Đang tải...
Tìm thấy 328 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn GLAMIRA Gracianna

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.044 crt - AAA

  19.712.170,00 ₫
  7.896.188  - 121.442.816  7.896.188 ₫ - 121.442.816 ₫
 2. Nhẫn GLAMIRA Nerina

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  14.06 crt - AAA

  75.467.188,00 ₫
  13.369.746  - 227.574.387  13.369.746 ₫ - 227.574.387 ₫
 3. Nhẫn GLAMIRA Stigen

  Vàng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.66 crt - AAA

  17.656.330,00 ₫
  6.665.062  - 82.216.589  6.665.062 ₫ - 82.216.589 ₫
 4. Nhẫn GLAMIRA Ervette

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.04 crt - AAA

  19.442.170,00 ₫
  7.230.530  - 85.499.587  7.230.530 ₫ - 85.499.587 ₫
 5. Nhẫn GLAMIRA Leiani

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo)

  3.3 crt - AAA

  32.775.975,00 ₫
  10.645.137  - 139.683.295  10.645.137 ₫ - 139.683.295 ₫
 6. Nhẫn GLAMIRA Erlene

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.12 crt - AAA

  19.590.471,00 ₫
  7.318.831  - 94.159.924  7.318.831 ₫ - 94.159.924 ₫
 7. Nhẫn GLAMIRA Galyena

  Vàng Hồng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo)

  12 crt - AAA

  103.032.813,00 ₫
  11.623.529  - 228.777.216  11.623.529 ₫ - 228.777.216 ₫
 8. Nhẫn GLAMIRA Lamberta

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.37 crt - AAA

  34.518.515,00 ₫
  12.531.449  - 155.603.035  12.531.449 ₫ - 155.603.035 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn GLAMIRA Amitola

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.762 crt - AAA

  23.847.904,00 ₫
  8.871.183  - 122.390.927  8.871.183 ₫ - 122.390.927 ₫
 11. Nhẫn GLAMIRA Lacrista

  Vàng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo)

  8.7 crt - AAA

  42.651.305,00 ₫
  11.615.038  - 146.461.562  11.615.038 ₫ - 146.461.562 ₫
 12. Nhẫn GLAMIRA Korilla

  Vàng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.76 crt - AAA

  17.265.200,00 ₫
  6.358.836  - 78.169.434  6.358.836 ₫ - 78.169.434 ₫
 13. Nhẫn GLAMIRA Elrica

  Vàng Hồng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  14.328 crt - AAA

  78.062.459,00 ₫
  13.819.745  - 257.121.420  13.819.745 ₫ - 257.121.420 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn GLAMIRA Evelia

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.814 crt - AAA

  29.854.101,00 ₫
  11.851.357  - 158.362.449  11.851.357 ₫ - 158.362.449 ₫
 16. Kiểu Đá
  Nhẫn Oghili Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Oghili

  Vàng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.732 crt - AAA

  19.435.944,00 ₫
  7.683.925  - 95.659.920  7.683.925 ₫ - 95.659.920 ₫
 17. Kiểu Đá
  Nhẫn Juss Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Juss

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.932 crt - AAA

  24.441.392,00 ₫
  7.675.434  - 105.876.848  7.675.434 ₫ - 105.876.848 ₫
 18. Nhẫn GLAMIRA Franisbel

  Vàng Hồng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.78 crt - AAA

  18.657.362,00 ₫
  7.709.396  - 99.155.185  7.709.396 ₫ - 99.155.185 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn GLAMIRA Imelda

  Vàng Hồng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.708 crt - AAA

  31.714.093,00 ₫
  13.988.139  - 185.617.036  13.988.139 ₫ - 185.617.036 ₫
 21. Nhẫn GLAMIRA Erletta

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  14.432 crt - AAA

  85.588.744,00 ₫
  16.819.730  - 303.408.938  16.819.730 ₫ - 303.408.938 ₫
 22. Nhẫn GLAMIRA Gaila

  Vàng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.932 crt - AAA

  22.270.365,00 ₫
  9.182.219  - 123.070.168  9.182.219 ₫ - 123.070.168 ₫
 23. Nhẫn GLAMIRA Lalita

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo)

  3.3 crt - AAA

  35.111.720,00 ₫
  12.350.884  - 153.055.877  12.350.884 ₫ - 153.055.877 ₫
 24. Nhẫn GLAMIRA Adanelia

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  7.168 crt - AAA

  57.507.179,00 ₫
  14.911.060  - 243.409.219  14.911.060 ₫ - 243.409.219 ₫
 25. Nhẫn GLAMIRA Gallya

  Vàng Hồng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.52 crt - AAA

  29.636.462,00 ₫
  9.717.689  - 132.848.425  9.717.689 ₫ - 132.848.425 ₫
 26. Nhẫn GLAMIRA Hanna

  Vàng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.7 crt - AAA

  33.598.706,00 ₫
  14.125.969  - 221.234.792  14.125.969 ₫ - 221.234.792 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Nhẫn GLAMIRA Alversita

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.72 crt - AAA

  24.478.183,00 ₫
  9.183.917  - 130.386.168  9.183.917 ₫ - 130.386.168 ₫
 29. Nhẫn GLAMIRA Flaviana

  Vàng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.69 crt - AAA

  20.177.450,00 ₫
  8.425.996  - 98.858.017  8.425.996 ₫ - 98.858.017 ₫
 30. Nhẫn GLAMIRA Emeda

  Vàng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.296 crt - AAA

  26.264.025,00 ₫
  9.452.784  - 143.716.296  9.452.784 ₫ - 143.716.296 ₫
 31. Nhẫn GLAMIRA Adielle

  Vàng Hồng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  7.312 crt - AAA

  48.609.107,00 ₫
  11.974.470  - 186.664.203  11.974.470 ₫ - 186.664.203 ₫
 32. Nhẫn GLAMIRA Evonna

  Vàng Hồng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.946 crt - AAA

  21.936.687,00 ₫
  9.104.672  - 121.386.211  9.104.672 ₫ - 121.386.211 ₫
 33. Nhẫn GLAMIRA Chastina

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo)

  2.8 crt - AAA

  26.221.007,00 ₫
  9.115.428  - 107.207.037  9.115.428 ₫ - 107.207.037 ₫
 34. Nhẫn GLAMIRA Florry

  Vàng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.928 crt - AAA

  20.268.299,00 ₫
  8.020.715  - 118.230.565  8.020.715 ₫ - 118.230.565 ₫
 35. Nhẫn GLAMIRA Darika

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.892 crt - AAA

  24.309.506,00 ₫
  10.231.082  - 136.952.174  10.231.082 ₫ - 136.952.174 ₫
 36. Nhẫn GLAMIRA Senta

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo)

  2.8 crt - AAA

  25.108.748,00 ₫
  8.363.167  - 100.839.140  8.363.167 ₫ - 100.839.140 ₫
 37. Nhẫn GLAMIRA Adhita

  Vàng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.816 crt - AAA

  34.592.665,00 ₫
  12.073.527  - 178.159.528  12.073.527 ₫ - 178.159.528 ₫
 38. Nhẫn GLAMIRA Hana

  Vàng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.8 crt - AAA

  20.362.826,00 ₫
  8.214.583  - 110.843.812  8.214.583 ₫ - 110.843.812 ₫
 39. Nhẫn GLAMIRA Flanna

  Vàng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.612 crt - AAA

  20.362.826,00 ₫
  8.107.319  - 93.579.743  8.107.319 ₫ - 93.579.743 ₫
 40. Nhẫn GLAMIRA Galadriel

  Vàng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.904 crt - AAA

  24.643.184,00 ₫
  10.422.119  - 140.334.236  10.422.119 ₫ - 140.334.236 ₫
 41. Nhẫn GLAMIRA Anuja

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.708 crt - AAA

  20.807.730,00 ₫
  8.579.958  - 107.900.429  8.579.958 ₫ - 107.900.429 ₫
 42. Nhẫn GLAMIRA Leraine

  Vàng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo)

  3.3 crt - AAA

  27.770.811,00 ₫
  8.999.957  - 111.027.775  8.999.957 ₫ - 111.027.775 ₫
 43. Nhẫn GLAMIRA Grisel

  Vàng Hồng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.992 crt - AAA

  30.670.042,00 ₫
  11.098.815  - 156.225.670  11.098.815 ₫ - 156.225.670 ₫
 44. Nhẫn GLAMIRA Kariana

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.062 crt - AAA

  21.703.763,00 ₫
  8.363.732  - 98.249.528  8.363.732 ₫ - 98.249.528 ₫
 45. Nhẫn GLAMIRA Hesperia

  Vàng Hồng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.04 crt - AAA

  23.594.604,00 ₫
  8.733.920  - 109.159.858  8.733.920 ₫ - 109.159.858 ₫
 46. Nhẫn GLAMIRA Clorinda

  Vàng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.63 crt - AAA

  21.512.160,00 ₫
  8.872.598  - 101.490.080  8.872.598 ₫ - 101.490.080 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Nhẫn GLAMIRA Fortnie

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  7.192 crt - AAA

  47.884.866,00 ₫
  12.107.489  - 195.933.033  12.107.489 ₫ - 195.933.033 ₫
 49. Nhẫn GLAMIRA Isabelita

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.246 crt - AAA

  23.668.754,00 ₫
  9.382.029  - 127.244.673  9.382.029 ₫ - 127.244.673 ₫
 50. Nhẫn GLAMIRA Carin

  Vàng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo)

  4 crt - AAA

  30.974.569,00 ₫
  9.064.484  - 118.810.756  9.064.484 ₫ - 118.810.756 ₫
 51. Nhẫn GLAMIRA Gavrielle

  Vàng Hồng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.456 crt - AAA

  24.049.979,00 ₫
  10.346.836  - 1.059.688.369  10.346.836 ₫ - 1.059.688.369 ₫
 52. Nhẫn GLAMIRA Hertha

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  12.88 crt - AAA

  102.513.758,00 ₫
  12.063.621  - 302.107.053  12.063.621 ₫ - 302.107.053 ₫
 53. Nhẫn GLAMIRA Gardie

  Vàng Hồng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.312 crt - AAA

  21.030.181,00 ₫
  8.596.656  - 162.437.901  8.596.656 ₫ - 162.437.901 ₫
 54. Nhẫn GLAMIRA Georgian

  Vàng Hồng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2 crt - AAA

  23.588.376,00 ₫
  10.325.044  - 137.065.382  10.325.044 ₫ - 137.065.382 ₫
 55. Nhẫn GLAMIRA Gianina

  Vàng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.948 crt - AAA

  22.439.043,00 ₫
  9.403.256  - 133.343.703  9.403.256 ₫ - 133.343.703 ₫
 56. Nhẫn GLAMIRA Felinda

  Vàng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.87 crt - AAA

  38.418.779,00 ₫
  14.106.159  - 182.984.975  14.106.159 ₫ - 182.984.975 ₫
 57. Nhẫn GLAMIRA Tenora

  Vàng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo)

  2 crt - AAA

  22.185.742,00 ₫
  8.532.977  - 97.810.852  8.532.977 ₫ - 97.810.852 ₫
 58. Nhẫn GLAMIRA Absolon

  Vàng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo)

  12 crt - AAA

  101.179.047,00 ₫
  11.299.473  - 218.164.056  11.299.473 ₫ - 218.164.056 ₫
 59. Nhẫn GLAMIRA Idonia

  Vàng Hồng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.81 crt - AAA

  25.034.314,00 ₫
  10.746.174  - 230.758.338  10.746.174 ₫ - 230.758.338 ₫
 60. Nhẫn Exclusive
 61. Nhẫn GLAMIRA Terrence

  Vàng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo)

  7 crt - AAA

  44.177.336,00 ₫
  10.126.366  - 151.159.655  10.126.366 ₫ - 151.159.655 ₫
 62. Nhẫn GLAMIRA Klothilde

  Vàng Hồng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo)

  1.7 crt - AAA

  22.010.838,00 ₫
  8.098.828  - 100.244.807  8.098.828 ₫ - 100.244.807 ₫
 63. Nhẫn GLAMIRA Coetta

  Vàng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo)

  7 crt - AAA

  44.938.654,00 ₫
  10.669.759  - 150.848.339  10.669.759 ₫ - 150.848.339 ₫
 64. Nhẫn GLAMIRA Eugeny

  Vàng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.412 crt - AAA

  23.298.002,00 ₫
  9.288.634  - 143.178.564  9.288.634 ₫ - 143.178.564 ₫
 65. Nhẫn GLAMIRA Iride

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.87 crt - AAA

  22.624.420,00 ₫
  9.509.388  - 128.489.955  9.509.388 ₫ - 128.489.955 ₫
 66. Nhẫn GLAMIRA Haduwig

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  15.28 crt - AAA

  146.397.324,00 ₫
  15.465.774  - 333.606.906  15.465.774 ₫ - 333.606.906 ₫

You’ve viewed 60 of 328 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng