Đang tải...
Tìm thấy 690 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Mặt Dây Chuyền Parietal Đá Thạch Anh Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Parietal

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  0.58 crt - AAA

  10.451.455,00 ₫
  3.020.505  - 790.882.019  3.020.505 ₫ - 790.882.019 ₫
 2. Mặt Dây Chuyền Khafra Đá Thạch Anh Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Khafra

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  1.45 crt - AAA

  19.599.759,00 ₫
  7.280.359  - 2.134.577.130  7.280.359 ₫ - 2.134.577.130 ₫
 3. Mặt Dây Chuyền Quad Đá Thạch Anh Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Quad

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  2.22 crt - AAA

  15.362.344,00 ₫
  3.924.602  - 2.102.417.340  3.924.602 ₫ - 2.102.417.340 ₫
 4. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Albertine Đá Thạch Anh Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Albertine

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Hồng

  0.93 crt - AAA

  10.082.679,00 ₫
  2.088.561  - 2.420.743.809  2.088.561 ₫ - 2.420.743.809 ₫
 5. Dây Chuyền Emanuel Đá Thạch Anh Hồng

  Dây Chuyền GLAMIRA Emanuel

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  0.536 crt - AAA

  11.289.313,00 ₫
  4.650.258  - 795.897.267  4.650.258 ₫ - 795.897.267 ₫
 6. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Arnardia Đá Thạch Anh Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Arnardia

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng

  1.25 crt - AAA

  12.507.032,00 ₫
  3.244.366  - 2.875.293.129  3.244.366 ₫ - 2.875.293.129 ₫
 7. Dây Chuyền Hanalora Đá Thạch Anh Hồng

  Dây Chuyền GLAMIRA Hanalora

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  0.544 crt - AAA

  14.212.217,00 ₫
  6.223.235  - 810.213.039  6.223.235 ₫ - 810.213.039 ₫
 8. Mặt Dây Chuyền Aiserey Đá Thạch Anh Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Aiserey

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Hồng

  2.2 crt - AAA

  16.874.490,00 ₫
  3.933.794  - 3.769.008.063  3.933.794 ₫ - 3.769.008.063 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Dây Chuyền Hayward Đá Thạch Anh Hồng

  Dây Chuyền GLAMIRA Hayward

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Hồng

  0.44 crt - AAA

  10.158.652,00 ₫
  4.245.794  - 780.189.129  4.245.794 ₫ - 780.189.129 ₫
 11. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Imogen Đá Thạch Anh Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Imogen

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng

  0.86 crt - AAA

  8.945.258,00 ₫
  2.149.392  - 1.088.458.056  2.149.392 ₫ - 1.088.458.056 ₫
 12. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Armetrice Đá Thạch Anh Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Armetrice

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng

  0.8 crt - AAA

  9.653.612,00 ₫
  2.554.938  - 1.675.850.685  2.554.938 ₫ - 1.675.850.685 ₫
 13. Xem Cả Bộ
  Dây Chuyền Iselin Đá Thạch Anh Hồng

  Dây Chuyền GLAMIRA Iselin

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  1.15 crt - AAA

  18.045.165,00 ₫
  7.213.308  - 1.735.925.543  7.213.308 ₫ - 1.735.925.543 ₫
 14. Mặt Dây Chuyền Gallo Đá Thạch Anh Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Gallo

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  0.536 crt - AAA

  11.749.742,00 ₫
  3.883.506  - 795.721.529  3.883.506 ₫ - 795.721.529 ₫
 15. Mặt Dây Chuyền Frodine Đá Thạch Anh Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Frodine

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  0.714 crt - AAA

  11.389.348,00 ₫
  3.355.216  - 1.360.146.750  3.355.216 ₫ - 1.360.146.750 ₫
 16. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Adela Đá Thạch Anh Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Adela

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Hồng

  0.4 crt - AAA

  8.687.061,00 ₫
  2.048.006  - 1.405.770.657  2.048.006 ₫ - 1.405.770.657 ₫
 17. Mặt Dây Chuyền Blanda Đá Thạch Anh Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Blanda

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  1.016 crt - AAA

  12.065.258,00 ₫
  3.355.216  - 1.473.131.828  3.355.216 ₫ - 1.473.131.828 ₫
 18. Mặt Dây Chuyền Anoila Đá Thạch Anh Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Anoila

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Hồng

  0.5 crt - AAA

  11.868.974,00 ₫
  4.055.458  - 1.025.976.959  4.055.458 ₫ - 1.025.976.959 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Mặt Dây Chuyền Feinese Đá Thạch Anh Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Feinese

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  1.46 crt - AAA

  18.870.587,00 ₫
  5.586.799  - 1.540.601.141  5.586.799 ₫ - 1.540.601.141 ₫
 21. Mặt Dây Chuyền Mulenga Đá Thạch Anh Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Mulenga

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  0.545 crt - AAA

  13.972.674,00 ₫
  4.750.293  - 808.617.893  4.750.293 ₫ - 808.617.893 ₫
 22. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Imene Đá Thạch Anh Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Imene

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng

  1 crt - AAA

  10.281.125,00 ₫
  2.372.442  - 2.193.475.903  2.372.442 ₫ - 2.193.475.903 ₫
 23. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Albina Đá Thạch Anh Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Albina

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng

  1.25 crt - AAA

  13.594.166,00 ₫
  3.061.871  - 3.198.067.085  3.061.871 ₫ - 3.198.067.085 ₫
 24. Mặt Dây Chuyền Shellos Đá Thạch Anh Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Shellos

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Hồng

  0.44 crt - AAA

  11.504.523,00 ₫
  3.737.510  - 787.894.501  3.737.510 ₫ - 787.894.501 ₫
 25. Mặt Dây Chuyền Eyonadra Đá Thạch Anh Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Eyonadra

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  0.734 crt - AAA

  16.570.601,00 ₫
  5.488.387  - 1.393.563.727  5.488.387 ₫ - 1.393.563.727 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Dây Chuyền SYLVIE Besplaten Đá Thạch Anh Hồng

  Dây Chuyền SYLVIE Besplaten

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  1.13 crt - AAA

  11.337.438,00 ₫
  4.165.766  - 2.138.389.257  4.165.766 ₫ - 2.138.389.257 ₫
 28. Mặt Dây Chuyền Canaillesse Đá Thạch Anh Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Canaillesse

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  1.062 crt - AAA

  18.472.070,00 ₫
  6.482.244  - 1.367.162.693  6.482.244 ₫ - 1.367.162.693 ₫
 29. Mặt Dây Chuyền Lana Đá Thạch Anh Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lana

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  1.135 crt - AAA

  10.882.955,00 ₫
  3.084.851  - 2.079.111.969  3.084.851 ₫ - 2.079.111.969 ₫
 30. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Armelda Đá Thạch Anh Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Armelda

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Hồng

  0.5 crt - AAA

  8.858.471,00 ₫
  2.331.888  - 1.008.741.254  2.331.888 ₫ - 1.008.741.254 ₫
 31. Mặt Dây Chuyền Monissa Đá Thạch Anh Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Monissa

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  0.975 crt - AAA

  13.840.467,00 ₫
  4.767.055  - 1.123.334.998  4.767.055 ₫ - 1.123.334.998 ₫
 32. Mặt Dây Chuyền Nishelle Đá Thạch Anh Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Nishelle

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  2.745 crt - AAA

  21.228.701,00 ₫
  4.712.442  - 960.643.518  4.712.442 ₫ - 960.643.518 ₫
 33. Mặt Dây Chuyền Elivina Đá Thạch Anh Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Elivina

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  2.1 crt - AAA

  17.878.350,00 ₫
  4.576.178  - 4.286.957.721  4.576.178 ₫ - 4.286.957.721 ₫
 34. Mặt Dây Chuyền Elise Đá Thạch Anh Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Elise

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  2.16 crt - AAA

  19.943.391,00 ₫
  4.417.746  - 3.511.283.673  4.417.746 ₫ - 3.511.283.673 ₫
 35. Mặt Dây Chuyền Peonia Đá Thạch Anh Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Peonia

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  5.42 crt - AAA

  38.148.615,00 ₫
  7.021.350  - 8.479.247.533  7.021.350 ₫ - 8.479.247.533 ₫
 36. Mặt Dây Chuyền Twig Đá Thạch Anh Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Twig

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Hồng

  0.76 crt - AAA

  12.157.181,00 ₫
  3.821.863  - 1.035.683.019  3.821.863 ₫ - 1.035.683.019 ₫
 37. Mặt Dây Chuyền Jaboris Đá Thạch Anh Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Jaboris

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng

  0.44 crt - AAA

  12.142.042,00 ₫
  4.258.231  - 791.544.414  4.258.231 ₫ - 791.544.414 ₫
 38. Mặt Dây Chuyền Jandery Đá Thạch Anh Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Jandery

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  0.47 crt - AAA

  14.162.741,00 ₫
  4.996.324  - 805.170.753  4.996.324 ₫ - 805.170.753 ₫
 39. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Outen Đá Thạch Anh Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Outen

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Hồng

  2.68 crt - AAA

  16.437.313,00 ₫
  3.791.853  - 2.840.321.560  3.791.853 ₫ - 2.840.321.560 ₫
 40. Mặt Dây Chuyền Lapo Đá Thạch Anh Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lapo

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng

  0.5 crt - AAA

  10.168.925,00 ₫
  3.123.243  - 1.016.243.856  3.123.243 ₫ - 1.016.243.856 ₫
 41. Mặt Dây Chuyền Aglaila Đá Thạch Anh Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Aglaila

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  1.035 crt - AAA

  16.642.517,00 ₫
  6.155.644  - 1.078.779.023  6.155.644 ₫ - 1.078.779.023 ₫
 42. Mặt Dây Chuyền Alzira Đá Thạch Anh Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Alzira

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  2.342 crt - AAA

  20.035.856,00 ₫
  6.423.846  - 3.827.717.591  6.423.846 ₫ - 3.827.717.591 ₫
 43. Mặt Dây Chuyền Sorenson Đá Thạch Anh Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Sorenson

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Hồng

  0.5 crt - AAA

  9.531.407,00 ₫
  2.753.385  - 1.012.593.944  2.753.385 ₫ - 1.012.593.944 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Mặt Dây Chuyền Maxine Đá Thạch Anh Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Maxine

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Hồng

  0.44 crt - AAA

  14.090.013,00 ₫
  5.373.482  - 802.696.921  5.373.482 ₫ - 802.696.921 ₫
 46. Dây Chuyền Elysia Đá Thạch Anh Hồng

  Dây Chuyền GLAMIRA Elysia

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  1.124 crt - AAA

  15.050.075,00 ₫
  4.601.592  - 2.682.658.842  4.601.592 ₫ - 2.682.658.842 ₫
 47. Mặt Dây Chuyền Entrekin Đá Thạch Anh Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Entrekin

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  2.424 crt - AAA

  20.186.719,00 ₫
  6.131.853  - 1.745.699.201  6.131.853 ₫ - 1.745.699.201 ₫
 48. Mặt Dây Chuyền Hankin Đá Thạch Anh Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Hankin

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Hồng

  0.5 crt - AAA

  10.629.355,00 ₫
  3.390.363  - 1.018.879.904  3.390.363 ₫ - 1.018.879.904 ₫
 49. Mặt Dây Chuyền Sanne Đá Thạch Anh Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Sanne

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  0.874 crt - AAA

  14.315.766,00 ₫
  4.731.367  - 1.704.752.583  4.731.367 ₫ - 1.704.752.583 ₫
 50. Xem Cả Bộ
  Mặt Dây Chuyền Dulcinia Đá Thạch Anh Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Dulcinia

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  0.74 crt - AAA

  13.710.692,00 ₫
  4.769.219  - 1.539.857.637  4.769.219 ₫ - 1.539.857.637 ₫
 51. Mặt Dây Chuyền Evette Đá Thạch Anh Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Evette

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  0.59 crt - AAA

  17.143.503,00 ₫
  6.599.041  - 1.062.192.202  6.599.041 ₫ - 1.062.192.202 ₫
 52. Xem Cả Bộ
  Dây Chuyền Neta Đá Thạch Anh Hồng

  Dây Chuyền GLAMIRA Neta

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  0.895 crt - AAA

  15.317.735,00 ₫
  6.304.885  - 1.714.134.208  6.304.885 ₫ - 1.714.134.208 ₫
 53. Mặt Dây Chuyền Mazhira Đá Thạch Anh Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Mazhira

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Hồng

  1.8 crt - AAA

  13.492.779,00 ₫
  2.725.268  - 4.243.631.909  2.725.268 ₫ - 4.243.631.909 ₫
 54. Mặt Dây Chuyền Suero Đá Thạch Anh Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Suero

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng

  0.5 crt - AAA

  12.152.315,00 ₫
  4.217.676  - 1.027.599.141  4.217.676 ₫ - 1.027.599.141 ₫
 55. Mặt Dây Chuyền Unallegedly Đá Thạch Anh Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Unallegedly

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  2.358 crt - AAA

  16.540.590,00 ₫
  4.294.459  - 2.118.666.210  4.294.459 ₫ - 2.118.666.210 ₫
 56. Mặt Dây Chuyền Agen Đá Thạch Anh Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Agen

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  1.22 crt - AAA

  18.774.338,00 ₫
  6.053.988  - 881.616.146  6.053.988 ₫ - 881.616.146 ₫
 57. Mặt Dây Chuyền Kane Đá Thạch Anh Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Kane

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  0.88 crt - AAA

  10.770.213,00 ₫
  2.952.373  - 1.100.218.882  2.952.373 ₫ - 1.100.218.882 ₫
 58. Mặt Dây Chuyền Farhiya Đá Thạch Anh Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Farhiya

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  0.445 crt - AAA

  15.152.543,00 ₫
  5.583.014  - 809.185.656  5.583.014 ₫ - 809.185.656 ₫
 59. Mặt Dây Chuyền Cygan Đá Thạch Anh Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Cygan

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Hồng

  1.25 crt - AAA

  14.869.202,00 ₫
  3.791.853  - 3.205.366.910  3.791.853 ₫ - 3.205.366.910 ₫
 60. Mặt Dây Chuyền Mangano Đá Thạch Anh Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Mangano

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  1.686 crt - AAA

  16.324.570,00 ₫
  3.698.578  - 1.497.464.578  3.698.578 ₫ - 1.497.464.578 ₫
 61. Mặt Dây Chuyền Ancre Đá Thạch Anh Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Ancre

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng

  0.5 crt - AAA

  11.196.037,00 ₫
  3.670.189  - 1.022.124.269  3.670.189 ₫ - 1.022.124.269 ₫
 62. Mặt Dây Chuyền Brigadier Đá Thạch Anh Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Brigadier

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng

  0.44 crt - AAA

  12.637.888,00 ₫
  4.542.113  - 794.383.231  4.542.113 ₫ - 794.383.231 ₫
 63. Ceramic Jewellery
 64. Mặt Dây Chuyền Sault Đá Thạch Anh Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Sault

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Hồng

  0.44 crt - AAA

  12.425.383,00 ₫
  4.420.449  - 793.166.596  4.420.449 ₫ - 793.166.596 ₫
 65. Mặt Dây Chuyền Natonia Đá Thạch Anh Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Natonia

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  1.885 crt - AAA

  19.519.460,00 ₫
  5.586.799  - 4.283.172.631  5.586.799 ₫ - 4.283.172.631 ₫

You’ve viewed 60 of 690 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng