Đang tải...
Tìm thấy 6538 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn GLAMIRA Nomusa

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.2 crt - AAAAA

  17.462.463,00 ₫
  9.597.690  - 118.089.058  9.597.690 ₫ - 118.089.058 ₫
 2. Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Fatint - C

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.208 crt - AAAAA

  10.529.383,00 ₫
  6.028.272  - 79.414.711  6.028.272 ₫ - 79.414.711 ₫
 3. Nhẫn GLAMIRA Soderman

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.75 crt - AAAAA

  9.046.371,00 ₫
  5.179.220  - 121.839.039  5.179.220 ₫ - 121.839.039 ₫
 4. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Grede - B Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Grede - B

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.168 crt - AAAAA

  10.381.081,00 ₫
  6.022.612  - 74.886.431  6.022.612 ₫ - 74.886.431 ₫
 5. Nhẫn GLAMIRA Michael

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.21 crt - AAAAA

  16.869.259,00 ₫
  9.014.107  - 114.806.055  9.014.107 ₫ - 114.806.055 ₫
 6. Nhẫn GLAMIRA Vontasia

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.144 crt - AAAAA

  11.827.019,00 ₫
  6.771.194  - 80.957.162  6.771.194 ₫ - 80.957.162 ₫
 7. Nhẫn GLAMIRA Mora

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.405 crt - AAAAA

  17.388.312,00 ₫
  8.362.318  - 134.702.183  8.362.318 ₫ - 134.702.183 ₫
 8. Glamira Bộ cô dâu Dreamy-Ring B

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.57 crt - AAAAA

  14.422.289,00 ₫
  7.156.097  - 132.041.820  7.156.097 ₫ - 132.041.820 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Syfig - B Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Syfig - B

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.16 crt - AAAAA

  9.454.199,00 ₫
  5.484.878  - 68.844.006  5.484.878 ₫ - 68.844.006 ₫
 11. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Fendr - B Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Fendr - B

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.16 crt - AAAAA

  9.454.199,00 ₫
  5.484.878  - 68.844.006  5.484.878 ₫ - 68.844.006 ₫
 12. Nhẫn GLAMIRA Dega

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.18 crt - AAAAA

  29.437.784,00 ₫
  14.157.102  - 183.819.878  14.157.102 ₫ - 183.819.878 ₫
 13. Nhẫn GLAMIRA Noelia

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  4.9 crt - AAAAA

  46.084.592,00 ₫
  18.293.120  - 1.395.205.647  18.293.120 ₫ - 1.395.205.647 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn GLAMIRA Kohtuda

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.09 crt - AAAAA

  10.863.061,00 ₫
  6.219.309  - 73.230.780  6.219.309 ₫ - 73.230.780 ₫
 16. Glamira Bộ cô dâu Precious Moments Ring B

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.445 crt - AAAAA

  18.389.346,00 ₫
  9.124.484  - 143.065.356  9.124.484 ₫ - 143.065.356 ₫
 17. Nhẫn GLAMIRA Ad Hoc

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  1.26 crt - AAAAA

  12.086.546,00 ₫
  6.919.778  - 163.980.351  6.919.778 ₫ - 163.980.351 ₫
 18. Glamira Bộ cô dâu Glowing Beauty-RING B

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.585 crt - AAAAA

  15.497.472,00 ₫
  7.689.585  - 139.499.334  7.689.585 ₫ - 139.499.334 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn GLAMIRA Lorenz

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.049 crt - AAAAA

  11.345.040,00 ₫
  6.495.252  - 67.386.470  6.495.252 ₫ - 67.386.470 ₫
 21. Nhẫn GLAMIRA Kathrine

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.126 crt - AAAAA

  16.980.484,00 ₫
  9.073.541  - 112.669.271  9.073.541 ₫ - 112.669.271 ₫
 22. Nhẫn GLAMIRA Marileno

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  2 crt - AAAAA

  15.460.397,00 ₫
  8.261.281  - 187.003.824  8.261.281 ₫ - 187.003.824 ₫
 23. Nhẫn GLAMIRA Margareta

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.304 crt - AAAAA

  22.133.951,00 ₫
  11.827.302  - 154.683.226  11.827.302 ₫ - 154.683.226 ₫
 24. Nhẫn GLAMIRA Emmeline

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  7.5 crt - AAAAA

  18.463.496,00 ₫
  10.570.704  - 5.508.879.545  10.570.704 ₫ - 5.508.879.545 ₫
 25. Nhẫn GLAMIRA Talmeri - A

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.146 crt - AAAAA

  10.381.081,00 ₫
  5.943.367  - 74.971.337  5.943.367 ₫ - 74.971.337 ₫
 26. Nhẫn GLAMIRA Charlott

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  2 crt - AAAAA

  15.756.999,00 ₫
  8.900.900  - 313.795.676  8.900.900 ₫ - 313.795.676 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Nhẫn GLAMIRA Mirkos

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.049 crt - AAAAA

  7.971.187,00 ₫
  4.137.715  - 48.070.520  4.137.715 ₫ - 48.070.520 ₫
 29. Nhẫn GLAMIRA Consecratedness B

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.144 crt - AAAAA

  10.158.630,00 ₫
  5.893.556  - 75.820.393  5.893.556 ₫ - 75.820.393 ₫
 30. Nhẫn GLAMIRA Giftani

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.708 crt - AAAAA

  26.026.857,00 ₫
  12.914.089  - 225.819.681  12.914.089 ₫ - 225.819.681 ₫
 31. Nhẫn GLAMIRA Giorgetta

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.022 crt - AAAAA

  7.600.435,00 ₫
  4.409.412  - 44.985.633  4.409.412 ₫ - 44.985.633 ₫
 32. Nhẫn GLAMIRA Agony

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.085 crt - AAAAA

  17.277.086,00 ₫
  9.495.803  - 106.131.566  9.495.803 ₫ - 106.131.566 ₫
 33. Nhẫn GLAMIRA Vind - A

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.476 crt - AAAAA

  15.682.849,00 ₫
  8.619.581  - 120.947.536  8.619.581 ₫ - 120.947.536 ₫
 34. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Scump - B Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Scump - B

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.16 crt - AAAAA

  9.454.199,00 ₫
  5.484.878  - 68.844.006  5.484.878 ₫ - 68.844.006 ₫
 35. Nhẫn GLAMIRA Jeylianis

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  5.22 crt - AAAAA

  22.356.402,00 ₫
  11.434.190  - 2.777.576.451  11.434.190 ₫ - 2.777.576.451 ₫
 36. Nhẫn GLAMIRA Alhertine

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.05 crt - AAAAA

  12.679.750,00 ₫
  7.743.359  - 77.178.875  7.743.359 ₫ - 77.178.875 ₫
 37. Nhẫn GLAMIRA Petura

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.09 crt - AAAAA

  18.834.249,00 ₫
  10.064.103  - 115.640.958  10.064.103 ₫ - 115.640.958 ₫
 38. Glamira Bộ cô dâu Graceful-RING B

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.255 crt - AAAAA

  12.234.847,00 ₫
  6.724.496  - 92.178.805  6.724.496 ₫ - 92.178.805 ₫
 39. Nhẫn GLAMIRA Travis

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  3.19 crt - AAAAA

  17.499.539,00 ₫
  9.885.235  - 254.885.582  9.885.235 ₫ - 254.885.582 ₫
 40. Nhẫn GLAMIRA Abeluie

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.04 crt - AAAAA

  10.566.458,00 ₫
  6.049.499  - 64.117.616  6.049.499 ₫ - 64.117.616 ₫
 41. Nhẫn GLAMIRA Sifnas

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  2.04 crt - AAAAA

  15.756.999,00 ₫
  9.021.183  - 279.975.080  9.021.183 ₫ - 279.975.080 ₫
 42. Nhẫn GLAMIRA Botello

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.27 crt - AAAAA

  9.565.426,00 ₫
  5.549.407  - 79.471.319  5.549.407 ₫ - 79.471.319 ₫
 43. Nhẫn GLAMIRA Candita

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  4 crt - AAAAA

  19.983.583,00 ₫
  9.915.518  - 7.445.356.217  9.915.518 ₫ - 7.445.356.217 ₫
 44. Nhẫn GLAMIRA Mannas - B

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.666 crt - AAAAA

  15.312.096,00 ₫
  8.415.808  - 148.400.233  8.415.808 ₫ - 148.400.233 ₫
 45. Nhẫn GLAMIRA Katharyn

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.15 crt - AAAAA

  11.419.190,00 ₫
  6.363.365  - 79.386.409  6.363.365 ₫ - 79.386.409 ₫
 46. Nhẫn GLAMIRA Movemento

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.384 crt - AAAAA

  16.313.130,00 ₫
  8.965.995  - 128.716.369  8.965.995 ₫ - 128.716.369 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Nhẫn GLAMIRA Apostoli

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.253 crt - AAAAA

  18.574.723,00 ₫
  10.209.008  - 123.494.697  10.209.008 ₫ - 123.494.697 ₫
 49. Nhẫn GLAMIRA Amelie

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.16 crt - AAAAA

  16.906.334,00 ₫
  9.033.919  - 111.508.903  9.033.919 ₫ - 111.508.903 ₫
 50. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Habb SET Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Habb SET

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  1.46 crt - AAAAA

  29.474.859,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  15.749.925  - 258.211.037  15.749.925 ₫ - 258.211.037 ₫
 51. Nhẫn GLAMIRA Resaixa

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.225 crt - AAAAA

  10.158.630,00 ₫
  5.893.556  - 77.688.309  5.893.556 ₫ - 77.688.309 ₫
 52. Nhẫn GLAMIRA Kinkade

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.195 crt - AAAAA

  10.047.403,00 ₫
  5.829.028  - 74.447.753  5.829.028 ₫ - 74.447.753 ₫
 53. Nhẫn GLAMIRA Tanazia

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.15 crt - AAAAA

  10.900.136,00 ₫
  6.240.536  - 210.140.510  6.240.536 ₫ - 210.140.510 ₫
 54. Nhẫn GLAMIRA Harriet

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.28 crt - AAAAA

  8.082.414,00 ₫
  4.689.034  - 71.178.907  4.689.034 ₫ - 71.178.907 ₫
 55. Nhẫn GLAMIRA Violinda

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.144 crt - AAAAA

  14.793.042,00 ₫
  7.678.831  - 97.938.212  7.678.831 ₫ - 97.938.212 ₫
 56. Nhẫn GLAMIRA Zangoose

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.648 crt - AAAAA

  14.941.343,00 ₫
  8.212.036  - 123.409.790  8.212.036 ₫ - 123.409.790 ₫
 57. Nhẫn GLAMIRA Sueann

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.5 crt - AAAAA

  14.644.741,00 ₫
  8.049.018  - 410.531.070  8.049.018 ₫ - 410.531.070 ₫
 58. Nhẫn GLAMIRA Hauli

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  1 crt - AAAAA

  23.579.887,00 ₫
  11.699.944  - 1.207.862.194  11.699.944 ₫ - 1.207.862.194 ₫
 59. Nhẫn GLAMIRA Clare

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  13.706 crt - AAAAA

  39.633.490,00 ₫
  18.757.835  - 11.397.016.734  18.757.835 ₫ - 11.397.016.734 ₫
 60. Nhẫn Exclusive
 61. Nhẫn GLAMIRA Ambra

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.18 crt - AAAAA

  14.904.268,00 ₫
  8.646.751  - 102.141.021  8.646.751 ₫ - 102.141.021 ₫
 62. Nhẫn GLAMIRA Stropez

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.968 crt - AAAAA

  21.540.746,00 ₫
  11.510.322  - 202.315.076  11.510.322 ₫ - 202.315.076 ₫
 63. Nhẫn GLAMIRA Umika

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  28.42 crt - AAAAA

  60.024.903,00 ₫
  29.783.349  - 69.480.816.925  29.783.349 ₫ - 69.480.816.925 ₫
 64. Nhẫn GLAMIRA Josafina

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  4.8 crt - AAAAA

  19.056.701,00 ₫
  11.201.267  - 2.720.788.984  11.201.267 ₫ - 2.720.788.984 ₫
 65. Nhẫn GLAMIRA Stella

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.11 crt - AAAAA

  13.680.783,00 ₫
  7.936.942  - 88.287.311  7.936.942 ₫ - 88.287.311 ₫
 66. Nhẫn GLAMIRA Roosevelt

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  2 crt - AAAAA

  11.567.491,00 ₫
  6.622.609  - 2.052.443.096  6.622.609 ₫ - 2.052.443.096 ₫

You’ve viewed 60 of 6538 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng