Đang tải...
Tìm thấy 6514 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn GLAMIRA Jomairys

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  4.68 crt - AAAAA

  18.945.475,00 ₫
  10.123.536  - 2.710.812.618  10.123.536 ₫ - 2.710.812.618 ₫
 2. Nhẫn GLAMIRA Teri

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.06 crt - AAAAA

  11.159.663,00 ₫
  6.389.120  - 69.098.724  6.389.120 ₫ - 69.098.724 ₫
 3. Nhẫn GLAMIRA Giorgetta

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.022 crt - AAAAA

  7.600.435,00 ₫
  4.409.412  - 44.985.633  4.409.412 ₫ - 44.985.633 ₫
 4. Nhẫn GLAMIRA Mirkos

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.049 crt - AAAAA

  7.971.187,00 ₫
  4.137.715  - 48.070.520  4.137.715 ₫ - 48.070.520 ₫
 5. Nhẫn GLAMIRA Harriet

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.28 crt - AAAAA

  8.082.414,00 ₫
  4.689.034  - 71.178.907  4.689.034 ₫ - 71.178.907 ₫
 6. Nhẫn GLAMIRA Lorenz

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.049 crt - AAAAA

  11.345.040,00 ₫
  6.495.252  - 67.386.470  6.495.252 ₫ - 67.386.470 ₫
 7. Nhẫn GLAMIRA Esme

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.44 crt - AAAAA

  22.171.026,00 ₫
  11.847.113  - 153.848.326  11.847.113 ₫ - 153.848.326 ₫
 8. Nhẫn GLAMIRA Milose

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.26 crt - AAAAA

  16.090.677,00 ₫
  8.966.560  - 109.697.588  8.966.560 ₫ - 109.697.588 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn GLAMIRA Caveau

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.04 crt - AAAAA

  12.790.976,00 ₫
  7.323.078  - 77.476.042  7.323.078 ₫ - 77.476.042 ₫
 11. Nhẫn GLAMIRA Naolin

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.25 crt - AAAAA

  15.163.794,00 ₫
  7.292.512  - 109.089.098  7.292.512 ₫ - 109.089.098 ₫
 12. Chữ viết tắt
  Nhẫn M Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn GLAMIRA M

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.03 crt - AAAAA

  13.272.955,00 ₫
  4.782.996  - 78.707.170  4.782.996 ₫ - 78.707.170 ₫
 13. Nhẫn GLAMIRA Liquidum

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.1 crt - AAAAA

  13.235.879,00 ₫
  7.274.682  - 85.372.230  7.274.682 ₫ - 85.372.230 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn GLAMIRA Soderman

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.75 crt - AAAAA

  9.046.371,00 ₫
  5.179.220  - 121.839.039  5.179.220 ₫ - 121.839.039 ₫
 16. Nhẫn GLAMIRA Ylua

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.07 crt - AAAAA

  8.379.016,00 ₫
  4.861.108  - 54.962.002  4.861.108 ₫ - 54.962.002 ₫
 17. Nhẫn GLAMIRA Ellenar

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.045 crt - AAAAA

  9.787.877,00 ₫
  5.603.746  - 59.943.106  5.603.746 ₫ - 59.943.106 ₫
 18. Nhẫn GLAMIRA Consecratedness B

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.144 crt - AAAAA

  10.158.630,00 ₫
  5.893.556  - 75.820.393  5.893.556 ₫ - 75.820.393 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn GLAMIRA Chiefly

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.102 crt - AAAAA

  7.563.359,00 ₫
  4.387.903  - 51.084.658  4.387.903 ₫ - 51.084.658 ₫
 21. Nhẫn GLAMIRA Pamela

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.68 crt - AAAAA

  13.532.482,00 ₫
  7.850.905  - 133.287.098  7.850.905 ₫ - 133.287.098 ₫
 22. Nhẫn GLAMIRA Piotid

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.17 crt - AAAAA

  11.048.437,00 ₫
  6.325.441  - 75.933.599  6.325.441 ₫ - 75.933.599 ₫
 23. Nhẫn GLAMIRA Uhloph

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.704 crt - AAAAA

  22.319.328,00 ₫
  11.926.358  - 192.536.822  11.926.358 ₫ - 192.536.822 ₫
 24. Nhẫn GLAMIRA Yldrost

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.9 crt - AAAAA

  11.864.093,00 ₫
  6.792.420  - 151.980.405  6.792.420 ₫ - 151.980.405 ₫
 25. Nhẫn GLAMIRA Asumea

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.048 crt - AAAAA

  11.122.587,00 ₫
  6.367.893  - 68.094.010  6.367.893 ₫ - 68.094.010 ₫
 26. Nhẫn GLAMIRA Sarauta

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Ngọc Trai Trắng

  0.088 crt - AAAAA

  9.417.124,00 ₫
  5.463.370  - 62.009.138  5.463.370 ₫ - 62.009.138 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Dajana Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn GLAMIRA Dajana

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.89 crt - AAAAA

  17.944.442,00 ₫
  9.314.672  - 1.830.981.885  9.314.672 ₫ - 1.830.981.885 ₫
 29. Nhẫn GLAMIRA Hemun

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.332 crt - AAAAA

  14.644.741,00 ₫
  8.049.018  - 384.719.872  8.049.018 ₫ - 384.719.872 ₫
 30. Nhẫn GLAMIRA Ubwenzi

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.324 crt - AAAAA

  17.128.785,00 ₫
  8.499.015  - 127.612.596  8.499.015 ₫ - 127.612.596 ₫
 31. Xem Cả Bộ
  Nhẫn xếp chồng Amens - A Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Amens - A

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.27 crt - AAAAA

  11.938.244,00 ₫
  6.834.873  - 92.971.254  6.834.873 ₫ - 92.971.254 ₫
 32. Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Reppelle

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.24 crt - AAAAA

  11.011.362,00 ₫
  6.304.215  - 86.391.095  6.304.215 ₫ - 86.391.095 ₫
 33. Nhẫn GLAMIRA Devalle

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  4.8 crt - AAAAA

  22.801.305,00 ₫
  11.313.625  - 418.115.935  11.313.625 ₫ - 418.115.935 ₫
 34. Nhẫn GLAMIRA Gula

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.2 crt - AAAAA

  16.090.677,00 ₫
  9.212.220  - 109.980.605  9.212.220 ₫ - 109.980.605 ₫
 35. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Lorelye Ø6 mm Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn GLAMIRA Lorelye Ø6 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Ngọc Trai Trắng

  0.2 crt - AAAAA

  12.642.675,00 ₫
  7.720.717  - 84.013.747  7.720.717 ₫ - 84.013.747 ₫
 36. Nhẫn GLAMIRA Frankie

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  12.672 crt - AAAAA

  36.148.412,00 ₫
  18.764.061  - 11.312.875.622  18.764.061 ₫ - 11.312.875.622 ₫
 37. Nhẫn GLAMIRA Keitha

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.06 crt - AAAAA

  12.234.847,00 ₫
  7.004.683  - 77.405.290  7.004.683 ₫ - 77.405.290 ₫
 38. Nhẫn GLAMIRA Luna

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.12 crt - AAAAA

  20.539.712,00 ₫
  10.975.419  - 130.612.581  10.975.419 ₫ - 130.612.581 ₫
 39. Nhẫn GLAMIRA Sheldan

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  1.33 crt - AAAAA

  15.534.548,00 ₫
  8.893.825  - 272.616.629  8.893.825 ₫ - 272.616.629 ₫
 40. Nhẫn GLAMIRA Charlize

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.144 crt - AAAAA

  11.604.566,00 ₫
  6.643.836  - 84.098.653  6.643.836 ₫ - 84.098.653 ₫
 41. Nhẫn GLAMIRA Emmeline

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  7.5 crt - AAAAA

  18.463.496,00 ₫
  10.570.704  - 5.508.879.545  10.570.704 ₫ - 5.508.879.545 ₫
 42. Nhẫn GLAMIRA Incorporate

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.024 crt - AAAAA

  10.974.286,00 ₫
  6.282.988  - 65.037.421  6.282.988 ₫ - 65.037.421 ₫
 43. Nhẫn GLAMIRA Haun

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.315 crt - AAAAA

  11.827.019,00 ₫
  6.771.194  - 95.730.677  6.771.194 ₫ - 95.730.677 ₫
 44. Nhẫn GLAMIRA Venusa

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.105 crt - AAAAA

  9.268.823,00 ₫
  5.377.332  - 62.178.949  5.377.332 ₫ - 62.178.949 ₫
 45. Nhẫn GLAMIRA Stella

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.11 crt - AAAAA

  13.680.783,00 ₫
  7.936.942  - 88.287.311  7.936.942 ₫ - 88.287.311 ₫
 46. Nhẫn GLAMIRA Crownn

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.166 crt - AAAAA

  10.381.081,00 ₫
  6.022.612  - 74.886.431  6.022.612 ₫ - 74.886.431 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Nhẫn GLAMIRA Bavegels - D

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.78 crt - AAAAA

  14.644.741,00 ₫
  8.049.018  - 156.692.651  8.049.018 ₫ - 156.692.651 ₫
 49. Nhẫn GLAMIRA Azaria

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  4.858 crt - AAAAA

  17.128.785,00 ₫
  9.414.294  - 2.722.373.882  9.414.294 ₫ - 2.722.373.882 ₫
 50. Nhẫn GLAMIRA Azzay

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.31 crt - AAAAA

  14.830.118,00 ₫
  8.150.904  - 102.537.248  8.150.904 ₫ - 102.537.248 ₫
 51. Nhẫn GLAMIRA Nanina

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.11 crt - AAAAA

  12.679.750,00 ₫
  7.259.399  - 77.914.721  7.259.399 ₫ - 77.914.721 ₫
 52. Nhẫn GLAMIRA Mixte

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.44 crt - AAAAA

  19.686.981,00 ₫
  10.820.325  - 153.183.231  10.820.325 ₫ - 153.183.231 ₫
 53. Nhẫn GLAMIRA Maurox

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  2.75 crt - AAAAA

  14.755.967,00 ₫
  8.448.072  - 410.432.012  8.448.072 ₫ - 410.432.012 ₫
 54. Nhẫn GLAMIRA Edithy

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.105 crt - AAAAA

  18.315.195,00 ₫
  9.087.692  - 113.773.039  9.087.692 ₫ - 113.773.039 ₫
 55. Nhẫn GLAMIRA Aniketos

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.095 crt - AAAAA

  14.088.612,00 ₫
  7.743.359  - 88.725.994  7.743.359 ₫ - 88.725.994 ₫
 56. Chữ viết tắt
  Nhẫn A Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn GLAMIRA A

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.039 crt - AAAAA

  15.052.569,00 ₫
  4.782.996  - 87.622.221  4.782.996 ₫ - 87.622.221 ₫
 57. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Douce Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn GLAMIRA Douce

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Ngọc Trai Trắng

  0.018 crt - AAAAA

  15.719.925,00 ₫
  8.399.960  - 93.678.799  8.399.960 ₫ - 93.678.799 ₫
 58. Nhẫn GLAMIRA Tanazia

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.15 crt - AAAAA

  10.900.136,00 ₫
  6.240.536  - 210.140.510  6.240.536 ₫ - 210.140.510 ₫
 59. Nhẫn GLAMIRA Eboker

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  2.15 crt - AAAAA

  43.674.697,00 ₫
  20.670.467  - 352.951.152  20.670.467 ₫ - 352.951.152 ₫
 60. Nhẫn Exclusive
 61. Nhẫn GLAMIRA Injureed

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.22 crt - AAAAA

  13.013.428,00 ₫
  7.450.436  - 95.249.545  7.450.436 ₫ - 95.249.545 ₫
 62. Nhẫn GLAMIRA Wedryt

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.166 crt - AAAAA

  16.424.355,00 ₫
  9.027.126  - 243.239.409  9.027.126 ₫ - 243.239.409 ₫
 63. Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Unninni - A

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.278 crt - AAAAA

  10.900.136,00 ₫
  6.240.536  - 221.914.039  6.240.536 ₫ - 221.914.039 ₫
 64. Nhẫn GLAMIRA Areflan

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.5 crt - AAAAA

  13.124.654,00 ₫
  7.213.550  - 1.102.721.185  7.213.550 ₫ - 1.102.721.185 ₫
 65. Nhẫn GLAMIRA Vaughn

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.084 crt - AAAAA

  11.715.792,00 ₫
  6.707.514  - 76.188.311  6.707.514 ₫ - 76.188.311 ₫
 66. Nhẫn GLAMIRA Skarmory

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.195 crt - AAAAA

  10.269.856,00 ₫
  5.958.084  - 75.721.335  5.958.084 ₫ - 75.721.335 ₫

You’ve viewed 60 of 6514 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng