Đang tải...
Tìm thấy 544 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn Villaharta Đá Zircon Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Villaharta

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  0.53 crt - AAA

  17.519.038,00 ₫
  7.259.270  - 924.022.723  7.259.270 ₫ - 924.022.723 ₫
 2. Nhẫn Molaire Đá Zircon Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Molaire

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh

  2 crt - AAA

  31.896.992,00 ₫
  8.289.357  - 3.538.658.018  8.289.357 ₫ - 3.538.658.018 ₫
 3. Nhẫn Edwardeen Đá Zircon Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Edwardeen

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  1.16 crt - AAA

  19.208.541,00 ₫
  6.377.884  - 707.853.261  6.377.884 ₫ - 707.853.261 ₫
 4. Nhẫn Tranglo SET Đá Zircon Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Tranglo SET

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh

  0.35 crt - AAA

  23.762.282,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  9.273.481  - 1.256.002.570  9.273.481 ₫ - 1.256.002.570 ₫
 5. Xem Cả Bộ
  Nhẫn xếp chồng Nurath - A Đá Zircon Xanh

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Nurath - A

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  0.694 crt - AAA

  15.425.340,00 ₫
  6.772.615  - 397.867.524  6.772.615 ₫ - 397.867.524 ₫
 6. Nhẫn Jensina Đá Zircon Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Jensina

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  5.448 crt - AAA

  63.387.357,00 ₫
  13.275.949  - 3.561.233.400  13.275.949 ₫ - 3.561.233.400 ₫
 7. Nhẫn Rondek B Đá Zircon Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Rondek B

  Vàng Hồng 14K & Đá Zircon Xanh

  0.5 crt - AAA

  12.643.025,00 ₫
  5.535.700  - 1.036.994.285  5.535.700 ₫ - 1.036.994.285 ₫
 8. Nhẫn Louvre Đá Zircon Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Louvre

  Vàng Hồng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  0.514 crt - AAA

  18.717.561,00 ₫
  7.372.282  - 295.818.664  7.372.282 ₫ - 295.818.664 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn Corissa Đá Zircon Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Corissa

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  1.708 crt - AAA

  34.642.536,00 ₫
  10.430.639  - 3.436.068.431  10.430.639 ₫ - 3.436.068.431 ₫
 11. Nhẫn Gwendy Đá Zircon Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Gwendy

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  1.125 crt - AAA

  26.960.688,00 ₫
  9.278.889  - 2.800.970.092  9.278.889 ₫ - 2.800.970.092 ₫
 12. Nhẫn Solnedgan Đá Zircon Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Solnedgan

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh

  0.7 crt - AAA

  31.161.602,00 ₫
  9.803.395  - 2.418.324.051  9.803.395 ₫ - 2.418.324.051 ₫
 13. Nhẫn Emilly Đá Zircon Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Emilly

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  0.53 crt - AAA

  21.933.270,00 ₫
  8.989.599  - 848.956.185  8.989.599 ₫ - 848.956.185 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn Crocus Đá Zircon Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Crocus

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  0.845 crt - AAA

  23.613.041,00 ₫
  8.617.038  - 2.409.645.368  8.617.038 ₫ - 2.409.645.368 ₫
 16. Nhẫn Palencia Đá Zircon Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Palencia

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  1.948 crt - AAA

  46.605.328,00 ₫
  18.979.546  - 615.510.472  18.979.546 ₫ - 615.510.472 ₫
 17. Nhẫn Alceste Đá Zircon Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Alceste

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  1.932 crt - AAA

  40.211.493,00 ₫
  11.261.197  - 2.917.213.055  11.261.197 ₫ - 2.917.213.055 ₫
 18. Nhẫn Severny Đá Zircon Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Severny

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  0.274 crt - AAA

  23.637.103,00 ₫
  10.842.944  - 324.801.679  10.842.944 ₫ - 324.801.679 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn Jermelia Đá Zircon Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Jermelia

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  4.728 crt - AAA

  56.984.058,00 ₫
  14.368.219  - 2.644.267.169  14.368.219 ₫ - 2.644.267.169 ₫
 21. Nhẫn Jomairys Đá Zircon Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Jomairys

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  4.68 crt - AAA

  47.409.120,00 ₫
  8.762.493  - 2.579.880.001  8.762.493 ₫ - 2.579.880.001 ₫
 22. Nhẫn Jorgelina Đá Zircon Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Jorgelina

  Vàng Hồng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  7.752 crt - AAA

  83.451.603,00 ₫
  15.060.350  - 4.376.002.073  15.060.350 ₫ - 4.376.002.073 ₫
 23. Nhẫn Ledina Đá Zircon Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Ledina

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh

  4.5 crt - AAA

  53.860.544,00 ₫
  11.506.687  - 2.604.780.517  11.506.687 ₫ - 2.604.780.517 ₫
 24. Nhẫn Lusiana Đá Zircon Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Lusiana

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  4.62 crt - AAA

  52.407.608,00 ₫
  11.893.848  - 2.603.780.171  11.893.848 ₫ - 2.603.780.171 ₫
 25. Nhẫn Anacelis Đá Zircon Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Anacelis

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  0.6 crt - AAA

  27.467.348,00 ₫
  12.391.318  - 1.127.255.277  12.391.318 ₫ - 1.127.255.277 ₫
 26. Nhẫn Elisha Đá Zircon Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Elisha

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  1.55 crt - AAA

  25.253.609,00 ₫
  8.292.601  - 750.719.461  8.292.601 ₫ - 750.719.461 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Nhẫn Etheldra Đá Zircon Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Etheldra

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  1.08 crt - AAA

  22.750.039,00 ₫
  9.449.218  - 2.064.255.478  9.449.218 ₫ - 2.064.255.478 ₫
 29. Nhẫn Fredith Đá Zircon Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Fredith

  Vàng Hồng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  1.125 crt - AAA

  28.889.463,00 ₫
  11.655.928  - 2.101.971.238  11.655.928 ₫ - 2.101.971.238 ₫
 30. Nhẫn Marnie Đá Zircon Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Marnie

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  3.18 crt - AAA

  53.342.526,00 ₫
  12.614.097  - 4.868.213.089  12.614.097 ₫ - 4.868.213.089 ₫
 31. Nhẫn Olliana Đá Zircon Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Olliana

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  1.28 crt - AAA

  28.882.163,00 ₫
  11.176.573  - 2.111.096.025  11.176.573 ₫ - 2.111.096.025 ₫
 32. Nhẫn Ronnica Đá Zircon Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Ronnica

  Vàng Hồng 14K & Đá Zircon Xanh

  2 crt - AAA

  29.736.513,00 ₫
  7.338.757  - 3.526.288.868  7.338.757 ₫ - 3.526.288.868 ₫
 33. Nhẫn Rylind Đá Zircon Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Rylind

  Vàng Hồng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  0.67 crt - AAA

  38.048.040,00 ₫
  14.260.343  - 603.411.683  14.260.343 ₫ - 603.411.683 ₫
 34. Nhẫn Shulamis Đá Zircon Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Shulamis

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  0.35 crt - AAA

  20.954.822,00 ₫
  8.532.684  - 313.189.546  8.532.684 ₫ - 313.189.546 ₫
 35. Nhẫn Taldina Đá Zircon Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Taldina

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  0.435 crt - AAA

  13.787.475,00 ₫
  6.578.494  - 368.073.421  6.578.494 ₫ - 368.073.421 ₫
 36. Nhẫn Tivona Đá Zircon Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Tivona

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Zircon Xanh

  2 crt - AAA

  34.212.117,00 ₫
  10.085.384  - 5.474.396.010  10.085.384 ₫ - 5.474.396.010 ₫
 37. Nhẫn Veruca Đá Zircon Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Veruca

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  1.304 crt - AAA

  28.352.791,00 ₫
  10.850.514  - 2.111.447.499  10.850.514 ₫ - 2.111.447.499 ₫
 38. Nhẫn Malick Đá Zircon Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Malick

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  3.03 crt - AAA

  51.772.794,00 ₫
  16.270.500  - 3.196.444.902  16.270.500 ₫ - 3.196.444.902 ₫
 39. Nhẫn Ahlexa Đá Zircon Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Ahlexa

  Vàng Hồng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  0.55 crt - AAA

  22.769.775,00 ₫
  11.429.093  - 334.913.286  11.429.093 ₫ - 334.913.286 ₫
 40. Nhẫn Amilesa Đá Zircon Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Amilesa

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  2.13 crt - AAA

  39.856.775,00 ₫
  13.510.895  - 3.591.987.295  13.510.895 ₫ - 3.591.987.295 ₫
 41. Nhẫn Ujana Đá Zircon Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Ujana

  Vàng Hồng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  5.3 crt - AAA

  50.161.155,00 ₫
  8.549.987  - 2.582.894.562  8.549.987 ₫ - 2.582.894.562 ₫
 42. Nhẫn Marcisha Đá Zircon Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Marcisha

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  4.548 crt - AAA

  49.276.795,00 ₫
  9.762.299  - 2.581.826.623  9.762.299 ₫ - 2.581.826.623 ₫
 43. Nhẫn Manzanita Đá Zircon Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Manzanita

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  4.7 crt - AAA

  51.421.592,00 ₫
  10.552.843  - 2.602.550.019  10.552.843 ₫ - 2.602.550.019 ₫
 44. Nhẫn Malison Đá Zircon Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Malison

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  9.264 crt - AAA

  97.569.466,00 ₫
  17.960.274  - 12.853.235.402  17.960.274 ₫ - 12.853.235.402 ₫
 45. Nhẫn Malenita Đá Zircon Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Malenita

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh

  4.5 crt - AAA

  50.177.107,00 ₫
  10.010.493  - 2.583.692.137  10.010.493 ₫ - 2.583.692.137 ₫
 46. Nhẫn Luzirene Đá Zircon Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Luzirene

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  4.73 crt - AAA

  50.679.712,00 ₫
  10.111.609  - 2.600.116.739  10.111.609 ₫ - 2.600.116.739 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Nhẫn Loagen Đá Zircon Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Loagen

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  4.644 crt - AAA

  51.036.593,00 ₫
  10.016.982  - 2.602.387.797  10.016.982 ₫ - 2.602.387.797 ₫
 49. Nhẫn Jocarol Đá Zircon Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Jocarol

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  4.788 crt - AAA

  53.800.253,00 ₫
  11.960.899  - 2.631.830.432  11.960.899 ₫ - 2.631.830.432 ₫
 50. Nhẫn Jeylianis Đá Zircon Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Jeylianis

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  5.22 crt - AAA

  53.580.177,00 ₫
  9.745.537  - 2.640.211.712  9.745.537 ₫ - 2.640.211.712 ₫
 51. Nhẫn Jidenna Đá Zircon Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Jidenna

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  4.596 crt - AAA

  49.253.544,00 ₫
  9.651.991  - 2.584.827.665  9.651.991 ₫ - 2.584.827.665 ₫
 52. Nhẫn Makadie Đá Zircon Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Makadie

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh

  4.5 crt - AAA

  49.114.577,00 ₫
  9.618.736  - 2.577.608.947  9.618.736 ₫ - 2.577.608.947 ₫
 53. Nhẫn Marcette Đá Zircon Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Marcette

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  4.61 crt - AAA

  52.353.535,00 ₫
  11.233.079  - 2.602.752.788  11.233.079 ₫ - 2.602.752.788 ₫
 54. Nhẫn Tienette Đá Zircon Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Tienette

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  7.62 crt - AAA

  75.393.948,00 ₫
  10.577.176  - 4.313.994.114  10.577.176 ₫ - 4.313.994.114 ₫
 55. Nhẫn Urilla Đá Zircon Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Urilla

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  7.88 crt - AAA

  71.958.704,00 ₫
  9.557.363  - 4.296.366.389  9.557.363 ₫ - 4.296.366.389 ₫
 56. Nhẫn Azaria Đá Zircon Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Azaria

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  4.858 crt - AAA

  46.703.739,00 ₫
  8.253.668  - 2.592.952.097  8.253.668 ₫ - 2.592.952.097 ₫
 57. Nhẫn Dabria Đá Zircon Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Dabria

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  1.49 crt - AAA

  25.591.023,00 ₫
  8.800.344  - 2.948.156.201  8.800.344 ₫ - 2.948.156.201 ₫
 58. Nhẫn Debrisha Đá Zircon Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Debrisha

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  1.18 crt - AAA

  17.772.099,00 ₫
  6.791.540  - 2.041.869.342  6.791.540 ₫ - 2.041.869.342 ₫
 59. Nhẫn Jesimar Đá Zircon Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Jesimar

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  4.692 crt - AAA

  52.075.872,00 ₫
  9.635.769  - 2.612.877.922  9.635.769 ₫ - 2.612.877.922 ₫
 60. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 61. Nhẫn Purvaja Đá Zircon Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Purvaja

  Vàng Hồng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  0.845 crt - AAA

  17.804.543,00 ₫
  6.953.218  - 2.376.390.608  6.953.218 ₫ - 2.376.390.608 ₫
 62. Nhẫn Aurkene Đá Zircon Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Aurkene

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  6.68 crt - AAA

  59.159.136,00 ₫
  9.898.022  - 4.847.422.108  9.898.022 ₫ - 4.847.422.108 ₫
 63. Nhẫn Djamila Đá Zircon Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Djamila

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  5.108 crt - AAA

  60.462.830,00 ₫
  12.734.139  - 2.667.126.435  12.734.139 ₫ - 2.667.126.435 ₫
 64. Nhẫn Edolie Đá Zircon Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Edolie

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  11.18 crt - AAA

  97.625.972,00 ₫
  14.402.285  - 15.040.817.379  14.402.285 ₫ - 15.040.817.379 ₫
 65. Nhẫn Ganesa Đá Zircon Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Ganesa

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh

  12 crt - AAA

  89.535.603,00 ₫
  13.322.181  - 16.856.094.734  13.322.181 ₫ - 16.856.094.734 ₫
 66. Nhẫn Julisha Đá Zircon Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Julisha

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  4.8 crt - AAA

  50.684.038,00 ₫
  11.090.327  - 2.657.866.476  11.090.327 ₫ - 2.657.866.476 ₫

You’ve viewed 60 of 544 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng