Đang tải...
Tìm thấy 730 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn Sueann Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Sueann

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.5 crt - AAA

  13.732.052,00 ₫
  7.027.298  - 385.282.086  7.027.298 ₫ - 385.282.086 ₫
 2. Nhẫn Loagen Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Loagen

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  4.644 crt - AAA

  28.974.898,00 ₫
  10.016.982  - 2.602.387.797  10.016.982 ₫ - 2.602.387.797 ₫
 3. Nhẫn Clematis Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Clematis

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.776 crt - AAA

  15.724.093,00 ₫
  7.887.867  - 284.544.495  7.887.867 ₫ - 284.544.495 ₫
 4. Nhẫn Julisha Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Julisha

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  4.8 crt - AAA

  33.137.421,00 ₫
  11.090.327  - 2.657.866.476  11.090.327 ₫ - 2.657.866.476 ₫
 5. Nhẫn đeo ngón áp út Elfried Đá Topaz Xanh

  Nhẫn đeo ngón áp út GLAMIRA Elfried

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.35 crt - AAA

  11.464.239,00 ₫
  6.346.792  - 363.382.609  6.346.792 ₫ - 363.382.609 ₫
 6. Nhẫn Fridolin Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Fridolin

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.24 crt - AAA

  12.076.614,00 ₫
  6.739.631  - 80.054.751  6.739.631 ₫ - 80.054.751 ₫
 7. Nhẫn Ellona Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Ellona

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.436 crt - AAA

  13.147.793,00 ₫
  5.799.305  - 98.250.236  5.799.305 ₫ - 98.250.236 ₫
 8. Nhẫn Candita Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Candita

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  4 crt - AAA

  26.939.599,00 ₫
  8.470.501  - 7.100.918.807  8.470.501 ₫ - 7.100.918.807 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn Adeshia Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Adeshia

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  4.108 crt - AAA

  29.616.742,00 ₫
  9.633.606  - 2.420.513.995  9.633.606 ₫ - 2.420.513.995 ₫
 11. Nhẫn xếp chồng Guluve - A Đá Topaz Xanh

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Guluve - A

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.8 crt - AAA

  12.953.944,00 ₫
  6.549.565  - 1.556.795.939  6.549.565 ₫ - 1.556.795.939 ₫
 12. Nhẫn Kitty Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Kitty

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  12.97 crt - AAA

  57.313.903,00 ₫
  12.133.932  - 10.779.679.404  12.133.932 ₫ - 10.779.679.404 ₫
 13. Nhẫn Tenger Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Tenger

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.802 crt - AAA

  23.155.315,00 ₫
  10.456.323  - 1.295.705.509  10.456.323 ₫ - 1.295.705.509 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn Jermelia Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Jermelia

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  4.728 crt - AAA

  34.922.363,00 ₫
  14.368.219  - 2.644.267.169  14.368.219 ₫ - 2.644.267.169 ₫
 16. Nhẫn Latteg Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Latteg

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh

  1.86 crt - AAA

  42.667.750,00 ₫
  17.199.470  - 4.699.465.462  17.199.470 ₫ - 4.699.465.462 ₫
 17. Nhẫn Villaharta Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Villaharta

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.53 crt - AAA

  13.815.053,00 ₫
  7.259.270  - 924.022.723  7.259.270 ₫ - 924.022.723 ₫
 18. Xem Cả Bộ
  Nhẫn xếp chồng Equa - A Đá Topaz Xanh

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Equa - A

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.65 crt - AAA

  13.016.398,00 ₫
  6.307.048  - 1.339.788.345  6.307.048 ₫ - 1.339.788.345 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Xem Cả Bộ
  Nhẫn xếp chồng Nurath - A Đá Topaz Xanh

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Nurath - A

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.694 crt - AAA

  13.532.793,00 ₫
  6.772.615  - 397.867.524  6.772.615 ₫ - 397.867.524 ₫
 21. Nhẫn Sonnett Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Sonnett

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  1.06 crt - AAA

  22.099.544,00 ₫
  9.489.773  - 1.615.424.353  9.489.773 ₫ - 1.615.424.353 ₫
 22. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Belys SET Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Belys SET

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.972 crt - AAA

  30.134.488,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  14.932.198  - 1.680.622.608  14.932.198 ₫ - 1.680.622.608 ₫
 23. Nhẫn Institution Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Institution

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.576 crt - AAA

  15.107.933,00 ₫
  7.397.156  - 834.180.799  7.397.156 ₫ - 834.180.799 ₫
 24. Nhẫn Reassignment Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Reassignment

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.82 crt - AAA

  13.089.126,00 ₫
  6.549.565  - 1.668.888.815  6.549.565 ₫ - 1.668.888.815 ₫
 25. Nhẫn Negri Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Negri

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  1.55 crt - AAA

  16.932.619,00 ₫
  7.376.608  - 243.070.669  7.376.608 ₫ - 243.070.669 ₫
 26. Nhẫn Alkida Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Alkida

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  4.82 crt - AAA

  29.384.500,00 ₫
  9.691.194  - 2.604.753.486  9.691.194 ₫ - 2.604.753.486 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Nhẫn Omme Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Omme

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.66 crt - AAA

  17.632.592,00 ₫
  9.046.375  - 1.764.638.190  9.046.375 ₫ - 1.764.638.190 ₫
 29. Nhẫn Aneous Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Aneous

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.16 crt - AAA

  10.822.936,00 ₫
  6.103.464  - 74.201.369  6.103.464 ₫ - 74.201.369 ₫
 30. Nhẫn Earmellw Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Earmellw

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.506 crt - AAA

  16.147.212,00 ₫
  7.864.344  - 831.314.938  7.864.344 ₫ - 831.314.938 ₫
 31. Nhẫn xếp chồng Equa Set Đá Topaz Xanh

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Equa Set

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  1.15 crt - AAA

  28.088.375,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  12.867.158  - 1.452.868.051  12.867.158 ₫ - 1.452.868.051 ₫
 32. Nhẫn Trinidad Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Trinidad

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  5.192 crt - AAA

  34.814.217,00 ₫
  12.990.444  - 3.315.885.727  12.990.444 ₫ - 3.315.885.727 ₫
 33. Nhẫn Laney Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Laney

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.962 crt - AAA

  14.340.099,00 ₫
  6.618.507  - 1.723.272.510  6.618.507 ₫ - 1.723.272.510 ₫
 34. Nhẫn xếp chồng Shappe - A Đá Topaz Xanh

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Shappe - A

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.16 crt - AAA

  10.079.165,00 ₫
  5.677.641  - 69.943.139  5.677.641 ₫ - 69.943.139 ₫
 35. Nhẫn Massima Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Massima

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  6.56 crt - AAA

  34.780.964,00 ₫
  10.938.923  - 3.856.213.945  10.938.923 ₫ - 3.856.213.945 ₫
 36. Nhẫn Indore Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Indore

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.75 crt - AAA

  15.155.247,00 ₫
  7.883.811  - 674.868.868  7.883.811 ₫ - 674.868.868 ₫
 37. Nhẫn Jensine Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Jensine

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  8 crt - AAA

  51.813.889,00 ₫
  15.045.751  - 6.753.866.172  15.045.751 ₫ - 6.753.866.172 ₫
 38. Nhẫn Emmeline Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Emmeline

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh

  7.5 crt - AAA

  33.384.804,00 ₫
  9.145.059  - 5.253.049.082  9.145.059 ₫ - 5.253.049.082 ₫
 39. Nhẫn Rondek B Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Rondek B

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.5 crt - AAA

  10.966.769,00 ₫
  5.535.700  - 1.036.994.285  5.535.700 ₫ - 1.036.994.285 ₫
 40. Nhẫn Jaume Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Jaume

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  1.04 crt - AAA

  17.839.148,00 ₫
  8.671.110  - 426.228.694  8.671.110 ₫ - 426.228.694 ₫
 41. Nhẫn Azaria Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Azaria

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  4.858 crt - AAA

  24.642.044,00 ₫
  8.253.668  - 2.592.952.097  8.253.668 ₫ - 2.592.952.097 ₫
 42. Nhẫn Josafina Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Josafina

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  4.8 crt - AAA

  26.196.639,00 ₫
  9.867.741  - 2.591.032.517  9.867.741 ₫ - 2.591.032.517 ₫
 43. Nhẫn Jorgelina Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Jorgelina

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  7.752 crt - AAA

  46.384.711,00 ₫
  15.060.350  - 4.376.002.073  15.060.350 ₫ - 4.376.002.073 ₫
 44. Nhẫn Rapport Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Rapport

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.5 crt - AAA

  15.464.814,00 ₫
  7.786.480  - 1.062.746.450  7.786.480 ₫ - 1.062.746.450 ₫
 45. Nhẫn Vena Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Vena

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.756 crt - AAA

  16.565.193,00 ₫
  6.802.355  - 1.074.858.750  6.802.355 ₫ - 1.074.858.750 ₫
 46. Nhẫn Tamanna Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Tamanna

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  7.05 crt - AAA

  34.711.749,00 ₫
  9.541.682  - 5.911.628.522  9.541.682 ₫ - 5.911.628.522 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Nhẫn Darcie Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Darcie

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  12.842 crt - AAA

  55.031.220,00 ₫
  13.153.203  - 10.757.793.444  13.153.203 ₫ - 10.757.793.444 ₫
 49. Nhẫn Taldina Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Taldina

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.435 crt - AAA

  11.894.928,00 ₫
  6.578.494  - 368.073.421  6.578.494 ₫ - 368.073.421 ₫
 50. Nhẫn Ganesa Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Ganesa

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  12 crt - AAA

  53.063.511,00 ₫
  13.322.181  - 16.856.094.734  13.322.181 ₫ - 16.856.094.734 ₫
 51. Nhẫn Jocarol Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Jocarol

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  4.788 crt - AAA

  31.738.558,00 ₫
  11.960.899  - 2.631.830.432  11.960.899 ₫ - 2.631.830.432 ₫
 52. Nhẫn Jomairys Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Jomairys

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  4.68 crt - AAA

  25.347.425,00 ₫
  8.762.493  - 2.579.880.001  8.762.493 ₫ - 2.579.880.001 ₫
 53. Nhẫn Ellura Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Ellura

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.567 crt - AAA

  13.699.608,00 ₫
  6.269.198  - 820.189.468  6.269.198 ₫ - 820.189.468 ₫
 54. Nhẫn Emilly Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Emilly

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.53 crt - AAA

  18.310.394,00 ₫
  8.989.599  - 848.956.185  8.989.599 ₫ - 848.956.185 ₫
 55. Nhẫn Corine Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Corine

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  13.42 crt - AAA

  65.321.000,00 ₫
  16.730.118  - 10.848.514.054  16.730.118 ₫ - 10.848.514.054 ₫
 56. Nhẫn Ekaterina Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Ekaterina

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.568 crt - AAA

  13.026.672,00 ₫
  5.919.887  - 821.717.020  5.919.887 ₫ - 821.717.020 ₫
 57. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Sally Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Sally

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  3.04 crt - AAA

  26.276.127,00 ₫
  11.387.727  - 280.367.370  11.387.727 ₫ - 280.367.370 ₫
 58. Nhẫn Semasia Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Semasia

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  1.06 crt - AAA

  18.841.118,00 ₫
  8.115.243  - 433.231.125  8.115.243 ₫ - 433.231.125 ₫
 59. Nhẫn Zurgena Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Zurgena

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.752 crt - AAA

  15.173.361,00 ₫
  7.340.379  - 845.995.702  7.340.379 ₫ - 845.995.702 ₫
 60. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 61. Nhẫn Serifesta Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Serifesta

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.33 crt - AAA

  14.801.882,00 ₫
  7.942.209  - 916.587.719  7.942.209 ₫ - 916.587.719 ₫
 62. Nhẫn Amilesa Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Amilesa

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  2.13 crt - AAA

  30.150.711,00 ₫
  13.510.895  - 3.591.987.295  13.510.895 ₫ - 3.591.987.295 ₫
 63. Nhẫn Ledina Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Ledina

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh

  4.5 crt - AAA

  31.798.849,00 ₫
  11.506.687  - 2.604.780.517  11.506.687 ₫ - 2.604.780.517 ₫
 64. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Bellisa SET Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Bellisa SET

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  3.144 crt - AAA

  37.929.621,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  16.294.832  - 5.263.539.200  16.294.832 ₫ - 5.263.539.200 ₫
 65. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Laketria Ø6 mm Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Laketria Ø6 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Ngọc Trai Trắng

  0.66 crt - AAA

  11.505.335,00 ₫
  6.184.574  - 255.372.227  6.184.574 ₫ - 255.372.227 ₫
 66. Nhẫn Barinda Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Barinda

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  4.4 crt - AAA

  29.993.629,00 ₫
  9.424.885  - 2.523.063.027  9.424.885 ₫ - 2.523.063.027 ₫

You’ve viewed 60 of 730 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng