Đang tải...
Tìm thấy 757 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn GLAMIRA Laney

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.962 crt - AAA

  16.308.883,00 ₫
  7.641.473  - 1.811.354.619  7.641.473 ₫ - 1.811.354.619 ₫
 2. Nhẫn GLAMIRA Sueann

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.5 crt - AAA

  15.635.301,00 ₫
  8.049.018  - 410.531.070  8.049.018 ₫ - 410.531.070 ₫
 3. Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Elfried

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.35 crt - AAA

  13.224.275,00 ₫
  7.344.304  - 387.394.387  7.344.304 ₫ - 387.394.387 ₫
 4. Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Guluve - A

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.8 crt - AAA

  14.783.702,00 ₫
  7.556.567  - 1.636.662.046  7.556.567 ₫ - 1.636.662.046 ₫
 5. Nhẫn GLAMIRA Taldina

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.435 crt - AAA

  13.600.972,00 ₫
  7.561.945  - 391.880.216  7.561.945 ₫ - 391.880.216 ₫
 6. Nhẫn GLAMIRA Tenger

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.802 crt - AAA

  26.648.927,00 ₫
  12.141.451  - 1.370.144.443  12.141.451 ₫ - 1.370.144.443 ₫
 7. Nhẫn GLAMIRA Adeshia

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  4.108 crt - AAA

  33.004.937,00 ₫
  11.123.720  - 2.545.261.520  11.123.720 ₫ - 2.545.261.520 ₫
 8. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Irene Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Irene

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  2.56 crt - AAA

  25.605.160,00 ₫
  11.778.056  - 261.225.172  11.778.056 ₫ - 261.225.172 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn GLAMIRA Jaselle

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  10.18 crt - AAA

  92.312.674,00 ₫
  15.068.984  - 23.597.817.403  15.068.984 ₫ - 23.597.817.403 ₫
 11. Nhẫn GLAMIRA Jerolin

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  28 crt - AAA

  99.849.996,00 ₫
  20.271.129  - 69.303.421.538  20.271.129 ₫ - 69.303.421.538 ₫
 12. Nhẫn GLAMIRA Jaume

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  1.04 crt - AAA

  20.416.599,00 ₫
  10.087.875  - 456.153.490  10.087.875 ₫ - 456.153.490 ₫
 13. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Sally Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Sally

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  3.04 crt - AAA

  30.583.156,00 ₫
  13.447.577  - 311.107.014  13.447.577 ₫ - 311.107.014 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Xem Cả Bộ
  Nhẫn xếp chồng Nurath - A Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Nurath - A

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.694 crt - AAA

  15.093.039,00 ₫
  7.620.246  - 421.795.168  7.620.246 ₫ - 421.795.168 ₫
 16. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Belys SET Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Belys SET

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.972 crt - AAA

  34.436.721,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  17.176.333  - 1.775.835.918  17.176.333 ₫ - 1.775.835.918 ₫
 17. Nhẫn GLAMIRA Jensina

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  5.448 crt - AAA

  46.485.343,00 ₫
  15.423.888  - 3.746.373.748  15.423.888 ₫ - 3.746.373.748 ₫
 18. Nhẫn GLAMIRA Alkida

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  4.82 crt - AAA

  33.095.501,00 ₫
  11.339.380  - 2.740.034.182  11.339.380 ₫ - 2.740.034.182 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn GLAMIRA Mirjana

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  4.5 crt - AAA

  37.105.861,00 ₫
  16.301.809  - 2.748.553.010  16.301.809 ₫ - 2.748.553.010 ₫
 21. Nhẫn GLAMIRA Earmellw

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.506 crt - AAA

  18.608.400,00 ₫
  9.169.767  - 879.986.389  9.169.767 ₫ - 879.986.389 ₫
 22. Nhẫn GLAMIRA Hleor

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.8 crt - AAA

  13.915.403,00 ₫
  6.962.230  - 1.739.914.770  6.962.230 ₫ - 1.739.914.770 ₫
 23. Nhẫn GLAMIRA Rabin

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  4.333 crt - AAA

  39.680.471,00 ₫
  13.889.084  - 7.505.299.331  13.889.084 ₫ - 7.505.299.331 ₫
 24. Nhẫn GLAMIRA Villaharta

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.53 crt - AAA

  15.610.961,00 ₫
  8.257.035  - 973.849.151  8.257.035 ₫ - 973.849.151 ₫
 25. Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Shappe - A

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.16 crt - AAA

  11.551.925,00 ₫
  6.516.478  - 78.947.738  6.516.478 ₫ - 78.947.738 ₫
 26. Nhẫn GLAMIRA Trinidad

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  5.192 crt - AAA

  39.150.094,00 ₫
  14.962.003  - 3.474.712.585  14.962.003 ₫ - 3.474.712.585 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Nhẫn GLAMIRA Massima

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  6.56 crt - AAA

  38.855.757,00 ₫
  12.721.071  - 4.050.702.495  12.721.071 ₫ - 4.050.702.495 ₫
 29. Nhẫn GLAMIRA Loagen

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  4.644 crt - AAA

  32.889.181,00 ₫
  11.755.132  - 2.738.831.350  11.755.132 ₫ - 2.738.831.350 ₫
 30. Nhẫn GLAMIRA Candita

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  4 crt - AAA

  30.313.722,00 ₫
  9.915.518  - 7.445.356.217  9.915.518 ₫ - 7.445.356.217 ₫
 31. Nhẫn GLAMIRA Emmeline

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh

  7.5 crt - AAA

  36.689.824,00 ₫
  10.570.704  - 5.508.879.545  10.570.704 ₫ - 5.508.879.545 ₫
 32. Nhẫn GLAMIRA Rondek B

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.5 crt - AAA

  12.443.997,00 ₫
  6.346.668  - 1.091.046.715  6.346.668 ₫ - 1.091.046.715 ₫
 33. Nhẫn GLAMIRA Julisha

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  4.8 crt - AAA

  37.135.294,00 ₫
  12.916.919  - 2.796.269.760  12.916.919 ₫ - 2.796.269.760 ₫
 34. Nhẫn GLAMIRA Emilly

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.53 crt - AAA

  21.206.500,00 ₫
  10.499.949  - 900.363.649  10.499.949 ₫ - 900.363.649 ₫
 35. Nhẫn GLAMIRA Tamanna

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  7.05 crt - AAA

  38.338.402,00 ₫
  11.027.494  - 6.199.767.783  11.027.494 ₫ - 6.199.767.783 ₫
 36. Nhẫn GLAMIRA Ellona

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.436 crt - AAA

  14.875.398,00 ₫
  6.622.609  - 109.216.455  6.622.609 ₫ - 109.216.455 ₫
 37. Nhẫn GLAMIRA Clematis

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.776 crt - AAA

  18.165.478,00 ₫
  9.233.446  - 307.625.897  9.233.446 ₫ - 307.625.897 ₫
 38. Nhẫn GLAMIRA Jorgelina

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  7.752 crt - AAA

  52.188.996,00 ₫
  17.595.765  - 4.601.610.265  17.595.765 ₫ - 4.601.610.265 ₫
 39. Nhẫn GLAMIRA Jensine

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  8 crt - AAA

  57.946.422,00 ₫
  17.731.047  - 7.091.188.084  17.731.047 ₫ - 7.091.188.084 ₫
 40. Nhẫn GLAMIRA Darcie

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  12.842 crt - AAA

  60.795.276,00 ₫
  15.472.567  - 11.279.536.157  15.472.567 ₫ - 11.279.536.157 ₫
 41. Nhẫn GLAMIRA Ganesa

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  12 crt - AAA

  58.513.023,00 ₫
  15.643.793  - 17.661.977.608  15.643.793 ₫ - 17.661.977.608 ₫
 42. Nhẫn GLAMIRA Jomairys

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  4.68 crt - AAA

  28.313.354,00 ₫
  10.123.536  - 2.710.812.618  10.123.536 ₫ - 2.710.812.618 ₫
 43. Nhẫn GLAMIRA Reassignment

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.82 crt - AAA

  14.925.210,00 ₫
  7.556.567  - 1.754.001.112  7.556.567 ₫ - 1.754.001.112 ₫
 44. Nhẫn GLAMIRA Azaria

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  4.858 crt - AAA

  27.204.208,00 ₫
  9.414.294  - 2.722.373.882  9.414.294 ₫ - 2.722.373.882 ₫
 45. Nhẫn GLAMIRA Corine

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  13.42 crt - AAA

  72.753.049,00 ₫
  19.850.849  - 11.381.295.113  19.850.849 ₫ - 11.381.295.113 ₫
 46. Nhẫn GLAMIRA Negri

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  1.55 crt - AAA

  19.208.115,00 ₫
  8.582.223  - 262.937.429  8.582.223 ₫ - 262.937.429 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Nhẫn GLAMIRA Vena

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.756 crt - AAA

  18.675.192,00 ₫
  7.813.547  - 1.132.805.945  7.813.547 ₫ - 1.132.805.945 ₫
 49. Nhẫn GLAMIRA Josafina

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  4.8 crt - AAA

  28.905.709,00 ₫
  11.201.267  - 2.720.788.984  11.201.267 ₫ - 2.720.788.984 ₫
 50. Nhẫn GLAMIRA Jermelia

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  4.728 crt - AAA

  39.634.055,00 ₫
  16.755.486  - 2.785.642.453  16.755.486 ₫ - 2.785.642.453 ₫
 51. Nhẫn GLAMIRA Latteg

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh

  1.86 crt - AAA

  50.263.062,00 ₫
  20.397.638  - 4.951.462.376  20.397.638 ₫ - 4.951.462.376 ₫
 52. Xem Cả Bộ
  Nhẫn xếp chồng Equa - A Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Equa - A

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.65 crt - AAA

  14.886.154,00 ₫
  7.295.059  - 1.409.710.296  7.295.059 ₫ - 1.409.710.296 ₫
 53. Nhẫn GLAMIRA Kitty

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  12.97 crt - AAA

  63.481.394,00 ₫
  14.298.045  - 11.304.144.531  14.298.045 ₫ - 11.304.144.531 ₫
 54. Nhẫn GLAMIRA Shandra

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  12 crt - AAA

  119.983.864,00 ₫
  30.502.213  - 18.013.909.903  30.502.213 ₫ - 18.013.909.903 ₫
 55. Nhẫn GLAMIRA Jocarol

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  4.788 crt - AAA

  35.930.487,00 ₫
  13.966.914  - 2.770.501.013  13.966.914 ₫ - 2.770.501.013 ₫
 56. Nhẫn GLAMIRA Adaliz

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  6.69 crt - AAA

  45.733.366,00 ₫
  15.305.587  - 4.097.697.558  15.305.587 ₫ - 4.097.697.558 ₫
 57. Nhẫn GLAMIRA Rapport

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.5 crt - AAA

  17.931.140,00 ₫
  9.108.635  - 1.122.461.657  9.108.635 ₫ - 1.122.461.657 ₫
 58. Nhẫn GLAMIRA Fridolin

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.24 crt - AAA

  13.865.309,00 ₫
  7.764.868  - 90.806.167  7.764.868 ₫ - 90.806.167 ₫
 59. Glamira Bộ cô dâu Sumptuous Ring A

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  1.052 crt - AAA

  25.182.897,00 ₫
  10.669.760  - 220.895.174  10.669.760 ₫ - 220.895.174 ₫
 60. Nhẫn Exclusive
 61. Nhẫn GLAMIRA Louvre

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.514 crt - AAA

  19.613.678,00 ₫
  8.506.374  - 318.366.410  8.506.374 ₫ - 318.366.410 ₫
 62. Nhẫn GLAMIRA Crocus

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.845 crt - AAA

  21.944.044,00 ₫
  10.070.895  - 2.534.733.266  10.070.895 ₫ - 2.534.733.266 ₫
 63. Nhẫn GLAMIRA Zurgena

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.752 crt - AAA

  16.995.766,00 ₫
  8.320.715  - 891.958.035  8.320.715 ₫ - 891.958.035 ₫
 64. Nhẫn GLAMIRA Institution

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.576 crt - AAA

  17.260.954,00 ₫
  8.538.072  - 881.500.535  8.538.072 ₫ - 881.500.535 ₫
 65. Nhẫn GLAMIRA Serifesta

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.33 crt - AAA

  17.088.879,00 ₫
  9.190.144  - 968.613.330  9.190.144 ₫ - 968.613.330 ₫
 66. Nhẫn GLAMIRA Marchita

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  4.06 crt - AAA

  31.059.191,00 ₫
  10.642.590  - 7.453.761.840  10.642.590 ₫ - 7.453.761.840 ₫

You’ve viewed 60 of 757 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng