Đang tải...
Tìm thấy 328 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn GLAMIRA Evamarie

  Vàng 14K & Đá Ngọc Lục Bảo (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.42 crt - AAA

  28.761.654,00 ₫
  10.337.214  - 155.079.449  10.337.214 ₫ - 155.079.449 ₫
 2. Nhẫn GLAMIRA Korilla

  Vàng 14K & Đá Ngọc Lục Bảo (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.76 crt - AAA

  19.727.452,00 ₫
  6.358.836  - 78.169.434  6.358.836 ₫ - 78.169.434 ₫
 3. Nhẫn GLAMIRA Clorinda

  Vàng 14K & Đá Ngọc Lục Bảo (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.63 crt - AAA

  23.889.508,00 ₫
  8.872.598  - 101.490.080  8.872.598 ₫ - 101.490.080 ₫
 4. Nhẫn GLAMIRA Landra

  Vàng Hồng 14K & Đá Ngọc Lục Bảo (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.63 crt - AAA

  28.486.844,00 ₫
  10.749.004  - 127.612.595  10.749.004 ₫ - 127.612.595 ₫
 5. Nhẫn GLAMIRA Chastina

  Vàng Trắng 14K & Đá Ngọc Lục Bảo (Đá nhân tạo)

  2.8 crt - AAA

  30.324.761,00 ₫
  9.115.428  - 107.207.037  9.115.428 ₫ - 107.207.037 ₫
 6. Nhẫn GLAMIRA Ervette

  Vàng Trắng 14K & Đá Ngọc Lục Bảo (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.04 crt - AAA

  22.866.682,00 ₫
  7.230.530  - 85.499.587  7.230.530 ₫ - 85.499.587 ₫
 7. Nhẫn GLAMIRA Delcine

  Vàng Hồng 14K & Đá Ngọc Lục Bảo (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.69 crt - AAA

  22.332.345,00 ₫
  8.189.393  - 97.584.435  8.189.393 ₫ - 97.584.435 ₫
 8. Nhẫn GLAMIRA Korrey

  Vàng Trắng 14K & Đá Ngọc Lục Bảo (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.82 crt - AAA

  24.102.337,00 ₫
  8.930.334  - 108.310.802  8.930.334 ₫ - 108.310.802 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn GLAMIRA Floramaria

  Vàng 14K & Đá Ngọc Lục Bảo (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.85 crt - AAA

  24.398.939,00 ₫
  9.104.672  - 112.556.065  9.104.672 ₫ - 112.556.065 ₫
 11. Nhẫn GLAMIRA Ernesha

  Vàng 14K & Đá Ngọc Lục Bảo (Đá nhân tạo)

  3.3 crt - AAA

  33.384.179,00 ₫
  9.297.125  - 113.999.455  9.297.125 ₫ - 113.999.455 ₫
 12. Nhẫn GLAMIRA Anyelika

  Vàng Trắng 14K & Đá Ngọc Lục Bảo (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  14.54 crt - AAA

  114.898.888,00 ₫
  20.965.937  - 382.243.466  20.965.937 ₫ - 382.243.466 ₫
 13. Nhẫn GLAMIRA Imelda

  Vàng Hồng 14K & Đá Ngọc Lục Bảo (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.708 crt - AAA

  35.138.605,00 ₫
  13.988.139  - 185.617.036  13.988.139 ₫ - 185.617.036 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn GLAMIRA Idonia

  Vàng Hồng 14K & Đá Ngọc Lục Bảo (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.81 crt - AAA

  27.411.662,00 ₫
  10.746.174  - 230.758.338  10.746.174 ₫ - 230.758.338 ₫
 16. Nhẫn GLAMIRA Iride

  Vàng Trắng 14K & Đá Ngọc Lục Bảo (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.87 crt - AAA

  25.001.768,00 ₫
  9.509.388  - 128.489.955  9.509.388 ₫ - 128.489.955 ₫
 17. Nhẫn GLAMIRA Kristelle

  Vàng 14K & Đá Ngọc Lục Bảo (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.82 crt - AAA

  24.917.994,00 ₫
  7.969.772  - 117.508.875  7.969.772 ₫ - 117.508.875 ₫
 18. Nhẫn GLAMIRA Fabiana

  Vàng Hồng 14K & Đá Ngọc Lục Bảo (Đá nhân tạo)

  3 crt - AAA

  30.778.721,00 ₫
  9.130.144  - 105.537.234  9.130.144 ₫ - 105.537.234 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn GLAMIRA Adielle

  Vàng Hồng 14K & Đá Ngọc Lục Bảo (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  7.312 crt - AAA

  59.873.205,00 ₫
  11.974.470  - 186.664.203  11.974.470 ₫ - 186.664.203 ₫
 21. Nhẫn GLAMIRA Annicetta

  Vàng Trắng 14K & Đá Ngọc Lục Bảo (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  7.248 crt - AAA

  64.989.596,00 ₫
  13.518.047  - 223.965.914  13.518.047 ₫ - 223.965.914 ₫
 22. Nhẫn GLAMIRA Hollinda

  Vàng Trắng 14K & Đá Ngọc Lục Bảo (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.324 crt - AAA

  25.981.008,00 ₫
  8.745.240  - 130.612.586  8.745.240 ₫ - 130.612.586 ₫
 23. Nhẫn GLAMIRA Evonna

  Vàng Hồng 14K & Đá Ngọc Lục Bảo (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.946 crt - AAA

  24.398.939,00 ₫
  9.104.672  - 121.386.211  9.104.672 ₫ - 121.386.211 ₫
 24. Nhẫn GLAMIRA Tenora

  Vàng 14K & Đá Ngọc Lục Bảo (Đá nhân tạo)

  2 crt - AAA

  25.610.254,00 ₫
  8.532.977  - 97.810.852  8.532.977 ₫ - 97.810.852 ₫
 25. Nhẫn GLAMIRA Riannon

  Vàng Trắng 14K & Đá Ngọc Lục Bảo (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.85 crt - AAA

  35.271.624,00 ₫
  12.751.070  - 185.079.306  12.751.070 ₫ - 185.079.306 ₫
 26. Nhẫn GLAMIRA Sarette

  Vàng Trắng 14K & Đá Ngọc Lục Bảo (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.74 crt - AAA

  22.258.195,00 ₫
  7.213.549  - 102.027.814  7.213.549 ₫ - 102.027.814 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Nhẫn GLAMIRA Elrica

  Vàng Hồng 14K & Đá Ngọc Lục Bảo (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  14.328 crt - AAA

  97.251.047,00 ₫
  13.819.745  - 257.121.420  13.819.745 ₫ - 257.121.420 ₫
 29. Nhẫn GLAMIRA Flaviana

  Vàng 14K & Đá Ngọc Lục Bảo (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.69 crt - AAA

  22.554.798,00 ₫
  8.425.996  - 98.858.017  8.425.996 ₫ - 98.858.017 ₫
 30. Nhẫn GLAMIRA Gianina

  Vàng 14K & Đá Ngọc Lục Bảo (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.948 crt - AAA

  24.816.391,00 ₫
  9.403.256  - 133.343.703  9.403.256 ₫ - 133.343.703 ₫
 31. Nhẫn GLAMIRA Senta

  Vàng Trắng 14K & Đá Ngọc Lục Bảo (Đá nhân tạo)

  2.8 crt - AAA

  29.212.502,00 ₫
  8.363.167  - 100.839.140  8.363.167 ₫ - 100.839.140 ₫
 32. Nhẫn GLAMIRA Ariadna

  Vàng 14K & Đá Ngọc Lục Bảo (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.048 crt - AAA

  33.031.258,00 ₫
  10.549.478  - 144.494.596  10.549.478 ₫ - 144.494.596 ₫
 33. Nhẫn GLAMIRA Ines

  Vàng 14K & Đá Ngọc Lục Bảo (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.126 crt - AAA

  32.475.127,00 ₫
  10.494.855  - 141.027.626  10.494.855 ₫ - 141.027.626 ₫
 34. Nhẫn GLAMIRA Anuja

  Vàng Trắng 14K & Đá Ngọc Lục Bảo (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.708 crt - AAA

  23.185.078,00 ₫
  8.579.958  - 107.900.429  8.579.958 ₫ - 107.900.429 ₫
 35. Nhẫn GLAMIRA Leraine

  Vàng 14K & Đá Ngọc Lục Bảo (Đá nhân tạo)

  3.3 crt - AAA

  32.865.126,00 ₫
  8.999.957  - 111.027.775  8.999.957 ₫ - 111.027.775 ₫
 36. Nhẫn GLAMIRA Lidia

  Vàng 14K & Đá Ngọc Lục Bảo (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.488 crt - AAA

  39.019.625,00 ₫
  11.716.925  - 154.753.982  11.716.925 ₫ - 154.753.982 ₫
 37. Nhẫn GLAMIRA Frances

  Vàng Hồng 14K & Đá Ngọc Lục Bảo (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.48 crt - AAA

  35.200.869,00 ₫
  10.733.722  - 141.211.591  10.733.722 ₫ - 141.211.591 ₫
 38. Nhẫn GLAMIRA Hanna

  Vàng 14K & Đá Ngọc Lục Bảo (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.7 crt - AAA

  35.976.054,00 ₫
  14.125.969  - 221.234.792  14.125.969 ₫ - 221.234.792 ₫
 39. Nhẫn GLAMIRA Kristana

  Vàng Trắng 14K & Đá Ngọc Lục Bảo (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.065 crt - AAA

  27.402.038,00 ₫
  10.314.006  - 148.004.011  10.314.006 ₫ - 148.004.011 ₫
 40. Nhẫn GLAMIRA Hana

  Vàng 14K & Đá Ngọc Lục Bảo (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.8 crt - AAA

  22.740.174,00 ₫
  8.214.583  - 110.843.812  8.214.583 ₫ - 110.843.812 ₫
 41. Nhẫn GLAMIRA Franisbel

  Vàng Hồng 14K & Đá Ngọc Lục Bảo (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.78 crt - AAA

  21.034.710,00 ₫
  7.709.396  - 99.155.185  7.709.396 ₫ - 99.155.185 ₫
 42. Nhẫn GLAMIRA Dinelia

  Vàng Trắng 14K & Đá Ngọc Lục Bảo (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  7.24 crt - AAA

  56.567.278,00 ₫
  10.879.192  - 179.602.918  10.879.192 ₫ - 179.602.918 ₫
 43. Nhẫn GLAMIRA Florenca

  Vàng Trắng 14K & Đá Ngọc Lục Bảo (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.814 crt - AAA

  21.914.895,00 ₫
  7.935.810  - 99.579.714  7.935.810 ₫ - 99.579.714 ₫
 44. Nhẫn GLAMIRA Elviana

  Vàng Trắng 14K & Đá Ngọc Lục Bảo (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.7 crt - AAA

  37.684.913,00 ₫
  11.003.720  - 168.735.041  11.003.720 ₫ - 168.735.041 ₫
 45. Nhẫn GLAMIRA Frania

  Vàng Trắng 14K & Đá Ngọc Lục Bảo (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  7.2 crt - AAA

  59.984.432,00 ₫
  12.354.280  - 191.234.942  12.354.280 ₫ - 191.234.942 ₫
 46. Nhẫn GLAMIRA Mirshika

  Vàng 14K & Đá Ngọc Lục Bảo (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  15.276 crt - AAA

  105.124.877,00 ₫
  14.663.136  - 316.088.120  14.663.136 ₫ - 316.088.120 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Nhẫn GLAMIRA Cruella

  Vàng Trắng 14K & Đá Ngọc Lục Bảo (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.684 crt - AAA

  24.705.165,00 ₫
  8.972.787  - 113.659.836  8.972.787 ₫ - 113.659.836 ₫
 49. Nhẫn GLAMIRA Erga

  Vàng Trắng 14K & Đá Ngọc Lục Bảo (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  5.228 crt - AAA

  42.609.701,00 ₫
  9.106.087  - 136.117.272  9.106.087 ₫ - 136.117.272 ₫
 50. Nhẫn GLAMIRA Erlene

  Vàng Trắng 14K & Đá Ngọc Lục Bảo (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.12 crt - AAA

  23.014.983,00 ₫
  7.318.831  - 94.159.924  7.318.831 ₫ - 94.159.924 ₫
 51. Nhẫn GLAMIRA Horatia

  Vàng Hồng 14K & Đá Ngọc Lục Bảo (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.272 crt - AAA

  31.437.019,00 ₫
  9.636.746  - 360.422.812  9.636.746 ₫ - 360.422.812 ₫
 52. Nhẫn GLAMIRA Glena

  Vàng Trắng 14K & Đá Ngọc Lục Bảo (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  7.144 crt - AAA

  55.387.094,00 ₫
  10.202.780  - 161.801.114  10.202.780 ₫ - 161.801.114 ₫
 53. Nhẫn GLAMIRA Gallya

  Vàng Hồng 14K & Đá Ngọc Lục Bảo (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.52 crt - AAA

  34.560.967,00 ₫
  9.717.689  - 132.848.425  9.717.689 ₫ - 132.848.425 ₫
 54. Nhẫn GLAMIRA Hesperia

  Vàng Hồng 14K & Đá Ngọc Lục Bảo (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.04 crt - AAA

  27.019.116,00 ₫
  8.733.920  - 109.159.858  8.733.920 ₫ - 109.159.858 ₫
 55. Nhẫn GLAMIRA Esperanza

  Vàng 14K & Đá Ngọc Lục Bảo (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  5.105 crt - AAA

  47.087.605,00 ₫
  12.063.337  - 168.664.288  12.063.337 ₫ - 168.664.288 ₫
 56. Nhẫn GLAMIRA Gaila

  Vàng 14K & Đá Ngọc Lục Bảo (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.932 crt - AAA

  24.732.617,00 ₫
  9.182.219  - 123.070.168  9.182.219 ₫ - 123.070.168 ₫
 57. Nhẫn GLAMIRA Florencita

  Vàng Trắng 14K & Đá Ngọc Lục Bảo (Đá nhân tạo)

  3.3 crt - AAA

  36.869.258,00 ₫
  11.147.493  - 133.952.192  11.147.493 ₫ - 133.952.192 ₫
 58. Nhẫn GLAMIRA Giselda

  Vàng Trắng 14K & Đá Ngọc Lục Bảo (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.108 crt - AAA

  25.869.781,00 ₫
  9.243.351  - 105.834.396  9.243.351 ₫ - 105.834.396 ₫
 59. Nhẫn GLAMIRA Halyna

  Vàng Trắng 14K & Đá Ngọc Lục Bảo (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.14 crt - AAA

  27.352.793,00 ₫
  9.530.613  - 121.768.282  9.530.613 ₫ - 121.768.282 ₫
 60. Nhẫn Exclusive
 61. Nhẫn GLAMIRA Alzenia

  Vàng Trắng 14K & Đá Ngọc Lục Bảo (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.456 crt - AAA

  36.276.053,00 ₫
  10.952.777  - 140.150.276  10.952.777 ₫ - 140.150.276 ₫
 62. Nhẫn GLAMIRA Graziella

  Vàng Trắng 14K & Đá Ngọc Lục Bảo (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  4.18 crt - AAA

  46.964.493,00 ₫
  13.549.746  - 188.857.592  13.549.746 ₫ - 188.857.592 ₫
 63. Nhẫn GLAMIRA Marseille

  Vàng 14K & Đá Ngọc Lục Bảo (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  7.264 crt - AAA

  60.800.088,00 ₫
  12.469.751  - 209.546.172  12.469.751 ₫ - 209.546.172 ₫
 64. Nhẫn GLAMIRA Achintya

  Vàng Trắng 14K & Đá Ngọc Lục Bảo (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.5 crt - AAA

  36.535.580,00 ₫
  10.816.646  - 330.663.522  10.816.646 ₫ - 330.663.522 ₫
 65. Nhẫn GLAMIRA Adhita

  Vàng 14K & Đá Ngọc Lục Bảo (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.816 crt - AAA

  39.686.980,00 ₫
  12.073.527  - 178.159.528  12.073.527 ₫ - 178.159.528 ₫
 66. Nhẫn GLAMIRA Ahilya

  Vàng 14K & Đá Ngọc Lục Bảo (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  7.12 crt - AAA

  56.351.053,00 ₫
  10.622.212  - 162.904.886  10.622.212 ₫ - 162.904.886 ₫

You’ve viewed 60 of 328 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng