Đang tải...
Tìm thấy 6136 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn GLAMIRA Vontasia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.144 crt - AAA

  13.666.632,00 ₫
  6.771.194  - 80.957.162  6.771.194 ₫ - 80.957.162 ₫
 2. Nhẫn GLAMIRA Does

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.75 crt - AAA

  18.040.102,00 ₫
  8.108.451  - 89.074.670  8.108.451 ₫ - 89.074.670 ₫
 3. Nhẫn GLAMIRA Wishelin

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.672 crt - AAA

  32.941.257,00 ₫
  12.932.485  - 211.032.017  12.932.485 ₫ - 211.032.017 ₫
 4. Nhẫn GLAMIRA Cedille

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.16 crt - AAA

  20.627.165,00 ₫
  10.045.990  - 118.230.571  10.045.990 ₫ - 118.230.571 ₫
 5. Nhẫn GLAMIRA Euploia

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.112 crt - AAA

  20.826.125,00 ₫
  10.024.480  - 119.291.881  10.024.480 ₫ - 119.291.881 ₫
 6. Nhẫn GLAMIRA Arneb

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.2 crt - AAA

  16.878.031,00 ₫
  7.556.567  - 87.876.934  7.556.567 ₫ - 87.876.934 ₫
 7. Nhẫn GLAMIRA Harriet

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.28 crt - AAA

  9.667.312,00 ₫
  4.689.034  - 71.178.907  4.689.034 ₫ - 71.178.907 ₫
 8. Nhẫn GLAMIRA Tanazia

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.15 crt - AAA

  13.362.388,00 ₫
  6.240.536  - 210.140.510  6.240.536 ₫ - 210.140.510 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Glamira Bộ cô dâu Precious Moments Ring B

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.445 crt - AAA

  24.955.352,00 ₫
  9.124.484  - 143.065.356  9.124.484 ₫ - 143.065.356 ₫
 11. Nhẫn GLAMIRA Amelie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.16 crt - AAA

  18.944.060,00 ₫
  9.033.919  - 111.508.903  9.033.919 ₫ - 111.508.903 ₫
 12. Nhẫn GLAMIRA Lorenz

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.049 crt - AAA

  11.854.471,00 ₫
  6.495.252  - 67.386.470  6.495.252 ₫ - 67.386.470 ₫
 13. Glamira Bộ cô dâu Graceful-RING B

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.255 crt - AAA

  14.300.874,00 ₫
  6.724.496  - 92.178.805  6.724.496 ₫ - 92.178.805 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn GLAMIRA Violinda

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.144 crt - AAA

  16.632.655,00 ₫
  7.678.831  - 97.938.212  7.678.831 ₫ - 97.938.212 ₫
 16. Nhẫn GLAMIRA Caveau

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.04 crt - AAA

  13.526.821,00 ₫
  7.323.078  - 77.476.042  7.323.078 ₫ - 77.476.042 ₫
 17. Nhẫn GLAMIRA Maclovia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.18 crt - AAA

  18.540.758,00 ₫
  7.332.417  - 96.664.629  7.332.417 ₫ - 96.664.629 ₫
 18. Nhẫn GLAMIRA Twang

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.22 crt - AAA

  20.853.862,00 ₫
  9.455.049  - 118.273.021  9.455.049 ₫ - 118.273.021 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn GLAMIRA Canardo

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.6 crt - AAA

  34.608.796,00 ₫
  10.599.005  - 470.587.386  10.599.005 ₫ - 470.587.386 ₫
 21. Nhẫn GLAMIRA Holz

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.565 crt - AAA

  21.011.219,00 ₫
  5.094.315  - 190.612.299  5.094.315 ₫ - 190.612.299 ₫
 22. Nhẫn GLAMIRA Travis

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  3.19 crt - AAA

  76.989.823,00 ₫
  9.885.235  - 254.885.582  9.885.235 ₫ - 254.885.582 ₫
 23. Nhẫn GLAMIRA Ylua

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.07 crt - AAA

  9.199.766,00 ₫
  4.861.108  - 54.962.002  4.861.108 ₫ - 54.962.002 ₫
 24. Nhẫn GLAMIRA Nyota

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.444 crt - AAA

  30.720.985,00 ₫
  12.045.225  - 176.178.405  12.045.225 ₫ - 176.178.405 ₫
 25. Nhẫn GLAMIRA Mirkos

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.049 crt - AAA

  8.480.618,00 ₫
  4.137.715  - 48.070.520  4.137.715 ₫ - 48.070.520 ₫
 26. Nhẫn GLAMIRA Steffanie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.73 crt - AAA

  35.941.244,00 ₫
  14.090.310  - 201.211.307  14.090.310 ₫ - 201.211.307 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Glamira Bộ cô dâu Crinkly Ring B

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.14 crt - AAA

  12.945.503,00 ₫
  5.281.107  - 77.504.348  5.281.107 ₫ - 77.504.348 ₫
 29. Nhẫn GLAMIRA Mindy

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.06 crt - AAA

  15.644.923,00 ₫
  8.244.299  - 92.419.367  8.244.299 ₫ - 92.419.367 ₫
 30. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Patricia Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Patricia

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  1.75 crt - AAA

  33.302.105,00 ₫
  12.113.150  - 265.611.947  12.113.150 ₫ - 265.611.947 ₫
 31. Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Fatint - C

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.208 crt - AAA

  13.189.747,00 ₫
  6.028.272  - 79.414.711  6.028.272 ₫ - 79.414.711 ₫
 32. Nhẫn GLAMIRA Galey

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.16 crt - AAA

  21.724.707,00 ₫
  11.120.890  - 127.428.636  11.120.890 ₫ - 127.428.636 ₫
 33. Nhẫn GLAMIRA Nanina

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.11 crt - AAA

  14.717.476,00 ₫
  7.259.399  - 77.914.721  7.259.399 ₫ - 77.914.721 ₫
 34. Nhẫn GLAMIRA Adaill

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.31 crt - AAA

  21.792.348,00 ₫
  8.490.525  - 108.339.107  8.490.525 ₫ - 108.339.107 ₫
 35. Nhẫn GLAMIRA Coree

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.1 crt - AAA

  18.970.380,00 ₫
  9.093.352  - 196.739.630  9.093.352 ₫ - 196.739.630 ₫
 36. Nhẫn GLAMIRA Oxialco

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.012 crt - AAA

  12.681.732,00 ₫
  7.195.720  - 73.259.085  7.195.720 ₫ - 73.259.085 ₫
 37. Nhẫn GLAMIRA Mudrost

  Vàng 14K & Kim Cương Đen & Ngọc Trai Trắng

  0.032 crt - AAA

  9.257.218,00 ₫
  5.140.729  - 53.674.267  5.140.729 ₫ - 53.674.267 ₫
 38. Nhẫn GLAMIRA Luetta

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.18 crt - AAA

  11.293.812,00 ₫
  5.484.878  - 70.428.904  5.484.878 ₫ - 70.428.904 ₫
 39. Glamira Bộ cô dâu Dreamy-Ring B

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.57 crt - AAA

  19.092.078,00 ₫
  7.156.097  - 132.041.820  7.156.097 ₫ - 132.041.820 ₫
 40. Nhẫn GLAMIRA Angelina

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.07 crt - AAA

  13.350.218,00 ₫
  7.720.717  - 78.721.319  7.720.717 ₫ - 78.721.319 ₫
 41. Nhẫn GLAMIRA Soderman

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.75 crt - AAA

  12.923.711,00 ₫
  5.179.220  - 121.839.039  5.179.220 ₫ - 121.839.039 ₫
 42. Nhẫn GLAMIRA Bavegels - L

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.78 crt - AAA

  24.113.657,00 ₫
  10.737.684  - 187.895.328  10.737.684 ₫ - 187.895.328 ₫
 43. Nhẫn GLAMIRA Aquery

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.015 crt - AAA

  11.532.397,00 ₫
  6.624.873  - 66.678.922  6.624.873 ₫ - 66.678.922 ₫
 44. Nhẫn GLAMIRA Weibdorn

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.04 crt - AAA

  14.301.439,00 ₫
  7.896.188  - 82.641.109  7.896.188 ₫ - 82.641.109 ₫
 45. Nhẫn GLAMIRA Zygmont

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.264 crt - AAA

  31.586.170,00 ₫
  13.889.084  - 192.635.877  13.889.084 ₫ - 192.635.877 ₫
 46. Nhẫn GLAMIRA Bavegels - D

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.78 crt - AAA

  18.663.589,00 ₫
  8.049.018  - 156.692.651  8.049.018 ₫ - 156.692.651 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Nhẫn GLAMIRA Dissous

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.04 crt - AAA

  11.706.169,00 ₫
  6.410.346  - 67.782.694  6.410.346 ₫ - 67.782.694 ₫
 49. Nhẫn GLAMIRA Desierto

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.1 crt - AAA

  13.615.689,00 ₫
  7.195.720  - 81.325.085  7.195.720 ₫ - 81.325.085 ₫
 50. Nhẫn GLAMIRA Chiefly

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.102 crt - AAA

  9.346.368,00 ₫
  4.387.903  - 51.084.658  4.387.903 ₫ - 51.084.658 ₫
 51. Nhẫn GLAMIRA Eagna

  Vàng 14K & Kim Cương Đen & Ngọc Trai Trắng

  0.096 crt - AAA

  10.337.497,00 ₫
  5.291.295  - 61.046.878  5.291.295 ₫ - 61.046.878 ₫
 52. Nhẫn GLAMIRA Marguerita

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.15 crt - AAA

  15.120.210,00 ₫
  7.641.473  - 92.617.483  7.641.473 ₫ - 92.617.483 ₫
 53. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Levenia Ø10 mm Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Levenia Ø10 mm

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen & Ngọc Trai Hồng

  0.155 crt - AAA

  30.441.364,00 ₫
  15.056.532  - 174.480.304  15.056.532 ₫ - 174.480.304 ₫
 54. Nhẫn GLAMIRA Amberly

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.285 crt - AAA

  18.745.098,00 ₫
  9.091.654  - 118.768.301  9.091.654 ₫ - 118.768.301 ₫
 55. Xem Cả Bộ
  Nhẫn xếp chồng Siorgr - B Kim Cương Đen

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Siorgr - B

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.088 crt - AAA

  9.594.010,00 ₫
  4.860.825  - 56.702.558  4.860.825 ₫ - 56.702.558 ₫
 56. Nhẫn GLAMIRA Norene

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  1.1 crt - AAA

  41.021.408,00 ₫
  10.955.608  - 170.730.320  10.955.608 ₫ - 170.730.320 ₫
 57. Nhẫn Asterosya Kim Cương Đen
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Asterosya

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Đen

  0.524 crt - AAA

  21.192.066,00 ₫
  8.681.562  - 138.098.393  8.681.562 ₫ - 138.098.393 ₫
 58. Nhẫn GLAMIRA Talmeri - B

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.108 crt - AAA

  11.410.699,00 ₫
  5.900.915  - 70.726.077  5.900.915 ₫ - 70.726.077 ₫
 59. Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.116 crt - AAA

  17.105.011,00 ₫
  8.224.487  - 95.008.978  8.224.487 ₫ - 95.008.978 ₫
 60. Nhẫn Exclusive
 61. Nhẫn GLAMIRA Katharyn

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.15 crt - AAA

  12.636.165,00 ₫
  6.363.365  - 79.386.409  6.363.365 ₫ - 79.386.409 ₫
 62. Nhẫn GLAMIRA Mutia

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.222 crt - AAA

  18.924.814,00 ₫
  9.448.257  - 111.848.525  9.448.257 ₫ - 111.848.525 ₫
 63. Nhẫn GLAMIRA Gertie

  Vàng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.43 crt - AAA

  23.788.471,00 ₫
  7.499.681  - 106.570.247  7.499.681 ₫ - 106.570.247 ₫
 64. Glamira Bộ cô dâu Perfect Match Ring B

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.084 crt - AAA

  13.612.858,00 ₫
  6.704.118  - 80.136.407  6.704.118 ₫ - 80.136.407 ₫
 65. Nhẫn GLAMIRA Masha

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.048 crt - AAA

  11.309.095,00 ₫
  6.134.404  - 65.759.118  6.134.404 ₫ - 65.759.118 ₫
 66. Glamira Bộ cô dâu Marvelous Ring B

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.21 crt - AAA

  19.094.342,00 ₫
  7.760.340  - 116.023.027  7.760.340 ₫ - 116.023.027 ₫

You’ve viewed 60 of 6136 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng