Đang tải...
Tìm thấy 6494 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn GLAMIRA Htenies

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.22 crt - AAA

  15.024.549,00 ₫
  8.002.320  - 99.240.089  8.002.320 ₫ - 99.240.089 ₫
 2. Nhẫn GLAMIRA Oshrat

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  1.43 crt - AAA

  16.591.617,00 ₫
  6.452.799  - 133.867.284  6.452.799 ₫ - 133.867.284 ₫
 3. Nhẫn GLAMIRA Aestril

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.114 crt - AAA

  27.009.493,00 ₫
  12.124.470  - 165.536.947  12.124.470 ₫ - 165.536.947 ₫
 4. Nhẫn GLAMIRA Mora

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.405 crt - AAA

  19.143.020,00 ₫
  8.362.318  - 134.702.183  8.362.318 ₫ - 134.702.183 ₫
 5. Nhẫn GLAMIRA Yldrost

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.9 crt - AAA

  13.562.198,00 ₫
  6.792.420  - 151.980.405  6.792.420 ₫ - 151.980.405 ₫
 6. Nhẫn Ahti Đá Thạch Anh Tím
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Ahti

  14K Vàng Trắng & Vàng Hồng với Rhodium Đen & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.15 crt - AAA

  13.546.348,00 ₫
  7.301.851  - 86.263.735  7.301.851 ₫ - 86.263.735 ₫
 7. Nhẫn GLAMIRA Alhertine

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.05 crt - AAA

  12.821.258,00 ₫
  7.743.359  - 77.178.875  7.743.359 ₫ - 77.178.875 ₫
 8. Nhẫn GLAMIRA Actium

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.114 crt - AAA

  10.818.343,00 ₫
  5.837.235  - 64.259.121  5.837.235 ₫ - 64.259.121 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn GLAMIRA Kohtuda

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.09 crt - AAA

  11.287.587,00 ₫
  6.219.309  - 73.230.780  6.219.309 ₫ - 73.230.780 ₫
 11. Nhẫn GLAMIRA Gautvin

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.68 crt - AAA

  13.953.328,00 ₫
  7.259.399  - 670.779.835  7.259.399 ₫ - 670.779.835 ₫
 12. Nhẫn GLAMIRA Talmeri - A

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.146 crt - AAA

  10.833.909,00 ₫
  5.943.367  - 74.971.337  5.943.367 ₫ - 74.971.337 ₫
 13. Glamira Bộ cô dâu Crinkly Ring B

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.14 crt - AAA

  11.870.037,00 ₫
  5.281.107  - 77.504.348  5.281.107 ₫ - 77.504.348 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn GLAMIRA Lorenz

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.049 crt - AAA

  11.543.152,00 ₫
  6.495.252  - 67.386.470  6.495.252 ₫ - 67.386.470 ₫
 16. Nhẫn GLAMIRA Crownn

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.166 crt - AAA

  11.824.470,00 ₫
  6.022.612  - 74.886.431  6.022.612 ₫ - 74.886.431 ₫
 17. Nhẫn GLAMIRA Panized

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.215 crt - AAA

  14.329.741,00 ₫
  7.580.340  - 87.367.502  7.580.340 ₫ - 87.367.502 ₫
 18. Nhẫn GLAMIRA Amberly

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.285 crt - AAA

  17.669.632,00 ₫
  9.091.654  - 118.768.301  9.091.654 ₫ - 118.768.301 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn GLAMIRA Kifahari

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.356 crt - AAA

  21.241.594,00 ₫
  10.579.194  - 146.291.751  10.579.194 ₫ - 146.291.751 ₫
 21. Nhẫn GLAMIRA Springe

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.65 crt - AAA

  18.311.798,00 ₫
  9.006.749  - 1.427.540.399  9.006.749 ₫ - 1.427.540.399 ₫
 22. Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Anethes - A

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.384 crt - AAA

  13.333.804,00 ₫
  6.856.099  - 103.881.582  6.856.099 ₫ - 103.881.582 ₫
 23. Nhẫn GLAMIRA Enreposa

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.306 crt - AAA

  11.869.187,00 ₫
  6.325.441  - 91.159.943  6.325.441 ₫ - 91.159.943 ₫
 24. Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.116 crt - AAA

  15.152.191,00 ₫
  8.224.487  - 95.008.978  8.224.487 ₫ - 95.008.978 ₫
 25. Nhẫn GLAMIRA Tanazia

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.15 crt - AAA

  11.126.550,00 ₫
  6.240.536  - 210.140.510  6.240.536 ₫ - 210.140.510 ₫
 26. Nhẫn GLAMIRA Giorgetta

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.022 crt - AAA

  7.883.452,00 ₫
  4.409.412  - 44.985.633  4.409.412 ₫ - 44.985.633 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Nhẫn GLAMIRA Boss

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.08 crt - AAA

  14.048.705,00 ₫
  7.832.509  - 85.117.515  7.832.509 ₫ - 85.117.515 ₫
 29. Nhẫn GLAMIRA Hrundl

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.29 crt - AAA

  12.137.488,00 ₫
  6.495.252  - 225.621.568  6.495.252 ₫ - 225.621.568 ₫
 30. Nhẫn GLAMIRA Amelie

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.16 crt - AAA

  17.472.369,00 ₫
  9.033.919  - 111.508.903  9.033.919 ₫ - 111.508.903 ₫
 31. Nhẫn GLAMIRA Ellyor

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.051 crt - AAA

  10.707.966,00 ₫
  6.049.499  - 62.872.339  6.049.499 ₫ - 62.872.339 ₫
 32. Nhẫn GLAMIRA Mindy

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.06 crt - AAA

  15.475.113,00 ₫
  8.244.299  - 92.419.367  8.244.299 ₫ - 92.419.367 ₫
 33. Nhẫn GLAMIRA Venusa

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.105 crt - AAA

  9.721.651,00 ₫
  5.377.332  - 62.178.949  5.377.332 ₫ - 62.178.949 ₫
 34. Nhẫn GLAMIRA Luna

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.12 crt - AAA

  21.190.652,00 ₫
  10.975.419  - 130.612.581  10.975.419 ₫ - 130.612.581 ₫
 35. Nhẫn GLAMIRA Monalisa

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.3 crt - AAA

  14.569.741,00 ₫
  8.388.639  - 99.027.832  8.388.639 ₫ - 99.027.832 ₫
 36. Nhẫn GLAMIRA Baguer

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.4 crt - AAA

  14.242.006,00 ₫
  7.683.925  - 474.082.655  7.683.925 ₫ - 474.082.655 ₫
 37. Xem Cả Bộ
  Nhẫn xếp chồng Blessing - B Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Blessing - B

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.38 crt - AAA

  13.255.973,00 ₫
  6.325.441  - 95.291.998  6.325.441 ₫ - 95.291.998 ₫
 38. Nhẫn GLAMIRA Bavegels - I

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.78 crt - AAA

  24.754.976,00 ₫
  12.441.450  - 206.149.961  12.441.450 ₫ - 206.149.961 ₫
 39. Nhẫn GLAMIRA Pleni

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.138 crt - AAA

  13.157.201,00 ₫
  6.771.194  - 77.843.968  6.771.194 ₫ - 77.843.968 ₫
 40. Nhẫn GLAMIRA Jetaime

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.304 crt - AAA

  14.270.591,00 ₫
  7.068.362  - 228.748.909  7.068.362 ₫ - 228.748.909 ₫
 41. Nhẫn GLAMIRA Creasez

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.008 crt - AAA

  11.076.738,00 ₫
  6.325.441  - 63.990.260  6.325.441 ₫ - 63.990.260 ₫
 42. Nhẫn GLAMIRA Bavegels - H

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.25 crt - AAA

  19.444.152,00 ₫
  10.453.535  - 315.720.200  10.453.535 ₫ - 315.720.200 ₫
 43. Nhẫn GLAMIRA Haun

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.315 crt - AAA

  12.562.864,00 ₫
  6.771.194  - 95.730.677  6.771.194 ₫ - 95.730.677 ₫
 44. Nhẫn GLAMIRA Carnssier

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.005 crt - AAA

  9.667.877,00 ₫
  5.518.841  - 55.612.938  5.518.841 ₫ - 55.612.938 ₫
 45. Nhẫn GLAMIRA Ellenar

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.045 crt - AAA

  9.957.687,00 ₫
  5.603.746  - 59.943.106  5.603.746 ₫ - 59.943.106 ₫
 46. Nhẫn GLAMIRA Osagia

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  3.8 crt - AAA

  57.705.572,00 ₫
  21.633.859  - 4.685.043.826  21.633.859 ₫ - 4.685.043.826 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Nhẫn GLAMIRA Redfern

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.352 crt - AAA

  20.783.957,00 ₫
  9.843.915  - 133.994.642  9.843.915 ₫ - 133.994.642 ₫
 49. Nhẫn GLAMIRA Cleitus

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  2.75 crt - AAA

  67.635.526,00 ₫
  25.041.390  - 3.880.170.286  25.041.390 ₫ - 3.880.170.286 ₫
 50. Nhẫn GLAMIRA Arlina

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.09 crt - AAA

  11.769.566,00 ₫
  6.495.252  - 72.593.993  6.495.252 ₫ - 72.593.993 ₫
 51. Nhẫn GLAMIRA Kinkade

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.195 crt - AAA

  10.896.455,00 ₫
  5.829.028  - 74.447.753  5.829.028 ₫ - 74.447.753 ₫
 52. Xem Cả Bộ
  Nhẫn xếp chồng Jofor - C Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Jofor - C

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.096 crt - AAA

  10.424.100,00 ₫
  5.850.537  - 66.565.716  5.850.537 ₫ - 66.565.716 ₫
 53. Nhẫn GLAMIRA Lokalei

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  1.82 crt - AAA

  18.101.798,00 ₫
  7.539.586  - 258.168.579  7.539.586 ₫ - 258.168.579 ₫
 54. Nhẫn GLAMIRA Kaya

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.252 crt - AAA

  15.528.887,00 ₫
  8.356.375  - 109.909.853  8.356.375 ₫ - 109.909.853 ₫
 55. Nhẫn GLAMIRA Fiona

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.716 crt - AAA

  30.595.609,00 ₫
  15.812.189  - 225.579.116  15.812.189 ₫ - 225.579.116 ₫
 56. Nhẫn GLAMIRA Fresnes

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.254 crt - AAA

  12.589.184,00 ₫
  6.834.873  - 225.649.870  6.834.873 ₫ - 225.649.870 ₫
 57. Nhẫn GLAMIRA Milota

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.132 crt - AAA

  12.153.054,00 ₫
  6.601.383  - 82.202.439  6.601.383 ₫ - 82.202.439 ₫
 58. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Syfig - B Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Syfig - B

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.16 crt - AAA

  10.020.234,00 ₫
  5.484.878  - 68.844.006  5.484.878 ₫ - 68.844.006 ₫
 59. Nhẫn GLAMIRA Varenza

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.049 crt - AAA

  10.171.366,00 ₫
  5.709.878  - 59.532.732  5.709.878 ₫ - 59.532.732 ₫
 60. Nhẫn Exclusive
 61. Nhẫn GLAMIRA Bavegels - D

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.78 crt - AAA

  16.116.432,00 ₫
  8.049.018  - 156.692.651  8.049.018 ₫ - 156.692.651 ₫
 62. Nhẫn GLAMIRA Carilene

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  7.16 crt - AAA

  49.177.124,00 ₫
  14.626.345  - 6.249.706.228  14.626.345 ₫ - 6.249.706.228 ₫
 63. Nhẫn GLAMIRA Julee

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.15 crt - AAA

  12.461.261,00 ₫
  6.350.913  - 217.781.983  6.350.913 ₫ - 217.781.983 ₫
 64. Nhẫn GLAMIRA Kalundra

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.156 crt - AAA

  11.487.680,00 ₫
  6.237.706  - 78.480.757  6.237.706 ₫ - 78.480.757 ₫
 65. Nhẫn GLAMIRA Tinka

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.406 crt - AAA

  11.683.811,00 ₫
  6.468.082  - 86.872.224  6.468.082 ₫ - 86.872.224 ₫
 66. Nhẫn GLAMIRA Julisha

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  4.8 crt - AAA

  39.908.865,00 ₫
  12.916.919  - 2.796.269.760  12.916.919 ₫ - 2.796.269.760 ₫

You’ve viewed 60 of 6494 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng