Đang tải...
Tìm thấy 116 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn GLAMIRA Julisha

  Vàng 14K & Đá Topaz Vàng & Đá Moissanite

  4.8 crt - AAA

  28.418.354,00 ₫
  12.916.919  - 2.796.269.760  12.916.919 ₫ - 2.796.269.760 ₫
 2. Nhẫn GLAMIRA Vondila

  Vàng 14K & Đá Topaz Vàng & Kim Cương

  8.14 crt - AAA

  54.789.361,00 ₫
  13.415.030  - 4.573.676.431  13.415.030 ₫ - 4.573.676.431 ₫
 3. Nhẫn GLAMIRA Ganesa

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Vàng

  12 crt - AAA

  33.211.256,00 ₫
  15.643.793  - 17.661.977.608  15.643.793 ₫ - 17.661.977.608 ₫
 4. Nhẫn GLAMIRA Kitty

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Vàng & Đá Moissanite

  12.97 crt - AAA

  42.311.683,00 ₫
  14.298.045  - 11.304.144.531  14.298.045 ₫ - 11.304.144.531 ₫
 5. Nhẫn GLAMIRA Shea

  Vàng 14K & Đá Topaz Vàng & Đá Moissanite

  9.3 crt - AAA

  35.452.471,00 ₫
  14.904.268  - 13.400.342.145  14.904.268 ₫ - 13.400.342.145 ₫
 6. Nhẫn GLAMIRA Shandra

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Vàng

  12 crt - AAA

  94.682.097,00 ₫
  30.502.213  - 18.013.909.903  30.502.213 ₫ - 18.013.909.903 ₫
 7. Nhẫn GLAMIRA Carilene

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Vàng & Đá Moissanite

  7.16 crt - AAA

  33.243.237,00 ₫
  14.626.345  - 6.249.706.228  14.626.345 ₫ - 6.249.706.228 ₫
 8. Nhẫn GLAMIRA Emmeline

  Vàng 14K & Đá Topaz Vàng

  7.5 crt - AAA

  34.057.761,00 ₫
  10.570.704  - 5.508.879.545  10.570.704 ₫ - 5.508.879.545 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn GLAMIRA Jesimar

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Vàng & Đá Moissanite

  4.692 crt - AAA

  28.560.712,00 ₫
  11.292.399  - 2.750.236.960  11.292.399 ₫ - 2.750.236.960 ₫
 11. Nhẫn GLAMIRA Malison

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Vàng & Đá Moissanite

  9.264 crt - AAA

  49.140.048,00 ₫
  21.321.125  - 13.483.874.770  21.321.125 ₫ - 13.483.874.770 ₫
 12. Nhẫn GLAMIRA Miskaela

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Vàng & Đá Moissanite

  4.74 crt - AAA

  35.071.248,00 ₫
  16.819.731  - 2.831.802.616  16.819.731 ₫ - 2.831.802.616 ₫
 13. Nhẫn GLAMIRA Urilla

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Vàng & Đá Moissanite

  7.88 crt - AAA

  26.696.758,00 ₫
  11.074.475  - 4.508.907.869  11.074.475 ₫ - 4.508.907.869 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn GLAMIRA Alkida

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Topaz Vàng & Đá Moissanite

  4.82 crt - AAA

  27.604.961,00 ₫
  11.339.380  - 2.740.034.182  11.339.380 ₫ - 2.740.034.182 ₫
 16. Nhẫn GLAMIRA Aretha

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Vàng & Đá Moissanite

  4.86 crt - AAA

  40.131.318,00 ₫
  19.521.416  - 2.822.505.489  19.521.416 ₫ - 2.822.505.489 ₫
 17. Nhẫn GLAMIRA Jermelia

  Vàng 14K & Đá Topaz Vàng & Đá Moissanite

  4.728 crt - AAA

  34.143.515,00 ₫
  16.755.486  - 2.785.642.453  16.755.486 ₫ - 2.785.642.453 ₫
 18. Nhẫn GLAMIRA Jhamilet

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Topaz Vàng & Đá Moissanite

  4.71 crt - AAA

  38.915.474,00 ₫
  17.329.163  - 2.803.316.901  17.329.163 ₫ - 2.803.316.901 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn GLAMIRA Jomairys

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Vàng & Đá Moissanite

  4.68 crt - AAA

  22.822.814,00 ₫
  10.123.536  - 2.710.812.618  10.123.536 ₫ - 2.710.812.618 ₫
 21. Nhẫn GLAMIRA Jorgelina

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Vàng & Đá Moissanite

  7.752 crt - AAA

  40.358.863,00 ₫
  17.595.765  - 4.601.610.265  17.595.765 ₫ - 4.601.610.265 ₫
 22. Nhẫn GLAMIRA Josafina

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Vàng & Đá Moissanite

  4.8 crt - AAA

  23.415.169,00 ₫
  11.201.267  - 2.720.788.984  11.201.267 ₫ - 2.720.788.984 ₫
 23. Nhẫn GLAMIRA Ledina

  Vàng 14K & Đá Topaz Vàng

  4.5 crt - AAA

  30.947.965,00 ₫
  13.584.840  - 2.744.732.270  13.584.840 ₫ - 2.744.732.270 ₫
 24. Nhẫn GLAMIRA Lusiana

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Vàng & Đá Moissanite

  4.62 crt - AAA

  29.019.200,00 ₫
  13.958.424  - 2.741.350.209  13.958.424 ₫ - 2.741.350.209 ₫
 25. Nhẫn GLAMIRA Ujana

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Vàng & Đá Moissanite

  5.3 crt - AAA

  25.851.951,00 ₫
  9.936.179  - 2.744.675.667  9.936.179 ₫ - 2.744.675.667 ₫
 26. Nhẫn GLAMIRA Marcisha

  Vàng 14K & Đá Topaz Vàng & Đá Moissanite

  4.548 crt - AAA

  25.371.104,00 ₫
  11.450.888  - 2.716.246.553  11.450.888 ₫ - 2.716.246.553 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Nhẫn GLAMIRA Manzanita

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Vàng & Đá Moissanite

  4.7 crt - AAA

  27.764.583,00 ₫
  12.355.413  - 2.738.788.903  12.355.413 ₫ - 2.738.788.903 ₫
 29. Nhẫn GLAMIRA Malenita

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Vàng

  4.5 crt - AAA

  26.647.231,00 ₫
  11.842.585  - 2.720.109.747  11.842.585 ₫ - 2.720.109.747 ₫
 30. Nhẫn GLAMIRA Maharlika

  Vàng 14K & Đá Topaz Vàng & Đá Moissanite

  7.62 crt - AAA

  28.883.917,00 ₫
  12.817.863  - 4.518.502.161  12.817.863 ₫ - 4.518.502.161 ₫
 31. Nhẫn GLAMIRA Luzirene

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Vàng & Đá Moissanite

  4.73 crt - AAA

  26.839.682,00 ₫
  11.816.547  - 2.735.392.694  11.816.547 ₫ - 2.735.392.694 ₫
 32. Nhẫn GLAMIRA Loagen

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Vàng & Đá Moissanite

  4.644 crt - AAA

  27.398.641,00 ₫
  11.755.132  - 2.738.831.350  11.755.132 ₫ - 2.738.831.350 ₫
 33. Nhẫn GLAMIRA Jocarol

  Vàng 14K & Đá Topaz Vàng & Đá Moissanite

  4.788 crt - AAA

  30.439.947,00 ₫
  13.966.914  - 2.770.501.013  13.966.914 ₫ - 2.770.501.013 ₫
 34. Nhẫn GLAMIRA Jeylianis

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Vàng & Đá Moissanite

  5.22 crt - AAA

  29.912.969,00 ₫
  11.434.190  - 2.777.576.451  11.434.190 ₫ - 2.777.576.451 ₫
 35. Nhẫn GLAMIRA Jidenna

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Vàng & Đá Moissanite

  4.596 crt - AAA

  25.272.613,00 ₫
  11.296.927  - 2.718.963.521  11.296.927 ₫ - 2.718.963.521 ₫
 36. Nhẫn GLAMIRA Magaris

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Vàng & Đá Moissanite

  7.74 crt - AAA

  33.406.255,00 ₫
  14.335.403  - 4.542.572.809  14.335.403 ₫ - 4.542.572.809 ₫
 37. Nhẫn GLAMIRA Makadie

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Vàng

  4.5 crt - AAA

  25.238.369,00 ₫
  11.301.455  - 2.712.043.745  11.301.455 ₫ - 2.712.043.745 ₫
 38. Nhẫn GLAMIRA Marcette

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Vàng & Đá Moissanite

  4.61 crt - AAA

  29.036.748,00 ₫
  13.221.446  - 2.740.699.273  13.221.446 ₫ - 2.740.699.273 ₫
 39. Nhẫn GLAMIRA Tienette

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Vàng & Đá Moissanite

  7.62 crt - AAA

  31.219.661,00 ₫
  12.458.431  - 4.532.667.194  12.458.431 ₫ - 4.532.667.194 ₫
 40. Nhẫn GLAMIRA Azaria

  Vàng 14K & Đá Topaz Vàng & Đá Moissanite

  4.858 crt - AAA

  21.713.668,00 ₫
  9.414.294  - 2.722.373.882  9.414.294 ₫ - 2.722.373.882 ₫
 41. Nhẫn GLAMIRA Adaliz

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Vàng & Đá Moissanite

  6.69 crt - AAA

  35.035.304,00 ₫
  15.305.587  - 4.097.697.558  15.305.587 ₫ - 4.097.697.558 ₫
 42. Nhẫn GLAMIRA Adeshia

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Vàng & Đá Moissanite

  4.108 crt - AAA

  24.797.429,00 ₫
  11.123.720  - 2.545.261.520  11.123.720 ₫ - 2.545.261.520 ₫
 43. Nhẫn GLAMIRA Caridad

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Vàng & Đá Moissanite

  11.66 crt - AAA

  39.675.093,00 ₫
  15.967.848  - 11.320.248.230  15.967.848 ₫ - 11.320.248.230 ₫
 44. Nhẫn GLAMIRA Gerlindis

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Vàng & Đá Moissanite

  12.47 crt - AAA

  40.965.370,00 ₫
  16.464.544  - 17.728.628.235  16.464.544 ₫ - 17.728.628.235 ₫
 45. Nhẫn GLAMIRA Gwenora

  Vàng 14K & Đá Topaz Vàng & Đá Moissanite

  7.24 crt - AAA

  31.009.096,00 ₫
  13.202.201  - 6.365.205.678  13.202.201 ₫ - 6.365.205.678 ₫
 46. Nhẫn GLAMIRA Hendrika

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Vàng & Đá Moissanite

  4.83 crt - AAA

  26.196.667,00 ₫
  11.074.475  - 2.779.373.618  11.074.475 ₫ - 2.779.373.618 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Nhẫn GLAMIRA Jadora

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Topaz Vàng & Đá Moissanite

  9.128 crt - AAA

  35.263.982,00 ₫
  15.396.153  - 13.387.068.627  15.396.153 ₫ - 13.387.068.627 ₫
 49. Nhẫn GLAMIRA Jaselle

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Vàng & Đá Moissanite

  10.18 crt - AAA

  35.171.435,00 ₫
  15.068.984  - 23.597.817.403  15.068.984 ₫ - 23.597.817.403 ₫
 50. Nhẫn GLAMIRA Martoya

  Vàng 14K & Đá Topaz Vàng & Đá Moissanite

  4.864 crt - AAA

  28.423.166,00 ₫
  12.123.055  - 2.802.453.697  12.123.055 ₫ - 2.802.453.697 ₫
 51. Nhẫn GLAMIRA Massima

  Vàng 14K & Đá Topaz Vàng & Đá Moissanite

  6.56 crt - AAA

  28.157.695,00 ₫
  12.721.071  - 4.050.702.495  12.721.071 ₫ - 4.050.702.495 ₫
 52. Nhẫn GLAMIRA Mirjana

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Vàng

  4.5 crt - AAA

  31.615.321,00 ₫
  16.301.809  - 2.748.553.010  16.301.809 ₫ - 2.748.553.010 ₫
 53. Nhẫn GLAMIRA Moneta

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Vàng & Đá Moissanite

  7.6 crt - AAA

  29.540.519,00 ₫
  12.836.542  - 4.517.115.383  12.836.542 ₫ - 4.517.115.383 ₫
 54. Nhẫn GLAMIRA Tamanna

  Vàng 14K & Đá Topaz Vàng & Đá Moissanite

  7.05 crt - AAA

  25.857.329,00 ₫
  11.027.494  - 6.199.767.783  11.027.494 ₫ - 6.199.767.783 ₫
 55. Nhẫn GLAMIRA Aurkene

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Vàng & Đá Moissanite

  6.68 crt - AAA

  35.419.358,00 ₫
  11.470.699  - 5.086.178.717  11.470.699 ₫ - 5.086.178.717 ₫
 56. Nhẫn GLAMIRA Djamila

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Vàng & Đá Moissanite

  5.108 crt - AAA

  37.414.347,00 ₫
  14.569.741  - 2.807.448.950  14.569.741 ₫ - 2.807.448.950 ₫
 57. Nhẫn GLAMIRA Edolie

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Vàng & Đá Moissanite

  11.18 crt - AAA

  47.642.037,00 ₫
  16.958.410  - 15.764.925.280  16.958.410 ₫ - 15.764.925.280 ₫
 58. Nhẫn GLAMIRA Marnisha

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Vàng & Đá Moissanite

  6.974 crt - AAA

  40.348.108,00 ₫
  16.564.449  - 4.155.942.562  16.564.449 ₫ - 4.155.942.562 ₫
 59. Nhẫn GLAMIRA Yovela

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Vàng & Đá Moissanite

  11 crt - AAA

  44.681.955,00 ₫
  14.761.061  - 16.627.916.473  14.761.061 ₫ - 16.627.916.473 ₫
 60. Nhẫn Exclusive
 61. Nhẫn GLAMIRA Gizella

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Vàng & Đá Moissanite

  4.836 crt - AAA

  41.501.123,00 ₫
  18.359.346  - 2.826.184.715  18.359.346 ₫ - 2.826.184.715 ₫
 62. Nhẫn GLAMIRA Marecel

  Vàng 14K & Đá Topaz Vàng & Đá Moissanite

  7.812 crt - AAA

  44.089.884,00 ₫
  13.521.162  - 5.595.695.175  13.521.162 ₫ - 5.595.695.175 ₫
 63. Nhẫn GLAMIRA Margretha

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Vàng & Đá Moissanite

  4.81 crt - AAA

  38.792.644,00 ₫
  16.283.696  - 2.805.581.038  16.283.696 ₫ - 2.805.581.038 ₫
 64. Nhẫn GLAMIRA Margrie

  Vàng 14K & Đá Topaz Vàng & Đá Moissanite

  4.988 crt - AAA

  41.233.954,00 ₫
  17.090.862  - 2.837.165.795  17.090.862 ₫ - 2.837.165.795 ₫
 65. Nhẫn GLAMIRA Umika

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Vàng & Đá Moissanite

  28.42 crt - A

  92.911.539,00 ₫
  29.783.349  - 69.480.816.925  29.783.349 ₫ - 69.480.816.925 ₫
 66. Nhẫn GLAMIRA Gracina

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Vàng & Đá Moissanite

  6.58 crt - AAA

  28.798.730,00 ₫
  13.009.749  - 4.055.810.959  13.009.749 ₫ - 4.055.810.959 ₫

You’ve viewed 60 of 116 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng