Đang tải...
Tìm thấy 129 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn GLAMIRA Amirella

  Vàng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  2.934 crt - AAA

  84.046.863,00 ₫
  21.345.181  - 3.930.957.782  21.345.181 ₫ - 3.930.957.782 ₫
 2. Nhẫn GLAMIRA Yovela

  Vàng Trắng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  11 crt - AAA

  216.049.067,00 ₫
  14.761.061  - 16.627.916.473  14.761.061 ₫ - 16.627.916.473 ₫
 3. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Pasti SET Đá Sultan

  Nhẫn GLAMIRA Pasti SET

  Vàng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  1.924 crt - AAA

  72.147.958,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  20.309.337  - 2.847.411.025  20.309.337 ₫ - 2.847.411.025 ₫
 4. Nhẫn GLAMIRA Massima

  Vàng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  6.56 crt - AAA

  135.534.544,00 ₫
  12.721.071  - 4.050.702.495  12.721.071 ₫ - 4.050.702.495 ₫
 5. Nhẫn GLAMIRA Ganesa

  Vàng Trắng 14K & Đá Sultan

  12 crt - AAA

  189.833.155,00 ₫
  15.643.793  - 17.661.977.608  15.643.793 ₫ - 17.661.977.608 ₫
 6. Nhẫn GLAMIRA Amilesa

  Vàng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  2.13 crt - AAA

  61.225.179,00 ₫
  15.908.414  - 3.777.293.414  15.908.414 ₫ - 3.777.293.414 ₫
 7. Nhẫn GLAMIRA Vondila

  Vàng 14K & Đá Sultan & Kim Cương

  8.14 crt - AAA

  180.052.918,00 ₫
  13.415.030  - 4.573.676.431  13.415.030 ₫ - 4.573.676.431 ₫
 8. Nhẫn GLAMIRA Domela

  Vàng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  5.3 crt - AAA

  115.735.770,00 ₫
  11.589.567  - 3.506.403.190  11.589.567 ₫ - 3.506.403.190 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn GLAMIRA Makadie

  Vàng Trắng 14K & Đá Sultan

  4.5 crt - AAA

  101.709.705,00 ₫
  11.301.455  - 2.712.043.745  11.301.455 ₫ - 2.712.043.745 ₫
 11. Nhẫn GLAMIRA Alkida

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  4.82 crt - AAA

  104.076.297,00 ₫
  11.339.380  - 2.740.034.182  11.339.380 ₫ - 2.740.034.182 ₫
 12. Nhẫn GLAMIRA Aretha

  Vàng Trắng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  4.86 crt - AAA

  116.602.654,00 ₫
  19.521.416  - 2.822.505.489  19.521.416 ₫ - 2.822.505.489 ₫
 13. Nhẫn GLAMIRA Jermelia

  Vàng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  4.728 crt - AAA

  110.614.851,00 ₫
  16.755.486  - 2.785.642.453  16.755.486 ₫ - 2.785.642.453 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn GLAMIRA Jhamilet

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  4.71 crt - AAA

  115.386.810,00 ₫
  17.329.163  - 2.803.316.901  17.329.163 ₫ - 2.803.316.901 ₫
 16. Nhẫn GLAMIRA Jomairys

  Vàng Trắng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  4.68 crt - AAA

  99.294.150,00 ₫
  10.123.536  - 2.710.812.618  10.123.536 ₫ - 2.710.812.618 ₫
 17. Nhẫn GLAMIRA Jorgelina

  Vàng Hồng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  7.752 crt - AAA

  165.622.420,00 ₫
  17.595.765  - 4.601.610.265  17.595.765 ₫ - 4.601.610.265 ₫
 18. Nhẫn GLAMIRA Josafina

  Vàng Trắng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  4.8 crt - AAA

  99.886.505,00 ₫
  11.201.267  - 2.720.788.984  11.201.267 ₫ - 2.720.788.984 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn GLAMIRA Ledina

  Vàng 14K & Đá Sultan

  4.5 crt - AAA

  107.419.301,00 ₫
  13.584.840  - 2.744.732.270  13.584.840 ₫ - 2.744.732.270 ₫
 21. Nhẫn GLAMIRA Lusiana

  Vàng Trắng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  4.62 crt - AAA

  105.490.536,00 ₫
  13.958.424  - 2.741.350.209  13.958.424 ₫ - 2.741.350.209 ₫
 22. Nhẫn GLAMIRA Ronnica

  Vàng Hồng 14K & Đá Sultan

  2 crt - AAA

  49.185.331,00 ₫
  8.538.072  - 3.700.241.894  8.538.072 ₫ - 3.700.241.894 ₫
 23. Nhẫn GLAMIRA Ujana

  Vàng Hồng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  5.3 crt - AAA

  102.323.287,00 ₫
  9.936.179  - 2.744.675.667  9.936.179 ₫ - 2.744.675.667 ₫
 24. Nhẫn GLAMIRA Marcisha

  Vàng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  4.548 crt - AAA

  101.842.440,00 ₫
  11.450.888  - 2.716.246.553  11.450.888 ₫ - 2.716.246.553 ₫
 25. Nhẫn GLAMIRA Manzanita

  Vàng Trắng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  4.7 crt - AAA

  104.235.919,00 ₫
  12.355.413  - 2.738.788.903  12.355.413 ₫ - 2.738.788.903 ₫
 26. Nhẫn GLAMIRA Malison

  Vàng Trắng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  9.264 crt - AAA

  220.507.160,00 ₫
  21.321.125  - 13.483.874.770  21.321.125 ₫ - 13.483.874.770 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Nhẫn GLAMIRA Malenita

  Vàng Trắng 14K & Đá Sultan

  4.5 crt - AAA

  103.118.567,00 ₫
  11.842.585  - 2.720.109.747  11.842.585 ₫ - 2.720.109.747 ₫
 29. Nhẫn GLAMIRA Maharlika

  Vàng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  7.62 crt - AAA

  154.147.474,00 ₫
  12.817.863  - 4.518.502.161  12.817.863 ₫ - 4.518.502.161 ₫
 30. Nhẫn GLAMIRA Luzirene

  Vàng Trắng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  4.73 crt - AAA

  103.311.018,00 ₫
  11.816.547  - 2.735.392.694  11.816.547 ₫ - 2.735.392.694 ₫
 31. Nhẫn GLAMIRA Loagen

  Vàng Trắng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  4.644 crt - AAA

  103.869.977,00 ₫
  11.755.132  - 2.738.831.350  11.755.132 ₫ - 2.738.831.350 ₫
 32. Nhẫn GLAMIRA Jocarol

  Vàng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  4.788 crt - AAA

  106.911.283,00 ₫
  13.966.914  - 2.770.501.013  13.966.914 ₫ - 2.770.501.013 ₫
 33. Nhẫn GLAMIRA Jeylianis

  Vàng Trắng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  5.22 crt - AAA

  106.384.305,00 ₫
  11.434.190  - 2.777.576.451  11.434.190 ₫ - 2.777.576.451 ₫
 34. Nhẫn GLAMIRA Jidenna

  Vàng Trắng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  4.596 crt - AAA

  101.743.949,00 ₫
  11.296.927  - 2.718.963.521  11.296.927 ₫ - 2.718.963.521 ₫
 35. Nhẫn GLAMIRA Magaris

  Vàng Trắng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  7.74 crt - AAA

  158.669.812,00 ₫
  14.335.403  - 4.542.572.809  14.335.403 ₫ - 4.542.572.809 ₫
 36. Nhẫn GLAMIRA Marcette

  Vàng Trắng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  4.61 crt - AAA

  105.508.084,00 ₫
  13.221.446  - 2.740.699.273  13.221.446 ₫ - 2.740.699.273 ₫
 37. Nhẫn GLAMIRA Tienette

  Vàng Trắng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  7.62 crt - AAA

  156.483.218,00 ₫
  12.458.431  - 4.532.667.194  12.458.431 ₫ - 4.532.667.194 ₫
 38. Nhẫn GLAMIRA Urilla

  Vàng Trắng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  7.88 crt - AAA

  151.960.315,00 ₫
  11.074.475  - 4.508.907.869  11.074.475 ₫ - 4.508.907.869 ₫
 39. Nhẫn GLAMIRA Azaria

  Vàng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  4.858 crt - AAA

  98.185.004,00 ₫
  9.414.294  - 2.722.373.882  9.414.294 ₫ - 2.722.373.882 ₫
 40. Nhẫn GLAMIRA Jesimar

  Vàng Trắng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  4.692 crt - AAA

  105.032.048,00 ₫
  11.292.399  - 2.750.236.960  11.292.399 ₫ - 2.750.236.960 ₫
 41. Nhẫn GLAMIRA Adaliz

  Vàng Trắng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  6.69 crt - AAA

  142.412.153,00 ₫
  15.305.587  - 4.097.697.558  15.305.587 ₫ - 4.097.697.558 ₫
 42. Nhẫn GLAMIRA Adeshia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  4.108 crt - AAA

  80.948.106,00 ₫
  11.123.720  - 2.545.261.520  11.123.720 ₫ - 2.545.261.520 ₫
 43. Nhẫn GLAMIRA Caridad

  Vàng Trắng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  11.66 crt - AAA

  222.759.131,00 ₫
  15.967.848  - 11.320.248.230  15.967.848 ₫ - 11.320.248.230 ₫
 44. Nhẫn GLAMIRA Carilene

  Vàng Trắng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  7.16 crt - AAA

  139.629.525,00 ₫
  14.626.345  - 6.249.706.228  14.626.345 ₫ - 6.249.706.228 ₫
 45. Nhẫn GLAMIRA Elauna

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  1.518 crt - AAA

  49.115.425,00 ₫
  9.549.010  - 497.658.012  9.549.010 ₫ - 497.658.012 ₫
 46. Nhẫn GLAMIRA Emmeline

  Vàng 14K & Đá Sultan

  7.5 crt - AAA

  147.745.902,00 ₫
  10.570.704  - 5.508.879.545  10.570.704 ₫ - 5.508.879.545 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Nhẫn GLAMIRA Gerlindis

  Vàng Trắng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  12.47 crt - AAA

  197.587.269,00 ₫
  16.464.544  - 17.728.628.235  16.464.544 ₫ - 17.728.628.235 ₫
 49. Nhẫn GLAMIRA Gwenora

  Vàng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  7.24 crt - AAA

  137.395.384,00 ₫
  13.202.201  - 6.365.205.678  13.202.201 ₫ - 6.365.205.678 ₫
 50. Nhẫn GLAMIRA Hendrika

  Vàng Trắng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  4.83 crt - AAA

  88.092.600,00 ₫
  11.074.475  - 2.779.373.618  11.074.475 ₫ - 2.779.373.618 ₫
 51. Nhẫn GLAMIRA Jadora

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  9.128 crt - AAA

  206.631.094,00 ₫
  15.396.153  - 13.387.068.627  15.396.153 ₫ - 13.387.068.627 ₫
 52. Nhẫn GLAMIRA Jaselle

  Vàng Trắng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  10.18 crt - AAA

  379.405.653,00 ₫
  15.068.984  - 23.597.817.403  15.068.984 ₫ - 23.597.817.403 ₫
 53. Nhẫn GLAMIRA Martoya

  Vàng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  4.864 crt - AAA

  90.319.099,00 ₫
  12.123.055  - 2.802.453.697  12.123.055 ₫ - 2.802.453.697 ₫
 54. Nhẫn GLAMIRA Mirjana

  Vàng Trắng 14K & Đá Sultan

  4.5 crt - AAA

  108.086.657,00 ₫
  16.301.809  - 2.748.553.010  16.301.809 ₫ - 2.748.553.010 ₫
 55. Nhẫn GLAMIRA Miskaela

  Vàng Trắng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  4.74 crt - AAA

  96.967.181,00 ₫
  16.819.731  - 2.831.802.616  16.819.731 ₫ - 2.831.802.616 ₫
 56. Nhẫn GLAMIRA Moneta

  Vàng Trắng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  7.6 crt - AAA

  154.804.076,00 ₫
  12.836.542  - 4.517.115.383  12.836.542 ₫ - 4.517.115.383 ₫
 57. Nhẫn GLAMIRA Tamanna

  Vàng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  7.05 crt - AAA

  132.243.617,00 ₫
  11.027.494  - 6.199.767.783  11.027.494 ₫ - 6.199.767.783 ₫
 58. Nhẫn GLAMIRA Aurkene

  Vàng Trắng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  6.68 crt - AAA

  111.890.694,00 ₫
  11.470.699  - 5.086.178.717  11.470.699 ₫ - 5.086.178.717 ₫
 59. Nhẫn GLAMIRA Djamila

  Vàng Trắng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  5.108 crt - AAA

  113.885.683,00 ₫
  14.569.741  - 2.807.448.950  14.569.741 ₫ - 2.807.448.950 ₫
 60. Nhẫn Exclusive
 61. Nhẫn GLAMIRA Edolie

  Vàng Trắng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  11.18 crt - AAA

  219.009.149,00 ₫
  16.958.410  - 15.764.925.280  16.958.410 ₫ - 15.764.925.280 ₫
 62. Nhẫn GLAMIRA Julisha

  Vàng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  4.8 crt - AAA

  90.314.287,00 ₫
  12.916.919  - 2.796.269.760  12.916.919 ₫ - 2.796.269.760 ₫
 63. Nhẫn GLAMIRA Marnisha

  Vàng Trắng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  6.974 crt - AAA

  147.724.957,00 ₫
  16.564.449  - 4.155.942.562  16.564.449 ₫ - 4.155.942.562 ₫
 64. Nhẫn GLAMIRA Mercille

  Vàng Trắng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  4.48 crt - AAA

  108.163.070,00 ₫
  10.353.912  - 2.223.017.759  10.353.912 ₫ - 2.223.017.759 ₫
 65. Nhẫn GLAMIRA Gizella

  Vàng Trắng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  4.836 crt - AAA

  117.972.459,00 ₫
  18.359.346  - 2.826.184.715  18.359.346 ₫ - 2.826.184.715 ₫
 66. Nhẫn GLAMIRA Marecel

  Vàng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  7.812 crt - AAA

  157.778.025,00 ₫
  13.521.162  - 5.595.695.175  13.521.162 ₫ - 5.595.695.175 ₫

You’ve viewed 60 of 129 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng