Đang tải...
Tìm thấy 328 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn Kariana Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Kariana

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  2.062 crt - AAA

  13.772.336,00 ₫
  7.229.529  - 86.354.225  7.229.529 ₫ - 86.354.225 ₫
 2. Nhẫn Amoldine Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Amoldine

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  15.302 crt - AAA

  41.562.502,00 ₫
  15.973.099  - 422.930.260  15.973.099 ₫ - 422.930.260 ₫
 3. Kiểu Đá
  Nhẫn Oghili Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Oghili

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  1.732 crt - AAA

  12.764.690,00 ₫
  6.711.783  - 85.097.038  6.711.783 ₫ - 85.097.038 ₫
 4. Nhẫn Ervette Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Ervette

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  2.04 crt - AAA

  11.966.034,00 ₫
  6.337.869  - 76.202.059  6.337.869 ₫ - 76.202.059 ₫
 5. Nhẫn Tenora Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Tenora

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  2 crt - AAA

  14.126.513,00 ₫
  7.340.379  - 85.326.843  7.340.379 ₫ - 85.326.843 ₫
 6. Nhẫn Marseille Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Marseille

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  7.264 crt - AAA

  23.845.824,00 ₫
  10.795.630  - 188.213.829  10.795.630 ₫ - 188.213.829 ₫
 7. Nhẫn Hollinda Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Hollinda

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  2.324 crt - AAA

  14.551.525,00 ₫
  7.583.706  - 117.067.567  7.583.706 ₫ - 117.067.567 ₫
 8. Nhẫn Gavrielle Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Gavrielle

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  2.456 crt - AAA

  16.316.731,00 ₫
  8.926.604  - 1.002.982.504  8.926.604 ₫ - 1.002.982.504 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn Alversita Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Alversita

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  1.72 crt - AAA

  17.014.811,00 ₫
  7.947.346  - 115.026.323  7.947.346 ₫ - 115.026.323 ₫
 11. Nhẫn Clorinda Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Clorinda

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  1.63 crt - AAA

  14.287.650,00 ₫
  7.583.707  - 88.030.487  7.583.707 ₫ - 88.030.487 ₫
 12. Nhẫn Korilla Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Korilla

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  1.76 crt - AAA

  10.614.485,00 ₫
  5.574.902  - 69.807.955  5.574.902 ₫ - 69.807.955 ₫
 13. Nhẫn Floramaria Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Floramaria

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  1.85 crt - AAA

  14.545.848,00 ₫
  7.885.703  - 99.615.580  7.885.703 ₫ - 99.615.580 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn Florry Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Florry

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  1.928 crt - AAA

  13.270.810,00 ₫
  7.045.682  - 106.861.327  7.045.682 ₫ - 106.861.327 ₫
 16. Nhẫn Elonna Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Elonna

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  3.168 crt - AAA

  20.156.979,00 ₫
  9.118.022  - 143.414.531  9.118.022 ₫ - 143.414.531 ₫
 17. Nhẫn Elwira Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Elwira

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  3.68 crt - AAA

  20.435.725,00 ₫
  9.981.834  - 157.568.079  9.981.834 ₫ - 157.568.079 ₫
 18. Nhẫn Era Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Era

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  6.828 crt - AAA

  17.677.202,00 ₫
  8.671.921  - 114.296.336  8.671.921 ₫ - 114.296.336 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn Fortnie Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Fortnie

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  7.192 crt - AAA

  23.314.559,00 ₫
  10.430.638  - 175.006.551  10.430.638 ₫ - 175.006.551 ₫
 21. Nhẫn Hanna Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Hanna

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  2.7 crt - AAA

  24.487.939,00 ₫
  12.009.023  - 194.716.081  12.009.023 ₫ - 194.716.081 ₫
 22. Nhẫn Erlene Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Erlene

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  2.12 crt - AAA

  12.072.289,00 ₫
  6.401.135  - 84.272.428  6.401.135 ₫ - 84.272.428 ₫
 23. Nhẫn Landra Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Landra

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  1.63 crt - AAA

  18.148.176,00 ₫
  9.151.817  - 109.943.477  9.151.817 ₫ - 109.943.477 ₫
 24. Nhẫn Ahilya Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Ahilya

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  7.12 crt - AAA

  19.914.463,00 ₫
  9.146.951  - 145.482.815  9.146.951 ₫ - 145.482.815 ₫
 25. Nhẫn Jaideth Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Jaideth

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  7.13 crt - AAA

  18.745.680,00 ₫
  8.509.703  - 132.248.502  8.509.703 ₫ - 132.248.502 ₫
 26. Nhẫn Gaila Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Gaila

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  1.932 crt - AAA

  14.829.189,00 ₫
  7.949.779  - 109.456.826  7.949.779 ₫ - 109.456.826 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Nhẫn Enrichetta Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Enrichetta

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski & Đá Thạch Anh Tím

  2.196 crt - AAA

  17.340.328,00 ₫
  7.747.276  - 121.325.795  7.747.276 ₫ - 121.325.795 ₫
 29. Nhẫn Adielle Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Adielle

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  7.312 crt - AAA

  22.960.383,00 ₫
  10.322.493  - 166.354.912  10.322.493 ₫ - 166.354.912 ₫
 30. Nhẫn Jayeline Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Jayeline

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  7.15 crt - AAA

  22.464.535,00 ₫
  10.638.819  - 159.812.101  10.638.819 ₫ - 159.812.101 ₫
 31. Nhẫn Throop Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Throop

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  2.8 crt - AAA

  21.021.873,00 ₫
  9.708.766  - 127.963.232  9.708.766 ₫ - 127.963.232 ₫
 32. Nhẫn Franisbel Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Franisbel

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  1.78 crt - AAA

  12.056.337,00 ₫
  6.715.838  - 88.638.804  6.715.838 ₫ - 88.638.804 ₫
 33. Nhẫn Frania Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Frania

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  7.2 crt - AAA

  22.924.965,00 ₫
  10.575.553  - 169.910.193  10.575.553 ₫ - 169.910.193 ₫
 34. Nhẫn Gavrilla Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Gavrilla

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  7.168 crt - AAA

  16.301.860,00 ₫
  7.447.984  - 121.663.754  7.447.984 ₫ - 121.663.754 ₫
 35. Nhẫn Shirly Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Shirly

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  12 crt - AAA

  27.477.082,00 ₫
  10.987.588  - 220.373.620  10.987.588 ₫ - 220.373.620 ₫
 36. Nhẫn Erminne Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Erminne

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  4.28 crt - AAA

  15.688.945,00 ₫
  7.879.214  - 121.109.509  7.879.214 ₫ - 121.109.509 ₫
 37. Nhẫn Elrica Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Elrica

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  14.328 crt - AAA

  31.043.454,00 ₫
  11.954.139  - 231.228.730  11.954.139 ₫ - 231.228.730 ₫
 38. Nhẫn Krystaleen Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Krystaleen

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  5.4 crt - AAA

  17.197.036,00 ₫
  8.054.139  - 99.372.252  8.054.139 ₫ - 99.372.252 ₫
 39. Nhẫn Emeraldina Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Emeraldina

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  1.9 crt - AAA

  14.120.835,00 ₫
  7.441.766  - 102.914.018  7.441.766 ₫ - 102.914.018 ₫
 40. Nhẫn Ariadna Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Ariadna

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  3.048 crt - AAA

  17.480.106,00 ₫
  9.124.780  - 128.503.959  9.124.780 ₫ - 128.503.959 ₫
 41. Nhẫn Absolon Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Absolon

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  12 crt - AAA

  23.722.808,00 ₫
  9.841.244  - 198.879.685  9.841.244 ₫ - 198.879.685 ₫
 42. Nhẫn Antolinis Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Antolinis

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  7 crt - AAA

  17.187.302,00 ₫
  6.500.088  - 119.162.890  6.500.088 ₫ - 119.162.890 ₫
 43. Nhẫn Coetta Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Coetta

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  7 crt - AAA

  19.808.210,00 ₫
  9.199.131  - 134.168.088  9.199.131 ₫ - 134.168.088 ₫
 44. Nhẫn Morville Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Morville

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  15 crt - AAA

  29.763.010,00 ₫
  11.774.347  - 245.693.200  11.774.347 ₫ - 245.693.200 ₫
 45. Nhẫn Fleurette Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Fleurette

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  2.1 crt - AAA

  12.597.875,00 ₫
  6.997.017  - 102.062.370  6.997.017 ₫ - 102.062.370 ₫
 46. Nhẫn Gianina Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Gianina

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  1.948 crt - AAA

  15.314.762,00 ₫
  8.171.748  - 119.271.033  8.171.748 ₫ - 119.271.033 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Nhẫn Florencita Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Florencita

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  3.3 crt - AAA

  18.700.259,00 ₫
  9.548.711  - 116.810.722  9.548.711 ₫ - 116.810.722 ₫
 49. Nhẫn Hesperia Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Hesperia

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  2.04 crt - AAA

  15.330.714,00 ₫
  7.510.708  - 95.357.349  7.510.708 ₫ - 95.357.349 ₫
 50. Nhẫn Fabiana Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Fabiana

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  3 crt - AAA

  14.667.240,00 ₫
  7.813.515  - 92.302.232  7.813.515 ₫ - 92.302.232 ₫
 51. Nhẫn Flanders Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Flanders

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  7 crt - AAA

  21.543.676,00 ₫
  9.816.372  - 144.103.960  9.816.372 ₫ - 144.103.960 ₫
 52. Nhẫn Crisanna Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Crisanna

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  3.66 crt - AAA

  16.575.199,00 ₫
  8.455.630  - 136.763.581  8.455.630 ₫ - 136.763.581 ₫
 53. Nhẫn Jaisalia Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Jaisalia

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  12.32 crt - AAA

  28.220.853,00 ₫
  10.777.785  - 250.965.294  10.777.785 ₫ - 250.965.294 ₫
 54. Nhẫn Giesela Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Giesela

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  2.12 crt - AAA

  22.681.638,00 ₫
  11.574.278  - 176.723.362  11.574.278 ₫ - 176.723.362 ₫
 55. Nhẫn Hilda Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Hilda

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  1.88 crt - AAA

  14.358.485,00 ₫
  7.723.755  - 109.335.157  7.723.755 ₫ - 109.335.157 ₫
 56. Nhẫn Modenia Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Modenia

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  15.15 crt - AAA

  25.123.294,00 ₫
  9.841.244  - 231.566.679  9.841.244 ₫ - 231.566.679 ₫
 57. Nhẫn Anuja Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Anuja

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  1.708 crt - AAA

  13.862.638,00 ₫
  7.436.088  - 95.573.638  7.436.088 ₫ - 95.573.638 ₫
 58. Nhẫn Carin Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Carin

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  4 crt - AAA

  16.397.299,00 ₫
  7.783.235  - 104.373.985  7.783.235 ₫ - 104.373.985 ₫
 59. Nhẫn Hana Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Hana

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  1.8 crt - AAA

  13.473.044,00 ₫
  7.117.329  - 98.588.198  7.117.329 ₫ - 98.588.198 ₫
 60. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 61. Nhẫn Elwanda Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Elwanda

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  12.584 crt - AAA

  27.087.487,00 ₫
  11.065.993  - 275.406.188  11.065.993 ₫ - 275.406.188 ₫
 62. Nhẫn Evamarie Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Evamarie

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  2.42 crt - AAA

  16.818.256,00 ₫
  8.881.453  - 138.210.025  8.881.453 ₫ - 138.210.025 ₫
 63. Nhẫn Florbela Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Florbela

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  4.236 crt - AAA

  18.628.612,00 ₫
  9.368.108  - 133.424.581  9.368.108 ₫ - 133.424.581 ₫
 64. Nhẫn Frances Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Frances

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  3.48 crt - AAA

  17.354.387,00 ₫
  9.241.577  - 125.164.965  9.241.577 ₫ - 125.164.965 ₫
 65. Nhẫn Galyena Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Galyena

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  12 crt - AAA

  25.104.097,00 ₫
  10.006.166  - 206.787.828  10.006.166 ₫ - 206.787.828 ₫
 66. Nhẫn Iryna Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Iryna

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  2.27 crt - AAA

  17.298.152,00 ₫
  9.307.277  - 160.771.895  9.307.277 ₫ - 160.771.895 ₫

You’ve viewed 60 of 328 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng