Đang tải...
Tìm thấy 6293 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn Nomusa Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Nomusa

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.2 crt - AAAAA

  15.052.510,00 ₫
  8.273.135  - 103.481.785  8.273.135 ₫ - 103.481.785 ₫
 2. Bộ Nhẫn Cưới Precious Moments Nhẫn B Đá Swarovski

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Precious Moments Nhẫn B

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.445 crt - AAAAA

  16.115.039,00 ₫
  7.996.012  - 128.355.258  7.996.012 ₫ - 128.355.258 ₫
 3. Nhẫn xếp chồng Fatint - C Đá Swarovski

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Fatint - C

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.208 crt - AAAAA

  9.456.517,00 ₫
  5.414.037  - 72.416.970  5.414.037 ₫ - 72.416.970 ₫
 4. Nhẫn Soderman Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Soderman

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.75 crt - AAAAA

  8.252.317,00 ₫
  4.724.609  - 114.161.159  4.724.609 ₫ - 114.161.159 ₫
 5. Nhẫn Tanazia Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Tanazia

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.15 crt - AAAAA

  9.491.935,00 ₫
  5.434.314  - 195.473.100  5.434.314 ₫ - 195.473.100 ₫
 6. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Syfig - B Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Syfig - B

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.16 crt - AAAAA

  8.429.405,00 ₫
  4.890.342  - 62.318.880  4.890.342 ₫ - 62.318.880 ₫
 7. Nhẫn Michael Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Michael

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.21 crt - AAAAA

  14.733.750,00 ₫
  7.872.996  - 101.764.970  7.872.996 ₫ - 101.764.970 ₫
 8. Nhẫn Lorenz Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Lorenz

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.049 crt - AAAAA

  9.881.530,00 ₫
  5.657.364  - 58.898.776  5.657.364 ₫ - 58.898.776 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Bộ Nhẫn Cưới Glowing Beauty-Nhẫn B Đá Swarovski

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Glowing Beauty-Nhẫn B

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.585 crt - AAAAA

  13.458.714,00 ₫
  6.677.988  - 125.556.995  6.677.988 ₫ - 125.556.995 ₫
 11. Nhẫn Mora Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Mora

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.405 crt - AAAAA

  14.981.674,00 ₫
  7.204.927  - 119.352.144  7.204.927 ₫ - 119.352.144 ₫
 12. Nhẫn Amelie Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Amelie

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.16 crt - AAAAA

  14.556.662,00 ₫
  7.778.369  - 97.398.593  7.778.369 ₫ - 97.398.593 ₫
 13. Bộ Nhẫn Cưới Dreamy-Nhẫn B Đá Swarovski

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Dreamy-Nhẫn B

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.57 crt - AAAAA

  12.537.855,00 ₫
  6.221.073  - 119.041.226  6.221.073 ₫ - 119.041.226 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn Consecratedness B Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Consecratedness B

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.144 crt - AAAAA

  9.137.758,00 ₫
  5.301.294  - 69.186.117  5.301.294 ₫ - 69.186.117 ₫
 16. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Grede - B Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Grede - B

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.168 crt - AAAAA

  9.314.846,00 ₫
  5.404.033  - 68.091.144  5.404.033 ₫ - 68.091.144 ₫
 17. Nhẫn Noelia Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Noelia

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  4.9 crt - AAAAA

  39.278.197,00 ₫
  15.591.345  - 1.305.654.902  15.591.345 ₫ - 1.305.654.902 ₫
 18. Nhẫn Ad Hoc Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Ad Hoc

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  1.26 crt - AAAAA

  10.731.554,00 ₫
  6.144.019  - 151.985.068  6.144.019 ₫ - 151.985.068 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bộ Nhẫn Cưới Graceful-Nhẫn B Đá Swarovski

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Graceful-Nhẫn B

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.255 crt - AAAAA

  10.625.301,00 ₫
  5.839.860  - 81.974.334  5.839.860 ₫ - 81.974.334 ₫
 21. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Fendr - B Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Fendr - B

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.16 crt - AAAAA

  8.429.405,00 ₫
  4.890.342  - 62.318.880  4.890.342 ₫ - 62.318.880 ₫
 22. Nhẫn Vontasia Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Vontasia

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.144 crt - AAAAA

  10.412.794,00 ₫
  5.961.523  - 72.268.265  5.961.523 ₫ - 72.268.265 ₫
 23. Nhẫn Kinkade Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Kinkade

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.195 crt - AAAAA

  8.960.669,00 ₫
  5.198.556  - 67.469.306  5.198.556 ₫ - 67.469.306 ₫
 24. Nhẫn Emmeline Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Emmeline

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  7.5 crt - AAAAA

  15.973.369,00 ₫
  9.145.059  - 5.253.049.082  9.145.059 ₫ - 5.253.049.082 ₫
 25. Nhẫn Mannas - B Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Mannas - B

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.666 crt - AAAAA

  13.458.714,00 ₫
  7.397.156  - 135.073.804  7.397.156 ₫ - 135.073.804 ₫
 26. Nhẫn Kugy Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Kugy

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  1.9 crt - AAAAA

  11.758.666,00 ₫
  6.732.060  - 237.352.469  6.732.060 ₫ - 237.352.469 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Nhẫn Talmeri - A Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Talmeri - A

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.146 crt - AAAAA

  9.137.758,00 ₫
  5.231.541  - 67.158.388  5.231.541 ₫ - 67.158.388 ₫
 29. Nhẫn Kathrine Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Kathrine

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.126 crt - AAAAA

  14.592.080,00 ₫
  7.797.295  - 98.304.316  7.797.295 ₫ - 98.304.316 ₫
 30. Nhẫn Margareta Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Margareta

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.304 crt - AAAAA

  18.948.454,00 ₫
  10.125.128  - 135.195.471  10.125.128 ₫ - 135.195.471 ₫
 31. Nhẫn Marileno Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Marileno

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  2 crt - AAAAA

  13.423.297,00 ₫
  7.172.754  - 170.937.580  7.172.754 ₫ - 170.937.580 ₫
 32. Nhẫn Travis Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Travis

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  3.19 crt - AAAAA

  15.123.344,00 ₫
  8.542.958  - 234.364.947  8.542.958 ₫ - 234.364.947 ₫
 33. Nhẫn Botello Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Botello

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.27 crt - AAAAA

  8.571.075,00 ₫
  4.972.532  - 72.673.813  4.972.532 ₫ - 72.673.813 ₫
 34. Nhẫn Giftani Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Giftani

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.708 crt - AAAAA

  22.348.550,00 ₫
  11.088.975  - 201.326.479  11.088.975 ₫ - 201.326.479 ₫
 35. Nhẫn Venusa Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Venusa

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.105 crt - AAAAA

  8.110.646,00 ₫
  4.705.413  - 55.140.714  4.705.413 ₫ - 55.140.714 ₫
 36. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Patricia Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Patricia

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  1.75 crt - AAAAA

  13.742.055,00 ₫
  10.490.119  - 245.625.605  10.490.119 ₫ - 245.625.605 ₫
 37. Nhẫn Leanne Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Leanne

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.088 crt - AAAAA

  12.927.449,00 ₫
  6.907.797  - 81.744.522  6.907.797 ₫ - 81.744.522 ₫
 38. Nhẫn Hemun Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Hemun

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.332 crt - AAAAA

  12.679.525,00 ₫
  6.968.899  - 360.016.572  6.968.899 ₫ - 360.016.572 ₫
 39. Nhẫn Kleinman Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Kleinman

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.15 crt - AAAAA

  10.023.200,00 ₫
  5.738.473  - 70.443.311  5.738.473 ₫ - 70.443.311 ₫
 40. Nhẫn Varenza Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Varenza

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.049 crt - AAAAA

  8.783.581,00 ₫
  5.028.768  - 52.612.809  5.028.768 ₫ - 52.612.809 ₫
 41. Nhẫn Venice Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Venice

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.28 crt - AAAAA

  13.600.385,00 ₫
  10.381.974  - 86.705.704  10.381.974 ₫ - 86.705.704 ₫
 42. Nhẫn Vind - A Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Vind - A

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.476 crt - AAAAA

  13.919.144,00 ₫
  7.650.216  - 109.456.823  7.650.216 ₫ - 109.456.823 ₫
 43. Nhẫn Agony Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Agony

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.085 crt - AAAAA

  14.875.422,00 ₫
  8.175.804  - 92.058.909  8.175.804 ₫ - 92.058.909 ₫
 44. Nhẫn Candita Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Candita

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  4 crt - AAAAA

  17.071.317,00 ₫
  8.470.501  - 7.100.918.807  8.470.501 ₫ - 7.100.918.807 ₫
 45. Nhẫn Kohtuda Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Kohtuda

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.09 crt - AAAAA

  9.491.935,00 ₫
  5.434.314  - 64.887.332  5.434.314 ₫ - 64.887.332 ₫
 46. Nhẫn Cesarina Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Cesarina

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Swarovski

  0.447 crt - AAAAA

  19.692.225,00 ₫
  9.770.951  - 123.394.085  9.770.951 ₫ - 123.394.085 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Nhẫn Mirkos Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Mirkos

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.049 crt - AAAAA

  7.154.368,00 ₫
  3.713.718  - 43.285.254  3.713.718 ₫ - 43.285.254 ₫
 49. Nhẫn đeo ngón áp út Loveness Đá Swarovski

  Nhẫn đeo ngón áp út GLAMIRA Loveness

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.12 crt - AAAAA

  10.696.136,00 ₫
  6.123.742  - 71.781.617  6.123.742 ₫ - 71.781.617 ₫
 50. Nhẫn Kalolimnos Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Kalolimnos

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.32 crt - AAAAA

  17.921.341,00 ₫
  9.576.289  - 120.122.677  9.576.289 ₫ - 120.122.677 ₫
 51. Nhẫn Petura Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Petura

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.09 crt - AAAAA

  16.079.622,00 ₫
  8.592.164  - 99.520.950  8.592.164 ₫ - 99.520.950 ₫
 52. Nhẫn Sifnas Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Sifnas

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  2.04 crt - AAAAA

  13.706.638,00 ₫
  7.847.312  - 259.752.122  7.847.312 ₫ - 259.752.122 ₫
 53. Nhẫn Gaur Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Gaur

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  1.5 crt - AAAAA

  13.671.220,00 ₫
  7.513.953  - 212.506.025  7.513.953 ₫ - 212.506.025 ₫
 54. Nhẫn Julee Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Julee

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.15 crt - AAAAA

  10.625.301,00 ₫
  5.515.423  - 201.961.837  5.515.423 ₫ - 201.961.837 ₫
 55. Nhẫn Massima Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Massima

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  6.56 crt - AAAAA

  21.073.514,00 ₫
  10.938.923  - 3.856.213.945  10.938.923 ₫ - 3.856.213.945 ₫
 56. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Judith Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Judith

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  1.92 crt - AAAAA

  20.471.413,00 ₫
  11.564.004  - 288.505.319  11.564.004 ₫ - 288.505.319 ₫
 57. Nhẫn Emmy Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Emmy

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.34 crt - AAAAA

  14.414.992,00 ₫
  8.252.858  - 103.535.857  8.252.858 ₫ - 103.535.857 ₫
 58. Nhẫn Abeluie Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Abeluie

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.04 crt - AAAAA

  9.244.012,00 ₫
  5.292.373  - 56.384.393  5.292.373 ₫ - 56.384.393 ₫
 59. Nhẫn Cenhumarit Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Cenhumarit

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.08 crt - AAAAA

  11.333.654,00 ₫
  6.488.733  - 71.159.779  6.488.733 ₫ - 71.159.779 ₫
 60. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 61. Nhẫn Apostoli Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Apostoli

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.253 crt - AAAAA

  16.221.293,00 ₫
  8.915.520  - 109.254.054  8.915.520 ₫ - 109.254.054 ₫
 62. Nhẫn Eira Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Eira

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.92 crt - AAAAA

  13.069.120,00 ₫
  6.484.678  - 148.551.447  6.484.678 ₫ - 148.551.447 ₫
 63. Nhẫn Roosevelt Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Roosevelt

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  2 crt - AAAAA

  10.377.377,00 ₫
  5.941.246  - 1.956.826.377  5.941.246 ₫ - 1.956.826.377 ₫
 64. Nhẫn Sueann Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Sueann

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.5 crt - AAAAA

  12.785.779,00 ₫
  7.027.298  - 385.282.086  7.027.298 ₫ - 385.282.086 ₫
 65. Xem Cả Bộ
  Nhẫn xếp chồng Siorgr - B Đá Swarovski

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Siorgr - B

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.088 crt - AAAAA

  7.614.799,00 ₫
  4.359.618  - 51.328.587  4.359.618 ₫ - 51.328.587 ₫
 66. Nhẫn Millau Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Millau

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  1.01 crt - AAAAA

  17.673.418,00 ₫
  9.443.811  - 161.718.170  9.443.811 ₫ - 161.718.170 ₫

You’ve viewed 60 of 6293 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng