Đang tải...
Tìm thấy 1283 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Xem Cả Bộ
  Nhẫn xếp chồng Inglith - A Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Inglith - A

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.27 crt - AAA

  11.708.999,00 ₫
  6.622.609  - 907.495.692  6.622.609 ₫ - 907.495.692 ₫
 2. Nhẫn GLAMIRA Shkreli

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.1 crt - AAA

  12.505.128,00 ₫
  7.110.815  - 80.476.032  7.110.815 ₫ - 80.476.032 ₫
 3. Nhẫn GLAMIRA Rondek B

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.5 crt - AAA

  11.736.453,00 ₫
  6.346.668  - 1.091.046.715  6.346.668 ₫ - 1.091.046.715 ₫
 4. Nhẫn GLAMIRA Mastiquer

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.32 crt - AAA

  10.989.003,00 ₫
  6.113.178  - 88.697.687  6.113.178 ₫ - 88.697.687 ₫
 5. Nhẫn GLAMIRA Carilene

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  7.16 crt - AAA

  34.884.739,00 ₫
  14.626.345  - 6.249.706.228  14.626.345 ₫ - 6.249.706.228 ₫
 6. Nhẫn GLAMIRA Banju

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.25 crt - AAA

  20.135.847,00 ₫
  10.638.628  - 320.814.515  10.638.628 ₫ - 320.814.515 ₫
 7. Nhẫn GLAMIRA Susheela

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.408 crt - AAA

  23.187.624,00 ₫
  10.799.948  - 142.527.619  10.799.948 ₫ - 142.527.619 ₫
 8. Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Jacinthe

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.62 crt - AAA

  14.735.589,00 ₫
  7.865.622  - 1.641.360.141  7.865.622 ₫ - 1.641.360.141 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn GLAMIRA Petitfleur

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.522 crt - AAA

  21.737.159,00 ₫
  10.995.230  - 986.415.130  10.995.230 ₫ - 986.415.130 ₫
 11. Nhẫn GLAMIRA Tamanna

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  7.05 crt - AAA

  27.498.831,00 ₫
  11.027.494  - 6.199.767.783  11.027.494 ₫ - 6.199.767.783 ₫
 12. Nhẫn GLAMIRA Orihuela

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.498 crt - AAA

  13.716.444,00 ₫
  6.686.289  - 121.145.650  6.686.289 ₫ - 121.145.650 ₫
 13. Nhẫn GLAMIRA Tawny

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  7.6 crt - AAA

  36.432.279,00 ₫
  13.827.104  - 241.357.345  13.827.104 ₫ - 241.357.345 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn GLAMIRA Keres

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.368 crt - AAA

  15.290.870,00 ₫
  7.906.377  - 115.357.943  7.906.377 ₫ - 115.357.943 ₫
 16. Nhẫn GLAMIRA Darcie

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  12.842 crt - AAA

  43.729.319,00 ₫
  15.472.567  - 11.279.536.157  15.472.567 ₫ - 11.279.536.157 ₫
 17. Nhẫn GLAMIRA Kisha

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  2.9 crt - AAA

  39.814.904,00 ₫
  17.473.501  - 481.978.842  17.473.501 ₫ - 481.978.842 ₫
 18. Nhẫn GLAMIRA Josafina

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  4.8 crt - AAA

  29.867.969,00 ₫
  11.201.267  - 2.720.788.984  11.201.267 ₫ - 2.720.788.984 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn GLAMIRA Timonie

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  4.676 crt - AAA

  56.283.127,00 ₫
  19.154.626  - 3.004.429.155  19.154.626 ₫ - 3.004.429.155 ₫
 21. Nhẫn GLAMIRA Gwenora

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  7.24 crt - AAA

  32.650.598,00 ₫
  13.202.201  - 6.365.205.678  13.202.201 ₫ - 6.365.205.678 ₫
 22. Nhẫn GLAMIRA Ledina

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  4.5 crt - AAA

  37.400.765,00 ₫
  13.584.840  - 2.744.732.270  13.584.840 ₫ - 2.744.732.270 ₫
 23. Nhẫn GLAMIRA Chicago

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  1.1 crt - AAA

  18.085.101,00 ₫
  9.331.087  - 203.022.618  9.331.087 ₫ - 203.022.618 ₫
 24. Nhẫn GLAMIRA Poeta

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Đá Thạch Anh Khói

  0.1 crt - AAA

  13.756.914,00 ₫
  7.498.831  - 87.480.710  7.498.831 ₫ - 87.480.710 ₫
 25. Nhẫn GLAMIRA Laureen

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.1 crt - AAA

  15.870.206,00 ₫
  8.660.335  - 99.579.710  8.660.335 ₫ - 99.579.710 ₫
 26. Nhẫn GLAMIRA Eliseo

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.65 crt - AAA

  12.475.977,00 ₫
  7.290.531  - 192.763.234  7.290.531 ₫ - 192.763.234 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Nhẫn GLAMIRA Akshita

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.1 crt - AAA

  13.015.408,00 ₫
  7.386.756  - 83.235.447  7.386.756 ₫ - 83.235.447 ₫
 29. Nhẫn GLAMIRA Emmeline

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  7.5 crt - AAA

  32.727.579,00 ₫
  10.570.704  - 5.508.879.545  10.570.704 ₫ - 5.508.879.545 ₫
 30. Nhẫn GLAMIRA Couplet

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.1 crt - AAA

  12.273.902,00 ₫
  6.962.230  - 78.990.185  6.962.230 ₫ - 78.990.185 ₫
 31. Nhẫn GLAMIRA Corine

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  13.42 crt - AAA

  55.687.092,00 ₫
  19.850.849  - 11.381.295.113  19.850.849 ₫ - 11.381.295.113 ₫
 32. Nhẫn GLAMIRA Carli

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  14.44 crt - AAA

  58.683.115,00 ₫
  17.687.462  - 11.497.502.106  17.687.462 ₫ - 11.497.502.106 ₫
 33. Nhẫn GLAMIRA Trinidad

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  5.192 crt - AAA

  35.640.677,00 ₫
  14.962.003  - 3.474.712.585  14.962.003 ₫ - 3.474.712.585 ₫
 34. Nhẫn GLAMIRA Lamiyye

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.1 crt - AAA

  11.606.548,00 ₫
  6.580.157  - 75.169.452  6.580.157 ₫ - 75.169.452 ₫
 35. Nhẫn GLAMIRA Estatelas

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.64 crt - AAA

  29.704.668,00 ₫
  13.319.087  - 957.349.233  13.319.087 ₫ - 957.349.233 ₫
 36. Nhẫn GLAMIRA Elenora

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.39 crt - AAA

  12.353.997,00 ₫
  6.359.403  - 946.622.867  6.359.403 ₫ - 946.622.867 ₫
 37. Nhẫn GLAMIRA Florrie

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  6.56 crt - AAA

  38.616.891,00 ₫
  13.975.121  - 4.067.004.303  13.975.121 ₫ - 4.067.004.303 ₫
 38. Nhẫn GLAMIRA Frankie

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  12.672 crt - AAA

  50.214.382,00 ₫
  18.764.061  - 11.312.875.622  18.764.061 ₫ - 11.312.875.622 ₫
 39. Nhẫn GLAMIRA Lucile

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  9.264 crt - AAA

  61.523.197,00 ₫
  18.267.366  - 13.448.639.088  18.267.366 ₫ - 13.448.639.088 ₫
 40. Nhẫn GLAMIRA Yajaira

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  8.292 crt - AAA

  46.438.363,00 ₫
  17.705.293  - 19.526.157.454  17.705.293 ₫ - 19.526.157.454 ₫
 41. Nhẫn GLAMIRA Jensine

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  8 crt - AAA

  47.106.851,00 ₫
  17.731.047  - 7.091.188.084  17.731.047 ₫ - 7.091.188.084 ₫
 42. Nhẫn GLAMIRA Ekaterina

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.568 crt - AAA

  14.304.552,00 ₫
  6.793.552  - 866.755.320  6.793.552 ₫ - 866.755.320 ₫
 43. Nhẫn GLAMIRA Ellinore

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.278 crt - AAA

  13.643.991,00 ₫
  6.524.119  - 100.258.957  6.524.119 ₫ - 100.258.957 ₫
 44. Nhẫn GLAMIRA Elly

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.37 crt - AAA

  13.762.007,00 ₫
  6.365.063  - 101.037.252  6.365.063 ₫ - 101.037.252 ₫
 45. Nhẫn GLAMIRA Belinda

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.43 crt - AAA

  21.173.105,00 ₫
  10.081.083  - 138.112.548  10.081.083 ₫ - 138.112.548 ₫
 46. Nhẫn GLAMIRA Massima

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  6.56 crt - AAA

  35.799.168,00 ₫
  12.721.071  - 4.050.702.495  12.721.071 ₫ - 4.050.702.495 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Nhẫn GLAMIRA Severina

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.12 crt - AAA

  39.026.700,00 ₫
  20.394.242  - 225.465.908  20.394.242 ₫ - 225.465.908 ₫
 49. Nhẫn GLAMIRA Neroli

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.24 crt - AAA

  26.822.135,00 ₫
  14.127.101  - 173.206.719  14.127.101 ₫ - 173.206.719 ₫
 50. Nhẫn GLAMIRA Mindy

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.06 crt - AAA

  15.305.302,00 ₫
  8.244.299  - 92.419.367  8.244.299 ₫ - 92.419.367 ₫
 51. Nhẫn GLAMIRA Theone

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.33 crt - AAA

  16.066.338,00 ₫
  8.842.599  - 106.839.115  8.842.599 ₫ - 106.839.115 ₫
 52. Nhẫn GLAMIRA Maharlika

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  7.62 crt - AAA

  43.119.699,00 ₫
  12.817.863  - 4.518.502.161  12.817.863 ₫ - 4.518.502.161 ₫
 53. Nhẫn GLAMIRA Sophronia

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.15 crt - AAA

  12.805.692,00 ₫
  7.439.398  - 85.145.817  7.439.398 ₫ - 85.145.817 ₫
 54. Nhẫn GLAMIRA Zelmira

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.368 crt - AAA

  41.795.744,00 ₫
  16.372.563  - 269.248.718  16.372.563 ₫ - 269.248.718 ₫
 55. Nhẫn GLAMIRA Quanika

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.205 crt - AAA

  13.612.575,00 ₫
  7.902.981  - 89.829.758  7.902.981 ₫ - 89.829.758 ₫
 56. Nhẫn GLAMIRA Malenita

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  4.5 crt - AAA

  33.100.031,00 ₫
  11.842.585  - 2.720.109.747  11.842.585 ₫ - 2.720.109.747 ₫
 57. Nhẫn GLAMIRA Valery

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.078 crt - AAA

  21.767.160,00 ₫
  10.421.271  - 125.815.439  10.421.271 ₫ - 125.815.439 ₫
 58. Nhẫn GLAMIRA Beverly

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.768 crt - AAA

  46.559.494,00 ₫
  19.485.755  - 309.465.507  19.485.755 ₫ - 309.465.507 ₫
 59. Nhẫn GLAMIRA Isedoria

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Kim Cương

  0.404 crt - AAA

  22.767.343,00 ₫
  9.946.650  - 127.541.843  9.946.650 ₫ - 127.541.843 ₫
 60. Nhẫn Exclusive
 61. Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.116 crt - AAA

  15.095.587,00 ₫
  8.224.487  - 95.008.978  8.224.487 ₫ - 95.008.978 ₫
 62. Nhẫn GLAMIRA Shulamis

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.35 crt - AAA

  22.863.004,00 ₫
  10.069.763  - 342.069.130  10.069.763 ₫ - 342.069.130 ₫
 63. Nhẫn GLAMIRA Ujana

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  5.3 crt - AAA

  32.304.751,00 ₫
  9.936.179  - 2.744.675.667  9.936.179 ₫ - 2.744.675.667 ₫
 64. Nhẫn GLAMIRA Tienette

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  7.62 crt - AAA

  45.455.443,00 ₫
  12.458.431  - 4.532.667.194  12.458.431 ₫ - 4.532.667.194 ₫
 65. Nhẫn GLAMIRA Zulmarie

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.3 crt - AAA

  21.057.068,00 ₫
  10.737.684  - 142.754.032  10.737.684 ₫ - 142.754.032 ₫
 66. Nhẫn GLAMIRA Frida

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.46 crt - AAA

  23.459.321,00 ₫
  11.688.623  - 169.753.911  11.688.623 ₫ - 169.753.911 ₫

You’ve viewed 60 of 1283 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng