Đang tải...
Tìm thấy 328 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn Geseddo Đá Cabochon Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Geseddo

  Vàng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  2.132 crt - AAA

  17.434.955,00 ₫
  9.189.668  - 153.715.396  9.189.668 ₫ - 153.715.396 ₫
 2. Nhẫn Molindas Đá Cabochon Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Molindas

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  7.06 crt - AAA

  16.888.280,00 ₫
  9.086.930  - 139.142.783  9.086.930 ₫ - 139.142.783 ₫
 3. Nhẫn Leraine Đá Cabochon Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Leraine

  Vàng 14K & Đá Cabochon Rhodolite

  3.3 crt - AAA

  13.902.651,00 ₫
  7.745.924  - 97.547.294  7.745.924 ₫ - 97.547.294 ₫
 4. Nhẫn Elrica Đá Cabochon Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Elrica

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  14.328 crt - AAA

  25.311.739,00 ₫
  11.954.139  - 231.228.730  11.954.139 ₫ - 231.228.730 ₫
 5. Nhẫn Hanna Đá Cabochon Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Hanna

  Vàng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  2.7 crt - AAA

  23.703.883,00 ₫
  12.009.023  - 194.716.081  12.009.023 ₫ - 194.716.081 ₫
 6. Nhẫn Gracianna Đá Cabochon Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Gracianna

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  2.044 crt - AAA

  11.838.963,00 ₫
  6.889.412  - 109.727.185  6.889.412 ₫ - 109.727.185 ₫
 7. Nhẫn Evamarie Đá Cabochon Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Evamarie

  Vàng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  2.42 crt - AAA

  15.709.763,00 ₫
  8.881.453  - 138.210.025  8.881.453 ₫ - 138.210.025 ₫
 8. Nhẫn Ramolina Đá Cabochon Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Ramolina

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  1.74 crt - AAA

  24.305.984,00 ₫
  11.954.139  - 158.554.912  11.954.139 ₫ - 158.554.912 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn Ariadna Đá Cabochon Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Ariadna

  Vàng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  3.048 crt - AAA

  16.290.505,00 ₫
  9.124.780  - 128.503.959  9.124.780 ₫ - 128.503.959 ₫
 11. Nhẫn Erga Đá Cabochon Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Erga

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  5.228 crt - AAA

  14.655.885,00 ₫
  7.948.698  - 122.528.916  7.948.698 ₫ - 122.528.916 ₫
 12. Nhẫn Stigen Đá Cabochon Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Stigen

  Vàng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  1.66 crt - AAA

  10.422.257,00 ₫
  5.819.582  - 73.065.845  5.819.582 ₫ - 73.065.845 ₫
 13. Nhẫn Erlene Đá Cabochon Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Erlene

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  2.12 crt - AAA

  10.963.796,00 ₫
  6.401.135  - 84.272.428  6.401.135 ₫ - 84.272.428 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn Galyena Đá Cabochon Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Galyena

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Rhodolite

  12 crt - AAA

  20.156.438,00 ₫
  10.006.166  - 206.787.828  10.006.166 ₫ - 206.787.828 ₫
 16. Nhẫn Alzbeta Đá Cabochon Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Alzbeta

  Vàng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  15.27 crt - AAA

  28.930.019,00 ₫
  13.669.598  - 307.538.942  13.669.598 ₫ - 307.538.942 ₫
 17. Nhẫn Florry Đá Cabochon Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Florry

  Vàng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  1.928 crt - AAA

  12.405.645,00 ₫
  7.045.682  - 106.861.327  7.045.682 ₫ - 106.861.327 ₫
 18. Nhẫn Darnetta Đá Cabochon Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Darnetta

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  7.185 crt - AAA

  22.838.448,00 ₫
  12.132.849  - 183.239.131  12.132.849 ₫ - 183.239.131 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn Landra Đá Cabochon Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Landra

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  1.63 crt - AAA

  17.364.120,00 ₫
  9.151.817  - 109.943.477  9.151.817 ₫ - 109.943.477 ₫
 21. Nhẫn Shirly Đá Cabochon Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Shirly

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite

  12 crt - AAA

  22.529.423,00 ₫
  10.987.588  - 220.373.620  10.987.588 ₫ - 220.373.620 ₫
 22. Nhẫn Fabiana Đá Cabochon Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Fabiana

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Rhodolite

  3 crt - AAA

  13.315.421,00 ₫
  7.813.515  - 92.302.232  7.813.515 ₫ - 92.302.232 ₫
 23. Nhẫn Absolon Đá Cabochon Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Absolon

  Vàng 14K & Đá Cabochon Rhodolite

  12 crt - AAA

  18.775.149,00 ₫
  9.841.244  - 198.879.685  9.841.244 ₫ - 198.879.685 ₫
 24. Nhẫn Emanuella Đá Cabochon Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Emanuella

  Vàng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  7.938 crt - AAA

  17.348.710,00 ₫
  9.381.627  - 162.002.050  9.381.627 ₫ - 162.002.050 ₫
 25. Nhẫn Franisbel Đá Cabochon Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Franisbel

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  1.78 crt - AAA

  11.272.281,00 ₫
  6.715.838  - 88.638.804  6.715.838 ₫ - 88.638.804 ₫
 26. Nhẫn Throop Đá Cabochon Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Throop

  Vàng 14K & Đá Cabochon Rhodolite

  2.8 crt - AAA

  19.832.272,00 ₫
  9.708.766  - 127.963.232  9.708.766 ₫ - 127.963.232 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Nhẫn Gavraila Đá Cabochon Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Gavraila

  Vàng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  2.1 crt - AAA

  14.707.795,00 ₫
  8.273.135  - 129.125.799  8.273.135 ₫ - 129.125.799 ₫
 29. Nhẫn Forenza Đá Cabochon Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Forenza

  Vàng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  15.6 crt - AAA

  41.467.874,00 ₫
  18.487.482  - 396.353.483  18.487.482 ₫ - 396.353.483 ₫
 30. Nhẫn Leantin Đá Cabochon Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Leantin

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  3.42 crt - AAA

  13.229.716,00 ₫
  7.824.330  - 103.427.712  7.824.330 ₫ - 103.427.712 ₫
 31. Nhẫn Sarette Đá Cabochon Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Sarette

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  1.74 crt - AAA

  12.370.228,00 ₫
  6.302.722  - 90.977.451  6.302.722 ₫ - 90.977.451 ₫
 32. Nhẫn Hameida Đá Cabochon Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Hameida

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  2.18 crt - AAA

  16.099.357,00 ₫
  8.986.354  - 117.567.739  8.986.354 ₫ - 117.567.739 ₫
 33. Nhẫn Frances Đá Cabochon Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Frances

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  3.48 crt - AAA

  15.921.458,00 ₫
  9.241.577  - 125.164.965  9.241.577 ₫ - 125.164.965 ₫
 34. Nhẫn Gaila Đá Cabochon Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Gaila

  Vàng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  1.932 crt - AAA

  13.964.024,00 ₫
  7.949.779  - 109.456.826  7.949.779 ₫ - 109.456.826 ₫
 35. Nhẫn Korilla Đá Cabochon Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Korilla

  Vàng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  1.76 crt - AAA

  9.749.320,00 ₫
  5.574.902  - 69.807.955  5.574.902 ₫ - 69.807.955 ₫
 36. Nhẫn Divyata Đá Cabochon Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Divyata

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  2.9 crt - AAA

  15.865.493,00 ₫
  8.995.546  - 113.363.579  8.995.546 ₫ - 113.363.579 ₫
 37. Nhẫn Rhodia Đá Cabochon Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Rhodia

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  1.744 crt - AAA

  17.718.297,00 ₫
  8.685.439  - 126.354.567  8.685.439 ₫ - 126.354.567 ₫
 38. Nhẫn Jayeline Đá Cabochon Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Jayeline

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  7.15 crt - AAA

  19.544.605,00 ₫
  10.638.819  - 159.812.101  10.638.819 ₫ - 159.812.101 ₫
 39. Nhẫn Adhita Đá Cabochon Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Adhita

  Vàng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  3.816 crt - AAA

  19.675.732,00 ₫
  10.341.418  - 157.419.383  10.341.418 ₫ - 157.419.383 ₫
 40. Nhẫn Anuja Đá Cabochon Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Anuja

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  1.708 crt - AAA

  13.078.582,00 ₫
  7.436.088  - 95.573.638  7.436.088 ₫ - 95.573.638 ₫
 41. Nhẫn Pierce Đá Cabochon Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Pierce

  Vàng 14K & Đá Cabochon Rhodolite

  7 crt - AAA

  18.694.581,00 ₫
  9.774.195  - 142.779.179  9.774.195 ₫ - 142.779.179 ₫
 42. Nhẫn Flana Đá Cabochon Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Flana

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  2.072 crt - AAA

  12.026.325,00 ₫
  6.946.729  - 88.084.553  6.946.729 ₫ - 88.084.553 ₫
 43. Nhẫn Darnisha Đá Cabochon Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Darnisha

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  7.112 crt - AAA

  24.680.168,00 ₫
  11.943.325  - 184.590.957  11.943.325 ₫ - 184.590.957 ₫
 44. Nhẫn Fleurette Đá Cabochon Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Fleurette

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  2.1 crt - AAA

  11.732.710,00 ₫
  6.997.017  - 102.062.370  6.997.017 ₫ - 102.062.370 ₫
 45. Nhẫn Kariana Đá Cabochon Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Kariana

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  2.062 crt - AAA

  12.663.843,00 ₫
  7.229.529  - 86.354.225  7.229.529 ₫ - 86.354.225 ₫
 46. Nhẫn Hesperia Đá Cabochon Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Hesperia

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  2.04 crt - AAA

  14.222.221,00 ₫
  7.510.708  - 95.357.349  7.510.708 ₫ - 95.357.349 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Nhẫn Hilaire Đá Cabochon Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Hilaire

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  1.74 crt - AAA

  13.539.012,00 ₫
  7.703.207  - 96.911.939  7.703.207 ₫ - 96.911.939 ₫
 49. Nhẫn Floressa Đá Cabochon Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Floressa

  Vàng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  2.096 crt - AAA

  14.576.398,00 ₫
  8.232.580  - 102.684.211  8.232.580 ₫ - 102.684.211 ₫
 50. Nhẫn Herocia Đá Cabochon Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Herocia

  Vàng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski & Kim Cương

  1.754 crt - AAA

  16.850.699,00 ₫
  7.178.161  - 93.140.363  7.178.161 ₫ - 93.140.363 ₫
 51. Nhẫn Lamberta Đá Cabochon Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Lamberta

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  3.37 crt - AAA

  19.498.644,00 ₫
  10.668.558  - 135.263.061  10.668.558 ₫ - 135.263.061 ₫
 52. Nhẫn Jaideth Đá Cabochon Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Jaideth

  Vàng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  7.13 crt - AAA

  15.825.750,00 ₫
  8.509.703  - 132.248.502  8.509.703 ₫ - 132.248.502 ₫
 53. Nhẫn Alanice Đá Cabochon Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Alanice

  Vàng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  3.62 crt - AAA

  16.806.900,00 ₫
  9.288.621  - 141.859.938  9.288.621 ₫ - 141.859.938 ₫
 54. Nhẫn Dabnia Đá Cabochon Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Dabnia

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite

  7 crt - AAA

  15.967.421,00 ₫
  8.671.922  - 128.895.993  8.671.922 ₫ - 128.895.993 ₫
 55. Nhẫn Danaline Đá Cabochon Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Danaline

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  7.048 crt - AAA

  19.119.593,00 ₫
  9.103.152  - 149.430.125  9.103.152 ₫ - 149.430.125 ₫
 56. Nhẫn Emersyn Đá Cabochon Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Emersyn

  Vàng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  3.508 crt - AAA

  14.575.586,00 ₫
  8.131.193  - 119.676.576  8.131.193 ₫ - 119.676.576 ₫
 57. Nhẫn Ervette Đá Cabochon Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Ervette

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  2.04 crt - AAA

  10.857.541,00 ₫
  6.337.869  - 76.202.059  6.337.869 ₫ - 76.202.059 ₫
 58. Nhẫn Frania Đá Cabochon Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Frania

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  7.2 crt - AAA

  20.005.035,00 ₫
  10.575.553  - 169.910.193  10.575.553 ₫ - 169.910.193 ₫
 59. Nhẫn Alaznia Đá Cabochon Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Alaznia

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  15.32 crt - AAA

  23.936.127,00 ₫
  11.925.751  - 273.270.318  11.925.751 ₫ - 273.270.318 ₫
 60. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 61. Nhẫn Flanders Đá Cabochon Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Flanders

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite

  7 crt - AAA

  18.623.746,00 ₫
  9.816.372  - 144.103.960  9.816.372 ₫ - 144.103.960 ₫
 62. Nhẫn Arnessa Đá Cabochon Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Arnessa

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski & Kim Cương

  14.375 crt - AAA

  32.723.764,00 ₫
  13.831.816  - 274.527.507  13.831.816 ₫ - 274.527.507 ₫
 63. Nhẫn Morville Đá Cabochon Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Morville

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite

  15 crt - AAA

  23.652.786,00 ₫
  11.774.347  - 245.693.200  11.774.347 ₫ - 245.693.200 ₫
 64. Nhẫn Esperanza Đá Cabochon Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Esperanza

  Vàng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  5.105 crt - AAA

  19.649.776,00 ₫
  10.394.950  - 149.362.534  10.394.950 ₫ - 149.362.534 ₫
 65. Nhẫn Graceland Đá Cabochon Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Graceland

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Rhodolite

  14 crt - AAA

  22.124.147,00 ₫
  11.049.771  - 191.917.813  11.049.771 ₫ - 191.917.813 ₫
 66. Nhẫn Idonia Đá Cabochon Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Idonia

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  2.81 crt - AAA

  16.584.932,00 ₫
  9.225.356  - 209.897.018  9.225.356 ₫ - 209.897.018 ₫

You’ve viewed 60 of 328 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng