Đang tải...
Tìm thấy 328 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn GLAMIRA Divyata

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  2.9 crt - AAA

  19.707.075,00 ₫
  10.492.025  - 129.282.402  10.492.025 ₫ - 129.282.402 ₫
 2. Nhẫn GLAMIRA Geseddo

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  2.132 crt - AAA

  20.936.221,00 ₫
  10.570.704  - 171.098.244  10.570.704 ₫ - 171.098.244 ₫
 3. Nhẫn GLAMIRA Allonia

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  15.46 crt - AAA

  40.016.979,00 ₫
  15.526.906  - 356.036.042  15.526.906 ₫ - 356.036.042 ₫
 4. Nhẫn GLAMIRA Alversita

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  1.72 crt - AAA

  19.553.678,00 ₫
  9.183.917  - 130.386.168  9.183.917 ₫ - 130.386.168 ₫
 5. Nhẫn GLAMIRA Franisbel

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  1.78 crt - AAA

  13.732.857,00 ₫
  7.709.396  - 99.155.185  7.709.396 ₫ - 99.155.185 ₫
 6. Kiểu Đá
  Nhẫn Oghili Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Oghili

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  1.732 crt - AAA

  14.511.439,00 ₫
  7.683.925  - 95.659.920  7.683.925 ₫ - 95.659.920 ₫
 7. Nhẫn GLAMIRA Ervette

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  2.04 crt - AAA

  13.527.104,00 ₫
  7.230.530  - 85.499.587  7.230.530 ₫ - 85.499.587 ₫
 8. Nhẫn GLAMIRA Hanna

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  2.7 crt - AAA

  28.674.201,00 ₫
  14.125.969  - 221.234.792  14.125.969 ₫ - 221.234.792 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn GLAMIRA Korilla

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  1.76 crt - AAA

  12.001.074,00 ₫
  6.358.836  - 78.169.434  6.358.836 ₫ - 78.169.434 ₫
 11. Nhẫn GLAMIRA Kariana

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  2.062 crt - AAA

  15.788.697,00 ₫
  8.363.732  - 98.249.528  8.363.732 ₫ - 98.249.528 ₫
 12. Nhẫn GLAMIRA Tenora

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  2 crt - AAA

  16.270.676,00 ₫
  8.532.977  - 97.810.852  8.532.977 ₫ - 97.810.852 ₫
 13. Nhẫn GLAMIRA Amoldine

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  15.302 crt - AAA

  47.141.096,00 ₫
  18.384.817  - 463.526.103  18.384.817 ₫ - 463.526.103 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn GLAMIRA Elonna

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  3.168 crt - AAA

  23.213.662,00 ₫
  10.593.344  - 162.225.637  10.593.344 ₫ - 162.225.637 ₫
 16. Nhẫn GLAMIRA Flaviana

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  1.69 crt - AAA

  15.252.945,00 ₫
  8.425.996  - 98.858.017  8.425.996 ₫ - 98.858.017 ₫
 17. Nhẫn GLAMIRA Clorinda

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  1.63 crt - AAA

  16.587.655,00 ₫
  8.872.598  - 101.490.080  8.872.598 ₫ - 101.490.080 ₫
 18. Nhẫn GLAMIRA Floramaria

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  1.85 crt - AAA

  16.672.561,00 ₫
  9.104.672  - 112.556.065  9.104.672 ₫ - 112.556.065 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn GLAMIRA Hollinda

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  2.324 crt - AAA

  16.641.430,00 ₫
  8.745.240  - 130.612.586  8.745.240 ₫ - 130.612.586 ₫
 21. Nhẫn GLAMIRA Erlene

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  2.12 crt - AAA

  13.675.405,00 ₫
  7.318.831  - 94.159.924  7.318.831 ₫ - 94.159.924 ₫
 22. Nhẫn GLAMIRA Marseille

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  7.264 crt - AAA

  27.149.304,00 ₫
  12.469.751  - 209.546.172  12.469.751 ₫ - 209.546.172 ₫
 23. Nhẫn GLAMIRA Fortnie

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  7.192 crt - AAA

  26.630.250,00 ₫
  12.107.489  - 195.933.033  12.107.489 ₫ - 195.933.033 ₫
 24. Nhẫn GLAMIRA Jayeline

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  7.15 crt - AAA

  25.555.067,00 ₫
  12.304.186  - 178.966.130  12.304.186 ₫ - 178.966.130 ₫
 25. Nhẫn GLAMIRA Throop

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  2.8 crt - AAA

  24.415.637,00 ₫
  11.358.907  - 147.749.292  11.358.907 ₫ - 147.749.292 ₫
 26. Nhẫn GLAMIRA Enrichetta

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski & Đá Thạch Anh Tím

  2.196 crt - AAA

  19.820.282,00 ₫
  8.937.692  - 136.555.953  8.937.692 ₫ - 136.555.953 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Nhẫn GLAMIRA Florry

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  1.928 crt - AAA

  15.004.173,00 ₫
  8.020.715  - 118.230.565  8.020.715 ₫ - 118.230.565 ₫
 29. Nhẫn GLAMIRA Frania

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  7.2 crt - AAA

  26.333.648,00 ₫
  12.354.280  - 191.234.942  12.354.280 ₫ - 191.234.942 ₫
 30. Nhẫn GLAMIRA Gavrilla

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  7.168 crt - AAA

  18.251.232,00 ₫
  8.502.977  - 134.150.299  8.502.977 ₫ - 134.150.299 ₫
 31. Nhẫn GLAMIRA Gaila

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  1.932 crt - AAA

  17.006.239,00 ₫
  9.182.219  - 123.070.168  9.182.219 ₫ - 123.070.168 ₫
 32. Nhẫn GLAMIRA Landra

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  1.63 crt - AAA

  21.184.991,00 ₫
  10.749.004  - 127.612.595  10.749.004 ₫ - 127.612.595 ₫
 33. Nhẫn GLAMIRA Shirly

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  12 crt - AAA

  30.876.361,00 ₫
  12.598.807  - 242.786.579  12.598.807 ₫ - 242.786.579 ₫
 34. Nhẫn GLAMIRA Ahilya

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  7.12 crt - AAA

  22.700.269,00 ₫
  10.622.212  - 162.904.886  10.622.212 ₫ - 162.904.886 ₫
 35. Nhẫn GLAMIRA Elwira

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  3.68 crt - AAA

  23.208.850,00 ₫
  11.419.756  - 175.343.503  11.419.756 ₫ - 175.343.503 ₫
 36. Nhẫn GLAMIRA Era

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  6.828 crt - AAA

  19.987.544,00 ₫
  9.926.838  - 128.136.178  9.926.838 ₫ - 128.136.178 ₫
 37. Nhẫn GLAMIRA Erminne

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  4.28 crt - AAA

  17.757.933,00 ₫
  9.032.503  - 134.419.170  9.032.503 ₫ - 134.419.170 ₫
 38. Nhẫn GLAMIRA Gavrielle

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  2.456 crt - AAA

  18.785.853,00 ₫
  10.346.836  - 1.059.688.369  10.346.836 ₫ - 1.059.688.369 ₫
 39. Nhẫn GLAMIRA Jaideth

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  7.13 crt - AAA

  21.180.181,00 ₫
  9.799.481  - 147.353.072  9.799.481 ₫ - 147.353.072 ₫
 40. Nhẫn GLAMIRA Adielle

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  7.312 crt - AAA

  26.222.421,00 ₫
  11.974.470  - 186.664.203  11.974.470 ₫ - 186.664.203 ₫
 41. Nhẫn GLAMIRA Elrica

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  14.328 crt - AAA

  35.128.700,00 ₫
  13.819.745  - 257.121.420  13.819.745 ₫ - 257.121.420 ₫
 42. Nhẫn GLAMIRA Krystaleen

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  5.4 crt - AAA

  19.670.282,00 ₫
  9.322.596  - 113.574.928  9.322.596 ₫ - 113.574.928 ₫
 43. Nhẫn GLAMIRA Emeraldina

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  1.9 crt - AAA

  16.264.733,00 ₫
  8.639.109  - 116.221.144  8.639.109 ₫ - 116.221.144 ₫
 44. Nhẫn GLAMIRA Ariadna

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  3.048 crt - AAA

  20.040.753,00 ₫
  10.549.478  - 144.494.596  10.549.478 ₫ - 144.494.596 ₫
 45. Nhẫn GLAMIRA Antolinis

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  7 crt - AAA

  19.252.266,00 ₫
  7.400.907  - 131.956.919  7.400.907 ₫ - 131.956.919 ₫
 46. Nhẫn GLAMIRA Fleurette

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  2.1 crt - AAA

  14.262.667,00 ₫
  7.981.093  - 112.994.741  7.981.093 ₫ - 112.994.741 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Nhẫn GLAMIRA Hesperia

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  2.04 crt - AAA

  17.679.538,00 ₫
  8.733.920  - 109.159.858  8.733.920 ₫ - 109.159.858 ₫
 49. Nhẫn GLAMIRA Coetta

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  7 crt - AAA

  22.551.968,00 ₫
  10.669.759  - 150.848.339  10.669.759 ₫ - 150.848.339 ₫
 50. Nhẫn GLAMIRA Fabiana

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  3 crt - AAA

  16.910.862,00 ₫
  9.130.144  - 105.537.234  9.130.144 ₫ - 105.537.234 ₫
 51. Nhẫn GLAMIRA Flanders

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  7 crt - AAA

  24.628.184,00 ₫
  11.416.925  - 162.735.074  11.416.925 ₫ - 162.735.074 ₫
 52. Nhẫn GLAMIRA Absolon

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  12 crt - AAA

  26.575.627,00 ₫
  11.299.473  - 218.164.056  11.299.473 ₫ - 218.164.056 ₫
 53. Nhẫn GLAMIRA Jaisalia

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  12.32 crt - AAA

  32.173.997,00 ₫
  12.568.241  - 277.781.701  12.568.241 ₫ - 277.781.701 ₫
 54. Nhẫn GLAMIRA Morville

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  15 crt - AAA

  33.677.103,00 ₫
  13.672.575  - 271.626.064  13.672.575 ₫ - 271.626.064 ₫
 55. Nhẫn GLAMIRA Gianina

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  1.948 crt - AAA

  17.514.538,00 ₫
  9.403.256  - 133.343.703  9.403.256 ₫ - 133.343.703 ₫
 56. Nhẫn GLAMIRA Giesela

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  2.12 crt - AAA

  26.041.856,00 ₫
  13.344.275  - 198.154.715  13.344.275 ₫ - 198.154.715 ₫
 57. Nhẫn GLAMIRA Florencita

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  3.3 crt - AAA

  21.614.613,00 ₫
  11.147.493  - 133.952.192  11.147.493 ₫ - 133.952.192 ₫
 58. Nhẫn GLAMIRA Modenia

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  15.15 crt - AAA

  28.041.658,00 ₫
  11.299.473  - 252.380.875  11.299.473 ₫ - 252.380.875 ₫
 59. Nhẫn GLAMIRA Anuja

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  1.708 crt - AAA

  15.883.225,00 ₫
  8.579.958  - 107.900.429  8.579.958 ₫ - 107.900.429 ₫
 60. Nhẫn Exclusive
 61. Nhẫn GLAMIRA Carin

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  4 crt - AAA

  18.833.117,00 ₫
  9.064.484  - 118.810.756  9.064.484 ₫ - 118.810.756 ₫
 62. Nhẫn GLAMIRA Crisanna

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  3.66 crt - AAA

  19.019.341,00 ₫
  9.806.556  - 152.716.252  9.806.556 ₫ - 152.716.252 ₫
 63. Nhẫn GLAMIRA Hana

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  1.8 crt - AAA

  15.438.321,00 ₫
  8.214.583  - 110.843.812  8.214.583 ₫ - 110.843.812 ₫
 64. Nhẫn GLAMIRA Elwanda

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  12.584 crt - AAA

  30.431.458,00 ₫
  12.693.334  - 300.182.533  12.693.334 ₫ - 300.182.533 ₫
 65. Nhẫn GLAMIRA Florbela

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  4.236 crt - AAA

  21.243.011,00 ₫
  10.804.193  - 149.645.515  10.804.193 ₫ - 149.645.515 ₫
 66. Nhẫn GLAMIRA Frances

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  3.48 crt - AAA

  19.946.224,00 ₫
  10.733.722  - 141.211.591  10.733.722 ₫ - 141.211.591 ₫

You’ve viewed 60 of 328 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng