Đang tải...
Tìm thấy 91 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn GLAMIRA Kitty

  Vàng Trắng 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  12.97 crt - AAA

  101.575.553,00 ₫
  14.298.045  - 11.304.144.531  14.298.045 ₫ - 11.304.144.531 ₫
 2. Nhẫn GLAMIRA Frankie

  Vàng Hồng 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  12.672 crt - AAA

  105.374.498,00 ₫
  18.764.061  - 11.312.875.622  18.764.061 ₫ - 11.312.875.622 ₫
 3. Nhẫn GLAMIRA Jomairys

  Vàng Trắng 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  4.68 crt - AAA

  35.332.189,00 ₫
  10.123.536  - 2.710.812.618  10.123.536 ₫ - 2.710.812.618 ₫
 4. Nhẫn GLAMIRA Corine

  Vàng Trắng 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  13.42 crt - AAA

  110.847.208,00 ₫
  19.850.849  - 11.381.295.113  19.850.849 ₫ - 11.381.295.113 ₫
 5. Nhẫn GLAMIRA Candita

  Vàng Trắng 14K & Đá Kunzite

  4 crt - AAA

  46.077.798,00 ₫
  9.915.518  - 7.445.356.217  9.915.518 ₫ - 7.445.356.217 ₫
 6. Nhẫn GLAMIRA Djamila

  Vàng Trắng 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  5.108 crt - AAA

  49.923.722,00 ₫
  14.569.741  - 2.807.448.950  14.569.741 ₫ - 2.807.448.950 ₫
 7. Nhẫn GLAMIRA Satinka

  Vàng 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  4.368 crt - AAA

  50.515.512,00 ₫
  10.861.646  - 7.502.072.927  10.861.646 ₫ - 7.502.072.927 ₫
 8. Nhẫn GLAMIRA Florrie

  Vàng Trắng 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  6.56 crt - AAA

  48.805.522,00 ₫
  13.975.121  - 4.067.004.303  13.975.121 ₫ - 4.067.004.303 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn GLAMIRA Brigette

  Vàng 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  13 crt - AAA

  114.739.548,00 ₫
  21.761.217  - 11.386.488.480  21.761.217 ₫ - 11.386.488.480 ₫
 11. Nhẫn GLAMIRA Danelle

  Vàng 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  9.54 crt - AAA

  94.322.946,00 ₫
  27.097.229  - 13.729.576.430  27.097.229 ₫ - 13.729.576.430 ₫
 12. Nhẫn GLAMIRA Malenita

  Vàng Trắng 14K & Đá Kunzite

  4.5 crt - AAA

  39.156.606,00 ₫
  11.842.585  - 2.720.109.747  11.842.585 ₫ - 2.720.109.747 ₫
 13. Nhẫn GLAMIRA Jeylianis

  Vàng Trắng 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  5.22 crt - AAA

  42.422.344,00 ₫
  11.434.190  - 2.777.576.451  11.434.190 ₫ - 2.777.576.451 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn GLAMIRA Ujana

  Vàng Hồng 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  5.3 crt - AAA

  38.361.326,00 ₫
  9.936.179  - 2.744.675.667  9.936.179 ₫ - 2.744.675.667 ₫
 16. Nhẫn GLAMIRA Jermelia

  Vàng 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  4.728 crt - AAA

  46.652.890,00 ₫
  16.755.486  - 2.785.642.453  16.755.486 ₫ - 2.785.642.453 ₫
 17. Nhẫn GLAMIRA Jorgelina

  Vàng Hồng 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  7.752 crt - AAA

  66.792.700,00 ₫
  17.595.765  - 4.601.610.265  17.595.765 ₫ - 4.601.610.265 ₫
 18. Nhẫn GLAMIRA Ledina

  Vàng 14K & Đá Kunzite

  4.5 crt - AAA

  43.457.340,00 ₫
  13.584.840  - 2.744.732.270  13.584.840 ₫ - 2.744.732.270 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn GLAMIRA Lusiana

  Vàng Trắng 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  4.62 crt - AAA

  41.528.575,00 ₫
  13.958.424  - 2.741.350.209  13.958.424 ₫ - 2.741.350.209 ₫
 21. Nhẫn GLAMIRA Marnie

  Vàng 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  3.18 crt - AAA

  45.926.666,00 ₫
  14.943.324  - 5.116.433.290  14.943.324 ₫ - 5.116.433.290 ₫
 22. Nhẫn GLAMIRA Marcisha

  Vàng 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  4.548 crt - AAA

  37.880.479,00 ₫
  11.450.888  - 2.716.246.553  11.450.888 ₫ - 2.716.246.553 ₫
 23. Nhẫn GLAMIRA Manzanita

  Vàng Trắng 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  4.7 crt - AAA

  40.273.958,00 ₫
  12.355.413  - 2.738.788.903  12.355.413 ₫ - 2.738.788.903 ₫
 24. Nhẫn GLAMIRA Malison

  Vàng Trắng 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  9.264 crt - AAA

  80.554.993,00 ₫
  21.321.125  - 13.483.874.770  21.321.125 ₫ - 13.483.874.770 ₫
 25. Nhẫn GLAMIRA Luzirene

  Vàng Trắng 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  4.73 crt - AAA

  39.349.057,00 ₫
  11.816.547  - 2.735.392.694  11.816.547 ₫ - 2.735.392.694 ₫
 26. Nhẫn GLAMIRA Loagen

  Vàng Trắng 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  4.644 crt - AAA

  39.908.016,00 ₫
  11.755.132  - 2.738.831.350  11.755.132 ₫ - 2.738.831.350 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Nhẫn GLAMIRA Jocarol

  Vàng 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  4.788 crt - AAA

  42.949.322,00 ₫
  13.966.914  - 2.770.501.013  13.966.914 ₫ - 2.770.501.013 ₫
 29. Nhẫn GLAMIRA Jidenna

  Vàng Trắng 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  4.596 crt - AAA

  37.781.988,00 ₫
  11.296.927  - 2.718.963.521  11.296.927 ₫ - 2.718.963.521 ₫
 30. Nhẫn GLAMIRA Makadie

  Vàng Trắng 14K & Đá Kunzite

  4.5 crt - AAA

  37.747.744,00 ₫
  11.301.455  - 2.712.043.745  11.301.455 ₫ - 2.712.043.745 ₫
 31. Nhẫn GLAMIRA Marcette

  Vàng Trắng 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  4.61 crt - AAA

  41.546.123,00 ₫
  13.221.446  - 2.740.699.273  13.221.446 ₫ - 2.740.699.273 ₫
 32. Nhẫn GLAMIRA Tienette

  Vàng Trắng 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  7.62 crt - AAA

  57.653.498,00 ₫
  12.458.431  - 4.532.667.194  12.458.431 ₫ - 4.532.667.194 ₫
 33. Nhẫn GLAMIRA Urilla

  Vàng Trắng 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  7.88 crt - AAA

  53.130.595,00 ₫
  11.074.475  - 4.508.907.869  11.074.475 ₫ - 4.508.907.869 ₫
 34. Nhẫn GLAMIRA Azaria

  Vàng 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  4.858 crt - AAA

  34.223.043,00 ₫
  9.414.294  - 2.722.373.882  9.414.294 ₫ - 2.722.373.882 ₫
 35. Nhẫn GLAMIRA Jesimar

  Vàng Trắng 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  4.692 crt - AAA

  41.070.087,00 ₫
  11.292.399  - 2.750.236.960  11.292.399 ₫ - 2.750.236.960 ₫
 36. Nhẫn GLAMIRA Aurkene

  Vàng Trắng 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  6.68 crt - AAA

  47.928.733,00 ₫
  11.470.699  - 5.086.178.717  11.470.699 ₫ - 5.086.178.717 ₫
 37. Nhẫn GLAMIRA Edolie

  Vàng Trắng 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  11.18 crt - AAA

  79.056.982,00 ₫
  16.958.410  - 15.764.925.280  16.958.410 ₫ - 15.764.925.280 ₫
 38. Nhẫn GLAMIRA Ganesa

  Vàng Trắng 14K & Đá Kunzite

  12 crt - AAA

  74.588.418,00 ₫
  15.643.793  - 17.661.977.608  15.643.793 ₫ - 17.661.977.608 ₫
 39. Nhẫn GLAMIRA Julisha

  Vàng 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  4.8 crt - AAA

  44.182.430,00 ₫
  12.916.919  - 2.796.269.760  12.916.919 ₫ - 2.796.269.760 ₫
 40. Nhẫn GLAMIRA Marnisha

  Vàng Trắng 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  6.974 crt - AAA

  58.178.212,00 ₫
  16.564.449  - 4.155.942.562  16.564.449 ₫ - 4.155.942.562 ₫
 41. Nhẫn GLAMIRA Mercille

  Vàng Trắng 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  4.48 crt - AAA

  40.946.407,00 ₫
  10.353.912  - 2.223.017.759  10.353.912 ₫ - 2.223.017.759 ₫
 42. Nhẫn GLAMIRA Vondila

  Vàng 14K & Đá Kunzite & Kim Cương

  8.14 crt - AAA

  81.223.198,00 ₫
  13.415.030  - 4.573.676.431  13.415.030 ₫ - 4.573.676.431 ₫
 43. Nhẫn GLAMIRA Yovela

  Vàng Trắng 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  11 crt - AAA

  76.096.900,00 ₫
  14.761.061  - 16.627.916.473  14.761.061 ₫ - 16.627.916.473 ₫
 44. Nhẫn GLAMIRA Marecel

  Vàng 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  7.812 crt - AAA

  64.099.223,00 ₫
  13.521.162  - 5.595.695.175  13.521.162 ₫ - 5.595.695.175 ₫
 45. Nhẫn GLAMIRA Margretha

  Vàng Trắng 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  4.81 crt - AAA

  51.302.019,00 ₫
  16.283.696  - 2.805.581.038  16.283.696 ₫ - 2.805.581.038 ₫
 46. Nhẫn GLAMIRA Margrie

  Vàng 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  4.988 crt - AAA

  53.743.329,00 ₫
  17.090.862  - 2.837.165.795  17.090.862 ₫ - 2.837.165.795 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Nhẫn GLAMIRA Umika

  Vàng Trắng 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  28.42 crt - AAA

  136.411.333,00 ₫
  29.783.349  - 69.480.816.925  29.783.349 ₫ - 69.480.816.925 ₫
 49. Nhẫn GLAMIRA Gracina

  Vàng Trắng 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  6.58 crt - AAA

  46.628.834,00 ₫
  13.009.749  - 4.055.810.959  13.009.749 ₫ - 4.055.810.959 ₫
 50. Nhẫn GLAMIRA Jensina

  Vàng 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  5.448 crt - AAA

  53.504.178,00 ₫
  15.423.888  - 3.746.373.748  15.423.888 ₫ - 3.746.373.748 ₫
 51. Nhẫn GLAMIRA Jensine

  Vàng 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  8 crt - AAA

  80.927.445,00 ₫
  17.731.047  - 7.091.188.084  17.731.047 ₫ - 7.091.188.084 ₫
 52. Nhẫn GLAMIRA Jerolin

  Vàng Trắng 14K & Đá Kunzite

  28 crt - AAA

  110.095.231,00 ₫
  20.271.129  - 69.303.421.538  20.271.129 ₫ - 69.303.421.538 ₫
 53. Nhẫn GLAMIRA Marchita

  Vàng Trắng 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  4.06 crt - AAA

  46.823.267,00 ₫
  10.642.590  - 7.453.761.840  10.642.590 ₫ - 7.453.761.840 ₫
 54. Nhẫn GLAMIRA Marlita

  Vàng 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  4.7 crt - AAA

  38.058.214,00 ₫
  10.724.948  - 2.726.774.805  10.724.948 ₫ - 2.726.774.805 ₫
 55. Nhẫn GLAMIRA Shadia

  Vàng Trắng 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  7.932 crt - AAA

  73.172.764,00 ₫
  18.594.251  - 4.656.161.892  18.594.251 ₫ - 4.656.161.892 ₫
 56. Nhẫn GLAMIRA Cecila

  Vàng Hồng 14K & Đá Kunzite

  12.6 crt - AAA

  105.907.138,00 ₫
  17.494.445  - 11.313.356.755  17.494.445 ₫ - 11.313.356.755 ₫
 57. Nhẫn GLAMIRA Ami

  Vàng Hồng 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  9.24 crt - AAA

  72.804.275,00 ₫
  17.531.520  - 13.428.658.051  17.531.520 ₫ - 13.428.658.051 ₫
 58. Nhẫn GLAMIRA Camilla

  Vàng Trắng 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  8.132 crt - AAA

  83.324.320,00 ₫
  25.369.690  - 4.326.177.604  25.369.690 ₫ - 4.326.177.604 ₫
 59. Nhẫn GLAMIRA Carlene

  Vàng Trắng 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  9.756 crt - AAA

  86.902.228,00 ₫
  23.473.473  - 13.514.171.796  23.473.473 ₫ - 13.514.171.796 ₫
 60. Nhẫn Exclusive
 61. Nhẫn GLAMIRA Cristen

  Vàng Trắng 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  7.06 crt - AAA

  53.466.820,00 ₫
  13.703.708  - 4.124.315.354  13.703.708 ₫ - 4.124.315.354 ₫
 62. Nhẫn GLAMIRA Dacia

  Vàng Trắng 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  9.514 crt - AAA

  78.895.660,00 ₫
  19.978.206  - 13.491.303.979  19.978.206 ₫ - 13.491.303.979 ₫
 63. Nhẫn GLAMIRA Danette

  Vàng Trắng 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  6.78 crt - AAA

  56.347.656,00 ₫
  16.591.619  - 4.123.169.133  16.591.619 ₫ - 4.123.169.133 ₫
 64. Nhẫn GLAMIRA Darcie

  Vàng Trắng 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  12.842 crt - AAA

  98.889.435,00 ₫
  15.472.567  - 11.279.536.157  15.472.567 ₫ - 11.279.536.157 ₫
 65. Nhẫn GLAMIRA Dottie

  Vàng Trắng 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  7.76 crt - AAA

  98.591.134,00 ₫
  34.164.177  - 4.415.427.182  34.164.177 ₫ - 4.415.427.182 ₫
 66. Nhẫn GLAMIRA Eboni

  Vàng Trắng 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  6.82 crt - AAA

  64.158.089,00 ₫
  19.870.659  - 398.729.233  19.870.659 ₫ - 398.729.233 ₫

You’ve viewed 60 of 91 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng