Đang tải...
Tìm thấy 6297 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn Soderman Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Soderman

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.75 crt - VS

  11.172.247,00 ₫
  4.724.609  - 114.161.159  4.724.609 ₫ - 114.161.159 ₫
 2. Nhẫn Vontasia Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Vontasia

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.144 crt - VS

  10.953.521,00 ₫
  5.961.523  - 72.268.265  5.961.523 ₫ - 72.268.265 ₫
 3. Bộ Nhẫn Cưới Dreamy-Nhẫn B Đá Moissanite

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Dreamy-Nhẫn B

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.57 crt - VS

  14.754.839,00 ₫
  6.221.073  - 119.041.226  6.221.073 ₫ - 119.041.226 ₫
 4. Nhẫn xếp chồng Fatint - C Đá Moissanite

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Fatint - C

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.208 crt - VS

  10.267.608,00 ₫
  5.414.037  - 72.416.970  5.414.037 ₫ - 72.416.970 ₫
 5. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Geraldine Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Geraldine

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.468 crt - VS

  13.074.257,00 ₫
  6.534.154  - 112.985.075  6.534.154 ₫ - 112.985.075 ₫
 6. Nhẫn Zangoose Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Zangoose

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.648 crt - VS

  15.831.427,00 ₫
  7.319.291  - 112.417.305  7.319.291 ₫ - 112.417.305 ₫
 7. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Barbara Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Barbara

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  3.04 crt - VS

  41.706.065,00 ₫
  11.147.103  - 268.403.768  11.147.103 ₫ - 268.403.768 ₫
 8. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Irene Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Irene

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  2.56 crt - VS

  36.920.082,00 ₫
  10.056.455  - 236.365.640  10.056.455 ₫ - 236.365.640 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn Tamriel Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Tamriel

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.63 crt - VS

  15.183.635,00 ₫
  7.299.825  - 133.100.146  7.299.825 ₫ - 133.100.146 ₫
 11. Nhẫn Resaixa Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Resaixa

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.225 crt - VS

  9.896.669,00 ₫
  5.239.652  - 70.362.201  5.239.652 ₫ - 70.362.201 ₫
  Mới

 12. Bộ Nhẫn Cưới Precious Moments Nhẫn B Đá Moissanite

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Precious Moments Nhẫn B

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.445 crt - VS

  17.845.368,00 ₫
  7.996.012  - 128.355.258  7.996.012 ₫ - 128.355.258 ₫
 13. Nhẫn xếp chồng Merd Đá Moissanite

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Merd

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.072 crt - VS

  8.735.186,00 ₫
  4.910.889  - 55.924.770  4.910.889 ₫ - 55.924.770 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn đeo ngón áp út Loveness Đá Moissanite

  Nhẫn đeo ngón áp út GLAMIRA Loveness

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.12 crt - VS

  11.155.754,00 ₫
  6.123.742  - 71.781.617  6.123.742 ₫ - 71.781.617 ₫
 16. Nhẫn Pullapli Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Pullapli

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.03 crt - VS

  9.104.233,00 ₫
  5.150.432  - 53.937.597  5.150.432 ₫ - 53.937.597 ₫
 17. Bộ Nhẫn Cưới Graceful-Nhẫn B Đá Moissanite

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Graceful-Nhẫn B

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.255 crt - VS

  11.598.611,00 ₫
  5.839.860  - 81.974.334  5.839.860 ₫ - 81.974.334 ₫
 18. Nhẫn Leohte Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Leohte

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.24 crt - VS

  18.380.148,00 ₫
  9.330.258  - 121.055.434  9.330.258 ₫ - 121.055.434 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Syfig - B Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Syfig - B

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.16 crt - VS

  9.051.241,00 ₫
  4.890.342  - 62.318.880  4.890.342 ₫ - 62.318.880 ₫
 21. Nhẫn Varenza Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Varenza

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.049 crt - VS

  8.972.835,00 ₫
  5.028.768  - 52.612.809  5.028.768 ₫ - 52.612.809 ₫
 22. Bộ Nhẫn Cưới Crinkly Nhẫn B Đá Moissanite

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Crinkly Nhẫn B

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.14 crt - VS

  10.493.091,00 ₫
  4.558.335  - 67.955.961  4.558.335 ₫ - 67.955.961 ₫
 23. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Grede - B Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Grede - B

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.168 crt - VS

  9.963.719,00 ₫
  5.404.033  - 68.091.144  5.404.033 ₫ - 68.091.144 ₫
 24. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Fendr - B Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Fendr - B

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.16 crt - VS

  9.051.241,00 ₫
  4.890.342  - 62.318.880  4.890.342 ₫ - 62.318.880 ₫
 25. Nhẫn Redme Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Redme

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.245 crt - VS

  10.431.720,00 ₫
  5.353.205  - 74.350.072  5.353.205 ₫ - 74.350.072 ₫
 26. Bộ Nhẫn Cưới Lovebirds-Nhẫn B Đá Moissanite

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Lovebirds-Nhẫn B

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.3 crt - VS

  13.133.737,00 ₫
  6.396.810  - 93.410.729  6.396.810 ₫ - 93.410.729 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Nhẫn Siwenc Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Siwenc

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.216 crt - VS

  10.967.581,00 ₫
  5.799.305  - 80.379.183  5.799.305 ₫ - 80.379.183 ₫
  Mới

 29. Nhẫn Golben Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Golben

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.32 crt - VS

  12.152.315,00 ₫
  6.245.406  - 90.571.906  6.245.406 ₫ - 90.571.906 ₫
 30. Nhẫn Hrundl Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Hrundl

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.29 crt - VS

  11.726.490,00 ₫
  5.738.473  - 210.870.325  5.738.473 ₫ - 210.870.325 ₫
 31. Bộ Nhẫn Cưới Glowing Beauty-Nhẫn B Đá Moissanite

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Glowing Beauty-Nhẫn B

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.585 crt - VS

  15.729.770,00 ₫
  6.677.988  - 125.556.995  6.677.988 ₫ - 125.556.995 ₫
 32. Nhẫn Botello Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Botello

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.27 crt - VS

  9.598.457,00 ₫
  4.972.532  - 72.673.813  4.972.532 ₫ - 72.673.813 ₫
 33. Nhẫn Lecta Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Lecta

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.39 crt - VS

  11.968.737,00 ₫
  6.062.910  - 81.257.865  6.062.910 ₫ - 81.257.865 ₫
 34. Nhẫn Arisu Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Arisu

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Moissanite

  0.716 crt - VS

  15.762.753,00 ₫
  6.934.833  - 567.520.875  6.934.833 ₫ - 567.520.875 ₫
 35. Nhẫn Liquidum Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Liquidum

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.1 crt - VS

  11.818.415,00 ₫
  6.287.582  - 74.660.990  6.287.582 ₫ - 74.660.990 ₫
 36. Nhẫn Orpha Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Orpha

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.643 crt - VS

  18.948.182,00 ₫
  9.032.317  - 131.721.292  9.032.317 ₫ - 131.721.292 ₫
 37. Xem Cả Bộ
  Nhẫn xếp chồng Jofor - C Đá Moissanite

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Jofor - C

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.096 crt - VS

  9.276.725,00 ₫
  5.178.009  - 59.534.128  5.178.009 ₫ - 59.534.128 ₫
 38. Nhẫn Crownn Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Crownn

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.166 crt - VS

  10.425.230,00 ₫
  5.342.390  - 67.482.826  5.342.390 ₫ - 67.482.826 ₫
 39. Nhẫn Mastiquer Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Mastiquer

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.32 crt - VS

  11.540.212,00 ₫
  5.353.205  - 79.865.496  5.353.205 ₫ - 79.865.496 ₫
 40. Nhẫn Rosario Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Rosario

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.1 crt - VS

  13.270.541,00 ₫
  6.396.809  - 81.920.262  6.396.809 ₫ - 81.920.262 ₫
 41. Nhẫn Famn Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Famn

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Đá Moissanite

  0.414 crt - VS

  14.726.720,00 ₫
  7.502.598  - 123.529.265  7.502.598 ₫ - 123.529.265 ₫
 42. Nhẫn Amelie Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Amelie

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.16 crt - VS

  15.178.498,00 ₫
  7.778.369  - 97.398.593  7.778.369 ₫ - 97.398.593 ₫
 43. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Kendra Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Kendra

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.784 crt - VS

  18.568.052,00 ₫
  11.193.065  - 163.759.417  11.193.065 ₫ - 163.759.417 ₫
 44. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Lorelye Ø6 mm Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Lorelye Ø6 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  0.2 crt - VS

  12.647.351,00 ₫
  6.683.395  - 73.768.786  6.683.395 ₫ - 73.768.786 ₫
 45. Nhẫn Giftani Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Giftani

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.708 crt - VS

  25.106.261,00 ₫
  11.088.975  - 201.326.479  11.088.975 ₫ - 201.326.479 ₫
 46. Nhẫn Sorht Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Sorht

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.368 crt - VS

  21.868.924,00 ₫
  10.919.997  - 149.335.500  10.919.997 ₫ - 149.335.500 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Nhẫn xếp chồng Anethes - B Đá Moissanite

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Anethes - B

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.384 crt - VS

  12.147.719,00 ₫
  6.103.464  - 94.776.062  6.103.464 ₫ - 94.776.062 ₫
 49. Nhẫn Melite Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Melite

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Kim Cương Nhân Tạo

  1.79 crt - VS

  57.314.442,00 ₫
  16.862.596  - 3.083.608.518  16.862.596 ₫ - 3.083.608.518 ₫
 50. Nhẫn Tanazia Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Tanazia

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.15 crt - VS

  10.654.499,00 ₫
  5.434.314  - 195.473.100  5.434.314 ₫ - 195.473.100 ₫
 51. Nhẫn Harriet Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Harriet

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.28 crt - VS

  8.398.041,00 ₫
  4.150.626  - 64.752.148  4.150.626 ₫ - 64.752.148 ₫
 52. Nhẫn Annette Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Annette

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.16 crt - VS

  12.911.767,00 ₫
  7.130.036  - 83.339.669  7.130.036 ₫ - 83.339.669 ₫
 53. Nhẫn xếp chồng Throk Đá Moissanite

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Throk

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.064 crt - VS

  10.124.857,00 ₫
  5.657.364  - 62.197.216  5.657.364 ₫ - 62.197.216 ₫
 54. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Abyth - SET Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Abyth - SET

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.404 crt - VS

  30.877.449,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  13.567.942  - 2.056.806.950  13.567.942 ₫ - 2.056.806.950 ₫
 55. Nhẫn Plann Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Plann

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.272 crt - VS

  14.371.462,00 ₫
  7.319.291  - 100.142.784  7.319.291 ₫ - 100.142.784 ₫
  Mới

 56. Nhẫn Bavegels - L Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Bavegels - L

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.78 crt - VS

  20.268.099,00 ₫
  9.197.779  - 168.139.307  9.197.779 ₫ - 168.139.307 ₫
 57. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Scump - B Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Scump - B

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.16 crt - VS

  9.051.241,00 ₫
  4.890.342  - 62.318.880  4.890.342 ₫ - 62.318.880 ₫
 58. Nhẫn Pnengen Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Pnengen

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.208 crt - VS

  48.118.015,00 ₫
  18.546.963  - 354.541.705  18.546.963 ₫ - 354.541.705 ₫
  Mới

 59. Bộ Nhẫn Cưới Elegance-Nhẫn B Đá Moissanite

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Elegance-Nhẫn B

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.42 crt - VS

  15.364.238,00 ₫
  7.343.083  - 113.498.763  7.343.083 ₫ - 113.498.763 ₫
 60. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 61. Nhẫn Mindy Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Mindy

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.06 crt - VS

  13.214.576,00 ₫
  7.080.829  - 79.770.867  7.080.829 ₫ - 79.770.867 ₫
 62. Nhẫn Lorenz Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Lorenz

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.049 crt - VS

  10.070.784,00 ₫
  5.657.364  - 58.898.776  5.657.364 ₫ - 58.898.776 ₫
 63. Nhẫn Kalavros Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Kalavros

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.456 crt - VS

  15.190.935,00 ₫
  7.338.757  - 232.310.184  7.338.757 ₫ - 232.310.184 ₫
 64. Xem Cả Bộ
  Nhẫn xếp chồng Gobs - A Đá Moissanite

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Gobs - A

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.16 crt - VS

  12.733.868,00 ₫
  6.404.379  - 79.879.012  6.404.379 ₫ - 79.879.012 ₫
 65. Nhẫn Yldrost Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Yldrost

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.9 crt - VS

  14.069.195,00 ₫
  6.042.633  - 140.724.410  6.042.633 ₫ - 140.724.410 ₫
 66. Nhẫn Kinkade Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Kinkade

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.195 crt - VS

  9.717.687,00 ₫
  5.198.556  - 67.469.306  5.198.556 ₫ - 67.469.306 ₫

You’ve viewed 60 of 6297 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng