Đang tải...
Tìm thấy 443 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn GLAMIRA Carli

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Sapphire Trắng

  14.44 crt - AAAA

  74.192.476,00 ₫
  17.687.462  - 11.497.502.106  17.687.462 ₫ - 11.497.502.106 ₫
 2. Nhẫn GLAMIRA Ledina

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo)

  4.5 crt - AAAA

  39.296.982,00 ₫
  13.584.840  - 2.744.732.270  13.584.840 ₫ - 2.744.732.270 ₫
 3. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Ennin SET Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Ennin SET

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Kim Cương Nhân Tạo

  0.954 crt - AAAA

  35.663.885,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  14.732.760  - 1.515.148.477  14.732.760 ₫ - 1.515.148.477 ₫
 4. Xem Cả Bộ
  Nhẫn xếp chồng Jofor - B Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Jofor - B

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo)

  0.36 crt - AAAA

  16.215.770,00 ₫
  6.707.514  - 1.270.126.049  6.707.514 ₫ - 1.270.126.049 ₫
 5. Nhẫn GLAMIRA Cgani

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Kim Cương Đen

  0.632 crt - AAAA

  26.082.043,00 ₫
  10.836.740  - 916.990.930  10.836.740 ₫ - 916.990.930 ₫
 6. Nhẫn GLAMIRA Crestbo

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo)

  0.44 crt - AAAA

  18.679.156,00 ₫
  8.150.904  - 864.958.163  8.150.904 ₫ - 864.958.163 ₫
 7. Nhẫn GLAMIRA Jomairys

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  4.68 crt - AAAA

  35.360.490,00 ₫
  10.123.536  - 2.710.812.618  10.123.536 ₫ - 2.710.812.618 ₫
 8. Nhẫn GLAMIRA Vena

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.756 crt - AAAA

  32.910.973,00 ₫
  7.813.547  - 1.132.805.945  7.813.547 ₫ - 1.132.805.945 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn GLAMIRA Amilesa

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  2.13 crt - AAAA

  42.800.738,00 ₫
  15.908.414  - 3.777.293.414  15.908.414 ₫ - 3.777.293.414 ₫
 11. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Feoun SET Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Feoun SET

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Moissanite

  1.176 crt - AAAA

  42.056.968,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  18.662.175  - 1.793.425.461  18.662.175 ₫ - 1.793.425.461 ₫
 12. Nhẫn GLAMIRA Satinka

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  4.368 crt - AAAA

  49.609.856,00 ₫
  10.861.646  - 7.502.072.927  10.861.646 ₫ - 7.502.072.927 ₫
 13. Nhẫn GLAMIRA Joscelin

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  4.91 crt - AAAA

  66.719.682,00 ₫
  17.968.216  - 2.820.156.439  17.968.216 ₫ - 2.820.156.439 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn GLAMIRA Leila

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  3.42 crt - AAAA

  437.221.605,00 ₫
  11.765.604  - 1.249.168.602  11.765.604 ₫ - 1.249.168.602 ₫
 16. Glamira Bộ cô dâu Sumptuous Ring A

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  1.052 crt - AAAA

  42.135.647,00 ₫
  10.669.760  - 220.895.174  10.669.760 ₫ - 220.895.174 ₫
 17. Nhẫn GLAMIRA Crocus

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.845 crt - AAAA

  33.745.876,00 ₫
  10.070.895  - 2.534.733.266  10.070.895 ₫ - 2.534.733.266 ₫
 18. Nhẫn GLAMIRA Oblangus

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  1.004 crt - AAAA

  31.657.772,00 ₫
  10.262.214  - 456.818.582  10.262.214 ₫ - 456.818.582 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn GLAMIRA Primrose

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  1.06 crt - AAAA

  50.295.892,00 ₫
  11.284.474  - 269.418.526  11.284.474 ₫ - 269.418.526 ₫
 21. Nhẫn GLAMIRA Autya

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Kim Cương Đen

  1.584 crt - AAAA

  49.651.744,00 ₫
  12.873.051  - 2.292.682.526  12.873.051 ₫ - 2.292.682.526 ₫
 22. Nhẫn GLAMIRA Clematis

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.776 crt - AAAA

  20.627.731,00 ₫
  9.233.446  - 307.625.897  9.233.446 ₫ - 307.625.897 ₫
 23. Nhẫn GLAMIRA Aubina

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.74 crt - AAAA

  34.512.287,00 ₫
  11.655.793  - 220.980.078  11.655.793 ₫ - 220.980.078 ₫
 24. Nhẫn GLAMIRA Alceste

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  1.932 crt - AAAA

  71.033.718,00 ₫
  12.906.731  - 3.069.876.957  12.906.731 ₫ - 3.069.876.957 ₫
 25. Nhẫn GLAMIRA Rudolfia

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.68 crt - AAAA

  34.163.326,00 ₫
  14.367.384  - 366.125.616  14.367.384 ₫ - 366.125.616 ₫
 26. Nhẫn GLAMIRA Fredonia

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  1.13 crt - AAAA

  46.895.719,00 ₫
  15.775.396  - 370.738.806  15.775.396 ₫ - 370.738.806 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Nhẫn GLAMIRA Frolinde

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  1 crt - AAAA

  70.679.097,00 ₫
  9.746.557  - 271.611.912  9.746.557 ₫ - 271.611.912 ₫
 29. Nhẫn GLAMIRA Gianalis

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.896 crt - AAAA

  29.968.724,00 ₫
  11.187.682  - 468.818.532  11.187.682 ₫ - 468.818.532 ₫
 30. Nhẫn GLAMIRA Jasna

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  1 crt - AAAA

  33.951.347,00 ₫
  11.415.228  - 480.082.628  11.415.228 ₫ - 480.082.628 ₫
 31. Nhẫn GLAMIRA Olivett

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Kim Cương Nhân Tạo

  1 crt - AAAA

  33.697.197,00 ₫
  10.007.499  - 277.979.809  10.007.499 ₫ - 277.979.809 ₫
 32. Nhẫn GLAMIRA Salvina

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.59 crt - AAAA

  29.962.214,00 ₫
  9.441.747  - 277.229.810  9.441.747 ₫ - 277.229.810 ₫
 33. Nhẫn GLAMIRA Addiena

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Kim Cương Nhân Tạo

  0.497 crt - AAAA

  31.491.075,00 ₫
  13.056.730  - 185.956.664  13.056.730 ₫ - 185.956.664 ₫
 34. Nhẫn GLAMIRA Adette

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.44 crt - AAAA

  34.826.154,00 ₫
  14.036.254  - 265.824.208  14.036.254 ₫ - 265.824.208 ₫
 35. Nhẫn GLAMIRA Alkida

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Sapphire Trắng

  4.82 crt - AAAA

  34.482.287,00 ₫
  11.339.380  - 2.740.034.182  11.339.380 ₫ - 2.740.034.182 ₫
 36. Nhẫn GLAMIRA Aretha

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Sapphire Trắng

  4.86 crt - AAAA

  49.470.896,00 ₫
  19.521.416  - 2.822.505.489  19.521.416 ₫ - 2.822.505.489 ₫
 37. Nhẫn GLAMIRA Jermelia

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  4.728 crt - AAAA

  49.341.556,00 ₫
  16.755.486  - 2.785.642.453  16.755.486 ₫ - 2.785.642.453 ₫
 38. Nhẫn GLAMIRA Jhamilet

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Sapphire Trắng

  4.71 crt - AAAA

  49.160.709,00 ₫
  17.329.163  - 2.803.316.901  17.329.163 ₫ - 2.803.316.901 ₫
 39. Nhẫn GLAMIRA Jorgelina

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  7.752 crt - AAAA

  64.217.241,00 ₫
  17.595.765  - 4.601.610.265  17.595.765 ₫ - 4.601.610.265 ₫
 40. Nhẫn GLAMIRA Josafina

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  4.8 crt - AAAA

  39.377.358,00 ₫
  11.201.267  - 2.720.788.984  11.201.267 ₫ - 2.720.788.984 ₫
 41. Nhẫn GLAMIRA Lusiana

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  4.62 crt - AAAA

  36.887.088,00 ₫
  13.958.424  - 2.741.350.209  13.958.424 ₫ - 2.741.350.209 ₫
 42. Nhẫn GLAMIRA Zurielys

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Kim Cương Đen

  0.64 crt - AAAA

  30.417.024,00 ₫
  12.586.355  - 1.178.286.866  12.586.355 ₫ - 1.178.286.866 ₫
 43. Nhẫn GLAMIRA Valeska

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  1.11 crt - AAAA

  29.746.272,00 ₫
  10.136.555  - 2.167.235.009  10.136.555 ₫ - 2.167.235.009 ₫
 44. Nhẫn GLAMIRA Loncro

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.76 crt - AAAA

  31.086.077,00 ₫
  8.879.391  - 1.155.362.442  8.879.391 ₫ - 1.155.362.442 ₫
 45. Nhẫn GLAMIRA Kalidah

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Kim Cương Nhân Tạo

  1.064 crt - AAAA

  31.774.942,00 ₫
  10.912.023  - 1.877.764.679  10.912.023 ₫ - 1.877.764.679 ₫
 46. Nhẫn GLAMIRA Idania

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Kim Cương Đen

  0.888 crt - AAAA

  32.312.110,00 ₫
  10.647.119  - 2.542.544.552  10.647.119 ₫ - 2.542.544.552 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Nhẫn GLAMIRA Anmolika

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.956 crt - AAAA

  24.981.954,00 ₫
  7.330.153  - 1.814.510.263  7.330.153 ₫ - 1.814.510.263 ₫
 49. Nhẫn GLAMIRA Dorenda

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.945 crt - AAAA

  38.906.700,00 ₫
  11.429.096  - 1.495.705.171  11.429.096 ₫ - 1.495.705.171 ₫
 50. Nhẫn GLAMIRA Danika

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.602 crt - AAAA

  23.322.341,00 ₫
  7.595.623  - 1.124.032.403  7.595.623 ₫ - 1.124.032.403 ₫
 51. Nhẫn GLAMIRA Anisah

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Kim Cương Nhân Tạo

  1.1 crt - AAAA

  34.110.686,00 ₫
  12.035.320  - 1.212.857.457  12.035.320 ₫ - 1.212.857.457 ₫
 52. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Leveria Ø6 mm Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Leveria Ø6 mm

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Ngọc Trai Hồng

  0.8 crt - AAAA

  29.382.595,00 ₫
  11.571.737  - 303.125.917  11.571.737 ₫ - 303.125.917 ₫
 53. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Leveria Ø8 mm Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Leveria Ø8 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Ngọc Trai Trắng

  0.8 crt - AAAA

  28.826.466,00 ₫
  11.304.285  - 298.470.281  11.304.285 ₫ - 298.470.281 ₫
 54. Nhẫn GLAMIRA Anacelis

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Kim Cương Nhân Tạo

  0.6 crt - AAAA

  33.778.989,00 ₫
  14.684.081  - 1.198.904.692  14.684.081 ₫ - 1.198.904.692 ₫
 55. Nhẫn GLAMIRA Corissa

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  1.708 crt - AAAA

  41.228.575,00 ₫
  12.311.262  - 3.614.289.468  12.311.262 ₫ - 3.614.289.468 ₫
 56. Nhẫn GLAMIRA Etheldra

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  1.08 crt - AAAA

  30.090.422,00 ₫
  11.037.683  - 2.172.329.323  11.037.683 ₫ - 2.172.329.323 ₫
 57. Nhẫn GLAMIRA Fredith

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  1.125 crt - AAAA

  38.708.871,00 ₫
  13.702.575  - 2.216.904.580  13.702.575 ₫ - 2.216.904.580 ₫
 58. Nhẫn GLAMIRA Marnie

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Moissanite

  3.18 crt - AAAA

  46.096.476,00 ₫
  14.943.324  - 5.116.433.290  14.943.324 ₫ - 5.116.433.290 ₫
 59. Nhẫn GLAMIRA Olliana

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Moissanite

  1.28 crt - AAAA

  34.699.079,00 ₫
  12.970.126  - 2.224.121.528  12.970.126 ₫ - 2.224.121.528 ₫
 60. Nhẫn Exclusive
 61. Nhẫn GLAMIRA Ronnica

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo)

  2 crt - AAAA

  27.025.059,00 ₫
  8.538.072  - 3.700.241.894  8.538.072 ₫ - 3.700.241.894 ₫
 62. Nhẫn GLAMIRA Sempronia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Moissanite

  0.63 crt - AAAA

  27.937.506,00 ₫
  11.989.753  - 470.842.100  11.989.753 ₫ - 470.842.100 ₫
 63. Nhẫn GLAMIRA Shirlette

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  0.6 crt - AAAA

  30.353.062,00 ₫
  12.022.584  - 1.187.230.215  12.022.584 ₫ - 1.187.230.215 ₫
 64. Nhẫn GLAMIRA Taldina

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.435 crt - AAAA

  18.950.002,00 ₫
  7.561.945  - 391.880.216  7.561.945 ₫ - 391.880.216 ₫
 65. Nhẫn GLAMIRA Tivona

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo)

  2 crt - AAAA

  33.518.330,00 ₫
  11.817.679  - 5.743.557.680  11.817.679 ₫ - 5.743.557.680 ₫
 66. Nhẫn GLAMIRA Veruca

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  1.304 crt - AAAA

  40.868.012,00 ₫
  12.723.618  - 2.225.550.772  12.723.618 ₫ - 2.225.550.772 ₫

You’ve viewed 60 of 443 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng