Đang tải...
Tìm thấy 5195 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn Tanazia Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Tanazia

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite

  0.15 crt - AAA

  9.789.335,00 ₫
  5.434.314  - 195.473.100  5.434.314 ₫ - 195.473.100 ₫
 2. Nhẫn Hrundl Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Hrundl

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.29 crt - AAA

  10.861.326,00 ₫
  5.738.473  - 210.870.325  5.738.473 ₫ - 210.870.325 ₫
 3. Nhẫn xếp chồng Neema - B Đá Rhodolite

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Neema - B

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.198 crt - AAA

  9.671.997,00 ₫
  4.807.070  - 68.753.539  4.807.070 ₫ - 68.753.539 ₫
 4. Nhẫn Lexina Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Lexina

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.035 crt - AAA

  9.433.266,00 ₫
  5.221.808  - 55.897.737  5.221.808 ₫ - 55.897.737 ₫
 5. Nhẫn Mirkos Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Mirkos

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.049 crt - AAA

  7.397.695,00 ₫
  3.713.718  - 43.285.254  3.713.718 ₫ - 43.285.254 ₫
 6. Nhẫn Lorenz Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Lorenz

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.049 crt - AAA

  10.124.857,00 ₫
  5.657.364  - 58.898.776  5.657.364 ₫ - 58.898.776 ₫
 7. Nhẫn Aglio Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Aglio

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.01 crt - AAA

  7.916.794,00 ₫
  4.501.558  - 45.880.749  4.501.558 ₫ - 45.880.749 ₫
 8. Nhẫn Comejp Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Comejp

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.126 crt - AAA

  16.391.081,00 ₫
  8.440.761  - 96.492.876  8.440.761 ₫ - 96.492.876 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn xếp chồng Neema - Set Đá Rhodolite

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Neema - Set

  Vàng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.66 crt - AAA

  36.513.454,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  18.225.230  - 252.965.987  18.225.230 ₫ - 252.965.987 ₫
 11. Nhẫn xếp chồng Neema - A Đá Rhodolite

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Neema - A

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.264 crt - AAA

  17.304.640,00 ₫
  8.611.089  - 115.458.900  8.611.089 ₫ - 115.458.900 ₫
 12. Nhẫn Teri Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Teri

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.06 crt - AAA

  10.143.511,00 ₫
  5.637.087  - 61.345.565  5.637.087 ₫ - 61.345.565 ₫
 13. Nhẫn Comforget Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Comforget

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  1.32 crt - AAA

  20.499.801,00 ₫
  8.194.729  - 148.956.993  8.194.729 ₫ - 148.956.993 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn Mcatee Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Mcatee

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.22 crt - AAA

  11.513.715,00 ₫
  6.204.851  - 79.297.729  6.204.851 ₫ - 79.297.729 ₫
 16. Nhẫn Kohtuda Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Kohtuda

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite

  0.09 crt - AAA

  10.032.662,00 ₫
  5.434.314  - 64.887.332  5.434.314 ₫ - 64.887.332 ₫
 17. Nhẫn Pullapli Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Pullapli

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.03 crt - AAA

  9.212.379,00 ₫
  5.150.432  - 53.937.597  5.150.432 ₫ - 53.937.597 ₫
 18. Nhẫn Bleu Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Bleu

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.2 crt - AAA

  9.349.453,00 ₫
  4.750.293  - 240.637.396  4.750.293 ₫ - 240.637.396 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn Amelie Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Amelie

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.16 crt - AAA

  15.286.644,00 ₫
  7.778.369  - 97.398.593  7.778.369 ₫ - 97.398.593 ₫
 21. Nhẫn Etenth Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Etenth

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.864 crt - AAA

  28.164.617,00 ₫
  12.926.097  - 214.412.090  12.926.097 ₫ - 214.412.090 ₫
 22. Nhẫn Vertou Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Vertou

  Vàng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.788 crt - AAA

  19.859.849,00 ₫
  9.008.525  - 877.763.465  9.008.525 ₫ - 877.763.465 ₫
 23. Nhẫn Lytop Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Lytop

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.05 crt - AAA

  7.114.354,00 ₫
  3.986.244  - 54.397.211  3.986.244 ₫ - 54.397.211 ₫
 24. Nhẫn Alienor Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Alienor

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.08 crt - AAA

  19.895.539,00 ₫
  9.630.362  - 117.608.298  9.630.362 ₫ - 117.608.298 ₫
 25. Nhẫn Tinka Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Tinka

  Vàng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.406 crt - AAA

  11.322.027,00 ₫
  5.630.598  - 63.467.924  5.630.598 ₫ - 63.467.924 ₫
 26. Nhẫn Yohannes Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Yohannes

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  1.02 crt - AAA

  21.444.182,00 ₫
  9.419.478  - 199.690.778  9.419.478 ₫ - 199.690.778 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Nhẫn Tinystar Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Tinystar

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.13 crt - AAA

  13.909.951,00 ₫
  7.172.754  - 88.882.133  7.172.754 ₫ - 88.882.133 ₫
 29. Nhẫn Sarenurah Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Sarenurah

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.03 crt - AAA

  9.433.266,00 ₫
  5.292.373  - 55.600.337  5.292.373 ₫ - 55.600.337 ₫
 30. Nhẫn Geneva Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Geneva

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.21 crt - AAA

  17.582.304,00 ₫
  8.932.823  - 115.742.785  8.932.823 ₫ - 115.742.785 ₫
 31. Nhẫn Edelynn Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Edelynn

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.382 crt - AAA

  13.798.290,00 ₫
  6.544.969  - 236.271.016  6.544.969 ₫ - 236.271.016 ₫
 32. Nhẫn Mora Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Mora

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.405 crt - AAA

  17.225.694,00 ₫
  7.204.927  - 119.352.144  7.204.927 ₫ - 119.352.144 ₫
 33. Nhẫn Holz Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Holz

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.565 crt - AAA

  10.209.210,00 ₫
  4.684.054  - 180.265.133  4.684.054 ₫ - 180.265.133 ₫
 34. Nhẫn Roosevelt Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Roosevelt

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  2 crt - AAA

  15.081.709,00 ₫
  5.941.246  - 1.956.826.377  5.941.246 ₫ - 1.956.826.377 ₫
 35. Nhẫn Soderman Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Soderman

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.75 crt - AAA

  10.063.755,00 ₫
  4.724.609  - 114.161.159  4.724.609 ₫ - 114.161.159 ₫
 36. Nhẫn Cedille Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Cedille

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.16 crt - AAA

  16.832.044,00 ₫
  8.701.391  - 103.616.962  8.701.391 ₫ - 103.616.962 ₫
 37. Nhẫn Fresnes Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Fresnes

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.254 crt - AAA

  11.221.993,00 ₫
  6.022.356  - 210.491.820  6.022.356 ₫ - 210.491.820 ₫
 38. Nhẫn Niyenori Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Niyenori

  Vàng 14K & Đá Rhodolite & Ngọc Trai Trắng

  0.032 crt - AAA

  10.016.711,00 ₫
  5.657.364  - 59.385.431  5.657.364 ₫ - 59.385.431 ₫
 39. Nhẫn Travis Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Travis

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  3.19 crt - AAA

  27.614.156,00 ₫
  8.542.958  - 234.364.947  8.542.958 ₫ - 234.364.947 ₫
 40. Nhẫn Dored Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Dored

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.105 crt - AAA

  11.909.799,00 ₫
  6.509.010  - 73.795.824  6.509.010 ₫ - 73.795.824 ₫
 41. Nhẫn Barekeh Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Barekeh

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.022 crt - AAA

  12.016.051,00 ₫
  6.307.048  - 67.104.317  6.307.048 ₫ - 67.104.317 ₫
 42. Nhẫn Wishelin Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Wishelin

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.672 crt - AAA

  25.714.039,00 ₫
  11.229.564  - 188.619.374  11.229.564 ₫ - 188.619.374 ₫
 43. Nhẫn Brandeeh Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Brandeeh

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite

  0.177 crt - AAA

  11.885.737,00 ₫
  6.123.742  - 72.051.981  6.123.742 ₫ - 72.051.981 ₫
 44. Nhẫn SYLVIE Viridescent Đá Rhodolite

  Nhẫn SYLVIE Viridescent

  Vàng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.956 crt - AAA

  18.768.390,00 ₫
  8.497.537  - 1.774.168.519  8.497.537 ₫ - 1.774.168.519 ₫
 45. Nhẫn Maurox Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Maurox

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  2.75 crt - AAA

  19.010.636,00 ₫
  7.401.211  - 385.390.228  7.401.211 ₫ - 385.390.228 ₫
 46. Nhẫn Zirepe Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Zirepe

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite

  0.048 crt - AAA

  11.576.981,00 ₫
  6.488.733  - 67.374.684  6.488.733 ₫ - 67.374.684 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Nhẫn Devalle Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Devalle

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  4.8 crt - AAA

  42.125.939,00 ₫
  9.700.656  - 215.425.956  9.700.656 ₫ - 215.425.956 ₫
 49. Nhẫn Wazn Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Wazn

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite

  0.06 crt - AAA

  8.995.276,00 ₫
  4.951.985  - 54.951.462  4.951.985 ₫ - 54.951.462 ₫
 50. Nhẫn Kizzie Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Kizzie

  Vàng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.476 crt - AAA

  15.230.138,00 ₫
  7.241.426  - 367.019.001  7.241.426 ₫ - 367.019.001 ₫
 51. Nhẫn Rondek B Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Rondek B

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite

  0.5 crt - AAA

  11.561.570,00 ₫
  5.535.700  - 1.036.994.285  5.535.700 ₫ - 1.036.994.285 ₫
 52. Nhẫn Aigurande Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Aigurande

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.58 crt - AAA

  14.586.130,00 ₫
  6.813.169  - 828.259.828  6.813.169 ₫ - 828.259.828 ₫
 53. Nhẫn Katharyn Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Katharyn

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.15 crt - AAA

  10.925.674,00 ₫
  5.545.974  - 70.362.200  5.545.974 ₫ - 70.362.200 ₫
 54. Nhẫn Manjari Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Manjari

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.15 crt - AAA

  10.320.600,00 ₫
  5.814.986  - 66.144.525  5.814.986 ₫ - 66.144.525 ₫
 55. Nhẫn Cotedazur Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Cotedazur

  Vàng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.964 crt - AAA

  18.881.401,00 ₫
  8.312.067  - 136.060.629  8.312.067 ₫ - 136.060.629 ₫
 56. Nhẫn Thamoni Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Thamoni

  Vàng 14K & Đá Rhodolite & Ngọc Trai Trắng

  0.04 crt - AAA

  8.537.550,00 ₫
  4.890.342  - 51.396.178  4.890.342 ₫ - 51.396.178 ₫
 57. Nhẫn Marguerita Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Marguerita

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.15 crt - AAA

  12.915.553,00 ₫
  6.637.974  - 81.582.306  6.637.974 ₫ - 81.582.306 ₫
 58. Nhẫn Kennith Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Kennith

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.056 crt - AAA

  11.089.516,00 ₫
  6.225.129  - 67.171.913  6.225.129 ₫ - 67.171.913 ₫
 59. Nhẫn Noemi Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Noemi

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.44 crt - AAA

  14.328.744,00 ₫
  6.968.899  - 817.769.707  6.968.899 ₫ - 817.769.707 ₫
 60. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 61. Nhẫn Jutug Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Jutug

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite

  0.102 crt - AAA

  10.290.859,00 ₫
  5.535.700  - 67.307.089  5.535.700 ₫ - 67.307.089 ₫
 62. Nhẫn Avendano Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Avendano

  Vàng 14K & Đá Rhodolite & Ngọc Trai Trắng

  0.096 crt - AAA

  19.735.213,00 ₫
  10.609.079  - 120.352.492  10.609.079 ₫ - 120.352.492 ₫
 63. Nhẫn Gautvin Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Gautvin

  Vàng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.68 crt - AAA

  12.626.803,00 ₫
  6.346.792  - 634.909.082  6.346.792 ₫ - 634.909.082 ₫
 64. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Lorelye Ø6 mm Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Lorelye Ø6 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Ngọc Trai Trắng

  0.2 crt - AAA

  11.403.677,00 ₫
  6.683.395  - 73.768.786  6.683.395 ₫ - 73.768.786 ₫
 65. Nhẫn Shantae Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Shantae

  Vàng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.56 crt - AAA

  13.027.752,00 ₫
  6.370.313  - 99.412.804  6.370.313 ₫ - 99.412.804 ₫
 66. Nhẫn Kastat Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Kastat

  Vàng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.984 crt - AAA

  19.923.385,00 ₫
  8.724.643  - 1.107.342.977  8.724.643 ₫ - 1.107.342.977 ₫

You’ve viewed 60 of 5195 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng