Đang tải...
Tìm thấy 6250 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Bộ Nhẫn Cưới Crinkly Nhẫn B Đá Thạch Anh Tím

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Crinkly Nhẫn B

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.14 crt - AAA

  10.276.800,00 ₫
  4.558.335  - 67.955.961  4.558.335 ₫ - 67.955.961 ₫
 2. Nhẫn Tanazia Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Tanazia

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.15 crt - AAA

  9.708.226,00 ₫
  5.434.314  - 195.473.100  5.434.314 ₫ - 195.473.100 ₫
 3. Nhẫn Oshrat Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Oshrat

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  1.43 crt - AAA

  15.035.205,00 ₫
  5.697.918  - 123.218.344  5.697.918 ₫ - 123.218.344 ₫
 4. Nhẫn Hauters Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Hauters

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.196 crt - AAA

  10.386.838,00 ₫
  5.637.087  - 159.676.918  5.637.087 ₫ - 159.676.918 ₫
 5. Bộ Nhẫn Cưới Precious Moments Nhẫn B Đá Thạch Anh Tím

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Precious Moments Nhẫn B

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.445 crt - AAA

  17.493.894,00 ₫
  7.996.012  - 128.355.258  7.996.012 ₫ - 128.355.258 ₫
 6. Nhẫn Mora Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Mora

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.405 crt - AAA

  16.657.930,00 ₫
  7.204.927  - 119.352.144  7.204.927 ₫ - 119.352.144 ₫
 7. Nhẫn Yldrost Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Yldrost

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.9 crt - AAA

  12.176.648,00 ₫
  6.042.633  - 140.724.410  6.042.633 ₫ - 140.724.410 ₫
 8. Nhẫn Alhertine Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Alhertine

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.05 crt - AAA

  11.043.823,00 ₫
  6.661.766  - 66.833.955  6.661.766 ₫ - 66.833.955 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn Gautvin Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Gautvin

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.68 crt - AAA

  12.302.367,00 ₫
  6.346.792  - 634.909.082  6.346.792 ₫ - 634.909.082 ₫
 11. Nhẫn Mindy Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Mindy

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.06 crt - AAA

  13.295.685,00 ₫
  7.080.829  - 79.770.867  7.080.829 ₫ - 79.770.867 ₫
 12. Nhẫn Lytop Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Lytop

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.05 crt - AAA

  7.168.427,00 ₫
  3.986.244  - 54.397.211  3.986.244 ₫ - 54.397.211 ₫
 13. Nhẫn Milose Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Milose

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.26 crt - AAA

  14.372.274,00 ₫
  7.677.523  - 88.530.661  7.677.523 ₫ - 88.530.661 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn Magaret Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Magaret

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.075 crt - AAA

  10.285.183,00 ₫
  5.718.196  - 63.400.334  5.718.196 ₫ - 63.400.334 ₫
 16. Nhẫn Actium Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Actium

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.114 crt - AAA

  9.590.888,00 ₫
  5.150.432  - 57.127.891  5.150.432 ₫ - 57.127.891 ₫
 17. Nhẫn Kifahari Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Kifahari

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.356 crt - AAA

  18.591.842,00 ₫
  9.197.779  - 130.017.995  9.197.779 ₫ - 130.017.995 ₫
 18. Nhẫn Anda Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Anda

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  2.724 crt - AAA

  44.988.012,00 ₫
  17.162.700  - 300.266.151  17.162.700 ₫ - 300.266.151 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bộ Nhẫn Cưới One Only Nhẫn B Đá Thạch Anh Tím

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA One Only Nhẫn B

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.24 crt - AAA

  13.214.846,00 ₫
  6.396.810  - 93.410.729  6.396.810 ₫ - 93.410.729 ₫
 21. Nhẫn Colber Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Colber

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.022 crt - AAA

  6.185.113,00 ₫
  3.386.307  - 35.268.969  3.386.307 ₫ - 35.268.969 ₫
 22. Nhẫn Marinda Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Marinda

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.3 crt - AAA

  16.007.975,00 ₫
  8.308.282  - 371.277.232  8.308.282 ₫ - 371.277.232 ₫
 23. Nhẫn Buono Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Buono

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.437 crt - AAA

  20.271.344,00 ₫
  10.181.904  - 130.775.020  10.181.904 ₫ - 130.775.020 ₫
 24. Nhẫn Calcif Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Calcif

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.03 crt - AAA

  12.646.000,00 ₫
  6.891.035  - 74.268.962  6.891.035 ₫ - 74.268.962 ₫
 25. Nhẫn Julissa Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Julissa

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.024 crt - AAA

  20.437.888,00 ₫
  10.552.843  - 118.879.007  10.552.843 ₫ - 118.879.007 ₫
 26. Nhẫn Bavegels - D Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Bavegels - D

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.78 crt - AAA

  14.156.253,00 ₫
  7.007.832  - 142.589.920  7.007.832 ₫ - 142.589.920 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Syfig - B Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Syfig - B

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.16 crt - AAA

  8.970.132,00 ₫
  4.890.342  - 62.318.880  4.890.342 ₫ - 62.318.880 ₫
 29. Nhẫn Rosalie Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Rosalie

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.203 crt - AAA

  12.051.470,00 ₫
  6.677.988  - 70.632.570  6.677.988 ₫ - 70.632.570 ₫
 30. Nhẫn Arotilak Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Arotilak

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.09 crt - AAA

  11.189.279,00 ₫
  6.204.851  - 69.510.555  6.204.851 ₫ - 69.510.555 ₫
 31. Nhẫn xếp chồng Fatint - C Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Fatint - C

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.208 crt - AAA

  10.159.463,00 ₫
  5.414.037  - 72.416.970  5.414.037 ₫ - 72.416.970 ₫
 32. Nhẫn Mopa Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Mopa

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.282 crt - AAA

  17.871.323,00 ₫
  8.913.898  - 120.406.565  8.913.898 ₫ - 120.406.565 ₫
 33. Nhẫn Haun Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Haun

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.315 crt - AAA

  11.257.411,00 ₫
  6.042.633  - 87.192.356  6.042.633 ₫ - 87.192.356 ₫
 34. Nhẫn Hrundl Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Hrundl

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.29 crt - AAA

  10.780.217,00 ₫
  5.738.473  - 210.870.325  5.738.473 ₫ - 210.870.325 ₫
 35. Nhẫn Cosultera Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Cosultera

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.04 crt - AAA

  9.593.592,00 ₫
  5.353.205  - 56.776.418  5.353.205 ₫ - 56.776.418 ₫
 36. Nhẫn Amelie Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Amelie

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.16 crt - AAA

  15.097.389,00 ₫
  7.778.369  - 97.398.593  7.778.369 ₫ - 97.398.593 ₫
 37. Nhẫn Harriet Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Harriet

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.28 crt - AAA

  7.776.204,00 ₫
  4.150.626  - 64.752.148  4.150.626 ₫ - 64.752.148 ₫
 38. Nhẫn Rozarano Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Rozarano

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.07 crt - AAA

  7.122.736,00 ₫
  4.006.792  - 46.218.708  4.006.792 ₫ - 46.218.708 ₫
 39. Nhẫn Pleni Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Pleni

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.138 crt - AAA

  11.683.503,00 ₫
  5.961.523  - 69.294.262  5.961.523 ₫ - 69.294.262 ₫
 40. Nhẫn Jetaime Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Jetaime

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.304 crt - AAA

  12.605.445,00 ₫
  6.164.296  - 212.641.207  6.164.296 ₫ - 212.641.207 ₫
 41. Nhẫn Creasez Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Creasez

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.008 crt - AAA

  9.660.642,00 ₫
  5.515.423  - 55.857.181  5.515.423 ₫ - 55.857.181 ₫
 42. Nhẫn Endfam Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Endfam

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.126 crt - AAA

  9.391.359,00 ₫
  5.190.987  - 62.886.644  5.190.987 ₫ - 62.886.644 ₫
 43. Nhẫn Laney Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Laney

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.962 crt - AAA

  14.745.645,00 ₫
  6.618.507  - 1.723.272.510  6.618.507 ₫ - 1.723.272.510 ₫
 44. Nhẫn Bavegels - H Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Bavegels - H

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.25 crt - AAA

  16.945.597,00 ₫
  9.090.715  - 292.276.899  9.090.715 ₫ - 292.276.899 ₫
 45. Nhẫn Maryalice Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Maryalice

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.066 crt - AAA

  13.666.624,00 ₫
  7.582.626  - 35.398.745  7.582.626 ₫ - 35.398.745 ₫
 46. Nhẫn Travis Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Travis

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  3.19 crt - AAA

  26.478.628,00 ₫
  8.542.958  - 234.364.947  8.542.958 ₫ - 234.364.947 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Nhẫn Panized Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Panized

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.215 crt - AAA

  12.484.864,00 ₫
  6.579.576  - 76.567.058  6.579.576 ₫ - 76.567.058 ₫
 49. Bộ Nhẫn Cưới Snazy Nhẫn B Đá Thạch Anh Tím

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Snazy Nhẫn B

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.09 crt - AAA

  13.510.082,00 ₫
  6.502.251  - 85.570.172  6.502.251 ₫ - 85.570.172 ₫
 50. Nhẫn Pintius Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Pintius

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.1 crt - AAA

  10.887.282,00 ₫
  6.062.910  - 69.578.145  6.062.910 ₫ - 69.578.145 ₫
 51. Nhẫn Carnssier Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Carnssier

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.005 crt - AAA

  8.491.859,00 ₫
  4.846.272  - 48.868.272  4.846.272 ₫ - 48.868.272 ₫
 52. Bộ Nhẫn Cưới Flamboyant Nhẫn B Đá Thạch Anh Tím

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Flamboyant Nhẫn B

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.111 crt - AAA

  14.122.458,00 ₫
  6.765.856  - 80.717.141  6.765.856 ₫ - 80.717.141 ₫
 53. Nhẫn Zurgena Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Zurgena

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.752 crt - AAA

  15.443.725,00 ₫
  7.340.379  - 845.995.702  7.340.379 ₫ - 845.995.702 ₫
 54. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Wanda Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Wanda

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  1.9 crt - AAA

  15.476.980,00 ₫
  7.475.561  - 169.477.613  7.475.561 ₫ - 169.477.613 ₫
 55. Nhẫn Redfern Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Redfern

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.352 crt - AAA

  18.119.247,00 ₫
  8.529.440  - 118.067.912  8.529.440 ₫ - 118.067.912 ₫
 56. Nhẫn Venice Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Venice

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.28 crt - AAA

  14.303.331,00 ₫
  10.381.974  - 86.705.704  10.381.974 ₫ - 86.705.704 ₫
 57. Nhẫn xếp chồng Guluve - B Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Guluve - B

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.112 crt - AAA

  11.499.657,00 ₫
  6.367.069  - 73.511.941  6.367.069 ₫ - 73.511.941 ₫
 58. Nhẫn Cgani Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Cgani

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.632 crt - AAA

  19.525.949,00 ₫
  9.292.406  - 864.637.290  9.292.406 ₫ - 864.637.290 ₫
 59. Nhẫn Allona Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Allona

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.2 crt - AAA

  13.126.976,00 ₫
  7.066.230  - 97.533.772  7.066.230 ₫ - 97.533.772 ₫
 60. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 61. Nhẫn Mirkos Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Mirkos

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.049 crt - AAA

  7.343.622,00 ₫
  3.713.718  - 43.285.254  3.713.718 ₫ - 43.285.254 ₫
 62. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Ennin SET Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Ennin SET

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.954 crt - AAA

  26.474.572,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  12.886.624  - 1.435.037.549  12.886.624 ₫ - 1.435.037.549 ₫
 63. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Carol Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Carol

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  1.75 crt - AAA

  15.310.165,00 ₫
  7.762.688  - 245.625.605  7.762.688 ₫ - 245.625.605 ₫
 64. Nhẫn Springe Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Springe

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.65 crt - AAA

  15.863.871,00 ₫
  7.708.615  - 1.354.387.995  7.708.615 ₫ - 1.354.387.995 ₫
 65. Nhẫn Mannas - B Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Mannas - B

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.666 crt - AAA

  14.756.460,00 ₫
  7.397.156  - 135.073.804  7.397.156 ₫ - 135.073.804 ₫
 66. Nhẫn Casimira Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Casimira

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.62 crt - AAA

  32.234.405,00 ₫
  13.723.671  - 213.965.991  13.723.671 ₫ - 213.965.991 ₫

You’ve viewed 60 of 6250 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng