Đang tải...
Tìm thấy 5250 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn GLAMIRA Stella

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.11 crt - AAA

  15.463.793,00 ₫
  7.936.942  - 88.287.311  7.936.942 ₫ - 88.287.311 ₫
 2. Nhẫn GLAMIRA Mirkos

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.049 crt - AAA

  8.480.618,00 ₫
  4.137.715  - 48.070.520  4.137.715 ₫ - 48.070.520 ₫
 3. Nhẫn GLAMIRA Venusa

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.105 crt - AAA

  10.400.893,00 ₫
  5.377.332  - 62.178.949  5.377.332 ₫ - 62.178.949 ₫
 4. Nhẫn GLAMIRA Alhertine

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.05 crt - AAA

  13.047.672,00 ₫
  7.743.359  - 77.178.875  7.743.359 ₫ - 77.178.875 ₫
 5. Nhẫn GLAMIRA Lorenz

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.049 crt - AAA

  11.854.471,00 ₫
  6.495.252  - 67.386.470  6.495.252 ₫ - 67.386.470 ₫
 6. Nhẫn GLAMIRA Rasalgethi

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.212 crt - AAA

  21.816.122,00 ₫
  9.192.409  - 114.027.759  9.192.409 ₫ - 114.027.759 ₫
 7. Nhẫn GLAMIRA Estrella

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.06 crt - AAA

  13.956.158,00 ₫
  7.770.528  - 80.320.367  7.770.528 ₫ - 80.320.367 ₫
 8. Nhẫn GLAMIRA Giorgetta

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.022 crt - AAA

  8.817.410,00 ₫
  4.409.412  - 44.985.633  4.409.412 ₫ - 44.985.633 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn GLAMIRA Aglio

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.01 crt - AAA

  8.974.201,00 ₫
  5.073.088  - 51.636.541  5.073.088 ₫ - 51.636.541 ₫
 11. Nhẫn GLAMIRA Adalyn

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.07 crt - AAA

  17.011.899,00 ₫
  9.194.107  - 95.249.544  9.194.107 ₫ - 95.249.544 ₫
 12. Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Elfried

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.35 crt - AA

  16.111.054,00 ₫
  7.344.304  - 387.394.387  7.344.304 ₫ - 387.394.387 ₫
 13. Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Zetes

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.2 crt - AAA

  10.830.230,00 ₫
  5.455.162  - 66.523.266  5.455.162 ₫ - 66.523.266 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn GLAMIRA Kalonnie

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.3 crt - AAA

  17.012.182,00 ₫
  6.843.363  - 93.820.306  6.843.363 ₫ - 93.820.306 ₫
 16. Nhẫn GLAMIRA Masdevalia

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.37 crt - AAA

  21.564.517,00 ₫
  9.445.709  - 115.117.370  9.445.709 ₫ - 115.117.370 ₫
 17. Nhẫn GLAMIRA Lytop

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.05 crt - AAA

  8.891.560,00 ₫
  4.452.431  - 59.702.541  4.452.431 ₫ - 59.702.541 ₫
 18. Nhẫn GLAMIRA Tanazia

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.15 crt - AAA

  12.286.921,00 ₫
  6.240.536  - 210.140.510  6.240.536 ₫ - 210.140.510 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Donna Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Donna

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.504 crt - AAA

  16.533.033,00 ₫
  6.950.910  - 119.843.771  6.950.910 ₫ - 119.843.771 ₫
 21. Nhẫn GLAMIRA Piazza

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.21 crt - AAA

  17.335.387,00 ₫
  5.784.877  - 76.669.441  5.784.877 ₫ - 76.669.441 ₫
 22. Nhẫn GLAMIRA Kalundra

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.156 crt - AAA

  13.836.725,00 ₫
  6.237.706  - 78.480.757  6.237.706 ₫ - 78.480.757 ₫
 23. Nhẫn GLAMIRA Booger

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.084 crt - AAA

  14.256.440,00 ₫
  6.007.047  - 66.410.062  6.007.047 ₫ - 66.410.062 ₫
 24. Nhẫn GLAMIRA Holz

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.565 crt - AAA

  20.020.658,00 ₫
  5.094.315  - 190.612.299  5.094.315 ₫ - 190.612.299 ₫
 25. Nhẫn GLAMIRA Rozarano

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.07 crt - AAA

  8.399.676,00 ₫
  4.495.450  - 51.353.527  4.495.450 ₫ - 51.353.527 ₫
 26. Nhẫn GLAMIRA Yohannes

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  1.02 crt - AAA

  33.284.841,00 ₫
  10.982.494  - 221.984.794  10.982.494 ₫ - 221.984.794 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Nhẫn GLAMIRA Mika

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.14 crt - AAA

  15.601.340,00 ₫
  8.490.525  - 91.089.188  8.490.525 ₫ - 91.089.188 ₫
 29. Nhẫn GLAMIRA Diell

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.77 crt - AAA

  31.383.246,00 ₫
  9.509.388  - 163.584.128  9.509.388 ₫ - 163.584.128 ₫
 30. Nhẫn GLAMIRA Laia

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.262 crt - AAA

  30.155.516,00 ₫
  11.957.490  - 158.829.433  11.957.490 ₫ - 158.829.433 ₫
 31. Nhẫn GLAMIRA Shandra

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  12 crt - AA

  323.360.259,00 ₫
  30.502.213  - 18.013.909.903  30.502.213 ₫ - 18.013.909.903 ₫
 32. Nhẫn GLAMIRA Tinuola

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  8.69 crt - AA

  541.202.242,00 ₫
  29.665.896  - 5.207.763.046  29.665.896 ₫ - 5.207.763.046 ₫
 33. Nhẫn GLAMIRA Frousy

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.255 crt - AAA

  19.939.432,00 ₫
  9.434.671  - 120.409.802  9.434.671 ₫ - 120.409.802 ₫
 34. Nhẫn GLAMIRA Unwon

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.992 crt - AAA

  37.230.105,00 ₫
  12.619.751  - 181.117.062  12.619.751 ₫ - 181.117.062 ₫
 35. Nhẫn GLAMIRA Clemmie

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.14 crt - AAA

  13.944.555,00 ₫
  7.238.172  - 86.362.792  7.238.172 ₫ - 86.362.792 ₫
 36. Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Anethes - A

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.384 crt - AAA

  18.258.309,00 ₫
  6.856.099  - 103.881.582  6.856.099 ₫ - 103.881.582 ₫
 37. Nhẫn GLAMIRA Corine

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  13.42 crt - AA

  286.572.790,00 ₫
  19.850.849  - 11.381.295.113  19.850.849 ₫ - 11.381.295.113 ₫
 38. Nhẫn GLAMIRA Tekucina

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  1.014 crt - AA

  40.574.239,00 ₫
  11.351.832  - 1.031.556.429  11.351.832 ₫ - 1.031.556.429 ₫
 39. Nhẫn Yalbers Đá Emerald / Ngọc lục Bảo
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Yalbers

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Moissanite

  0.13 crt - AAA

  12.646.920,00 ₫
  6.495.252  - 76.924.161  6.495.252 ₫ - 76.924.161 ₫
 40. Nhẫn GLAMIRA Mindy

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.06 crt - AAA

  16.069.450,00 ₫
  8.244.299  - 92.419.367  8.244.299 ₫ - 92.419.367 ₫
 41. Nhẫn GLAMIRA Chiefly

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.102 crt - AAA

  9.770.895,00 ₫
  4.387.903  - 51.084.658  4.387.903 ₫ - 51.084.658 ₫
 42. Glamira Bộ cô dâu Crinkly Ring B

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.14 crt - AAA

  13.228.521,00 ₫
  5.281.107  - 77.504.348  5.281.107 ₫ - 77.504.348 ₫
 43. Nhẫn GLAMIRA Talmeri - A

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.146 crt - AAA

  12.022.582,00 ₫
  5.943.367  - 74.971.337  5.943.367 ₫ - 74.971.337 ₫
 44. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Barbara Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Barbara

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  3.04 crt - AAA

  49.403.538,00 ₫
  13.075.409  - 296.036.327  13.075.409 ₫ - 296.036.327 ₫
 45. Nhẫn GLAMIRA Angelina

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.07 crt - AAA

  13.774.745,00 ₫
  7.720.717  - 78.721.319  7.720.717 ₫ - 78.721.319 ₫
 46. Nhẫn GLAMIRA Benumb

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.045 crt - AAA

  11.891.546,00 ₫
  6.516.478  - 69.070.426  6.516.478 ₫ - 69.070.426 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Nhẫn đeo ngón út Elateiq Đá Emerald / Ngọc lục Bảo
  Mới

  Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Elateiq

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.024 crt - AAA

  8.681.562,00 ₫
  4.839.599  - 49.966.741  4.839.599 ₫ - 49.966.741 ₫
 49. Nhẫn GLAMIRA Masha

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.048 crt - AAA

  11.478.906,00 ₫
  6.134.404  - 65.759.118  6.134.404 ₫ - 65.759.118 ₫
 50. Nhẫn GLAMIRA Crownn

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.166 crt - AAA

  16.352.749,00 ₫
  6.022.612  - 74.886.431  6.022.612 ₫ - 74.886.431 ₫
 51. Nhẫn GLAMIRA Pasiphae

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.1 crt - AAA

  12.719.089,00 ₫
  6.601.383  - 75.381.717  6.601.383 ₫ - 75.381.717 ₫
 52. Nhẫn GLAMIRA Varenza

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.049 crt - AAA

  10.482.685,00 ₫
  5.709.878  - 59.532.732  5.709.878 ₫ - 59.532.732 ₫
 53. Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Mioruilt

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.272 crt - AAA

  16.190.299,00 ₫
  6.919.778  - 94.216.530  6.919.778 ₫ - 94.216.530 ₫
 54. Nhẫn GLAMIRA Mila

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.162 crt - AAA

  16.889.353,00 ₫
  8.293.545  - 98.829.719  8.293.545 ₫ - 98.829.719 ₫
 55. Nhẫn Gael Đá Emerald / Ngọc lục Bảo
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Gael

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.086 crt - AAA

  12.339.563,00 ₫
  7.004.683  - 77.405.290  7.004.683 ₫ - 77.405.290 ₫
 56. Nhẫn GLAMIRA Kambelle

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.42 crt - AAA

  23.841.678,00 ₫
  8.607.694  - 126.466.378  8.607.694 ₫ - 126.466.378 ₫
 57. Nhẫn GLAMIRA Ylua

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.07 crt - AAA

  9.029.956,00 ₫
  4.861.108  - 54.962.002  4.861.108 ₫ - 54.962.002 ₫
 58. Nhẫn GLAMIRA Pamela

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.68 crt - AAA

  19.107.927,00 ₫
  7.850.905  - 133.287.098  7.850.905 ₫ - 133.287.098 ₫
 59. Nhẫn GLAMIRA Rodines

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.48 crt - AAA

  22.565.835,00 ₫
  7.377.700  - 124.881.481  7.377.700 ₫ - 124.881.481 ₫
 60. Nhẫn Exclusive
 61. Nhẫn GLAMIRA Louvre

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.514 crt - AA

  25.641.951,00 ₫
  8.506.374  - 318.366.410  8.506.374 ₫ - 318.366.410 ₫
 62. Nhẫn GLAMIRA Monalisa

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.3 crt - AAA

  16.862.183,00 ₫
  8.388.639  - 99.027.832  8.388.639 ₫ - 99.027.832 ₫
 63. Nhẫn GLAMIRA Jane

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.165 crt - AAA

  19.282.549,00 ₫
  9.083.730  - 114.508.888  9.083.730 ₫ - 114.508.888 ₫
 64. Nhẫn GLAMIRA Colber

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.022 crt - AAA

  7.742.226,00 ₫
  3.735.831  - 38.830.001  3.735.831 ₫ - 38.830.001 ₫
 65. Nhẫn GLAMIRA Gautvin

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.68 crt - AAA

  20.208.015,00 ₫
  7.259.399  - 670.779.835  7.259.399 ₫ - 670.779.835 ₫
 66. Nhẫn GLAMIRA Edda

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.35 crt - AAA

  23.169.510,00 ₫
  10.178.441  - 123.876.764  10.178.441 ₫ - 123.876.764 ₫

You’ve viewed 60 of 5250 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng