Đang tải...
Tìm thấy 6295 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn Soderman Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Soderman

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.75 crt - VS

  18.228.745,00 ₫
  4.724.609  - 114.161.159  4.724.609 ₫ - 114.161.159 ₫
 2. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Syfig - B Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Syfig - B

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.16 crt - VS

  10.619.352,00 ₫
  4.890.342  - 62.318.880  4.890.342 ₫ - 62.318.880 ₫
 3. Nhẫn Marileno Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Marileno

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  2 crt - VS

  40.081.178,00 ₫
  7.172.754  - 170.937.580  7.172.754 ₫ - 170.937.580 ₫
 4. Nhẫn Edera Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Edera

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.3 crt - VS

  14.670.485,00 ₫
  6.368.692  - 88.003.451  6.368.692 ₫ - 88.003.451 ₫
 5. Bộ Nhẫn Cưới Glowing Beauty-Nhẫn B Kim Cương Nhân Tạo

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Glowing Beauty-Nhẫn B

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.585 crt - VS

  21.407.412,00 ₫
  6.677.988  - 125.556.995  6.677.988 ₫ - 125.556.995 ₫
 6. Bộ Nhẫn Cưới Dreamy-Nhẫn B Kim Cương Nhân Tạo

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Dreamy-Nhẫn B

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.57 crt - VS

  20.270.262,00 ₫
  6.221.073  - 119.041.226  6.221.073 ₫ - 119.041.226 ₫
 7. Nhẫn Vontasia Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Vontasia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.144 crt - VS

  12.386.450,00 ₫
  5.961.523  - 72.268.265  5.961.523 ₫ - 72.268.265 ₫
 8. Bộ Nhẫn Cưới Precious Moments Nhẫn B Kim Cương Nhân Tạo

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Precious Moments Nhẫn B

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.445 crt - VS

  22.387.481,00 ₫
  7.996.012  - 128.355.258  7.996.012 ₫ - 128.355.258 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn Bonitas Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Bonitas

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.264 crt - VS

  18.081.665,00 ₫
  7.961.675  - 106.131.345  7.961.675 ₫ - 106.131.345 ₫
 11. Nhẫn Alhertine Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Alhertine

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.05 crt - VS

  11.584.551,00 ₫
  6.661.766  - 66.833.955  6.661.766 ₫ - 66.833.955 ₫
 12. Xem Cả Bộ
  Nhẫn xếp chồng Siorgr - B Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Siorgr - B

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.088 crt - VS

  8.804.400,00 ₫
  4.359.618  - 51.328.587  4.359.618 ₫ - 51.328.587 ₫
 13. Nhẫn Vind - A Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Vind - A

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.476 crt - VS

  20.137.513,00 ₫
  7.650.216  - 109.456.823  7.650.216 ₫ - 109.456.823 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn Mannas - B Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Mannas - B

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.666 crt - VS

  22.434.795,00 ₫
  7.397.156  - 135.073.804  7.397.156 ₫ - 135.073.804 ₫
 16. Bộ Nhẫn Cưới Graceful-Nhẫn B Kim Cương Nhân Tạo

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Graceful-Nhẫn B

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.255 crt - VS

  14.085.959,00 ₫
  5.839.860  - 81.974.334  5.839.860 ₫ - 81.974.334 ₫
 17. Nhẫn Leanne Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Leanne

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.088 crt - VS

  14.117.050,00 ₫
  6.907.797  - 81.744.522  6.907.797 ₫ - 81.744.522 ₫
 18. Nhẫn Lorenz Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Lorenz

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.049 crt - VS

  10.530.403,00 ₫
  5.657.364  - 58.898.776  5.657.364 ₫ - 58.898.776 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Fendr - B Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Fendr - B

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.16 crt - VS

  10.619.352,00 ₫
  4.890.342  - 62.318.880  4.890.342 ₫ - 62.318.880 ₫
 21. Nhẫn Venice Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Venice

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.28 crt - VS

  17.709.916,00 ₫
  10.381.974  - 86.705.704  10.381.974 ₫ - 86.705.704 ₫
 22. Nhẫn Consecratedness B Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Consecratedness B

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.144 crt - VS

  11.003.268,00 ₫
  5.301.294  - 69.186.117  5.301.294 ₫ - 69.186.117 ₫
 23. Nhẫn Giorgetta Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Giorgetta

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.022 crt - VS

  7.340.919,00 ₫
  3.945.150  - 40.338.294  3.945.150 ₫ - 40.338.294 ₫
 24. Nhẫn Angelina Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Angelina

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.07 crt - VS

  11.863.296,00 ₫
  6.683.395  - 68.712.981  6.683.395 ₫ - 68.712.981 ₫
 25. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Barbara Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Barbara

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  3.04 crt - VS

  61.361.521,00 ₫
  11.147.103  - 268.403.768  11.147.103 ₫ - 268.403.768 ₫
 26. Xem Cả Bộ
  Nhẫn xếp chồng Polloc - B Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Polloc - B

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.184 crt - VS

  12.289.660,00 ₫
  5.596.532  - 72.133.083  5.596.532 ₫ - 72.133.083 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Nhẫn Yldrost Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Yldrost

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.9 crt - VS

  22.531.586,00 ₫
  6.042.633  - 140.724.410  6.042.633 ₫ - 140.724.410 ₫
 29. Nhẫn Talmeri - B Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Talmeri - B

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.108 crt - VS

  10.508.233,00 ₫
  5.211.264  - 63.305.705  5.211.264 ₫ - 63.305.705 ₫
 30. Nhẫn Kiowa Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Kiowa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.39 crt - VS

  20.562.255,00 ₫
  8.683.006  - 122.799.282  8.683.006 ₫ - 122.799.282 ₫
 31. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Geraldine Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Geraldine

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.468 crt - VS

  17.373.043,00 ₫
  6.534.154  - 112.985.075  6.534.154 ₫ - 112.985.075 ₫
 32. Nhẫn Aldatu Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Aldatu

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.38 crt - VS

  18.418.540,00 ₫
  7.603.984  - 94.046.081  7.603.984 ₫ - 94.046.081 ₫
 33. Nhẫn Stella Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Stella

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.11 crt - VS

  13.254.049,00 ₫
  6.842.369  - 77.040.194  6.842.369 ₫ - 77.040.194 ₫
 34. Nhẫn Violinda Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Violinda

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.144 crt - VS

  14.865.688,00 ₫
  6.692.047  - 86.462.375  6.692.047 ₫ - 86.462.375 ₫
 35. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Grede - B Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Grede - B

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.168 crt - VS

  11.612.939,00 ₫
  5.404.033  - 68.091.144  5.404.033 ₫ - 68.091.144 ₫
 36. Nhẫn Gaby Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.116 crt - VS

  14.264.398,00 ₫
  7.137.606  - 83.055.787  7.137.606 ₫ - 83.055.787 ₫
 37. Bộ Nhẫn Cưới Crinkly Nhẫn B Kim Cương Nhân Tạo

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Crinkly Nhẫn B

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.14 crt - VS

  11.817.874,00 ₫
  4.558.335  - 67.955.961  4.558.335 ₫ - 67.955.961 ₫
 38. Nhẫn Annette Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Annette

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.16 crt - VS

  14.533.951,00 ₫
  7.130.036  - 83.339.669  7.130.036 ₫ - 83.339.669 ₫
 39. Nhẫn Zangoose Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Zangoose

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.648 crt - VS

  21.941.651,00 ₫
  7.319.291  - 112.417.305  7.319.291 ₫ - 112.417.305 ₫
 40. Xem Cả Bộ
  Nhẫn xếp chồng Ofre - A Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Ofre - A

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.762 crt - VS

  26.414.823,00 ₫
  7.221.960  - 1.359.159.923  7.221.960 ₫ - 1.359.159.923 ₫
 41. Nhẫn Travis Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Travis

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  3.19 crt - VS

  78.631.826,00 ₫
  8.542.958  - 234.364.947  8.542.958 ₫ - 234.364.947 ₫
 42. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Kendra Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Kendra

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.784 crt - VS

  26.030.096,00 ₫
  11.193.065  - 163.759.417  11.193.065 ₫ - 163.759.417 ₫
 43. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Paulina - B Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Paulina - B

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.352 crt - VS

  14.268.994,00 ₫
  5.197.475  - 85.070.001  5.197.475 ₫ - 85.070.001 ₫
 44. Nhẫn Botello Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Botello

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.27 crt - VS

  12.193.951,00 ₫
  4.972.532  - 72.673.813  4.972.532 ₫ - 72.673.813 ₫
 45. Nhẫn Kael Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Kael

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.47 crt - VS

  21.864.598,00 ₫
  8.346.133  - 130.085.591  8.346.133 ₫ - 130.085.591 ₫
 46. Nhẫn Ferrum Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Ferrum

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.23 crt - VS

  17.376.286,00 ₫
  7.202.494  - 96.141.401  7.202.494 ₫ - 96.141.401 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Nhẫn Amelie Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Amelie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.16 crt - VS

  16.746.609,00 ₫
  7.778.369  - 97.398.593  7.778.369 ₫ - 97.398.593 ₫
 49. Nhẫn Mirkos Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Mirkos

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.049 crt - VS

  7.803.241,00 ₫
  3.713.718  - 43.285.254  3.713.718 ₫ - 43.285.254 ₫
 50. Nhẫn Redme Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Redme

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.245 crt - VS

  13.081.286,00 ₫
  5.353.205  - 74.350.072  5.353.205 ₫ - 74.350.072 ₫
 51. Nhẫn Pyropus Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Pyropus

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.124 crt - VS

  10.272.745,00 ₫
  4.438.293  - 51.098.775  4.438.293 ₫ - 51.098.775 ₫
 52. Nhẫn Underlying Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Underlying

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.552 crt - VS

  29.406.128,00 ₫
  10.807.797  - 320.989.547  10.807.797 ₫ - 320.989.547 ₫
 53. Nhẫn Comejp Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Comejp

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.126 crt - VS

  17.472.537,00 ₫
  8.440.761  - 96.492.876  8.440.761 ₫ - 96.492.876 ₫
 54. Nhẫn Authoritative Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Authoritative

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.364 crt - VS

  26.311.003,00 ₫
  10.667.207  - 140.764.966  10.667.207 ₫ - 140.764.966 ₫
 55. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Andode SET Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Andode SET

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Moissanite

  1.516 crt - VS

  64.213.589,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  15.957.959  - 3.353.837.249  15.957.959 ₫ - 3.353.837.249 ₫
 56. Nhẫn Hauters Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Hauters

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.196 crt - VS

  14.036.750,00 ₫
  5.637.087  - 159.676.918  5.637.087 ₫ - 159.676.918 ₫
 57. Nhẫn Promij Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Promij

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.224 crt - VS

  16.442.991,00 ₫
  7.358.223  - 96.330.654  7.358.223 ₫ - 96.330.654 ₫
 58. Nhẫn Arcadius Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Arcadius

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.567 crt - VS

  24.550.124,00 ₫
  9.421.641  - 70.289.208  9.421.641 ₫ - 70.289.208 ₫
 59. Nhẫn Unuk Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Unuk

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.116 crt - VS

  18.589.140,00 ₫
  8.365.059  - 103.333.085  8.365.059 ₫ - 103.333.085 ₫
 60. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 61. Nhẫn Kinkade Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Kinkade

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.195 crt - VS

  11.610.235,00 ₫
  5.198.556  - 67.469.306  5.198.556 ₫ - 67.469.306 ₫
 62. Nhẫn Domonique Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Domonique

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  4 crt - VS

  70.953.761,00 ₫
  9.694.167  - 2.374.741.388  9.694.167 ₫ - 2.374.741.388 ₫
 63. Nhẫn Chainessa Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Chainessa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.48 crt - VS

  21.928.945,00 ₫
  8.545.662  - 130.545.208  8.545.662 ₫ - 130.545.208 ₫
 64. Nhẫn Vanillite Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Vanillite

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.12 crt - VS

  10.945.411,00 ₫
  5.424.581  - 64.589.935  5.424.581 ₫ - 64.589.935 ₫
 65. Nhẫn Bezumiye Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Bezumiye

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.174 crt - VS

  11.727.573,00 ₫
  5.414.037  - 74.525.808  5.414.037 ₫ - 74.525.808 ₫
 66. Nhẫn xếp chồng Shappe - A Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Shappe - A

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.16 crt - VS

  12.025.785,00 ₫
  5.677.641  - 69.943.139  5.677.641 ₫ - 69.943.139 ₫

You’ve viewed 60 of 6295 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng