Đang tải...
Tìm thấy 5262 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn Alhertine Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Alhertine

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.05 crt - AAA

  11.260.115,00 ₫
  6.661.766  - 66.833.955  6.661.766 ₫ - 66.833.955 ₫
 2. Nhẫn Emmy Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Emmy

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.34 crt - AAA

  17.983.795,00 ₫
  8.252.858  - 103.535.857  8.252.858 ₫ - 103.535.857 ₫
 3. Nhẫn Kambelle Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Kambelle

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.42 crt - AAA

  21.288.182,00 ₫
  7.382.556  - 112.295.646  7.382.556 ₫ - 112.295.646 ₫
 4. Nhẫn Lorenz Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Lorenz

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.049 crt - AAA

  10.368.185,00 ₫
  5.657.364  - 58.898.776  5.657.364 ₫ - 58.898.776 ₫
 5. Nhẫn Stella Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Stella

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.11 crt - AAA

  13.497.376,00 ₫
  6.842.369  - 77.040.194  6.842.369 ₫ - 77.040.194 ₫
 6. Nhẫn Ylua Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Ylua

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.07 crt - AAA

  8.059.547,00 ₫
  4.315.007  - 49.260.303  4.315.007 ₫ - 49.260.303 ₫
 7. Nhẫn Mirkos Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Mirkos

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.049 crt - AAA

  7.641.023,00 ₫
  3.713.718  - 43.285.254  3.713.718 ₫ - 43.285.254 ₫
 8. Nhẫn Venusa Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Venusa

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.105 crt - AAA

  9.192.101,00 ₫
  4.705.413  - 55.140.714  4.705.413 ₫ - 55.140.714 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn Jesasia Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Jesasia

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.105 crt - AAA

  16.913.153,00 ₫
  8.097.128  - 99.345.212  8.097.128 ₫ - 99.345.212 ₫
 11. Nhẫn Gautvin Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Gautvin

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.68 crt - AAA

  18.277.409,00 ₫
  6.346.792  - 634.909.082  6.346.792 ₫ - 634.909.082 ₫
 12. Nhẫn Nanina Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Nanina

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.11 crt - AAA

  12.304.261,00 ₫
  6.285.960  - 67.942.448  6.285.960 ₫ - 67.942.448 ₫
 13. Nhẫn Kalundra Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Kalundra

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.156 crt - AAA

  12.368.064,00 ₫
  5.465.676  - 70.105.352  5.465.676 ₫ - 70.105.352 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn Rasalgethi Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Rasalgethi

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.212 crt - AAA

  18.807.863,00 ₫
  7.854.071  - 98.993.743  7.854.071 ₫ - 98.993.743 ₫
 16. Nhẫn Tanazia Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Tanazia

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.15 crt - AAA

  10.816.718,00 ₫
  5.434.314  - 195.473.100  5.434.314 ₫ - 195.473.100 ₫
 17. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Geraldine Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Geraldine

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.468 crt - AAA

  15.831.969,00 ₫
  6.534.154  - 112.985.075  6.534.154 ₫ - 112.985.075 ₫
 18. Nhẫn Lytop Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Lytop

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.05 crt - AAA

  8.033.591,00 ₫
  3.986.244  - 54.397.211  3.986.244 ₫ - 54.397.211 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn Rozarano Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Rozarano

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.07 crt - AAA

  7.528.281,00 ₫
  4.006.792  - 46.218.708  4.006.792 ₫ - 46.218.708 ₫
 21. Nhẫn Mindy Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Mindy

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.06 crt - AAA

  13.863.449,00 ₫
  7.080.829  - 79.770.867  7.080.829 ₫ - 79.770.867 ₫
 22. Nhẫn đeo ngón áp út Elfried Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn đeo ngón áp út GLAMIRA Elfried

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.35 crt - AA

  14.221.951,00 ₫
  6.346.792  - 363.382.609  6.346.792 ₫ - 363.382.609 ₫
 23. Nhẫn Crownn Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Crownn

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.166 crt - AAA

  14.724.016,00 ₫
  5.342.390  - 67.482.826  5.342.390 ₫ - 67.482.826 ₫
 24. Bộ Nhẫn Cưới Dreamy-Nhẫn B Ngọc Lục Bảo

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Dreamy-Nhẫn B

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.57 crt - AAA

  16.998.859,00 ₫
  6.221.073  - 119.041.226  6.221.073 ₫ - 119.041.226 ₫
 25. Nhẫn Florrie Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Florrie

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  6.56 crt - AA

  144.277.805,00 ₫
  11.828.691  - 3.868.136.995  11.828.691 ₫ - 3.868.136.995 ₫
 26. Nhẫn Talmeri - A Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Talmeri - A

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.146 crt - AAA

  10.354.395,00 ₫
  5.231.541  - 67.158.388  5.231.541 ₫ - 67.158.388 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Nhẫn Pamela Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Pamela

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.68 crt - AAA

  17.191.087,00 ₫
  6.883.464  - 121.244.687  6.883.464 ₫ - 121.244.687 ₫
 29. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Donna Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Donna

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.504 crt - AAA

  15.014.659,00 ₫
  6.164.296  - 110.024.589  6.164.296 ₫ - 110.024.589 ₫
 30. Nhẫn Krul Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Krul

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.075 crt - AAA

  9.651.449,00 ₫
  4.882.771  - 58.885.252  4.882.771 ₫ - 58.885.252 ₫
 31. Nhẫn Amelie Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Amelie

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.16 crt - AAA

  17.044.009,00 ₫
  7.778.369  - 97.398.593  7.778.369 ₫ - 97.398.593 ₫
 32. Nhẫn Aldatu Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Aldatu

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.38 crt - AAA

  18.932.231,00 ₫
  7.603.984  - 94.046.081  7.603.984 ₫ - 94.046.081 ₫
 33. Nhẫn Yohannes Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Yohannes

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  1.02 crt - AAA

  29.636.209,00 ₫
  9.419.478  - 199.690.778  9.419.478 ₫ - 199.690.778 ₫
 34. Nhẫn Shannan Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Shannan

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.28 crt - AAA

  13.847.227,00 ₫
  6.474.134  - 71.092.189  6.474.134 ₫ - 71.092.189 ₫
 35. Nhẫn Gaal Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Gaal

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.105 crt - AAA

  11.777.591,00 ₫
  6.123.742  - 69.943.142  6.123.742 ₫ - 69.943.142 ₫
 36. Nhẫn Masha Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Masha

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.048 crt - AAA

  10.115.664,00 ₫
  5.373.482  - 57.952.498  5.373.482 ₫ - 57.952.498 ₫
 37. Nhẫn Norene Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Norene

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  1.1 crt - AAA

  30.860.687,00 ₫
  9.368.109  - 151.336.193  9.368.109 ₫ - 151.336.193 ₫
 38. Nhẫn Pasiphae Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Pasiphae

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.1 crt - AAA

  10.981.639,00 ₫
  5.637.087  - 65.319.915  5.637.087 ₫ - 65.319.915 ₫
 39. Nhẫn Vitilsav Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Vitilsav

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Lục Bảo

  2 crt - AAA

  26.393.193,00 ₫
  7.611.284  - 122.407.253  7.611.284 ₫ - 122.407.253 ₫
 40. Nhẫn Lecta Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Lecta

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.39 crt - AAA

  16.132.341,00 ₫
  6.062.910  - 81.257.865  6.062.910 ₫ - 81.257.865 ₫
 41. Nhẫn Charlott Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Charlott

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  2 crt - AAA

  30.431.890,00 ₫
  7.782.695  - 292.466.157  7.782.695 ₫ - 292.466.157 ₫
 42. Nhẫn Chiefly Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Chiefly

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.102 crt - AAA

  8.665.702,00 ₫
  3.945.150  - 46.367.409  3.945.150 ₫ - 46.367.409 ₫
 43. Nhẫn Kalonnie Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Kalonnie

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.3 crt - AAA

  15.224.459,00 ₫
  5.925.835  - 83.745.213  5.925.835 ₫ - 83.745.213 ₫
 44. Nhẫn Harriet Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Harriet

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.28 crt - AAA

  10.290.589,00 ₫
  4.150.626  - 64.752.148  4.150.626 ₫ - 64.752.148 ₫
 45. Bộ Nhẫn Cưới Graceful-Nhẫn B Ngọc Lục Bảo

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Graceful-Nhẫn B

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.255 crt - AAA

  13.274.867,00 ₫
  5.839.860  - 81.974.334  5.839.860 ₫ - 81.974.334 ₫
 46. Nhẫn Holz Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Holz

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.565 crt - AAA

  18.806.782,00 ₫
  4.684.054  - 180.265.133  4.684.054 ₫ - 180.265.133 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Bộ Nhẫn Cưới Lovebirds-Nhẫn B Ngọc Lục Bảo

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Lovebirds-Nhẫn B

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.3 crt - AAA

  15.107.394,00 ₫
  6.396.810  - 93.410.729  6.396.810 ₫ - 93.410.729 ₫
 49. Nhẫn Amberly Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Amberly

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.285 crt - AAA

  17.105.651,00 ₫
  7.876.239  - 104.536.197  7.876.239 ₫ - 104.536.197 ₫
 50. Nhẫn Hassie Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Hassie

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  1.65 crt - AAA

  35.563.666,00 ₫
  8.565.127  - 165.651.959  8.565.127 ₫ - 165.651.959 ₫
 51. Nhẫn Ariassna Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Ariassna

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.09 crt - AAA

  12.075.803,00 ₫
  6.813.170  - 71.335.515  6.813.170 ₫ - 71.335.515 ₫
 52. Chữ viết tắt
  Nhẫn Oraphan M Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Oraphan M

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.146 crt - AAA

  15.212.834,00 ₫
  6.650.952  - 80.892.879  6.650.952 ₫ - 80.892.879 ₫
 53. Nhẫn Hrundl Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Hrundl

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Swarovski

  0.29 crt - AAA

  11.347.983,00 ₫
  5.738.473  - 210.870.325  5.738.473 ₫ - 210.870.325 ₫
 54. Nhẫn Lavillerse Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Lavillerse

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.22 crt - AAA

  16.674.963,00 ₫
  7.708.615  - 90.490.794  7.708.615 ₫ - 90.490.794 ₫
 55. Nhẫn xếp chồng Doyun Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Doyun

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.36 crt - AAA

  13.363.545,00 ₫
  5.839.860  - 86.624.592  5.839.860 ₫ - 86.624.592 ₫
 56. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Paulina - B Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Paulina - B

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.352 crt - AAA

  14.971.940,00 ₫
  5.197.475  - 85.070.001  5.197.475 ₫ - 85.070.001 ₫
 57. Nhẫn Brasfield Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Brasfield

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.21 crt - AAA

  12.329.674,00 ₫
  5.758.751  - 76.323.730  5.758.751 ₫ - 76.323.730 ₫
 58. Nhẫn Merida Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Merida

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  1.74 crt - AA

  46.514.758,00 ₫
  9.368.109  - 588.514.634  9.368.109 ₫ - 588.514.634 ₫
 59. Nhẫn Frousy Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Frousy

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.255 crt - AAA

  17.454.152,00 ₫
  8.136.871  - 105.901.539  8.136.871 ₫ - 105.901.539 ₫
 60. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 61. Nhẫn Toinette Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Toinette

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.14 crt - AAA

  11.975.227,00 ₫
  6.553.620  - 74.796.172  6.553.620 ₫ - 74.796.172 ₫
 62. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Melpomene Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Melpomene

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.314 crt - AAA

  22.044.929,00 ₫
  9.155.602  - 130.153.180  9.155.602 ₫ - 130.153.180 ₫
 63. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Aleece Ø8 mm Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Aleece Ø8 mm

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Ngọc Trai Trắng

  0.27 crt - AAA

  19.458.088,00 ₫
  8.894.972  - 117.689.403  8.894.972 ₫ - 117.689.403 ₫
 64. Nhẫn Sonnett Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Sonnett

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Swarovski

  1.06 crt - AA

  41.673.891,00 ₫
  9.489.773  - 1.615.424.353  9.489.773 ₫ - 1.615.424.353 ₫
 65. Nhẫn Tracie Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Tracie

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  9.45 crt - AA

  135.765.939,00 ₫
  13.561.453  - 10.854.840.573  13.561.453 ₫ - 10.854.840.573 ₫
 66. Nhẫn Sorht Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Sorht

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.368 crt - AAA

  26.194.747,00 ₫
  10.919.997  - 149.335.500  10.919.997 ₫ - 149.335.500 ₫
  Mới

You’ve viewed 60 of 5262 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng