Đang tải...
Tìm thấy 6368 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn GLAMIRA Soderman

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.75 crt - VS

  12.102.960,00 ₫
  5.179.220  - 121.839.039  5.179.220 ₫ - 121.839.039 ₫
 2. Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Wynari - C

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.28 crt - VS

  14.219.648,00 ₫
  7.492.888  - 100.683.479  7.492.888 ₫ - 100.683.479 ₫
 3. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Scump - B Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Scump - B

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.16 crt - VS

  10.105.139,00 ₫
  5.484.878  - 68.844.006  5.484.878 ₫ - 68.844.006 ₫
 4. Nhẫn GLAMIRA Redme

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.245 crt - VS

  11.735.604,00 ₫
  6.070.725  - 82.499.606  6.070.725 ₫ - 82.499.606 ₫
 5. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Syfig - B Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Syfig - B

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.16 crt - VS

  10.105.139,00 ₫
  5.484.878  - 68.844.006  5.484.878 ₫ - 68.844.006 ₫
 6. Nhẫn GLAMIRA Tanazia

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.15 crt - VS

  12.117.111,00 ₫
  6.240.536  - 210.140.510  6.240.536 ₫ - 210.140.510 ₫
 7. Nhẫn GLAMIRA Vontasia

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.144 crt - VS

  12.393.054,00 ₫
  6.771.194  - 80.957.162  6.771.194 ₫ - 80.957.162 ₫
 8. Glamira Bộ cô dâu Precious Moments Ring B

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.445 crt - VS

  20.200.658,00 ₫
  9.124.484  - 143.065.356  9.124.484 ₫ - 143.065.356 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn GLAMIRA Marileno

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  2 crt - VS

  28.592.410,00 ₫
  8.261.281  - 187.003.824  8.261.281 ₫ - 187.003.824 ₫
 11. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Grede - B Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Grede - B

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.168 crt - VS

  11.060.323,00 ₫
  6.022.612  - 74.886.431  6.022.612 ₫ - 74.886.431 ₫
 12. Nhẫn GLAMIRA Creasez

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.008 crt - VS

  11.076.738,00 ₫
  6.325.441  - 63.990.260  6.325.441 ₫ - 63.990.260 ₫
 13. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Fendr - B Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Fendr - B

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.16 crt - VS

  10.105.139,00 ₫
  5.484.878  - 68.844.006  5.484.878 ₫ - 68.844.006 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn GLAMIRA Botello

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.27 crt - VS

  10.640.892,00 ₫
  5.549.407  - 79.471.319  5.549.407 ₫ - 79.471.319 ₫
 16. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Rachel Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Rachel

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.54 crt - VS

  18.212.459,00 ₫
  7.267.889  - 221.928.188  7.267.889 ₫ - 221.928.188 ₫
 17. Nhẫn GLAMIRA Resaixa

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.225 crt - VS

  11.064.286,00 ₫
  5.893.556  - 77.688.309  5.893.556 ₫ - 77.688.309 ₫
 18. Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Fatint - C

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.208 crt - VS

  11.378.435,00 ₫
  6.028.272  - 79.414.711  6.028.272 ₫ - 79.414.711 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Glamira Bộ cô dâu Dreamy-Ring B

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.57 crt - VS

  16.743.032,00 ₫
  7.156.097  - 132.041.820  7.156.097 ₫ - 132.041.820 ₫
 21. Nhẫn GLAMIRA Chiefly

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.102 crt - VS

  7.959.583,00 ₫
  4.387.903  - 51.084.658  4.387.903 ₫ - 51.084.658 ₫
 22. Nhẫn GLAMIRA Bavegels - D

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.78 crt - VS

  17.842.839,00 ₫
  8.049.018  - 156.692.651  8.049.018 ₫ - 156.692.651 ₫
 23. Nhẫn GLAMIRA Vind - A

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.476 crt - VS

  17.635.669,00 ₫
  8.619.581  - 120.947.536  8.619.581 ₫ - 120.947.536 ₫
 24. Xem Cả Bộ
  Nhẫn xếp chồng Soya - C Đá Moissanite

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Soya - C

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.392 crt - VS

  12.633.335,00 ₫
  6.409.780  - 99.310.847  6.409.780 ₫ - 99.310.847 ₫
 25. Nhẫn GLAMIRA Pamela

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.68 crt - VS

  16.306.053,00 ₫
  7.850.905  - 133.287.098  7.850.905 ₫ - 133.287.098 ₫
 26. Nhẫn GLAMIRA Delaria

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.82 crt - VS

  23.283.284,00 ₫
  12.113.150  - 272.602.479  12.113.150 ₫ - 272.602.479 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Nhẫn GLAMIRA Yldrost

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.9 crt - VS

  15.543.320,00 ₫
  6.792.420  - 151.980.405  6.792.420 ₫ - 151.980.405 ₫
 29. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Irene Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Irene

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  2.56 crt - VS

  41.057.917,00 ₫
  11.778.056  - 261.225.172  11.778.056 ₫ - 261.225.172 ₫
 30. Nhẫn GLAMIRA Zangoose

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.648 crt - VS

  17.573.405,00 ₫
  8.212.036  - 123.409.790  8.212.036 ₫ - 123.409.790 ₫
 31. Nhẫn GLAMIRA Consecratedness B

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.144 crt - VS

  10.724.665,00 ₫
  5.893.556  - 75.820.393  5.893.556 ₫ - 75.820.393 ₫
 32. Nhẫn GLAMIRA Dosia

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.048 crt - VS

  13.368.614,00 ₫
  7.556.567  - 79.980.745  7.556.567 ₫ - 79.980.745 ₫
 33. Nhẫn GLAMIRA Nanina

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.11 crt - VS

  13.075.974,00 ₫
  7.259.399  - 77.914.721  7.259.399 ₫ - 77.914.721 ₫
 34. Xem Cả Bộ
  Nhẫn xếp chồng Jofor - C Đá Moissanite

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Jofor - C

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.096 crt - VS

  10.452.401,00 ₫
  5.850.537  - 66.565.716  5.850.537 ₫ - 66.565.716 ₫
 35. Nhẫn GLAMIRA Mirkos

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.049 crt - VS

  8.169.299,00 ₫
  4.137.715  - 48.070.520  4.137.715 ₫ - 48.070.520 ₫
 36. Nhẫn GLAMIRA Amberly

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.285 crt - VS

  17.584.726,00 ₫
  9.091.654  - 118.768.301  9.091.654 ₫ - 118.768.301 ₫
 37. Nhẫn GLAMIRA Etenth

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.864 crt - VS

  30.973.436,00 ₫
  14.660.307  - 236.546.041  14.660.307 ₫ - 236.546.041 ₫
 38. Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Agungo - A

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.25 crt - VS

  11.131.643,00 ₫
  5.542.614  - 80.659.989  5.542.614 ₫ - 80.659.989 ₫
 39. Xem Cả Bộ
  Nhẫn xếp chồng Doldun - B Đá Moissanite

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Doldun - B

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.12 crt - VS

  12.753.051,00 ₫
  7.025.910  - 83.277.906  7.025.910 ₫ - 83.277.906 ₫
 40. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Ocour - SET Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Ocour - SET

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  2.148 crt - VS

  59.304.056,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  19.454.624  - 3.594.775.413  19.454.624 ₫ - 3.594.775.413 ₫
 41. Nhẫn GLAMIRA Gaur

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.5 crt - VS

  25.643.084,00 ₫
  8.680.713  - 230.942.296  8.680.713 ₫ - 230.942.296 ₫
 42. Nhẫn GLAMIRA Pleka

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.024 crt - VS

  8.093.168,00 ₫
  4.646.015  - 48.056.371  4.646.015 ₫ - 48.056.371 ₫
 43. Nhẫn GLAMIRA Gulaw

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1 crt - VS

  23.731.867,00 ₫
  9.434.671  - 129.058.820  9.434.671 ₫ - 129.058.820 ₫
 44. Nhẫn GLAMIRA Vanillite

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.12 crt - VS

  11.158.813,00 ₫
  6.194.687  - 72.707.195  6.194.687 ₫ - 72.707.195 ₫
 45. Nhẫn GLAMIRA Merina

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.03 crt - VS

  10.457.213,00 ₫
  5.922.141  - 62.023.283  5.922.141 ₫ - 62.023.283 ₫
 46. Nhẫn GLAMIRA Noelia

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  4.9 crt - VS

  66.263.741,00 ₫
  18.293.120  - 1.395.205.647  18.293.120 ₫ - 1.395.205.647 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Nhẫn GLAMIRA Dorothy

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  2.88 crt - VS

  42.720.079,00 ₫
  11.787.679  - 274.031.713  11.787.679 ₫ - 274.031.713 ₫
 49. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Josie Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Josie

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.75 crt - VS

  20.507.448,00 ₫
  7.539.586  - 251.178.047  7.539.586 ₫ - 251.178.047 ₫
 50. Nhẫn GLAMIRA Mundesi

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.426 crt - VS

  41.174.519,00 ₫
  21.079.144  - 239.715.838  21.079.144 ₫ - 239.715.838 ₫
 51. Nhẫn GLAMIRA Kohtuda

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.09 crt - VS

  11.230.983,00 ₫
  6.219.309  - 73.230.780  6.219.309 ₫ - 73.230.780 ₫
 52. Nhẫn GLAMIRA Bavegels - L

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.78 crt - VS

  23.292.907,00 ₫
  10.737.684  - 187.895.328  10.737.684 ₫ - 187.895.328 ₫
 53. Nhẫn GLAMIRA Giftani

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.708 crt - VS

  28.913.635,00 ₫
  12.914.089  - 225.819.681  12.914.089 ₫ - 225.819.681 ₫
 54. Nhẫn GLAMIRA Scarlett

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.75 crt - VS

  28.860.993,00 ₫
  10.439.950  - 217.781.979  10.439.950 ₫ - 217.781.979 ₫
 55. Nhẫn GLAMIRA Leohte

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.24 crt - VS

  21.205.369,00 ₫
  10.816.929  - 137.971.037  10.816.929 ₫ - 137.971.037 ₫
 56. Xem Cả Bộ
  Nhẫn xếp chồng Amens - B Đá Moissanite

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Amens - B

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.2 crt - VS

  12.017.488,00 ₫
  6.495.818  - 82.499.606  6.495.818 ₫ - 82.499.606 ₫
 57. Nhẫn GLAMIRA Htenies

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.22 crt - VS

  14.883.040,00 ₫
  8.002.320  - 99.240.089  8.002.320 ₫ - 99.240.089 ₫
 58. Nhẫn GLAMIRA Obman

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.16 crt - VS

  14.962.003,00 ₫
  7.865.622  - 120.820.177  7.865.622 ₫ - 120.820.177 ₫
 59. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Mandy Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Mandy

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  2.1 crt - VS

  36.028.129,00 ₫
  11.547.114  - 230.772.486  11.547.114 ₫ - 230.772.486 ₫
 60. Nhẫn Exclusive
 61. Nhẫn GLAMIRA Subtr

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.1 crt - VS

  15.443.982,00 ₫
  8.130.527  - 94.060.872  8.130.527 ₫ - 94.060.872 ₫
 62. Nhẫn GLAMIRA Totand

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.1 crt - VS

  14.220.497,00 ₫
  7.458.077  - 87.056.187  7.458.077 ₫ - 87.056.187 ₫
 63. Nhẫn GLAMIRA Pullapli

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.03 crt - VS

  10.345.987,00 ₫
  5.858.462  - 61.131.779  5.858.462 ₫ - 61.131.779 ₫
 64. Nhẫn GLAMIRA Golben

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.32 crt - VS

  13.499.651,00 ₫
  6.983.457  - 99.268.392  6.983.457 ₫ - 99.268.392 ₫
 65. Nhẫn Raffadali Đá Moissanite
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Raffadali

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.188 crt - VS

  14.045.874,00 ₫
  7.620.246  - 93.692.949  7.620.246 ₫ - 93.692.949 ₫
 66. Nhẫn GLAMIRA Hrundl

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.29 crt - VS

  13.128.049,00 ₫
  6.495.252  - 225.621.568  6.495.252 ₫ - 225.621.568 ₫

You’ve viewed 60 of 6368 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng