Đang tải...
Tìm thấy 745 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn GLAMIRA Asion

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  7.276 crt - AAA

  86.240.815,00 ₫
  19.795.377  - 3.237.423.333  19.795.377 ₫ - 3.237.423.333 ₫
 2. Nhẫn GLAMIRA Trinidad

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  5.192 crt - AAA

  39.801.035,00 ₫
  14.962.003  - 3.474.712.585  14.962.003 ₫ - 3.474.712.585 ₫
 3. Nhẫn SYLVIE Viridescent

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Kim Cương Nhân Tạo

  0.956 crt - AAA

  25.255.916,00 ₫
  9.865.990  - 1.867.604.350  9.865.990 ₫ - 1.867.604.350 ₫
 4. Nhẫn GLAMIRA Banju

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.25 crt - AAA

  20.475.468,00 ₫
  10.638.628  - 320.814.515  10.638.628 ₫ - 320.814.515 ₫
 5. Nhẫn GLAMIRA Gwenora

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  7.24 crt - AAA

  48.329.769,00 ₫
  13.202.201  - 6.365.205.678  13.202.201 ₫ - 6.365.205.678 ₫
 6. Nhẫn GLAMIRA Rondek B

  Vàng Hồng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.5 crt - AAA

  13.123.239,00 ₫
  6.346.668  - 1.091.046.715  6.346.668 ₫ - 1.091.046.715 ₫
 7. Nhẫn GLAMIRA Bavegels - B

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.25 crt - AAA

  10.984.192,00 ₫
  5.964.594  - 266.475.148  5.964.594 ₫ - 266.475.148 ₫
 8. Nhẫn GLAMIRA Reassignment

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  0.82 crt - AAA

  15.547.849,00 ₫
  7.556.567  - 1.754.001.112  7.556.567 ₫ - 1.754.001.112 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn GLAMIRA Alkida

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  4.82 crt - AAA

  44.416.202,00 ₫
  11.339.380  - 2.740.034.182  11.339.380 ₫ - 2.740.034.182 ₫
 11. Nhẫn GLAMIRA Sueann

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  0.5 crt - AAA

  16.201.336,00 ₫
  8.049.018  - 410.531.070  8.049.018 ₫ - 410.531.070 ₫
 12. Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Guluve - A

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  0.8 crt - AAA

  15.406.340,00 ₫
  7.556.567  - 1.636.662.046  7.556.567 ₫ - 1.636.662.046 ₫
 13. Nhẫn GLAMIRA Villaharta

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  0.53 crt - AAA

  16.460.014,00 ₫
  8.257.035  - 973.849.151  8.257.035 ₫ - 973.849.151 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn GLAMIRA Lucile

  Vàng Hồng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  9.264 crt - AAA

  79.579.715,00 ₫
  18.267.366  - 13.448.639.088  18.267.366 ₫ - 13.448.639.088 ₫
 16. Nhẫn GLAMIRA Noreen

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  10.84 crt - AAA

  90.036.645,00 ₫
  19.319.341  - 13.620.996.758  19.319.341 ₫ - 13.620.996.758 ₫
 17. Nhẫn GLAMIRA Tamanna

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  7.05 crt - AAA

  43.178.002,00 ₫
  11.027.494  - 6.199.767.783  11.027.494 ₫ - 6.199.767.783 ₫
 18. Nhẫn GLAMIRA Emmeline

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  7.5 crt - AAA

  45.774.687,00 ₫
  10.570.704  - 5.508.879.545  10.570.704 ₫ - 5.508.879.545 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn GLAMIRA Marcette

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  4.61 crt - AAA

  45.847.989,00 ₫
  13.221.446  - 2.740.699.273  13.221.446 ₫ - 2.740.699.273 ₫
 21. Nhẫn GLAMIRA Hast

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  1.12 crt - AAA

  16.455.203,00 ₫
  7.784.113  - 177.593.493  7.784.113 ₫ - 177.593.493 ₫
 22. Nhẫn GLAMIRA Dossil

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.25 crt - AAA

  12.355.978,00 ₫
  6.749.967  - 274.328.885  6.749.967 ₫ - 274.328.885 ₫
 23. Nhẫn GLAMIRA Crestbo

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.44 crt - AAA

  16.556.524,00 ₫
  8.150.904  - 864.958.163  8.150.904 ₫ - 864.958.163 ₫
 24. Nhẫn GLAMIRA Jomairys

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  4.68 crt - AAA

  39.634.055,00 ₫
  10.123.536  - 2.710.812.618  10.123.536 ₫ - 2.710.812.618 ₫
 25. Nhẫn GLAMIRA Caridad

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  11.66 crt - AAA

  66.561.758,00 ₫
  15.967.848  - 11.320.248.230  15.967.848 ₫ - 11.320.248.230 ₫
 26. Nhẫn GLAMIRA Hardie

  Vàng Hồng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.36 crt - AAA

  15.449.076,00 ₫
  7.682.227  - 1.283.074.102  7.682.227 ₫ - 1.283.074.102 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Shappe - A

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.16 crt - AAA

  11.750.037,00 ₫
  6.516.478  - 78.947.738  6.516.478 ₫ - 78.947.738 ₫
 29. Nhẫn GLAMIRA Omme

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.66 crt - AAA

  22.334.610,00 ₫
  10.618.817  - 1.859.538.353  10.618.817 ₫ - 1.859.538.353 ₫
 30. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Eider Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Nhẫn GLAMIRA Eider

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  0.875 crt - AAA

  27.773.640,00 ₫
  11.816.547  - 1.532.596.507  11.816.547 ₫ - 1.532.596.507 ₫
 31. Nhẫn GLAMIRA Loriann

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  0.4 crt - AAA

  23.760.734,00 ₫
  11.300.889  - 164.617.141  11.300.889 ₫ - 164.617.141 ₫
 32. Nhẫn GLAMIRA Brigette

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  13 crt - AAA

  85.447.234,00 ₫
  21.761.217  - 11.386.488.480  21.761.217 ₫ - 11.386.488.480 ₫
 33. Nhẫn GLAMIRA Mercille

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  4.48 crt - AAA

  37.493.594,00 ₫
  10.353.912  - 2.223.017.759  10.353.912 ₫ - 2.223.017.759 ₫
 34. Nhẫn GLAMIRA Malenita

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  4.5 crt - AAA

  43.458.472,00 ₫
  11.842.585  - 2.720.109.747  11.842.585 ₫ - 2.720.109.747 ₫
 35. Nhẫn GLAMIRA Ternisha

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  0.58 crt - AAA

  17.311.615,00 ₫
  9.084.862  - 511.299.461  9.084.862 ₫ - 511.299.461 ₫
 36. Nhẫn GLAMIRA Vena

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  0.756 crt - AAA

  19.354.434,00 ₫
  7.813.547  - 1.132.805.945  7.813.547 ₫ - 1.132.805.945 ₫
 37. Nhẫn GLAMIRA Hendrika

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  4.83 crt - AAA

  40.885.276,00 ₫
  11.074.475  - 2.779.373.618  11.074.475 ₫ - 2.779.373.618 ₫
 38. Nhẫn GLAMIRA Elisha

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  1.55 crt - AAA

  24.544.693,00 ₫
  9.679.199  - 796.255.656  9.679.199 ₫ - 796.255.656 ₫
 39. Nhẫn GLAMIRA Candita

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  4 crt - AAA

  41.889.139,00 ₫
  9.915.518  - 7.445.356.217  9.915.518 ₫ - 7.445.356.217 ₫
 40. Nhẫn GLAMIRA Louvre

  Vàng Hồng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  0.514 crt - AAA

  19.896.696,00 ₫
  8.506.374  - 318.366.410  8.506.374 ₫ - 318.366.410 ₫
 41. Nhẫn GLAMIRA Indore

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.75 crt - AAA

  18.419.062,00 ₫
  9.190.144  - 716.218.300  9.190.144 ₫ - 716.218.300 ₫
 42. Nhẫn GLAMIRA Barinda

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  4.4 crt - AAA

  39.144.718,00 ₫
  10.935.796  - 2.652.610.064  10.935.796 ₫ - 2.652.610.064 ₫
 43. Nhẫn GLAMIRA Anmolika

  Vàng Hồng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  0.956 crt - AAA

  17.255.576,00 ₫
  7.330.153  - 1.814.510.263  7.330.153 ₫ - 1.814.510.263 ₫
 44. Nhẫn GLAMIRA Wanissa

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  0.8 crt - AAA

  25.418.934,00 ₫
  10.759.194  - 194.999.074  10.759.194 ₫ - 194.999.074 ₫
 45. Nhẫn GLAMIRA Florrie

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  6.56 crt - AAA

  51.352.679,00 ₫
  13.975.121  - 4.067.004.303  13.975.121 ₫ - 4.067.004.303 ₫
 46. Nhẫn GLAMIRA Adsila

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  0.26 crt - AAA

  17.851.045,00 ₫
  9.251.276  - 119.518.295  9.251.276 ₫ - 119.518.295 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Nhẫn GLAMIRA Massima

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  6.56 crt - AAA

  48.534.956,00 ₫
  12.721.071  - 4.050.702.495  12.721.071 ₫ - 4.050.702.495 ₫
 49. Nhẫn GLAMIRA Carli

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  14.44 crt - AAA

  84.550.917,00 ₫
  17.687.462  - 11.497.502.106  17.687.462 ₫ - 11.497.502.106 ₫
 50. Nhẫn GLAMIRA Calm

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.5 crt - AAA

  16.682.467,00 ₫
  8.384.394  - 1.111.423.975  8.384.394 ₫ - 1.111.423.975 ₫
 51. Nhẫn GLAMIRA Jensina

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  5.448 crt - AAA

  57.806.044,00 ₫
  15.423.888  - 3.746.373.748  15.423.888 ₫ - 3.746.373.748 ₫
 52. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Gelsomino Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Nhẫn GLAMIRA Gelsomino

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  0.722 crt - AAA

  26.342.703,00 ₫
  13.722.953  - 1.475.766.589  13.722.953 ₫ - 1.475.766.589 ₫
 53. Nhẫn GLAMIRA Martoya

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  4.864 crt - AAA

  43.111.775,00 ₫
  12.123.055  - 2.802.453.697  12.123.055 ₫ - 2.802.453.697 ₫
 54. Nhẫn GLAMIRA Julisha

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  4.8 crt - AAA

  43.106.963,00 ₫
  12.916.919  - 2.796.269.760  12.916.919 ₫ - 2.796.269.760 ₫
 55. Nhẫn GLAMIRA Taldina

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  0.435 crt - AAA

  14.167.007,00 ₫
  7.561.945  - 391.880.216  7.561.945 ₫ - 391.880.216 ₫
 56. Nhẫn GLAMIRA Tienette

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  7.62 crt - AAA

  58.983.680,00 ₫
  12.458.431  - 4.532.667.194  12.458.431 ₫ - 4.532.667.194 ₫
 57. Nhẫn GLAMIRA Clematis

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  0.776 crt - AAA

  19.127.738,00 ₫
  9.233.446  - 307.625.897  9.233.446 ₫ - 307.625.897 ₫
 58. Nhẫn GLAMIRA Elenora

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  0.39 crt - AAA

  13.344.558,00 ₫
  6.359.403  - 946.622.867  6.359.403 ₫ - 946.622.867 ₫
 59. Nhẫn GLAMIRA Autya

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Kim Cương Đen

  1.584 crt - AAA

  45.519.688,00 ₫
  12.873.051  - 2.292.682.526  12.873.051 ₫ - 2.292.682.526 ₫
 60. Nhẫn Exclusive
 61. Nhẫn GLAMIRA Maharlika

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  7.62 crt - AAA

  56.647.936,00 ₫
  12.817.863  - 4.518.502.161  12.817.863 ₫ - 4.518.502.161 ₫
 62. Nhẫn GLAMIRA Azaria

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  4.858 crt - AAA

  38.524.909,00 ₫
  9.414.294  - 2.722.373.882  9.414.294 ₫ - 2.722.373.882 ₫
 63. Nhẫn GLAMIRA Loagen

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  4.644 crt - AAA

  44.209.882,00 ₫
  11.755.132  - 2.738.831.350  11.755.132 ₫ - 2.738.831.350 ₫
 64. Nhẫn GLAMIRA Jeylianis

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  5.22 crt - AAA

  46.724.210,00 ₫
  11.434.190  - 2.777.576.451  11.434.190 ₫ - 2.777.576.451 ₫
 65. Nhẫn GLAMIRA Negri

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  1.55 crt - AAA

  19.915.658,00 ₫
  8.582.223  - 262.937.429  8.582.223 ₫ - 262.937.429 ₫
 66. Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.16 crt - AAA

  16.458.599,00 ₫
  9.457.879  - 99.508.957  9.457.879 ₫ - 99.508.957 ₫

You’ve viewed 60 of 745 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng