Đang tải...
Tìm thấy 5118 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn Varenza Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Varenza

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.049 crt - VS1

  11.690.037,00 ₫
  5.412.709  - 56.561.045  5.412.709 ₫ - 56.561.045 ₫
 2. Nhẫn Chaleur Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Chaleur

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.198 crt - VS1

  20.899.428,00 ₫
  6.261.762  - 80.674.145  6.261.762 ₫ - 80.674.145 ₫
 3. Nhẫn đeo ngón út Inneffable Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Inneffable

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.06 crt - VS1

  18.259.723,00 ₫
  8.023.546  - 87.593.920  8.023.546 ₫ - 87.593.920 ₫
 4. Nhẫn Mirkos Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Mirkos

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.049 crt - VS1

  9.910.423,00 ₫
  3.983.754  - 46.372.415  3.983.754 ₫ - 46.372.415 ₫
 5. Nhẫn xếp chồng Belkems - A Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Belkems - A

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.132 crt - VS1

  16.941.144,00 ₫
  6.134.404  - 75.664.731  6.134.404 ₫ - 75.664.731 ₫
 6. Nhẫn Owicim Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Owicim

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.16 crt - VS1

  23.952.904,00 ₫
  6.665.062  - 80.433.578  6.665.062 ₫ - 80.433.578 ₫
  Mới

 7. Nhẫn Motiv Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Motiv

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  1.67 crt - VS1

  117.192.461,00 ₫
  11.442.398  - 3.140.419.077  11.442.398 ₫ - 3.140.419.077 ₫
  Mới

 8. Nhẫn Lorenz Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Lorenz

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.049 crt - VS1

  12.950.597,00 ₫
  6.134.404  - 63.777.995  6.134.404 ₫ - 63.777.995 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn Vontasia Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Vontasia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.144 crt - VS1

  18.912.361,00 ₫
  6.452.799  - 77.773.210  6.452.799 ₫ - 77.773.210 ₫
 11. Nhẫn Broaddo Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Broaddo

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.025 crt - VS1

  10.446.741,00 ₫
  5.349.030  - 55.782.748  5.349.030 ₫ - 55.782.748 ₫
 12. Nhẫn Sueann Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Sueann

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.5 crt - VS1

  36.026.431,00 ₫
  7.621.095  - 406.073.542  7.621.095 ₫ - 406.073.542 ₫
 13. Nhẫn Aguish Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Aguish

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.04 crt - VS1

  12.736.919,00 ₫
  6.028.272  - 63.565.730  6.028.272 ₫ - 63.565.730 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn Toliman Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Toliman

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương Đen

  0.159 crt - VS1

  12.638.428,00 ₫
  5.858.462  - 73.131.722  5.858.462 ₫ - 73.131.722 ₫
 16. Nhẫn Kleinman Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Kleinman

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.15 crt - VS1

  15.325.963,00 ₫
  6.198.083  - 75.650.578  6.198.083 ₫ - 75.650.578 ₫
 17. Nhẫn Caltuyuras Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Caltuyuras

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.195 crt - VS1

  16.644.259,00 ₫
  6.580.157  - 82.924.131  6.580.157 ₫ - 82.924.131 ₫
 18. Nhẫn Amelie Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Amelie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.16 crt - VS1

  24.358.751,00 ₫
  8.479.205  - 105.565.536  8.479.205 ₫ - 105.565.536 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn Carnssier Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Carnssier

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.005 crt - VS1

  9.488.444,00 ₫
  5.221.673  - 52.641.258  5.221.673 ₫ - 52.641.258 ₫
 21. Nhẫn Talmeri - A Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Talmeri - A

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.146 crt - VS1

  19.314.812,00 ₫
  5.646.199  - 71.999.657  5.646.199 ₫ - 71.999.657 ₫
 22. Nhẫn Susheela Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Susheela

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Đá Swarovski

  0.408 crt - VS1

  27.757.226,00 ₫
  10.107.121  - 135.310.676  10.107.121 ₫ - 135.310.676 ₫
 23. Nhẫn Bolagna Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Bolagna

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.496 crt - VS1

  45.472.706,00 ₫
  8.736.750  - 137.362.549  8.736.750 ₫ - 137.362.549 ₫
 24. Nhẫn Aymira Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Aymira

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.172 crt - VS1

  23.578.188,00 ₫
  8.354.676  - 95.490.109  8.354.676 ₫ - 95.490.109 ₫
 25. Nhẫn Kingi Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Kingi

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Ngọc Trai Trắng

  0.016 crt - VS1

  8.968.540,00 ₫
  4.710.543  - 47.957.313  4.710.543 ₫ - 47.957.313 ₫
 26. Nhẫn Kathrine Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Kathrine

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.126 crt - VS1

  24.820.352,00 ₫
  8.499.015  - 106.513.638  8.499.015 ₫ - 106.513.638 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Nhẫn Antoninas Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Antoninas

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.34 crt - VS1

  27.443.926,00 ₫
  6.346.668  - 94.258.986  6.346.668 ₫ - 94.258.986 ₫
 29. Nhẫn Apsop Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Apsop

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.018 crt - VS1

  13.029.277,00 ₫
  6.941.004  - 71.051.548  6.941.004 ₫ - 71.051.548 ₫
 30. Nhẫn Oneyw Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Oneyw

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.11 crt - VS1

  15.623.697,00 ₫
  6.028.272  - 69.848.719  6.028.272 ₫ - 69.848.719 ₫
 31. Nhẫn Anggun Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Anggun

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.008 crt - VS1

  12.029.092,00 ₫
  6.643.836  - 67.174.205  6.643.836 ₫ - 67.174.205 ₫
 32. Nhẫn Lovestruck Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Lovestruck

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.126 crt - VS1

  30.122.120,00 ₫
  11.332.021  - 136.867.271  11.332.021 ₫ - 136.867.271 ₫
 33. Nhẫn Keble Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Keble

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Đá Swarovski

  0.37 crt - VS1

  31.959.469,00 ₫
  6.452.799  - 94.075.019  6.452.799 ₫ - 94.075.019 ₫
 34. Nhẫn Leanne Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Leanne

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.088 crt - VS1

  18.721.325,00 ₫
  7.508.454  - 88.542.031  7.508.454 ₫ - 88.542.031 ₫
 35. Nhẫn Jye Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Jye

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.149 crt - VS1

  26.553.552,00 ₫
  9.805.142  - 120.183.391  9.805.142 ₫ - 120.183.391 ₫
 36. Nhẫn Venusa Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Venusa

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.105 crt - VS1

  12.749.089,00 ₫
  5.097.711  - 59.419.526  5.097.711 ₫ - 59.419.526 ₫
 37. Nhẫn Homam Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Homam

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.533 crt - VS1

  42.701.115,00 ₫
  8.677.316  - 323.121.103  8.677.316 ₫ - 323.121.103 ₫
 38. Nhẫn Alcosta Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Alcosta

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Đá Sapphire Trắng

  0.046 crt - VS1

  14.286.157,00 ₫
  6.887.514  - 76.018.504  6.887.514 ₫ - 76.018.504 ₫
 39. Nhẫn Aglio Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Aglio

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.01 crt - VS1

  8.934.295,00 ₫
  4.839.599  - 49.301.648  4.839.599 ₫ - 49.301.648 ₫
 40. Nhẫn Ylua Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Ylua

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.07 crt - VS1

  13.470.501,00 ₫
  4.646.015  - 52.839.367  4.646.015 ₫ - 52.839.367 ₫
 41. Nhẫn Taniguchi Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Taniguchi

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.15 crt - VS1

  23.391.679,00 ₫
  8.578.826  - 103.372.144  8.578.826 ₫ - 103.372.144 ₫
 42. Nhẫn Masha Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Masha

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.048 crt - VS1

  12.705.787,00 ₫
  5.816.010  - 62.575.173  5.816.010 ₫ - 62.575.173 ₫
 43. Nhẫn Ellenar Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Ellenar

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.045 crt - VS1

  11.004.003,00 ₫
  5.327.804  - 57.183.683  5.327.804 ₫ - 57.183.683 ₫
 44. Nhẫn Arven Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Arven

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.03 crt - VS1

  13.791.443,00 ₫
  7.004.683  - 72.848.708  7.004.683 ₫ - 72.848.708 ₫
 45. Nhẫn Nyallo Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Nyallo

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.088 crt - VS1

  17.562.085,00 ₫
  7.396.945  - 85.881.666  7.396.945 ₫ - 85.881.666 ₫
 46. Nhẫn Rabitta Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Rabitta

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Đá Swarovski

  0.101 crt - VS1

  21.784.424,00 ₫
  10.143.347  - 115.357.940  10.143.347 ₫ - 115.357.940 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Nhẫn Rosario Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Rosario

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.1 crt - VS1

  21.298.766,00 ₫
  6.916.948  - 88.301.467  6.916.948 ₫ - 88.301.467 ₫
 49. Nhẫn Meera Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Meera

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.212 crt - VS1

  21.250.935,00 ₫
  7.682.227  - 99.494.804  7.682.227 ₫ - 99.494.804 ₫
 50. Nhẫn Fecko Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Fecko

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.526 crt - VS1

  41.312.066,00 ₫
  10.485.799  - 172.470.879  10.485.799 ₫ - 172.470.879 ₫
 51. Nhẫn Excessively Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Excessively

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.296 crt - VS1

  30.471.081,00 ₫
  8.456.563  - 103.174.036  8.456.563 ₫ - 103.174.036 ₫
 52. Nhẫn Cutterol Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Cutterol

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.096 crt - VS1

  16.773.033,00 ₫
  6.686.289  - 75.693.036  6.686.289 ₫ - 75.693.036 ₫
 53. Nhẫn Unfund Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Unfund

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.184 crt - VS1

  32.676.636,00 ₫
  11.368.813  - 148.103.070  11.368.813 ₫ - 148.103.070 ₫
 54. Nhẫn Leohte Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Leohte

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.24 crt - VS1

  31.755.414,00 ₫
  10.163.159  - 130.966.359  10.163.159 ₫ - 130.966.359 ₫
 55. Nhẫn Dayholt Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Dayholt

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.032 crt - VS1

  10.262.497,00 ₫
  4.968.655  - 51.976.162  4.968.655 ₫ - 51.976.162 ₫
 56. Nhẫn Hrundl Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Hrundl

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Đá Swarovski

  0.29 crt - VS1

  158.524.059,00 ₫
  6.176.857  - 222.437.623  6.176.857 ₫ - 222.437.623 ₫
 57. Nhẫn Charlizew Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Charlizew

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.552 crt - VS1

  54.095.686,00 ₫
  12.307.016  - 192.777.384  12.307.016 ₫ - 192.777.384 ₫
 58. Nhẫn Zoroark Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Zoroark

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.785 crt - VS1

  53.366.348,00 ₫
  9.945.235  - 171.055.785  9.945.235 ₫ - 171.055.785 ₫
 59. Nhẫn Amenden Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Amenden

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.03 crt - VS1

  12.403.241,00 ₫
  5.837.235  - 60.919.514  5.837.235 ₫ - 60.919.514 ₫
 60. Nhẫn Exclusive
 61. Nhẫn Baltic Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Baltic

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.03 crt - VS1

  13.010.880,00 ₫
  6.622.609  - 68.943.063  6.622.609 ₫ - 68.943.063 ₫
 62. Nhẫn Anfani Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Anfani

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Xanh Dương

  0.072 crt - VS1

  14.498.420,00 ₫
  6.113.178  - 67.754.390  6.113.178 ₫ - 67.754.390 ₫
 63. Nhẫn Skydda Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Skydda

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.068 crt - VS1

  13.771.065,00 ₫
  6.749.967  - 73.952.475  6.749.967 ₫ - 73.952.475 ₫
 64. Nhẫn xếp chồng Shappe - Set Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Shappe - Set

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.352 crt - VS1

  39.443.867,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  12.714.561  - 158.588.863  12.714.561 ₫ - 158.588.863 ₫
 65. Nhẫn xếp chồng Shappe - A Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Shappe - A

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.16 crt - VS1

  23.063.097,00 ₫
  6.155.631  - 75.339.263  6.155.631 ₫ - 75.339.263 ₫
 66. Nhẫn Komati Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Komati

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.28 crt - VS1

  27.829.112,00 ₫
  6.724.496  - 95.037.282  6.724.496 ₫ - 95.037.282 ₫

You’ve viewed 60 of 5118 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng