Đang tải...
Tìm thấy 152 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn Jomairys Đá Morganite

  Nhẫn GLAMIRA Jomairys

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  4.68 crt - AAA

  46.895.428,00 ₫
  8.762.493  - 2.579.880.001  8.762.493 ₫ - 2.579.880.001 ₫
 2. Nhẫn Azaria Đá Morganite

  Nhẫn GLAMIRA Azaria

  Vàng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  4.858 crt - AAA

  46.190.047,00 ₫
  8.253.668  - 2.592.952.097  8.253.668 ₫ - 2.592.952.097 ₫
 3. Nhẫn Josafina Đá Morganite

  Nhẫn GLAMIRA Josafina

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  4.8 crt - AAA

  47.744.642,00 ₫
  9.867.741  - 2.591.032.517  9.867.741 ₫ - 2.591.032.517 ₫
 4. Nhẫn Emmeline Đá Morganite

  Nhẫn GLAMIRA Emmeline

  Vàng 14K & Đá Morganite

  7.5 crt - AAA

  54.959.844,00 ₫
  9.145.059  - 5.253.049.082  9.145.059 ₫ - 5.253.049.082 ₫
 5. Nhẫn Adeshia Đá Morganite

  Nhẫn GLAMIRA Adeshia

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  4.108 crt - AAA

  55.571.677,00 ₫
  9.633.606  - 2.420.513.995  9.633.606 ₫ - 2.420.513.995 ₫
 6. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Dajana Đá Morganite

  Nhẫn GLAMIRA Dajana

  Vàng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  0.89 crt - AAA

  23.436.495,00 ₫
  7.997.364  - 1.739.183.433  7.997.364 ₫ - 1.739.183.433 ₫
 7. Nhẫn Candita Đá Morganite

  Nhẫn GLAMIRA Candita

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite

  4 crt - AAA

  47.325.038,00 ₫
  8.470.501  - 7.100.918.807  8.470.501 ₫ - 7.100.918.807 ₫
 8. Nhẫn Anmolika Đá Morganite

  Nhẫn GLAMIRA Anmolika

  Vàng Hồng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  0.956 crt - AAA

  20.345.963,00 ₫
  6.321.107  - 1.726.084.297  6.321.107 ₫ - 1.726.084.297 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn Jorgelina Đá Morganite

  Nhẫn GLAMIRA Jorgelina

  Vàng Hồng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  7.752 crt - AAA

  80.666.855,00 ₫
  15.060.350  - 4.376.002.073  15.060.350 ₫ - 4.376.002.073 ₫
 11. Nhẫn Jesimar Đá Morganite

  Nhẫn GLAMIRA Jesimar

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  4.692 crt - AAA

  51.562.180,00 ₫
  9.635.769  - 2.612.877.922  9.635.769 ₫ - 2.612.877.922 ₫
 12. Nhẫn Jeylianis Đá Morganite

  Nhẫn GLAMIRA Jeylianis

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  5.22 crt - AAA

  53.066.485,00 ₫
  9.745.537  - 2.640.211.712  9.745.537 ₫ - 2.640.211.712 ₫
 13. Nhẫn Vondila Đá Morganite

  Nhẫn GLAMIRA Vondila

  Vàng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  8.14 crt - AAA

  77.895.355,00 ₫
  11.728.386  - 4.355.603.120  11.728.386 ₫ - 4.355.603.120 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn Gwendy Đá Morganite

  Nhẫn GLAMIRA Gwendy

  Vàng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  1.125 crt - AAA

  28.772.126,00 ₫
  9.278.889  - 2.800.970.092  9.278.889 ₫ - 2.800.970.092 ₫
 16. Nhẫn Tienette Đá Morganite

  Nhẫn GLAMIRA Tienette

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  7.62 crt - AAA

  72.609.200,00 ₫
  10.577.176  - 4.313.994.114  10.577.176 ₫ - 4.313.994.114 ₫
 17. Nhẫn Jadora Đá Morganite

  Nhẫn GLAMIRA Jadora

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  9.128 crt - AAA

  115.192.597,00 ₫
  13.145.092  - 12.771.301.619  13.145.092 ₫ - 12.771.301.619 ₫
 18. Nhẫn Aurkene Đá Morganite

  Nhẫn GLAMIRA Aurkene

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  6.68 crt - AAA

  58.645.444,00 ₫
  9.898.022  - 4.847.422.108  9.898.022 ₫ - 4.847.422.108 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn Elodie Đá Morganite

  Nhẫn GLAMIRA Elodie

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  0.982 crt - AAA

  27.128.583,00 ₫
  5.885.821  - 2.695.595.756  5.885.821 ₫ - 2.695.595.756 ₫
 21. Nhẫn Maharlika Đá Morganite

  Nhẫn GLAMIRA Maharlika

  Vàng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  7.62 crt - AAA

  70.661.228,00 ₫
  10.901.072  - 4.302.084.587  10.901.072 ₫ - 4.302.084.587 ₫
 22. Nhẫn Domela Đá Morganite

  Nhẫn GLAMIRA Domela

  Vàng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  5.3 crt - AAA

  50.414.215,00 ₫
  9.992.649  - 3.338.075.033  9.992.649 ₫ - 3.338.075.033 ₫
 23. Nhẫn Marecel Đá Morganite

  Nhẫn GLAMIRA Marecel

  Vàng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  7.812 crt - AAA

  63.728.826,00 ₫
  11.686.479  - 5.331.319.427  11.686.479 ₫ - 5.331.319.427 ₫
 24. Nhẫn Ledina Đá Morganite

  Nhẫn GLAMIRA Ledina

  Vàng 14K & Đá Morganite

  4.5 crt - AAA

  53.346.852,00 ₫
  11.506.687  - 2.604.780.517  11.506.687 ₫ - 2.604.780.517 ₫
 25. Nhẫn Amilesa Đá Morganite

  Nhẫn GLAMIRA Amilesa

  Vàng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  2.13 crt - AAA

  46.994.383,00 ₫
  13.510.895  - 3.591.987.295  13.510.895 ₫ - 3.591.987.295 ₫
 26. Nhẫn Jocarol Đá Morganite

  Nhẫn GLAMIRA Jocarol

  Vàng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  4.788 crt - AAA

  53.286.561,00 ₫
  11.960.899  - 2.631.830.432  11.960.899 ₫ - 2.631.830.432 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Nhẫn Jermelia Đá Morganite

  Nhẫn GLAMIRA Jermelia

  Vàng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  4.728 crt - AAA

  56.470.366,00 ₫
  14.368.219  - 2.644.267.169  14.368.219 ₫ - 2.644.267.169 ₫
 29. Nhẫn Kalidah Đá Morganite

  Nhẫn GLAMIRA Kalidah

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  1.064 crt - AAA

  28.043.765,00 ₫
  9.299.977  - 1.780.427.444  9.299.977 ₫ - 1.780.427.444 ₫
 30. Nhẫn Alceste Đá Morganite

  Nhẫn GLAMIRA Alceste

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  1.932 crt - AAA

  42.022.931,00 ₫
  11.261.197  - 2.917.213.055  11.261.197 ₫ - 2.917.213.055 ₫
 31. Nhẫn Alkida Đá Morganite

  Nhẫn GLAMIRA Alkida

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  4.82 crt - AAA

  50.932.503,00 ₫
  9.691.194  - 2.604.753.486  9.691.194 ₫ - 2.604.753.486 ₫
 32. Nhẫn Aretha Đá Morganite

  Nhẫn GLAMIRA Aretha

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  4.86 crt - AAA

  61.305.014,00 ₫
  16.546.271  - 2.674.412.747  16.546.271 ₫ - 2.674.412.747 ₫
 33. Nhẫn Jhamilet Đá Morganite

  Nhẫn GLAMIRA Jhamilet

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  4.71 crt - AAA

  60.497.707,00 ₫
  14.832.163  - 2.658.109.798  14.832.163 ₫ - 2.658.109.798 ₫
 34. Nhẫn Joscelin Đá Morganite

  Nhẫn GLAMIRA Joscelin

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  4.91 crt - AAA

  63.725.582,00 ₫
  15.304.218  - 2.670.100.438  15.304.218 ₫ - 2.670.100.438 ₫
 35. Nhẫn Lusiana Đá Morganite

  Nhẫn GLAMIRA Lusiana

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  4.62 crt - AAA

  51.893.916,00 ₫
  11.893.848  - 2.603.780.171  11.893.848 ₫ - 2.603.780.171 ₫
 36. Nhẫn Corissa Đá Morganite

  Nhẫn GLAMIRA Corissa

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  1.708 crt - AAA

  38.535.777,00 ₫
  10.430.639  - 3.436.068.431  10.430.639 ₫ - 3.436.068.431 ₫
 37. Nhẫn Marnie Đá Morganite

  Nhẫn GLAMIRA Marnie

  Vàng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  3.18 crt - AAA

  62.643.045,00 ₫
  12.614.097  - 4.868.213.089  12.614.097 ₫ - 4.868.213.089 ₫
 38. Nhẫn Ronnica Đá Morganite

  Nhẫn GLAMIRA Ronnica

  Vàng Hồng 14K & Đá Morganite

  2 crt - AAA

  36.874.121,00 ₫
  7.338.757  - 3.526.288.868  7.338.757 ₫ - 3.526.288.868 ₫
 39. Nhẫn Tivona Đá Morganite

  Nhẫn GLAMIRA Tivona

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Morganite

  2 crt - AAA

  37.834.994,00 ₫
  10.085.384  - 5.474.396.010  10.085.384 ₫ - 5.474.396.010 ₫
 40. Nhẫn Malick Đá Morganite

  Nhẫn GLAMIRA Malick

  Vàng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  3.03 crt - AAA

  54.936.052,00 ₫
  16.270.500  - 3.196.444.902  16.270.500 ₫ - 3.196.444.902 ₫
 41. Nhẫn Ujana Đá Morganite

  Nhẫn GLAMIRA Ujana

  Vàng Hồng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  5.3 crt - AAA

  49.647.463,00 ₫
  8.549.987  - 2.582.894.562  8.549.987 ₫ - 2.582.894.562 ₫
 42. Nhẫn Marcisha Đá Morganite

  Nhẫn GLAMIRA Marcisha

  Vàng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  4.548 crt - AAA

  48.763.103,00 ₫
  9.762.299  - 2.581.826.623  9.762.299 ₫ - 2.581.826.623 ₫
 43. Nhẫn Manzanita Đá Morganite

  Nhẫn GLAMIRA Manzanita

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  4.7 crt - AAA

  50.907.900,00 ₫
  10.552.843  - 2.602.550.019  10.552.843 ₫ - 2.602.550.019 ₫
 44. Nhẫn Malison Đá Morganite

  Nhẫn GLAMIRA Malison

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  9.264 crt - AAA

  126.606.550,00 ₫
  17.960.274  - 12.853.235.402  17.960.274 ₫ - 12.853.235.402 ₫
 45. Nhẫn Malenita Đá Morganite

  Nhẫn GLAMIRA Malenita

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite

  4.5 crt - AAA

  49.663.415,00 ₫
  10.010.493  - 2.583.692.137  10.010.493 ₫ - 2.583.692.137 ₫
 46. Nhẫn Luzirene Đá Morganite

  Nhẫn GLAMIRA Luzirene

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  4.73 crt - AAA

  50.166.020,00 ₫
  10.111.609  - 2.600.116.739  10.111.609 ₫ - 2.600.116.739 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Nhẫn Loagen Đá Morganite

  Nhẫn GLAMIRA Loagen

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  4.644 crt - AAA

  50.522.901,00 ₫
  10.016.982  - 2.602.387.797  10.016.982 ₫ - 2.602.387.797 ₫
 49. Nhẫn Jidenna Đá Morganite

  Nhẫn GLAMIRA Jidenna

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  4.596 crt - AAA

  48.739.852,00 ₫
  9.651.991  - 2.584.827.665  9.651.991 ₫ - 2.584.827.665 ₫
 50. Nhẫn Makadie Đá Morganite

  Nhẫn GLAMIRA Makadie

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite

  4.5 crt - AAA

  48.600.885,00 ₫
  9.618.736  - 2.577.608.947  9.618.736 ₫ - 2.577.608.947 ₫
 51. Nhẫn Marcette Đá Morganite

  Nhẫn GLAMIRA Marcette

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  4.61 crt - AAA

  51.839.843,00 ₫
  11.233.079  - 2.602.752.788  11.233.079 ₫ - 2.602.752.788 ₫
 52. Nhẫn Urilla Đá Morganite

  Nhẫn GLAMIRA Urilla

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  7.88 crt - AAA

  69.173.956,00 ₫
  9.557.363  - 4.296.366.389  9.557.363 ₫ - 4.296.366.389 ₫
 53. Nhẫn Dabria Đá Morganite

  Nhẫn GLAMIRA Dabria

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  1.49 crt - AAA

  28.754.281,00 ₫
  8.800.344  - 2.948.156.201  8.800.344 ₫ - 2.948.156.201 ₫
 54. Nhẫn Elauna Đá Morganite

  Nhẫn GLAMIRA Elauna

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  1.518 crt - AAA

  43.044.365,00 ₫
  8.308.282  - 466.688.655  8.308.282 ₫ - 466.688.655 ₫
 55. Nhẫn Mirjana Đá Morganite

  Nhẫn GLAMIRA Mirjana

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite

  4.5 crt - AAA

  53.984.370,00 ₫
  13.849.390  - 2.608.430.430  13.849.390 ₫ - 2.608.430.430 ₫
 56. Nhẫn Moneta Đá Morganite

  Nhẫn GLAMIRA Moneta

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  7.6 crt - AAA

  71.430.143,00 ₫
  11.030.847  - 4.301.570.894  11.030.847 ₫ - 4.301.570.894 ₫
 57. Nhẫn Djamila Đá Morganite

  Nhẫn GLAMIRA Djamila

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  5.108 crt - AAA

  59.949.138,00 ₫
  12.734.139  - 2.667.126.435  12.734.139 ₫ - 2.667.126.435 ₫
 58. Nhẫn Edolie Đá Morganite

  Nhẫn GLAMIRA Edolie

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  11.18 crt - AAA

  126.663.056,00 ₫
  14.402.285  - 15.040.817.379  14.402.285 ₫ - 15.040.817.379 ₫
 59. Nhẫn Mercille Đá Morganite

  Nhẫn GLAMIRA Mercille

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  4.48 crt - AAA

  43.463.430,00 ₫
  8.990.140  - 2.113.691.519  8.990.140 ₫ - 2.113.691.519 ₫
 60. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 61. Nhẫn Yovela Đá Morganite

  Nhẫn GLAMIRA Yovela

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  11 crt - AAA

  124.366.585,00 ₫
  12.630.320  - 15.854.017.943  12.630.320 ₫ - 15.854.017.943 ₫
 62. Nhẫn Gizella Đá Morganite

  Nhẫn GLAMIRA Gizella

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  4.836 crt - AAA

  62.648.993,00 ₫
  15.658.125  - 2.678.130.250  15.658.125 ₫ - 2.678.130.250 ₫
 63. Nhẫn Margretha Đá Morganite

  Nhẫn GLAMIRA Margretha

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  4.81 crt - AAA

  60.557.457,00 ₫
  13.996.739  - 2.661.286.577  13.996.739 ₫ - 2.661.286.577 ₫
 64. Nhẫn Margrie Đá Morganite

  Nhẫn GLAMIRA Margrie

  Vàng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  4.988 crt - AAA

  62.641.692,00 ₫
  14.650.479  - 2.690.039.777  14.650.479 ₫ - 2.690.039.777 ₫
 65. Nhẫn Jensina Đá Morganite

  Nhẫn GLAMIRA Jensina

  Vàng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  5.448 crt - AAA

  62.873.665,00 ₫
  13.275.949  - 3.561.233.400  13.275.949 ₫ - 3.561.233.400 ₫
 66. Nhẫn Marchita Đá Morganite

  Nhẫn GLAMIRA Marchita

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  4.06 crt - AAA

  48.249.683,00 ₫
  9.229.142  - 7.110.165.254  9.229.142 ₫ - 7.110.165.254 ₫

You’ve viewed 60 of 152 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng