Đang tải...
Tìm thấy 6620 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn GLAMIRA Tanazia

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.15 crt - AAAAA

  10.900.136,00 ₫
  6.240.536  - 210.140.510  6.240.536 ₫ - 210.140.510 ₫
 2. Nhẫn GLAMIRA Rosario

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.1 crt - AAAAA

  14.718.891,00 ₫
  7.303.266  - 92.758.987  7.303.266 ₫ - 92.758.987 ₫
 3. Nhẫn GLAMIRA Emmy

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.34 crt - AAAAA

  16.758.033,00 ₫
  9.594.294  - 117.933.401  9.594.294 ₫ - 117.933.401 ₫
 4. Nhẫn GLAMIRA Katharyn

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.15 crt - AAAAA

  11.419.190,00 ₫
  6.363.365  - 79.386.409  6.363.365 ₫ - 79.386.409 ₫
 5. Nhẫn GLAMIRA Octave

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  1.4 crt - AAAAA

  28.103.073,00 ₫
  13.515.218  - 3.000.042.380  13.515.218 ₫ - 3.000.042.380 ₫
 6. Nhẫn GLAMIRA Knitlove

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.094 crt - AAAAA

  18.982.551,00 ₫
  10.143.347  - 117.367.364  10.143.347 ₫ - 117.367.364 ₫
 7. Nhẫn GLAMIRA Jensine

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  8 crt - AAAAA

  33.182.389,00 ₫
  17.731.047  - 7.091.188.084  17.731.047 ₫ - 7.091.188.084 ₫
 8. Glamira Bộ cô dâu Crinkly Ring B

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.14 crt - AAAAA

  11.530.416,00 ₫
  5.281.107  - 77.504.348  5.281.107 ₫ - 77.504.348 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn GLAMIRA Lytop

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.05 crt - AAAAA

  7.674.585,00 ₫
  4.452.431  - 59.702.541  4.452.431 ₫ - 59.702.541 ₫
 11. Nhẫn GLAMIRA Kahina

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.274 crt - AAAAA

  13.235.879,00 ₫
  7.577.793  - 93.296.721  7.577.793 ₫ - 93.296.721 ₫
 12. Nhẫn GLAMIRA Venusa

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.105 crt - AAAAA

  9.268.823,00 ₫
  5.377.332  - 62.178.949  5.377.332 ₫ - 62.178.949 ₫
 13. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Scump - B Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn GLAMIRA Scump - B

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.16 crt - AAAAA

  9.454.199,00 ₫
  5.484.878  - 68.844.006  5.484.878 ₫ - 68.844.006 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn GLAMIRA Lorenz

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.049 crt - AAAAA

  11.345.040,00 ₫
  6.495.252  - 67.386.470  6.495.252 ₫ - 67.386.470 ₫
 16. Nhẫn GLAMIRA Pleka

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.024 crt - AAAAA

  8.008.263,00 ₫
  4.646.015  - 48.056.371  4.646.015 ₫ - 48.056.371 ₫
 17. Nhẫn GLAMIRA Abeluie

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.04 crt - AAAAA

  10.566.458,00 ₫
  6.049.499  - 64.117.616  6.049.499 ₫ - 64.117.616 ₫
 18. Nhẫn GLAMIRA Tinka

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.406 crt - AAAAA

  10.863.061,00 ₫
  6.468.082  - 86.872.224  6.468.082 ₫ - 86.872.224 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn GLAMIRA Kailahun

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.064 crt - AAAAA

  10.269.856,00 ₫
  5.879.688  - 64.683.651  5.879.688 ₫ - 64.683.651 ₫
 21. Nhẫn GLAMIRA Djamila

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  5.108 crt - AAAAA

  31.810.602,00 ₫
  14.569.741  - 2.807.448.950  14.569.741 ₫ - 2.807.448.950 ₫
 22. Xem Cả Bộ
  Nhẫn xếp chồng Gobs - A Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Gobs - A

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.16 crt - AAAAA

  13.495.406,00 ₫
  7.417.322  - 91.046.730  7.417.322 ₫ - 91.046.730 ₫
 23. Nhẫn GLAMIRA Lowe

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  2.488 crt - AAAAA

  26.286.384,00 ₫
  13.042.862  - 496.087.265  13.042.862 ₫ - 496.087.265 ₫
 24. Nhẫn GLAMIRA Darcie

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  12.842 crt - AAAAA

  28.955.805,00 ₫
  15.472.567  - 11.279.536.157  15.472.567 ₫ - 11.279.536.157 ₫
 25. Nhẫn GLAMIRA Barma

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.15 crt - AAAAA

  13.495.406,00 ₫
  7.726.377  - 224.998.925  7.726.377 ₫ - 224.998.925 ₫
 26. Nhẫn GLAMIRA Gerwin

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.088 crt - AAAAA

  13.977.385,00 ₫
  8.215.715  - 83.476.013  8.215.715 ₫ - 83.476.013 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Nhẫn GLAMIRA Giorgetta

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.022 crt - AAAAA

  7.600.435,00 ₫
  4.409.412  - 44.985.633  4.409.412 ₫ - 44.985.633 ₫
 29. Nhẫn GLAMIRA Verdot

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.454 crt - AAAAA

  20.317.261,00 ₫
  10.856.552  - 292.017.479  10.856.552 ₫ - 292.017.479 ₫
 30. Nhẫn GLAMIRA Lannista

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.768 crt - AAAAA

  13.866.160,00 ₫
  7.621.095  - 134.999.355  7.621.095 ₫ - 134.999.355 ₫
 31. Nhẫn GLAMIRA Hrundl

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.29 crt - AAAAA

  11.345.040,00 ₫
  6.495.252  - 225.621.568  6.495.252 ₫ - 225.621.568 ₫
 32. Nhẫn GLAMIRA Arcadius

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.567 crt - AAAAA

  19.205.002,00 ₫
  10.555.421  - 76.176.994  10.555.421 ₫ - 76.176.994 ₫
 33. Nhẫn GLAMIRA Difficil

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.13 crt - AAAAA

  16.646.806,00 ₫
  9.657.689  - 106.598.543  9.657.689 ₫ - 106.598.543 ₫
 34. Nhẫn GLAMIRA Asolfi

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.35 crt - AAAAA

  18.055.668,00 ₫
  9.648.067  - 1.314.149.427  9.648.067 ₫ - 1.314.149.427 ₫
 35. Nhẫn GLAMIRA Masha

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.048 crt - AAAAA

  10.714.759,00 ₫
  6.134.404  - 65.759.118  6.134.404 ₫ - 65.759.118 ₫
 36. Nhẫn GLAMIRA Scolco

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.198 crt - AAAAA

  12.976.353,00 ₫
  7.429.209  - 92.348.615  7.429.209 ₫ - 92.348.615 ₫
 37. Nhẫn GLAMIRA Castout

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.338 crt - AAAAA

  11.827.019,00 ₫
  6.771.194  - 84.438.277  6.771.194 ₫ - 84.438.277 ₫
 38. Nhẫn GLAMIRA Utidd

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.168 crt - AAAAA

  15.089.645,00 ₫
  8.293.545  - 101.843.853  8.293.545 ₫ - 101.843.853 ₫
 39. Nhẫn GLAMIRA Gimbrep

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.08 crt - AAAAA

  16.424.355,00 ₫
  9.027.126  - 101.391.025  9.027.126 ₫ - 101.391.025 ₫
 40. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Idiom SET Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn GLAMIRA Idiom SET

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.666 crt - AAAAA

  28.140.149,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  15.466.341  - 1.387.649.081  15.466.341 ₫ - 1.387.649.081 ₫
 41. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Adeline Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn GLAMIRA Adeline

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  2.2 crt - AAAAA

  15.163.794,00 ₫
  8.565.807  - 195.154.729  8.565.807 ₫ - 195.154.729 ₫
 42. Nhẫn GLAMIRA Bikyu

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.09 crt - AAAAA

  11.048.437,00 ₫
  6.325.441  - 71.065.698  6.325.441 ₫ - 71.065.698 ₫
 43. Nhẫn GLAMIRA Jabuka

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.03 crt - AAAAA

  10.418.157,00 ₫
  5.964.594  - 62.447.813  5.964.594 ₫ - 62.447.813 ₫
 44. Nhẫn GLAMIRA Libewar

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.1 crt - AAAAA

  12.976.353,00 ₫
  7.429.209  - 83.659.977  7.429.209 ₫ - 83.659.977 ₫
 45. Nhẫn GLAMIRA Otendl

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.07 crt - AAAAA

  16.572.656,00 ₫
  9.108.635  - 41.147.916  9.108.635 ₫ - 41.147.916 ₫
 46. Nhẫn GLAMIRA Rhem

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.09 crt - AAAAA

  11.678.718,00 ₫
  6.418.837  - 71.306.265  6.418.837 ₫ - 71.306.265 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Nhẫn GLAMIRA Pasiphae

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.1 crt - AAAAA

  11.530.416,00 ₫
  6.601.383  - 75.381.717  6.601.383 ₫ - 75.381.717 ₫
 49. Nhẫn GLAMIRA Revoir

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.54 crt - AAAAA

  14.385.214,00 ₫
  7.906.377  - 118.074.910  7.906.377 ₫ - 118.074.910 ₫
 50. Nhẫn GLAMIRA Mixte

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.44 crt - AAAAA

  19.686.981,00 ₫
  10.820.325  - 153.183.231  10.820.325 ₫ - 153.183.231 ₫
 51. Nhẫn GLAMIRA Medora

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.112 crt - AAAAA

  14.533.515,00 ₫
  7.544.115  - 93.508.989  7.544.115 ₫ - 93.508.989 ₫
 52. Nhẫn GLAMIRA Docteu

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.1 crt - AAAAA

  10.863.061,00 ₫
  6.219.309  - 71.560.977  6.219.309 ₫ - 71.560.977 ₫
 53. Nhẫn GLAMIRA Shashi

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.032 crt - AAAAA

  12.234.847,00 ₫
  7.004.683  - 72.990.217  7.004.683 ₫ - 72.990.217 ₫
 54. Nhẫn GLAMIRA Diell

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.77 crt - AAAAA

  16.609.732,00 ₫
  9.509.388  - 163.584.128  9.509.388 ₫ - 163.584.128 ₫
 55. Nhẫn GLAMIRA Selff

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  2 crt - AAAAA

  13.347.105,00 ₫
  7.641.472  - 2.062.631.726  7.641.472 ₫ - 2.062.631.726 ₫
 56. Nhẫn GLAMIRA Kallis

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.885 crt - AAAAA

  14.755.967,00 ₫
  8.110.149  - 137.376.701  8.110.149 ₫ - 137.376.701 ₫
 57. Nhẫn GLAMIRA Pullapli

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.03 crt - AAAAA

  10.232.780,00 ₫
  5.858.462  - 61.131.779  5.858.462 ₫ - 61.131.779 ₫
 58. Nhẫn GLAMIRA Kafala

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.102 crt - AAAAA

  15.719.925,00 ₫
  8.639.958  - 102.508.946  8.639.958 ₫ - 102.508.946 ₫
 59. Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Neema - B

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.198 crt - AAAAA

  10.195.705,00 ₫
  5.448.086  - 76.428.875  5.448.086 ₫ - 76.428.875 ₫
 60. Nhẫn Exclusive
 61. Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Wlang - A

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.13 crt - AAAAA

  11.604.566,00 ₫
  6.643.836  - 75.013.791  6.643.836 ₫ - 75.013.791 ₫
 62. Nhẫn GLAMIRA Adramak

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.088 crt - AAAAA

  11.789.943,00 ₫
  6.749.967  - 73.386.441  6.749.967 ₫ - 73.386.441 ₫
 63. Nhẫn GLAMIRA Verdeur

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.045 crt - AAAAA

  12.271.922,00 ₫
  7.025.910  - 72.353.429  7.025.910 ₫ - 72.353.429 ₫
 64. Nhẫn SYLVIE Kijany

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.5 crt - AAAAA

  34.442.949,00 ₫
  16.564.166  - 242.475.264  16.564.166 ₫ - 242.475.264 ₫
 65. Nhẫn GLAMIRA Angell

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.21 crt - AAAAA

  18.537.647,00 ₫
  9.339.578  - 214.781.998  9.339.578 ₫ - 214.781.998 ₫
 66. Nhẫn GLAMIRA Karrie

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.144 crt - AAAAA

  11.678.718,00 ₫
  6.686.289  - 84.523.183  6.686.289 ₫ - 84.523.183 ₫

You’ve viewed 60 of 6620 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng