền Weida Kim Cương Xanh Dương

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Weida

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.1 crt - VS1

  16.543.295,00 ₫
  2.412.997  - 36.864.114  2.412.997 ₫ - 36.864.114 ₫
 32. Mặt Dây Chuyền Alinex Kim Cương Xanh Dương

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Alinex

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.25 crt - VS1

  24.439.273,00 ₫
  3.575.292  - 236.649.528  3.575.292 ₫ - 236.649.528 ₫
 33. Dây Chuyền Blanket Kim Cương Xanh Dương

  Dây Chuyền GLAMIRA Blanket

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.18 crt - VS1

  19.507.025,00 ₫
  5.562.736  - 56.898.081  5.562.736 ₫ - 56.898.081 ₫
 34. Mặt Dây Chuyền Caitly Kim Cương Xanh Dương

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Caitly

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.03 crt - VS1

  9.470.845,00 ₫
  2.671.194  - 32.822.171  2.671.194 ₫ - 32.822.171 ₫
 35. Mặt Dây Chuyền Sugh Kim Cương Xanh Dương

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Sugh

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.05 crt - VS1

  11.061.126,00 ₫
  3.123.243  - 38.932.398  3.123.243 ₫ - 38.932.398 ₫
 36. Mặt Dây Chuyền Coltona Kim Cương Xanh Dương

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Coltona

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.016 crt - VS1

  8.582.429,00 ₫
  2.547.909  - 30.334.826  2.547.909 ₫ - 30.334.826 ₫
 37. Dây Chuyền Zerelda Kim Cương Xanh Dương

  Dây Chuyền GLAMIRA Zerelda

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.626 crt - VS1

  57.085.174,00 ₫
  7.180.864  - 920.832.434  7.180.864 ₫ - 920.832.434 ₫
 38. Dây Chuyền Dorie Kim Cương Xanh Dương

  Dây Chuyền GLAMIRA Dorie

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.144 crt - VS1

  17.585.818,00 ₫
  5.035.527  - 55.978.844  5.035.527 ₫ - 55.978.844 ₫
 39. Mặt Dây Chuyền Besta Kim Cương Xanh Dương

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Besta

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.015 crt - VS1

  7.639.130,00 ₫
  2.129.115  - 26.319.924  2.129.115 ₫ - 26.319.924 ₫
 40. Mặt Dây Chuyền Zykadial Kim Cương Xanh Dương

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Zykadial

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.25 crt - VS1

  23.872.590,00 ₫
  3.203.811  - 233.405.155  3.203.811 ₫ - 233.405.155 ₫
 41. Mặt Dây Chuyền Daiki Kim Cương Xanh Dương

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Daiki

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.287 crt - VS1

  24.214.871,00 ₫
  2.958.862  - 232.323.703  2.958.862 ₫ - 232.323.703 ₫
 42. Mặt Dây Chuyền Stano Kim Cương Xanh Dương

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Stano

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  1.448 crt - VS1

  114.477.213,00 ₫
  5.049.045  - 1.586.698.184  5.049.045 ₫ - 1.586.698.184 ₫
 43. Mặt Dây Chuyền Keiko Kim Cương Xanh Dương

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Keiko

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.16 crt - VS1

  29.590.787,00 ₫
  7.170.050  - 99.683.168  7.170.050 ₫ - 99.683.168 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Mặt Dây Chuyền Journalis Kim Cương Xanh Dương

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Journalis

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Đá Swarovski

  0.205 crt - VS1

  10.852.135,00 ₫
  3.472.554  - 54.924.426  3.472.554 ₫ - 54.924.426 ₫
 46. Xem Cả Bộ
  Vòng Cổ Simasia Kim Cương Xanh Dương

  GLAMIRA Vòng Cổ Simasia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  3.929 crt - VS1

  200.396.160,00 ₫
  34.322.698  - 715.369.380  34.322.698 ₫ - 715.369.380 ₫
 47. Mặt Dây Chuyền Norber Kim Cương Xanh Dương

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Norber

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.03 crt - VS1

  9.116.668,00 ₫
  2.465.718  - 30.794.441  2.465.718 ₫ - 30.794.441 ₫
 48. Mặt Dây Chuyền Fayina Kim Cương Xanh Dương

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Fayina

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.095 crt - VS1

  17.105.651,00 ₫
  3.766.168  - 51.842.272  3.766.168 ₫ - 51.842.272 ₫
 49. Dây Chuyền Ettie Kim Cương Xanh Dương

  Dây Chuyền GLAMIRA Ettie

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.015 crt - VS1

  10.897.556,00 ₫
  5.342.390  - 44.975.034  5.342.390 ₫ - 44.975.034 ₫
 50. Dây Chuyền Ugniblanc Kim Cương Xanh Dương

  Dây Chuyền GLAMIRA Ugniblanc

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.21 crt - VS1

  151.461.103,00 ₫
  4.204.698  - 181.089.741  4.204.698 ₫ - 181.089.741 ₫
  Mới

 51. Dây Chuyền Paora Kim Cương Xanh Dương

  Dây Chuyền GLAMIRA Paora

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.03 crt - VS1

  10.531.482,00 ₫
  4.166.306  - 39.432.569  4.166.306 ₫ - 39.432.569 ₫
 52. Dây Chuyền Lovissa Kim Cương Xanh Dương

  Dây Chuyền GLAMIRA Lovissa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.144 crt - VS1

  13.702.311,00 ₫
  4.510.750  - 47.056.836  4.510.750 ₫ - 47.056.836 ₫
 53. Dây Chuyền Velours Kim Cương Xanh Dương

  Dây Chuyền GLAMIRA Velours

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.31 crt - VS1

  30.771.195,00 ₫
  5.015.249  - 197.419.718  5.015.249 ₫ - 197.419.718 ₫
 54. Mặt Dây Chuyền Mathilda Kim Cương Xanh Dương

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Mathilda

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.35 crt - VS1

  23.705.235,00 ₫
  2.210.224  - 325.802.023  2.210.224 ₫ - 325.802.023 ₫
 55. Mặt Dây Chuyền Shay Kim Cương Xanh Dương

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Shay

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.081 crt - VS1

  13.882.644,00 ₫
  3.936.498  - 52.747.994  3.936.498 ₫ - 52.747.994 ₫
 56. Mặt Dây Chuyền Cotapleat Kim Cương Xanh Dương

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Cotapleat

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.024 crt - VS1

  8.562.963,00 ₫
  2.301.337  - 28.604.494  2.301.337 ₫ - 28.604.494 ₫
 57. Mặt Dây Chuyền Maghunars Kim Cương Xanh Dương

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Maghunars

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.015 crt - VS1

  8.347.482,00 ₫
  2.568.456  - 30.375.377  2.568.456 ₫ - 30.375.377 ₫
 58. Dây Chuyền Bijelo Kim Cương Xanh Dương

  Dây Chuyền GLAMIRA Bijelo

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Ngọc Trai Trắng

  0.2 crt - VS1

  26.256.660,00 ₫
  4.785.441  - 29.127.924  4.785.441 ₫ - 29.127.924 ₫
 59. Mặt Dây Chuyền Melsa Kim Cương Xanh Dương

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Melsa

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.1 crt - VS1

  16.295.371,00 ₫
  2.271.056  - 35.444.701  2.271.056 ₫ - 35.444.701 ₫
 60. Mặt Dây Chuyền Tinatin Kim Cương Xanh Dương

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Tinatin

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Đá Swarovski

  0.334 crt - VS1

  39.243.860,00 ₫
  6.402.217  - 331.249.856  6.402.217 ₫ - 331.249.856 ₫
 61. Dây Chuyền Brisha Kim Cương Xanh Dương

  Dây Chuyền GLAMIRA Brisha

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.006 crt - VS1

  14.693.735,00 ₫
  6.910.500  - 66.942.100  6.910.500 ₫ - 66.942.100 ₫
 62. Mặt Dây Chuyền Delisa Kim Cương Xanh Dương

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Delisa

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.372 crt - VS1

  41.627.928,00 ₫
  7.002.424  - 122.393.736  7.002.424 ₫ - 122.393.736 ₫
 63. Ceramic Jewellery
 64. Mặt Dây Chuyền Krobelus Kim Cương Xanh Dương

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Krobelus

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.16 crt - VS1

  18.950.345,00 ₫
  4.704.331  - 64.671.041  4.704.331 ₫ - 64.671.041 ₫
 65. Mặt Dây Chuyền Accentc Kim Cương Xanh Dương

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Accentc

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.072 crt - VS1

  15.175.523,00 ₫
  4.477.225  - 56.749.376  4.477.225 ₫ - 56.749.376 ₫

You’ve viewed 60 of 10329 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng