Đang tải...
Tìm thấy 6084 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Syfig - B Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Syfig - B

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.16 crt - AAA

  9.673.078,00 ₫
  4.890.342  - 62.318.880  4.890.342 ₫ - 62.318.880 ₫
 2. Nhẫn Soderman Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Soderman

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.75 crt - AAA

  11.172.247,00 ₫
  4.724.609  - 114.161.159  4.724.609 ₫ - 114.161.159 ₫
 3. Nhẫn Vontasia Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Vontasia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.144 crt - AAA

  11.521.286,00 ₫
  5.961.523  - 72.268.265  5.961.523 ₫ - 72.268.265 ₫
 4. Nhẫn Marileno Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Marileno

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  2 crt - AAA

  18.127.629,00 ₫
  7.172.754  - 170.937.580  7.172.754 ₫ - 170.937.580 ₫
 5. Bộ Nhẫn Cưới Dreamy-Nhẫn B Đá Sapphire Trắng

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Dreamy-Nhẫn B

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.57 crt - AAA

  15.511.857,00 ₫
  6.221.073  - 119.041.226  6.221.073 ₫ - 119.041.226 ₫
 6. Nhẫn Tanazia Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Tanazia

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.15 crt - AAA

  10.654.499,00 ₫
  5.434.314  - 195.473.100  5.434.314 ₫ - 195.473.100 ₫
 7. Nhẫn Mindy Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Mindy

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.06 crt - AAA

  13.376.794,00 ₫
  7.080.829  - 79.770.867  7.080.829 ₫ - 79.770.867 ₫
 8. Nhẫn Gaby Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.116 crt - AAA

  13.966.998,00 ₫
  7.137.606  - 83.055.787  7.137.606 ₫ - 83.055.787 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn Consecratedness B Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Consecratedness B

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.144 crt - AAA

  10.624.759,00 ₫
  5.301.294  - 69.186.117  5.301.294 ₫ - 69.186.117 ₫
 11. Bộ Nhẫn Cưới Graceful-Nhẫn B Đá Sapphire Trắng

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Graceful-Nhẫn B

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.255 crt - AAA

  12.598.957,00 ₫
  5.839.860  - 81.974.334  5.839.860 ₫ - 81.974.334 ₫
 12. Nhẫn Cesarina Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Cesarina

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.447 crt - AAA

  23.612.501,00 ₫
  9.770.951  - 123.394.085  9.770.951 ₫ - 123.394.085 ₫
 13. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Fendr - B Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Fendr - B

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.16 crt - AAA

  9.673.078,00 ₫
  4.890.342  - 62.318.880  4.890.342 ₫ - 62.318.880 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn Venice Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Venice

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.28 crt - AAA

  15.033.313,00 ₫
  10.381.974  - 86.705.704  10.381.974 ₫ - 86.705.704 ₫
 16. Nhẫn Giftani Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Giftani

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.708 crt - AAA

  26.971.772,00 ₫
  11.088.975  - 201.326.479  11.088.975 ₫ - 201.326.479 ₫
 17. Bộ Nhẫn Cưới Crinkly Nhẫn B Đá Sapphire Trắng

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Crinkly Nhẫn B

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.14 crt - AAA

  11.033.819,00 ₫
  4.558.335  - 67.955.961  4.558.335 ₫ - 67.955.961 ₫
 18. Bộ Nhẫn Cưới Glowing Beauty-Nhẫn B Đá Sapphire Trắng

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Glowing Beauty-Nhẫn B

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.585 crt - AAA

  16.513.826,00 ₫
  6.677.988  - 125.556.995  6.677.988 ₫ - 125.556.995 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bộ Nhẫn Cưới Precious Moments Nhẫn B Đá Sapphire Trắng

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Precious Moments Nhẫn B

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.445 crt - AAA

  21.684.535,00 ₫
  7.996.012  - 128.355.258  7.996.012 ₫ - 128.355.258 ₫
 21. Nhẫn xếp chồng Fatint - C Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Fatint - C

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.208 crt - AAA

  11.078.700,00 ₫
  5.414.037  - 72.416.970  5.414.037 ₫ - 72.416.970 ₫
 22. Nhẫn Botello Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Botello

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.27 crt - AAA

  10.652.876,00 ₫
  4.972.532  - 72.673.813  4.972.532 ₫ - 72.673.813 ₫
 23. Nhẫn Amelie Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Amelie

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.16 crt - AAA

  15.800.335,00 ₫
  7.778.369  - 97.398.593  7.778.369 ₫ - 97.398.593 ₫
 24. Nhẫn Mirkos Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Mirkos

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.049 crt - AAA

  7.532.877,00 ₫
  3.713.718  - 43.285.254  3.713.718 ₫ - 43.285.254 ₫
 25. Nhẫn Vind - A Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Vind - A

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.476 crt - AAA

  19.056.058,00 ₫
  7.650.216  - 109.456.823  7.650.216 ₫ - 109.456.823 ₫
 26. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Grede - B Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Grede - B

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.168 crt - AAA

  10.612.592,00 ₫
  5.404.033  - 68.091.144  5.404.033 ₫ - 68.091.144 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Nhẫn Talmeri - A Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Talmeri - A

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.146 crt - AAA

  9.813.667,00 ₫
  5.231.541  - 67.158.388  5.231.541 ₫ - 67.158.388 ₫
 29. Nhẫn Lamiyye Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Lamiyye

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.1 crt - AAA

  10.356.018,00 ₫
  5.758.751  - 66.536.557  5.758.751 ₫ - 66.536.557 ₫
 30. Nhẫn Zangoose Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Zangoose

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.648 crt - AAA

  19.400.230,00 ₫
  7.319.291  - 112.417.305  7.319.291 ₫ - 112.417.305 ₫
 31. Nhẫn Undulation Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Undulation

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.117 crt - AAA

  11.765.425,00 ₫
  6.225.129  - 67.658.568  6.225.129 ₫ - 67.658.568 ₫
 32. Nhẫn Noelia Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Noelia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  4.9 crt - AAA

  104.192.571,00 ₫
  15.591.345  - 1.305.654.902  15.591.345 ₫ - 1.305.654.902 ₫
 33. Nhẫn Ubwenzi Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Ubwenzi

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.324 crt - AAA

  17.580.951,00 ₫
  7.328.213  - 112.782.297  7.328.213 ₫ - 112.782.297 ₫
 34. Xem Cả Bộ
  Nhẫn xếp chồng Geratas - A Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Geratas - A

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.2 crt - AAA

  11.449.640,00 ₫
  5.732.796  - 74.147.301  5.732.796 ₫ - 74.147.301 ₫
 35. Nhẫn Emety Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Emety

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.04 crt - AAA

  9.425.966,00 ₫
  4.947.659  - 52.720.958  4.947.659 ₫ - 52.720.958 ₫
 36. Nhẫn Amap Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Amap

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.798 crt - AAA

  21.964.361,00 ₫
  8.565.127  - 138.291.130  8.565.127 ₫ - 138.291.130 ₫
 37. Nhẫn Sifnas Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Sifnas

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  2.04 crt - AAA

  21.925.700,00 ₫
  7.847.312  - 259.752.122  7.847.312 ₫ - 259.752.122 ₫
 38. Nhẫn Charlott Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Charlott

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  2 crt - AAA

  18.671.060,00 ₫
  7.782.695  - 292.466.157  7.782.695 ₫ - 292.466.157 ₫
 39. Nhẫn Giorgetta Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Giorgetta

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.022 crt - AAA

  7.097.592,00 ₫
  3.945.150  - 40.338.294  3.945.150 ₫ - 40.338.294 ₫
 40. Nhẫn Hrundl Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Hrundl

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.29 crt - AAA

  12.321.291,00 ₫
  5.738.473  - 210.870.325  5.738.473 ₫ - 210.870.325 ₫
 41. Nhẫn Stella Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Stella

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.11 crt - AAA

  13.064.794,00 ₫
  6.842.369  - 77.040.194  6.842.369 ₫ - 77.040.194 ₫
 42. Nhẫn Lytop Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Lytop

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.05 crt - AAA

  7.709.155,00 ₫
  3.986.244  - 54.397.211  3.986.244 ₫ - 54.397.211 ₫
 43. Nhẫn Bondoflove Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Bondoflove

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.426 crt - AA

  18.870.317,00 ₫
  8.097.939  - 929.457.040  8.097.939 ₫ - 929.457.040 ₫
 44. Nhẫn Kohtuda Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Kohtuda

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.09 crt - AAA

  10.411.172,00 ₫
  5.434.314  - 64.887.332  5.434.314 ₫ - 64.887.332 ₫
 45. Nhẫn Annette Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Annette

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.16 crt - AAA

  14.290.623,00 ₫
  7.130.036  - 83.339.669  7.130.036 ₫ - 83.339.669 ₫
 46. Xem Cả Bộ
  Nhẫn xếp chồng Equa - B Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Equa - B

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.5 crt - AAA

  13.503.864,00 ₫
  6.560.109  - 113.079.698  6.560.109 ₫ - 113.079.698 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Hyhtin - SET Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Hyhtin - SET

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  2.058 crt - AA

  63.607.163,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  24.866.720  - 1.684.732.141  24.866.720 ₫ - 1.684.732.141 ₫
 49. Nhẫn Revoir Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Revoir

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.54 crt - AAA

  14.592.619,00 ₫
  6.891.035  - 91.653.360  6.891.035 ₫ - 91.653.360 ₫
 50. Nhẫn Lamiavita Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Lamiavita

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.376 crt - AAA

  29.694.877,00 ₫
  13.057.224  - 169.153.176  13.057.224 ₫ - 169.153.176 ₫
 51. Nhẫn Leanne Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Leanne

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.088 crt - AAA

  13.603.358,00 ₫
  6.907.797  - 81.744.522  6.907.797 ₫ - 81.744.522 ₫
 52. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Ennin SET Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Ennin SET

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.954 crt - AA

  28.286.010,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  12.886.624  - 1.435.037.549  12.886.624 ₫ - 1.435.037.549 ₫
 53. Nhẫn Talmeri - B Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Talmeri - B

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.108 crt - AAA

  10.156.760,00 ₫
  5.211.264  - 63.305.705  5.211.264 ₫ - 63.305.705 ₫
 54. Bộ Nhẫn Cưới Sumptuous Nhẫn A Đá Sapphire Trắng

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Sumptuous Nhẫn A

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.052 crt - AA

  23.905.575,00 ₫
  9.138.299  - 196.689.741  9.138.299 ₫ - 196.689.741 ₫
 55. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Scump - B Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Scump - B

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.16 crt - AAA

  9.673.078,00 ₫
  4.890.342  - 62.318.880  4.890.342 ₫ - 62.318.880 ₫
 56. Nhẫn Taldina Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Taldina

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.435 crt - AA

  12.841.202,00 ₫
  6.578.494  - 368.073.421  6.578.494 ₫ - 368.073.421 ₫
 57. Nhẫn Varenza Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Varenza

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.049 crt - AAA

  9.162.090,00 ₫
  5.028.768  - 52.612.809  5.028.768 ₫ - 52.612.809 ₫
 58. Nhẫn Harriet Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Harriet

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.28 crt - AAA

  8.722.478,00 ₫
  4.150.626  - 64.752.148  4.150.626 ₫ - 64.752.148 ₫
 59. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Lorelye Ø6 mm Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Lorelye Ø6 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.2 crt - AAA

  12.647.351,00 ₫
  6.683.395  - 73.768.786  6.683.395 ₫ - 73.768.786 ₫
 60. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 61. Nhẫn Tenger Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Tenger

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.802 crt - AA

  27.156.700,00 ₫
  10.456.323  - 1.295.705.509  10.456.323 ₫ - 1.295.705.509 ₫
 62. Nhẫn Theda Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Theda

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.33 crt - AAA

  17.525.528,00 ₫
  7.242.508  - 88.679.357  7.242.508 ₫ - 88.679.357 ₫
 63. Nhẫn Trinidad Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Trinidad

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  5.192 crt - AA

  44.466.208,00 ₫
  12.990.444  - 3.315.885.727  12.990.444 ₫ - 3.315.885.727 ₫
 64. Nhẫn xếp chồng Zosmas - A Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Zosmas - A

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.256 crt - AAA

  11.103.033,00 ₫
  5.280.747  - 74.606.917  5.280.747 ₫ - 74.606.917 ₫
 65. Nhẫn xếp chồng Uticie - A Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Uticie - A

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.12 crt - AAA

  10.478.222,00 ₫
  5.596.532  - 66.347.296  5.596.532 ₫ - 66.347.296 ₫
 66. Nhẫn Pamela Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Pamela

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.68 crt - AAA

  15.839.267,00 ₫
  6.883.464  - 121.244.687  6.883.464 ₫ - 121.244.687 ₫

You’ve viewed 60 of 6084 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng