Đang tải...
Tìm thấy 10551 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Mặt dây chuyền nữ Zenitha

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương

  0.094 crt - VS1

  15.122.473,00 ₫
  3.075.834  - 42.919.601  3.075.834 ₫ - 42.919.601 ₫
 2. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Arlenys Kim Cương Xanh Lá Cây

  Mặt dây chuyền nữ Arlenys

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.25 crt - VS1

  22.728.287,00 ₫
  2.058.952  - 231.380.978  2.058.952 ₫ - 231.380.978 ₫
 3. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Arlecia Kim Cương Xanh Lá Cây

  Mặt dây chuyền nữ Arlecia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.1 crt - VS1

  16.316.525,00 ₫
  1.952.820  - 32.858.332  1.952.820 ₫ - 32.858.332 ₫
 4. Mặt dây chuyền nữ Carburant

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.39 crt - VS1

  30.036.648,00 ₫
  4.947.146  - 70.867.586  4.947.146 ₫ - 70.867.586 ₫
 5. Mặt dây chuyền nữ Musfaro

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương

  0.062 crt - VS1

  10.771.927,00 ₫
  2.817.722  - 37.513.967  2.817.722 ₫ - 37.513.967 ₫
 6. Mặt dây chuyền nữ Carica

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.005 crt - VS1

  8.066.848,00 ₫
  2.430.554  - 28.372.506  2.430.554 ₫ - 28.372.506 ₫
 7. Mặt dây chuyền nữ Fornire

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.015 crt - VS1

  8.035.715,00 ₫
  2.215.460  - 27.127.225  2.215.460 ₫ - 27.127.225 ₫
 8. Mặt dây chuyền nữ Linen

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.012 crt - VS1

  8.443.543,00 ₫
  2.452.063  - 29.462.117  2.452.063 ₫ - 29.462.117 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Mặt dây chuyền nữ Interstellar

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương

  0.099 crt - VS1

  13.096.350,00 ₫
  3.312.436  - 44.858.269  3.312.436 ₫ - 44.858.269 ₫
 11. Mặt dây chuyền nữ Camembert

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.336 crt - VS1

  34.383.515,00 ₫
  6.500.346  - 108.126.844  6.500.346 ₫ - 108.126.844 ₫
 12. Mặt dây chuyền nữ Millicent

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.03 crt - VS1

  15.907.565,00 ₫
  6.304.215  - 69.608.156  6.304.215 ₫ - 69.608.156 ₫
 13. Mặt dây chuyền nữ Maghunars

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.015 crt - VS1

  9.147.975,00 ₫
  2.860.741  - 33.495.122  2.860.741 ₫ - 33.495.122 ₫
 14. Dây chuyền nữ Valaysia

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.07 crt - VS1

  17.638.500,00 ₫
  6.077.801  - 60.410.087  6.077.801 ₫ - 60.410.087 ₫
 15. Mặt dây chuyền nữ Tranto

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.01 crt - VS1

  11.112.964,00 ₫
  4.000.735  - 44.292.234  4.000.735 ₫ - 44.292.234 ₫
 16. Chữ viết tắt
  Mặt dây chuyền nữ Lata - D Kim Cương Xanh Lá Cây

  Mặt dây chuyền nữ Lata - D

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.06 crt - VS1

  12.865.975,00 ₫
  3.441.492  - 44.433.748  3.441.492 ₫ - 44.433.748 ₫
 17. Dây chuyền nữ Biond

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Đá Swarovski

  0.284 crt - VS1

  27.971.187,00 ₫
  4.831.674  - 75.820.390  4.831.674 ₫ - 75.820.390 ₫
 18. Mặt dây chuyền nữ Delvecchio

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương

  0.836 crt - VS1

  53.680.498,00 ₫
  6.622.609  - 1.138.975.726  6.622.609 ₫ - 1.138.975.726 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Mặt dây chuyền nữ Lingea

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.48 crt - VS1

  40.057.733,00 ₫
  6.409.780  - 111.367.394  6.409.780 ₫ - 111.367.394 ₫
 21. Dây chuyền nữ Seanz

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.1 crt - VS1

  19.912.829,00 ₫
  5.197.333  - 53.447.857  5.197.333 ₫ - 53.447.857 ₫
 22. Dây Chuyền SYLVIE Besplaten

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương

  1.13 crt - VS1

  92.100.410,00 ₫
  4.747.901  - 2.242.503.519  4.747.901 ₫ - 2.242.503.519 ₫
 23. Dây chuyền nữ Joliend Kim Cương Xanh Lá Cây
  Mới

  Dây chuyền nữ Joliend

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Xanh Lá Cây & Đá Sapphire Trắng

  0.134 crt - VS1

  14.179.176,00 ₫
  5.111.296  - 51.891.260  5.111.296 ₫ - 51.891.260 ₫
 24. Mặt dây chuyền nữ Yanira

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.03 crt - VS1

  17.291.237,00 ₫
  6.528.647  - 73.584.549  6.528.647 ₫ - 73.584.549 ₫
 25. Dây chuyền nữ Lovissa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương

  0.144 crt - VS1

  14.751.437,00 ₫
  4.983.371  - 51.594.086  4.983.371 ₫ - 51.594.086 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Dây chuyền nữ Paora

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.03 crt - VS1

  11.517.113,00 ₫
  4.579.222  - 43.612.993  4.579.222 ₫ - 43.612.993 ₫
 28. Dây chuyền nữ Liezel

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương

  0.105 crt - VS1

  13.278.614,00 ₫
  5.414.124  - 51.395.973  5.414.124 ₫ - 51.395.973 ₫
 29. Mặt dây chuyền nữ Zoya

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.02 crt - VS1

  10.430.043,00 ₫
  3.459.888  - 40.202.633  3.459.888 ₫ - 40.202.633 ₫
 30. Mặt dây chuyền nữ Onalitonas

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Ngọc Trai Trắng

  0.06 crt - VS1

  15.473.133,00 ₫
  4.559.977  - 54.056.342  4.559.977 ₫ - 54.056.342 ₫
 31. Mặt dây chuyền nữ Kris

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương

  0.38 crt - VS1

  39.292.454,00 ₫
  6.220.725  - 98.490.096  6.220.725 ₫ - 98.490.096 ₫
 32. Dây chuyền nữ Arden

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.005 crt - VS1

  12.108.055,00 ₫
  5.844.311  - 51.509.188  5.844.311 ₫ - 51.509.188 ₫
 33. Dây chuyền nữ Nikki

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.327 crt - VS1

  32.582.391,00 ₫
  6.580.156  - 81.183.569  6.580.156 ₫ - 81.183.569 ₫
 34. Mặt dây chuyền nữ Andeana

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Ngọc Trai Đen

  0.035 crt - VS1

  10.227.402,00 ₫
  2.731.684  - 34.032.852  2.731.684 ₫ - 34.032.852 ₫
 35. Mặt dây chuyền nữ Cotapleat

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.024 crt - VS1

  9.112.030,00 ₫
  2.495.082  - 30.792.303  2.495.082 ₫ - 30.792.303 ₫
 36. Cung Hoàng Đạo
  Mặt dây chuyền nữ Foat - Leo Kim Cương Xanh Lá Cây

  Mặt dây chuyền nữ Foat - Leo

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.006 crt - VS1

  8.856.183,00 ₫
  2.839.231  - 32.716.822  2.839.231 ₫ - 32.716.822 ₫
 37. Dây chuyền nữ Light

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương

  0.385 crt - VS1

  27.556.848,00 ₫
  6.036.197  - 77.065.666  6.036.197 ₫ - 77.065.666 ₫
 38. Mặt dây chuyền nữ Tejbo

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.2 crt - VS1

  26.191.573,00 ₫
  2.667.156  - 55.329.923  2.667.156 ₫ - 55.329.923 ₫
 39. Mặt dây chuyền nữ Goulbadn

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.018 crt - VS1

  11.818.527,00 ₫
  4.065.263  - 46.287.513  4.065.263 ₫ - 46.287.513 ₫
 40. Mặt dây chuyền nữ Haloka

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.01 crt - VS1

  7.606.378,00 ₫
  2.064.895  - 25.245.161  2.064.895 ₫ - 25.245.161 ₫
 41. Mặt dây chuyền nữ Kruco

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương

  0.188 crt - VS1

  24.855.164,00 ₫
  5.561.294  - 77.037.368  5.561.294 ₫ - 77.037.368 ₫
 42. Dây chuyền nữ Choma

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.12 crt - VS1

  16.356.713,00 ₫
  4.874.693  - 51.933.708  4.874.693 ₫ - 51.933.708 ₫
 43. Mặt dây chuyền nữ Trish

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Đá Swarovski

  0.85 crt - VS1

  29.105.238,00 ₫
  5.329.219  - 324.097.515  5.329.219 ₫ - 324.097.515 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Dây chuyền nữ Beaudry

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.07 crt - VS1

  16.411.901,00 ₫
  5.842.613  - 56.391.235  5.842.613 ₫ - 56.391.235 ₫
 46. Dây chuyền nữ Cervides

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.03 crt - VS1

  9.432.124,00 ₫
  3.648.661  - 31.598.905  3.648.661 ₫ - 31.598.905 ₫
 47. Mặt dây chuyền nữ Phyfer

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.03 crt - VS1

  9.283.823,00 ₫
  2.430.554  - 30.749.853  2.430.554 ₫ - 30.749.853 ₫
 48. Dây chuyền nữ Gnya

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.1 crt - VS1

  25.251.671,00 ₫
  7.917.697  - 84.013.747  7.917.697 ₫ - 84.013.747 ₫
 49. Dây chuyền nữ Britania

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.304 crt - VS1

  33.130.030,00 ₫
  6.577.326  - 79.103.392  6.577.326 ₫ - 79.103.392 ₫
 50. Mặt dây chuyền nữ Alesya

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.04 crt - VS1

  13.447.294,00 ₫
  3.843.378  - 48.537.505  3.843.378 ₫ - 48.537.505 ₫
 51. Mặt dây chuyền nữ Arata

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.008 crt - VS1

  12.563.712,00 ₫
  4.924.504  - 53.943.135  4.924.504 ₫ - 53.943.135 ₫
 52. Xem Cả Bộ
  Mặt dây chuyền nữ Lea Kim Cương Xanh Lá Cây

  Mặt dây chuyền nữ Lea

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương

  1.08 crt - VS1

  71.361.735,00 ₫
  5.269.786  - 1.801.265.045  5.269.786 ₫ - 1.801.265.045 ₫
 53. Mặt dây chuyền nữ Debout

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.38 crt - VS1

  35.177.662,00 ₫
  7.030.154  - 96.041.992  7.030.154 ₫ - 96.041.992 ₫
 54. Mặt dây chuyền nữ Zendoer

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.03 crt - VS1

  9.715.990,00 ₫
  2.796.212  - 34.160.208  2.796.212 ₫ - 34.160.208 ₫
 55. Mặt dây chuyền nữ Eliseoning

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.032 crt - VS1

  10.500.514,00 ₫
  3.054.324  - 37.046.987  3.054.324 ₫ - 37.046.987 ₫
 56. Dây chuyền nữ Goblon

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.015 crt - VS1

  8.258.168,00 ₫
  3.476.587  - 28.400.807  3.476.587 ₫ - 28.400.807 ₫
 57. Mặt dây chuyền nữ Maillec

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.05 crt - VS1

  24.010.356,00 ₫
  2.731.684  - 46.683.736  2.731.684 ₫ - 46.683.736 ₫
 58. Dây chuyền nữ Rhosus

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.246 crt - VS1

  31.632.301,00 ₫
  9.713.161  - 124.131.483  9.713.161 ₫ - 124.131.483 ₫
 59. Cung Hoàng Đạo
  Mặt dây chuyền nữ Aydases - Libra Kim Cương Xanh Lá Cây

  Mặt dây chuyền nữ Aydases - Libra

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.03 crt - VS1

  12.398.147,00 ₫
  4.181.583  - 48.579.955  4.181.583 ₫ - 48.579.955 ₫
 60. Mặt dây chuyền nữ Jhaddeus

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.14 crt - VS1

  19.516.037,00 ₫
  5.242.899  - 63.240.259  5.242.899 ₫ - 63.240.259 ₫
 61. Dây chuyền nữ Apolox

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.056 crt - VS1

  16.779.259,00 ₫
  7.011.758  - 67.910.050  7.011.758 ₫ - 67.910.050 ₫
 62. Mặt dây chuyền nữ Criquet

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.03 crt - VS1

  8.875.994,00 ₫
  2.193.951  - 28.414.953  2.193.951 ₫ - 28.414.953 ₫
 63. Trang sức gốm sứ
 64. Mặt dây chuyền nữ Sissie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương

  0.062 crt - VS1

  10.623.626,00 ₫
  2.731.684  - 36.664.915  2.731.684 ₫ - 36.664.915 ₫
 65. Mặt dây chuyền nữ Belah

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.02 crt - VS1

  9.610.707,00 ₫
  2.538.100  - 31.131.921  2.538.100 ₫ - 31.131.921 ₫

You’ve viewed 60 of 10551 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng