Đang tải...
Tìm thấy 707 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn Taldina Đá Opan Lửa

  Nhẫn GLAMIRA Taldina

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  0.435 crt - AAA

  11.921.964,00 ₫
  6.578.494  - 368.073.421  6.578.494 ₫ - 368.073.421 ₫
 2. Nhẫn Mondial Đá Opan Lửa

  Nhẫn GLAMIRA Mondial

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa

  0.5 crt - AAA

  14.981.403,00 ₫
  6.852.102  - 1.053.013.347  6.852.102 ₫ - 1.053.013.347 ₫
 3. Nhẫn Emmeline Đá Opan Lửa

  Nhẫn GLAMIRA Emmeline

  Vàng 14K & Đá Opan Lửa

  7.5 crt - AAA

  40.982.030,00 ₫
  9.145.059  - 5.253.049.082  9.145.059 ₫ - 5.253.049.082 ₫
 4. Nhẫn Vertou Đá Opan Lửa

  Nhẫn GLAMIRA Vertou

  Vàng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  0.788 crt - AAA

  21.103.523,00 ₫
  9.008.525  - 877.763.465  9.008.525 ₫ - 877.763.465 ₫
 5. Nhẫn Hleor Đá Opan Lửa

  Nhẫn GLAMIRA Hleor

  Vàng 14K & Đá Opan Lửa

  0.8 crt - AAA

  14.096.232,00 ₫
  6.042.633  - 1.660.696.249  6.042.633 ₫ - 1.660.696.249 ₫
 6. Nhẫn Appeared Đá Opan Lửa

  Nhẫn GLAMIRA Appeared

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  0.274 crt - AAA

  16.149.646,00 ₫
  8.623.527  - 289.897.698  8.623.527 ₫ - 289.897.698 ₫
 7. Nhẫn đeo ngón áp út Emilirar Đá Opan Lửa

  Nhẫn đeo ngón áp út GLAMIRA Emilirar

  Vàng Hồng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  0.456 crt - AAA

  19.577.049,00 ₫
  9.927.762  - 142.589.922  9.927.762 ₫ - 142.589.922 ₫
 8. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Emilie Đá Opan Lửa

  Nhẫn GLAMIRA Emilie

  Vàng 14K & Fire Opal & Đá Moissanite

  0.576 crt - AAA

  22.999.856,00 ₫
  10.479.304  - 1.101.300.340  10.479.304 ₫ - 1.101.300.340 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn Arisu Đá Opan Lửa

  Nhẫn GLAMIRA Arisu

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  0.716 crt - AAA

  23.468.125,00 ₫
  6.934.833  - 567.520.875  6.934.833 ₫ - 567.520.875 ₫
 11. Nhẫn Bavegels - B Đá Opan Lửa

  Nhẫn GLAMIRA Bavegels - B

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa

  0.25 crt - AAA

  9.480.850,00 ₫
  5.211.264  - 249.694.584  5.211.264 ₫ - 249.694.584 ₫
 12. Nhẫn Ledina Đá Opan Lửa

  Nhẫn GLAMIRA Ledina

  Vàng 14K & Đá Opan Lửa

  4.5 crt - AAA

  35.475.798,00 ₫
  11.506.687  - 2.604.780.517  11.506.687 ₫ - 2.604.780.517 ₫
 13. Nhẫn Massima Đá Opan Lửa

  Nhẫn GLAMIRA Massima

  Vàng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  6.56 crt - AAA

  52.327.581,00 ₫
  10.938.923  - 3.856.213.945  10.938.923 ₫ - 3.856.213.945 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Dajana Đá Opan Lửa

  Nhẫn GLAMIRA Dajana

  Vàng 14K & Fire Opal & Đá Moissanite

  0.89 crt - AAA

  19.299.927,00 ₫
  7.997.364  - 1.739.183.433  7.997.364 ₫ - 1.739.183.433 ₫
 16. Xem Cả Bộ
  Nhẫn xếp chồng Jofor - B Đá Opan Lửa

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Jofor - B

  Vàng 14K & Đá Opan Lửa

  0.36 crt - AAA

  11.868.163,00 ₫
  5.819.583  - 1.207.458.733  5.819.583 ₫ - 1.207.458.733 ₫
 17. Nhẫn Trinidad Đá Opan Lửa

  Nhẫn GLAMIRA Trinidad

  Vàng Trắng 14K & Fire Opal & Đá Moissanite

  5.192 crt - AAA

  31.921.323,00 ₫
  12.990.444  - 3.315.885.727  12.990.444 ₫ - 3.315.885.727 ₫
 18. Nhẫn Alkida Đá Opan Lửa

  Nhẫn GLAMIRA Alkida

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  4.82 crt - AAA

  33.061.449,00 ₫
  9.691.194  - 2.604.753.486  9.691.194 ₫ - 2.604.753.486 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn Noreen Đá Opan Lửa

  Nhẫn GLAMIRA Noreen

  Vàng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  10.84 crt - AAA

  81.053.475,00 ₫
  16.326.735  - 12.986.254.443  16.326.735 ₫ - 12.986.254.443 ₫
 21. Nhẫn Autya Đá Opan Lửa

  Nhẫn GLAMIRA Autya

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  1.584 crt - AAA

  34.460.582,00 ₫
  11.301.211  - 2.176.591.683  11.301.211 ₫ - 2.176.591.683 ₫
 22. Nhẫn Joeann Đá Opan Lửa

  Nhẫn GLAMIRA Joeann

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  5.67 crt - AAA

  61.982.817,00 ₫
  14.337.938  - 12.364.593.193  14.337.938 ₫ - 12.364.593.193 ₫
 23. Nhẫn Edwardeen Đá Opan Lửa

  Nhẫn GLAMIRA Edwardeen

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  1.16 crt - AAA

  15.477.519,00 ₫
  6.377.884  - 707.853.261  6.377.884 ₫ - 707.853.261 ₫
 24. Nhẫn Kaliga Đá Opan Lửa

  Nhẫn GLAMIRA Kaliga

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa

  0.25 crt - AAA

  18.229.015,00 ₫
  9.538.438  - 299.779.501  9.538.438 ₫ - 299.779.501 ₫
 25. Nhẫn Bernelle Đá Opan Lửa

  Nhẫn GLAMIRA Bernelle

  Vàng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  0.43 crt - AAA

  12.521.362,00 ₫
  6.986.203  - 108.375.370  6.986.203 ₫ - 108.375.370 ₫
 26. Nhẫn Arnold Đá Opan Lửa

  Nhẫn GLAMIRA Arnold

  Vàng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  0.53 crt - AAA

  15.530.511,00 ₫
  6.871.568  - 929.362.409  6.871.568 ₫ - 929.362.409 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Nhẫn Chiardy Đá Opan Lửa

  Nhẫn GLAMIRA Chiardy

  Vàng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  0.91 crt - AAA

  17.165.943,00 ₫
  6.462.778  - 1.742.846.858  6.462.778 ₫ - 1.742.846.858 ₫
 29. Nhẫn Marecel Đá Opan Lửa

  Nhẫn GLAMIRA Marecel

  Vàng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  7.812 crt - AAA

  49.751.012,00 ₫
  11.686.479  - 5.331.319.427  11.686.479 ₫ - 5.331.319.427 ₫
 30. Nhẫn Gracina Đá Opan Lửa

  Nhẫn GLAMIRA Gracina

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  6.58 crt - AAA

  52.869.119,00 ₫
  11.177.925  - 3.860.688.466  11.177.925 ₫ - 3.860.688.466 ₫
 31. Nhẫn Emilly Đá Opan Lửa

  Nhẫn GLAMIRA Emilly

  Vàng Trắng 14K & Fire Opal & Đá Moissanite

  0.53 crt - AAA

  20.067.759,00 ₫
  8.989.599  - 848.956.185  8.989.599 ₫ - 848.956.185 ₫
 32. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Xilli Đá Opan Lửa

  Nhẫn GLAMIRA Xilli

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa

  0.25 crt - AAA

  15.112.259,00 ₫
  7.872.996  - 281.935.479  7.872.996 ₫ - 281.935.479 ₫
 33. Nhẫn Bryllu Đá Opan Lửa

  Nhẫn GLAMIRA Bryllu

  Vàng 14K & Đá Opan Lửa

  0.62 crt - AAA

  25.824.077,00 ₫
  11.176.843  - 1.618.668.717  11.176.843 ₫ - 1.618.668.717 ₫
 34. Nhẫn Hast Đá Opan Lửa

  Nhẫn GLAMIRA Hast

  Vàng 14K & Đá Opan Lửa

  1.12 crt - AAA

  14.966.533,00 ₫
  6.754.771  - 162.556.294  6.754.771 ₫ - 162.556.294 ₫
 35. Nhẫn Mattia Đá Opan Lửa

  Nhẫn GLAMIRA Mattia

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  1.544 crt - AAA

  44.252.080,00 ₫
  9.668.212  - 1.118.360.301  9.668.212 ₫ - 1.118.360.301 ₫
 36. Nhẫn Priyota Đá Opan Lửa

  Nhẫn GLAMIRA Priyota

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  0.495 crt - AAA

  15.422.905,00 ₫
  8.223.117  - 120.649.889  8.223.117 ₫ - 120.649.889 ₫
 37. Nhẫn Edolie Đá Opan Lửa

  Nhẫn GLAMIRA Edolie

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  11.18 crt - AAA

  76.645.733,00 ₫
  14.402.285  - 15.040.817.379  14.402.285 ₫ - 15.040.817.379 ₫
 38. Nhẫn Clematis Đá Opan Lửa

  Nhẫn GLAMIRA Clematis

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  0.776 crt - AAA

  17.427.385,00 ₫
  7.887.867  - 284.544.495  7.887.867 ₫ - 284.544.495 ₫
 39. Nhẫn Ujana Đá Opan Lửa

  Nhẫn GLAMIRA Ujana

  Vàng Hồng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  5.3 crt - AAA

  31.776.409,00 ₫
  8.549.987  - 2.582.894.562  8.549.987 ₫ - 2.582.894.562 ₫
 40. Nhẫn Margrie Đá Opan Lửa

  Nhẫn GLAMIRA Margrie

  Vàng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  4.988 crt - AAA

  44.770.638,00 ₫
  14.650.479  - 2.690.039.777  14.650.479 ₫ - 2.690.039.777 ₫
 41. Nhẫn Ekaterina Đá Opan Lửa

  Nhẫn GLAMIRA Ekaterina

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  0.568 crt - AAA

  14.784.037,00 ₫
  5.919.887  - 821.717.020  5.919.887 ₫ - 821.717.020 ₫
 42. Nhẫn Venus Đá Opan Lửa

  Nhẫn GLAMIRA Venus

  Vàng Hồng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  2.816 crt - AAA

  52.012.065,00 ₫
  18.460.447  - 4.511.832.902  18.460.447 ₫ - 4.511.832.902 ₫
 43. Nhẫn Anmolika Đá Opan Lửa

  Nhẫn GLAMIRA Anmolika

  Vàng Hồng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  0.956 crt - AAA

  16.209.395,00 ₫
  6.321.107  - 1.726.084.297  6.321.107 ₫ - 1.726.084.297 ₫
 44. Nhẫn Ganesa Đá Opan Lửa

  Nhẫn GLAMIRA Ganesa

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa

  12 crt - AAA

  80.586.557,00 ₫
  13.322.181  - 16.856.094.734  13.322.181 ₫ - 16.856.094.734 ₫
 45. Nhẫn Marlita Đá Opan Lửa

  Nhẫn GLAMIRA Marlita

  Vàng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  4.7 crt - AAA

  31.451.431,00 ₫
  9.314.036  - 2.594.114.666  9.314.036 ₫ - 2.594.114.666 ₫
 46. Nhẫn Armanie Đá Opan Lửa

  Nhẫn GLAMIRA Armanie

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  0.676 crt - AAA

  13.749.895,00 ₫
  6.379.506  - 139.467.216  6.379.506 ₫ - 139.467.216 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Nhẫn Josafina Đá Opan Lửa

  Nhẫn GLAMIRA Josafina

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  4.8 crt - AAA

  29.873.588,00 ₫
  9.867.741  - 2.591.032.517  9.867.741 ₫ - 2.591.032.517 ₫
 49. Nhẫn Corissa Đá Opan Lửa

  Nhẫn GLAMIRA Corissa

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  1.708 crt - AAA

  30.262.641,00 ₫
  10.430.639  - 3.436.068.431  10.430.639 ₫ - 3.436.068.431 ₫
 50. Nhẫn Wanissa Đá Opan Lửa

  Nhẫn GLAMIRA Wanissa

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  0.8 crt - AAA

  22.088.458,00 ₫
  9.153.440  - 173.100.486  9.153.440 ₫ - 173.100.486 ₫
 51. Nhẫn Jocarol Đá Opan Lửa

  Nhẫn GLAMIRA Jocarol

  Vàng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  4.788 crt - AAA

  35.415.507,00 ₫
  11.960.899  - 2.631.830.432  11.960.899 ₫ - 2.631.830.432 ₫
 52. Nhẫn Gaby Đá Opan Lửa

  Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng 14K & Đá Opan Lửa

  0.16 crt - AAA

  14.155.983,00 ₫
  8.098.210  - 85.935.168  8.098.210 ₫ - 85.935.168 ₫
 53. Nhẫn Anisah Đá Opan Lửa

  Nhẫn GLAMIRA Anisah

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  1.1 crt - AAA

  26.392.111,00 ₫
  10.338.986  - 1.144.842.450  10.338.986 ₫ - 1.144.842.450 ₫
 54. Nhẫn Luzirene Đá Opan Lửa

  Nhẫn GLAMIRA Luzirene

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  4.73 crt - AAA

  32.294.966,00 ₫
  10.111.609  - 2.600.116.739  10.111.609 ₫ - 2.600.116.739 ₫
 55. Nhẫn Loagen Đá Opan Lửa

  Nhẫn GLAMIRA Loagen

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  4.644 crt - AAA

  32.651.847,00 ₫
  10.016.982  - 2.602.387.797  10.016.982 ₫ - 2.602.387.797 ₫
 56. Nhẫn Bolagna Đá Opan Lửa

  Nhẫn GLAMIRA Bolagna

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  0.496 crt - AAA

  16.414.601,00 ₫
  8.005.475  - 127.571.206  8.005.475 ₫ - 127.571.206 ₫
 57. Nhẫn Jeylianis Đá Opan Lửa

  Nhẫn GLAMIRA Jeylianis

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  5.22 crt - AAA

  35.195.431,00 ₫
  9.745.537  - 2.640.211.712  9.745.537 ₫ - 2.640.211.712 ₫
 58. Nhẫn Tienette Đá Opan Lửa

  Nhẫn GLAMIRA Tienette

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  7.62 crt - AAA

  48.357.557,00 ₫
  10.577.176  - 4.313.994.114  10.577.176 ₫ - 4.313.994.114 ₫
 59. Nhẫn Shirlette Đá Opan Lửa

  Nhẫn GLAMIRA Shirlette

  Vàng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  0.6 crt - AAA

  25.307.681,00 ₫
  10.154.868  - 1.117.522.175  10.154.868 ₫ - 1.117.522.175 ₫
 60. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 61. Nhẫn Azaria Đá Opan Lửa

  Nhẫn GLAMIRA Azaria

  Vàng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  4.858 crt - AAA

  28.318.993,00 ₫
  8.253.668  - 2.592.952.097  8.253.668 ₫ - 2.592.952.097 ₫
 62. Nhẫn Alandris Đá Opan Lửa

  Nhẫn GLAMIRA Alandris

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  0.305 crt - AAA

  16.636.301,00 ₫
  8.623.527  - 114.755.959  8.623.527 ₫ - 114.755.959 ₫
 63. Nhẫn Purvaja Đá Opan Lửa

  Nhẫn GLAMIRA Purvaja

  Vàng Hồng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  0.845 crt - AAA

  15.749.777,00 ₫
  6.953.218  - 2.376.390.608  6.953.218 ₫ - 2.376.390.608 ₫
 64. Nhẫn Crocus Đá Opan Lửa

  Nhẫn GLAMIRA Crocus

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  0.845 crt - AAA

  21.558.275,00 ₫
  8.617.038  - 2.409.645.368  8.617.038 ₫ - 2.409.645.368 ₫
 65. Nhẫn Griseus Đá Opan Lửa

  Nhẫn GLAMIRA Griseus

  Vàng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  0.586 crt - AAA

  20.801.797,00 ₫
  9.051.783  - 145.645.035  9.051.783 ₫ - 145.645.035 ₫
 66. Nhẫn Oblangus Đá Opan Lửa

  Nhẫn GLAMIRA Oblangus

  Vàng Hồng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  1.004 crt - AAA

  22.706.241,00 ₫
  8.781.419  - 425.120.205  8.781.419 ₫ - 425.120.205 ₫

You’ve viewed 60 of 707 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng