Đang tải...
Tìm thấy 328 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn GLAMIRA Leraine

  Vàng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng

  3.3 crt - AAA

  15.402.945,00 ₫
  8.999.957  - 111.027.775  8.999.957 ₫ - 111.027.775 ₫
 2. Nhẫn GLAMIRA Absolon

  Vàng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng

  12 crt - AAA

  19.019.059,00 ₫
  11.299.473  - 218.164.056  11.299.473 ₫ - 218.164.056 ₫
 3. Nhẫn GLAMIRA Korilla

  Vàng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng & Đá Swarovski

  1.76 crt - AAA

  10.755.797,00 ₫
  6.358.836  - 78.169.434  6.358.836 ₫ - 78.169.434 ₫
 4. Nhẫn GLAMIRA Gerroldine

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng & Đá Swarovski

  2.076 crt - AAA

  16.447.845,00 ₫
  9.509.388  - 111.876.826  9.509.388 ₫ - 111.876.826 ₫
 5. Nhẫn GLAMIRA Flaviana

  Vàng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng & Đá Swarovski

  1.69 crt - AAA

  14.064.272,00 ₫
  8.425.996  - 98.858.017  8.425.996 ₫ - 98.858.017 ₫
 6. Kiểu Đá
  Nhẫn Oghili Đá Cabochon Topaz Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Oghili

  Vàng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng & Đá Swarovski

  1.732 crt - AAA

  13.322.766,00 ₫
  7.683.925  - 95.659.920  7.683.925 ₫ - 95.659.920 ₫
 7. Nhẫn GLAMIRA Emeraldina

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng & Đá Swarovski

  1.9 crt - AAA

  15.019.456,00 ₫
  8.639.109  - 116.221.144  8.639.109 ₫ - 116.221.144 ₫
 8. Nhẫn GLAMIRA Shirly

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng

  12 crt - AAA

  23.319.793,00 ₫
  12.598.807  - 242.786.579  12.598.807 ₫ - 242.786.579 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn GLAMIRA Alversita

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng & Đá Swarovski

  1.72 crt - AAA

  18.365.005,00 ₫
  9.183.917  - 130.386.168  9.183.917 ₫ - 130.386.168 ₫
 11. Nhẫn GLAMIRA Gavrilla

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng & Đá Swarovski

  7.168 crt - AAA

  13.864.460,00 ₫
  8.502.977  - 134.150.299  8.502.977 ₫ - 134.150.299 ₫
 12. Nhẫn GLAMIRA Florry

  Vàng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng & Đá Swarovski

  1.928 crt - AAA

  13.758.896,00 ₫
  8.020.715  - 118.230.565  8.020.715 ₫ - 118.230.565 ₫
 13. Nhẫn GLAMIRA Fiorentina

  Vàng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng & Đá Swarovski

  3.54 crt - AAA

  22.207.252,00 ₫
  11.948.999  - 161.857.722  11.948.999 ₫ - 161.857.722 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn GLAMIRA Evamarie

  Vàng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng & Đá Swarovski

  2.42 crt - AAA

  17.893.781,00 ₫
  10.337.214  - 155.079.449  10.337.214 ₫ - 155.079.449 ₫
 16. Nhẫn GLAMIRA Jayeline

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng & Đá Swarovski

  7.15 crt - AAA

  21.083.390,00 ₫
  12.304.186  - 178.966.130  12.304.186 ₫ - 178.966.130 ₫
 17. Nhẫn GLAMIRA Antolinis

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng

  7 crt - AAA

  14.865.494,00 ₫
  7.400.907  - 131.956.919  7.400.907 ₫ - 131.956.919 ₫
 18. Nhẫn GLAMIRA Emersyn

  Vàng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng & Đá Swarovski

  3.508 crt - AAA

  15.996.150,00 ₫
  9.339.578  - 133.555.968  9.339.578 ₫ - 133.555.968 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn GLAMIRA Giovel

  Vàng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng & Đá Swarovski

  7.01 crt - AAA

  20.490.185,00 ₫
  10.766.835  - 163.683.184  10.766.835 ₫ - 163.683.184 ₫
 21. Nhẫn GLAMIRA Harolde

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng & Đá Swarovski

  15.192 crt - AAA

  29.722.215,00 ₫
  16.565.014  - 326.163.542  16.565.014 ₫ - 326.163.542 ₫
 22. Nhẫn GLAMIRA Franisbel

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng & Đá Swarovski

  1.78 crt - AAA

  12.544.184,00 ₫
  7.709.396  - 99.155.185  7.709.396 ₫ - 99.155.185 ₫
 23. Nhẫn GLAMIRA Chimera

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng & Đá Swarovski

  4.096 crt - AAA

  16.015.677,00 ₫
  9.318.351  - 126.579.585  9.318.351 ₫ - 126.579.585 ₫
 24. Nhẫn GLAMIRA Gatita

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng

  2 crt - AAA

  14.223.328,00 ₫
  8.767.882  - 94.839.172  8.767.882 ₫ - 94.839.172 ₫
 25. Nhẫn GLAMIRA Fabiana

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng

  3 crt - AAA

  14.844.834,00 ₫
  9.130.144  - 105.537.234  9.130.144 ₫ - 105.537.234 ₫
 26. Nhẫn GLAMIRA Achintya

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng & Đá Swarovski

  3.5 crt - AAA

  19.073.399,00 ₫
  10.816.646  - 330.663.522  10.816.646 ₫ - 330.663.522 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Nhẫn GLAMIRA Adhita

  Vàng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng & Đá Swarovski

  3.816 crt - AAA

  22.224.799,00 ₫
  12.073.527  - 178.159.528  12.073.527 ₫ - 178.159.528 ₫
 29. Nhẫn GLAMIRA Adielle

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng & Đá Swarovski

  7.312 crt - AAA

  21.835.649,00 ₫
  11.974.470  - 186.664.203  11.974.470 ₫ - 186.664.203 ₫
 30. Nhẫn GLAMIRA Ahilya

  Vàng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng & Đá Swarovski

  7.12 crt - AAA

  18.313.497,00 ₫
  10.622.212  - 162.904.886  10.622.212 ₫ - 162.904.886 ₫
 31. Nhẫn GLAMIRA Alacinda

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng

  7 crt - AAA

  26.607.608,00 ₫
  12.913.522  - 197.857.550  12.913.522 ₫ - 197.857.550 ₫
 32. Nhẫn GLAMIRA Alanice

  Vàng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng & Đá Swarovski

  3.62 crt - AAA

  18.739.721,00 ₫
  10.770.514  - 159.112.446  10.770.514 ₫ - 159.112.446 ₫
 33. Nhẫn GLAMIRA Alaricia

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng & Đá Swarovski

  14.262 crt - AAA

  23.472.057,00 ₫
  13.396.633  - 230.475.319  13.396.633 ₫ - 230.475.319 ₫
 34. Nhẫn GLAMIRA Aldonza

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng & Đá Swarovski

  7.256 crt - AAA

  21.528.293,00 ₫
  11.770.698  - 192.324.558  11.770.698 ₫ - 192.324.558 ₫
 35. Nhẫn GLAMIRA Amaleta

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng

  14 crt - AAA

  22.545.175,00 ₫
  12.735.787  - 213.423.512  12.735.787 ₫ - 213.423.512 ₫
 36. Nhẫn GLAMIRA Dabnia

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng

  7 crt - AAA

  16.978.786,00 ₫
  9.990.517  - 144.055.919  9.990.517 ₫ - 144.055.919 ₫
 37. Nhẫn GLAMIRA Dinelia

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng & Đá Swarovski

  7.24 crt - AAA

  19.859.905,00 ₫
  10.879.192  - 179.602.918  10.879.192 ₫ - 179.602.918 ₫
 38. Nhẫn GLAMIRA Elmina

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng & Đá Swarovski & Kim Cương

  4.288 crt - AAA

  23.562.338,00 ₫
  11.003.720  - 171.593.518  11.003.720 ₫ - 171.593.518 ₫
 39. Nhẫn GLAMIRA Flanders

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng

  7 crt - AAA

  20.241.412,00 ₫
  11.416.925  - 162.735.074  11.416.925 ₫ - 162.735.074 ₫
 40. Nhẫn GLAMIRA Florenca

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng & Đá Swarovski

  1.814 crt - AAA

  12.943.240,00 ₫
  7.935.810  - 99.579.714  7.935.810 ₫ - 99.579.714 ₫
 41. Nhẫn GLAMIRA Giselda

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng & Đá Swarovski

  2.108 crt - AAA

  15.001.908,00 ₫
  9.243.351  - 105.834.396  9.243.351 ₫ - 105.834.396 ₫
 42. Nhẫn GLAMIRA Carin

  Vàng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng

  4 crt - AAA

  16.201.054,00 ₫
  9.064.484  - 118.810.756  9.064.484 ₫ - 118.810.756 ₫
 43. Nhẫn GLAMIRA Hestia

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng & Đá Swarovski

  1.68 crt - AAA

  15.250.681,00 ₫
  8.902.598  - 104.631.574  8.902.598 ₫ - 104.631.574 ₫
 44. Nhẫn GLAMIRA Hilary

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng & Đá Swarovski

  2.154 crt - AAA

  17.337.652,00 ₫
  9.888.631  - 121.782.439  9.888.631 ₫ - 121.782.439 ₫
 45. Nhẫn GLAMIRA Kahlia

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng & Đá Swarovski

  14.09 crt - AAA

  23.397.906,00 ₫
  13.851.442  - 226.116.845  13.851.442 ₫ - 226.116.845 ₫
 46. Nhẫn GLAMIRA Laurits

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng & Đá Swarovski

  15.18 crt - AAA

  27.831.376,00 ₫
  15.949.734  - 307.413.633  15.949.734 ₫ - 307.413.633 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Nhẫn GLAMIRA Mindra

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng & Đá Swarovski & Kim Cương

  14.32 crt - AAA

  36.394.636,00 ₫
  18.381.987  - 301.088.186  18.381.987 ₫ - 301.088.186 ₫
 49. Nhẫn GLAMIRA Nerina

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng & Đá Swarovski

  14.06 crt - AAA

  23.731.584,00 ₫
  13.369.746  - 227.574.387  13.369.746 ₫ - 227.574.387 ₫
 50. Nhẫn GLAMIRA Pierce

  Vàng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng

  7 crt - AAA

  20.230.657,00 ₫
  11.372.775  - 161.348.285  11.372.775 ₫ - 161.348.285 ₫
 51. Nhẫn GLAMIRA Sherill

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng & Đá Swarovski

  14.108 crt - AAA

  23.138.379,00 ₫
  13.704.839  - 230.064.942  13.704.839 ₫ - 230.064.942 ₫
 52. Nhẫn GLAMIRA Trante

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng & Đá Swarovski

  7.57 crt - AAA

  25.913.932,00 ₫
  13.772.763  - 244.682.797  13.772.763 ₫ - 244.682.797 ₫
 53. Nhẫn GLAMIRA Achanda

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng & Đá Swarovski

  7.22 crt - AAA

  19.944.810,00 ₫
  11.253.907  - 171.706.729  11.253.907 ₫ - 171.706.729 ₫
 54. Nhẫn GLAMIRA Amonaria

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng

  7 crt - AAA

  29.436.086,00 ₫
  17.339.916  - 215.376.337  17.339.916 ₫ - 215.376.337 ₫
 55. Nhẫn GLAMIRA Aristelia

  Vàng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng & Đá Swarovski

  7.185 crt - AAA

  24.282.619,00 ₫
  12.391.921  - 201.579.229  12.391.921 ₫ - 201.579.229 ₫
 56. Nhẫn GLAMIRA Belindra

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng & Đá Swarovski

  15.264 crt - AAA

  24.679.975,00 ₫
  12.829.749  - 306.125.904  12.829.749 ₫ - 306.125.904 ₫
 57. Nhẫn GLAMIRA Caltha

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng & Đá Swarovski

  15.12 crt - AAA

  21.676.876,00 ₫
  13.018.805  - 267.423.257  13.018.805 ₫ - 267.423.257 ₫
 58. Nhẫn GLAMIRA Chaitali

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng & Đá Swarovski

  14.3 crt - AAA

  27.698.641,00 ₫
  15.489.548  - 268.965.704  15.489.548 ₫ - 268.965.704 ₫
 59. Nhẫn GLAMIRA Coetta

  Vàng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng

  7 crt - AAA

  18.165.196,00 ₫
  10.669.759  - 150.848.339  10.669.759 ₫ - 150.848.339 ₫
 60. Nhẫn Exclusive
 61. Nhẫn GLAMIRA Conettia

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng & Đá Swarovski

  7.13 crt - AAA

  23.022.059,00 ₫
  12.945.220  - 189.692.490  12.945.220 ₫ - 189.692.490 ₫
 62. Nhẫn GLAMIRA Crisanna

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng & Đá Swarovski

  3.66 crt - AAA

  16.811.805,00 ₫
  9.806.556  - 152.716.252  9.806.556 ₫ - 152.716.252 ₫
 63. Nhẫn GLAMIRA Danaline

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng & Đá Swarovski

  7.048 crt - AAA

  20.749.712,00 ₫
  10.596.175  - 168.735.045  10.596.175 ₫ - 168.735.045 ₫
 64. Nhẫn GLAMIRA Diantha

  Vàng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng & Đá Swarovski

  7.096 crt - AAA

  20.056.035,00 ₫
  11.023.531  - 173.447.286  11.023.531 ₫ - 173.447.286 ₫
 65. Nhẫn GLAMIRA Emaleen

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng & Đá Swarovski

  7.2 crt - AAA

  17.005.107,00 ₫
  9.969.291  - 160.994.516  9.969.291 ₫ - 160.994.516 ₫
 66. Nhẫn GLAMIRA Fortney

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng & Đá Swarovski

  1.74 crt - AAA

  15.806.810,00 ₫
  9.106.087  - 115.004.164  9.106.087 ₫ - 115.004.164 ₫

You’ve viewed 60 of 328 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng