Đang tải...
Tìm thấy 1112 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn GLAMIRA Situla

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương

  0.46 crt - AA

  24.096.393,00 ₫
  8.375.054  - 311.899.462  8.375.054 ₫ - 311.899.462 ₫
 2. Nhẫn GLAMIRA Pouyta

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh & Đá Moissanite

  0.23 crt - AAA

  17.775.198,00 ₫
  6.919.778  - 97.046.706  6.919.778 ₫ - 97.046.706 ₫
 3. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Epect SET Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Epect SET

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương Nhân Tạo

  1.332 crt - AA

  49.480.235,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  17.849.915  - 1.816.165.918  17.849.915 ₫ - 1.816.165.918 ₫
 4. Nhẫn GLAMIRA Sifnas

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương

  2.04 crt - AAA

  36.728.596,00 ₫
  9.021.183  - 279.975.080  9.021.183 ₫ - 279.975.080 ₫
 5. Nhẫn GLAMIRA Elisha

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương Nhân Tạo

  1.55 crt - AA

  34.705.022,00 ₫
  9.679.199  - 796.255.656  9.679.199 ₫ - 796.255.656 ₫
 6. Nhẫn GLAMIRA Gummata

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  1.2 crt - AAA

  29.274.199,00 ₫
  11.696.547  - 251.659.178  11.696.547 ₫ - 251.659.178 ₫
 7. Nhẫn GLAMIRA Laureen

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.1 crt - AAA

  16.153.223,00 ₫
  8.660.335  - 99.579.710  8.660.335 ₫ - 99.579.710 ₫
 8. Nhẫn GLAMIRA Cadha

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.3 crt - AAA

  13.081.068,00 ₫
  6.520.723  - 96.027.840  6.520.723 ₫ - 96.027.840 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn GLAMIRA Cyrillus

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Xanh & Đá Swarovski

  1.515 crt - AA

  39.530.754,00 ₫
  16.482.940  - 1.974.471.770  16.482.940 ₫ - 1.974.471.770 ₫
 11. Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Reppelle

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh & Đá Moissanite

  0.24 crt - AAA

  11.973.621,00 ₫
  6.304.215  - 86.391.095  6.304.215 ₫ - 86.391.095 ₫
 12. Nhẫn GLAMIRA Csite

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.1 crt - AAA

  10.814.381,00 ₫
  5.964.594  - 69.013.820  5.964.594 ₫ - 69.013.820 ₫
 13. Nhẫn GLAMIRA Pamala

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.3 crt - AAA

  16.825.673,00 ₫
  8.578.826  - 117.466.417  8.578.826 ₫ - 117.466.417 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn GLAMIRA Fallingstar

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.1 crt - AAA

  9.924.574,00 ₫
  5.455.162  - 63.919.505  5.455.162 ₫ - 63.919.505 ₫
 16. Nhẫn GLAMIRA Cregan

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.2 crt - AAA

  14.798.135,00 ₫
  8.215.715  - 98.758.960  8.215.715 ₫ - 98.758.960 ₫
 17. Nhẫn GLAMIRA Kisha

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương

  2.9 crt - AAA

  67.890.242,00 ₫
  17.473.501  - 481.978.842  17.473.501 ₫ - 481.978.842 ₫
 18. Nhẫn GLAMIRA Rondek B

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.5 crt - AA

  14.877.947,00 ₫
  6.346.668  - 1.091.046.715  6.346.668 ₫ - 1.091.046.715 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn GLAMIRA Bewitch

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương Nhân Tạo

  0.28 crt - AA

  15.502.000,00 ₫
  7.514.115  - 284.772.231  7.514.115 ₫ - 284.772.231 ₫
 21. Nhẫn GLAMIRA Casildaz

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương Nhân Tạo

  0.15 crt - AAA

  11.521.924,00 ₫
  5.964.594  - 73.598.703  5.964.594 ₫ - 73.598.703 ₫
 22. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Andode SET Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Andode SET

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Xanh & Đá Moissanite

  1.516 crt - AA

  57.794.441,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  18.629.345  - 3.532.030.425  18.629.345 ₫ - 3.532.030.425 ₫
 23. Nhẫn GLAMIRA Docteu

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.1 crt - AAA

  11.259.285,00 ₫
  6.219.309  - 71.560.977  6.219.309 ₫ - 71.560.977 ₫
 24. Nhẫn GLAMIRA Sueann

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương

  0.5 crt - AA

  22.286.213,00 ₫
  8.049.018  - 410.531.070  8.049.018 ₫ - 410.531.070 ₫
 25. Nhẫn GLAMIRA Laney

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương

  0.962 crt - AA

  25.054.124,00 ₫
  7.641.473  - 1.811.354.619  7.641.473 ₫ - 1.811.354.619 ₫
 26. Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Shappe - A

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.16 crt - AAA

  12.004.753,00 ₫
  6.516.478  - 78.947.738  6.516.478 ₫ - 78.947.738 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Nhẫn GLAMIRA Jonquille

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương

  0.6 crt - AA

  19.866.413,00 ₫
  7.323.078  - 1.109.301.340  7.323.078 ₫ - 1.109.301.340 ₫
 29. Xem Cả Bộ
  Nhẫn xếp chồng Equa - A Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Equa - A

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.65 crt - AA

  17.886.140,00 ₫
  7.295.059  - 1.409.710.296  7.295.059 ₫ - 1.409.710.296 ₫
 30. Xem Cả Bộ
  Nhẫn xếp chồng Ofre - A Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Ofre - A

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương Nhân Tạo

  0.762 crt - AA

  21.361.877,00 ₫
  8.334.299  - 1.430.837.551  8.334.299 ₫ - 1.430.837.551 ₫
 31. Nhẫn GLAMIRA Hostoa

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương Nhân Tạo

  0.188 crt - AAA

  11.429.378,00 ₫
  5.678.463  - 73.499.646  5.678.463 ₫ - 73.499.646 ₫
 32. Nhẫn GLAMIRA Allona

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.2 crt - AAA

  20.553.864,00 ₫
  8.232.413  - 110.801.361  8.232.413 ₫ - 110.801.361 ₫
 33. Nhẫn GLAMIRA Zenobia

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương

  2.234 crt - AA

  126.726.189,00 ₫
  22.550.836  - 2.115.018.272  22.550.836 ₫ - 2.115.018.272 ₫
 34. Nhẫn GLAMIRA Cambs

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.7 crt - AAA

  17.828.121,00 ₫
  8.212.036  - 151.117.205  8.212.036 ₫ - 151.117.205 ₫
 35. Nhẫn GLAMIRA Amalfi

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương Nhân Tạo

  0.54 crt - AA

  22.210.930,00 ₫
  8.334.299  - 1.303.394.759  8.334.299 ₫ - 1.303.394.759 ₫
 36. Nhẫn GLAMIRA Aspergill

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương Nhân Tạo

  0.45 crt - AA

  24.812.427,00 ₫
  10.717.873  - 338.078.584  10.717.873 ₫ - 338.078.584 ₫
 37. Nhẫn GLAMIRA Bondoflove

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương Nhân Tạo

  0.426 crt - AA

  22.000.648,00 ₫
  9.292.031  - 981.448.176  9.292.031 ₫ - 981.448.176 ₫
 38. Nhẫn GLAMIRA Lamiyye

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.1 crt - AAA

  11.889.565,00 ₫
  6.580.157  - 75.169.452  6.580.157 ₫ - 75.169.452 ₫
 39. Nhẫn GLAMIRA Lanelle

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.25 crt - AA

  18.516.703,00 ₫
  9.088.258  - 301.498.565  9.088.258 ₫ - 301.498.565 ₫
 40. Nhẫn GLAMIRA Mitsue

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh & Đá Swarovski & Kim Cương Đen

  0.772 crt - AA

  23.811.111,00 ₫
  10.757.495  - 362.502.992  10.757.495 ₫ - 362.502.992 ₫
 41. Nhẫn GLAMIRA Kensa

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương

  0.464 crt - AA

  18.355.948,00 ₫
  6.749.967  - 1.079.626.955  6.749.967 ₫ - 1.079.626.955 ₫
 42. Nhẫn GLAMIRA Bavegels - B

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.25 crt - AA

  12.399.279,00 ₫
  5.964.594  - 266.475.148  5.964.594 ₫ - 266.475.148 ₫
 43. Nhẫn GLAMIRA Hast

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh

  1.12 crt - AAA

  18.662.740,00 ₫
  7.784.113  - 177.593.493  7.784.113 ₫ - 177.593.493 ₫
 44. Nhẫn GLAMIRA Mastiquer

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.32 crt - AAA

  11.951.262,00 ₫
  6.113.178  - 88.697.687  6.113.178 ₫ - 88.697.687 ₫
 45. Nhẫn GLAMIRA Ronnica

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Xanh

  2 crt - AA

  44.430.637,00 ₫
  8.538.072  - 3.700.241.894  8.538.072 ₫ - 3.700.241.894 ₫
 46. Nhẫn GLAMIRA Ellvira

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Đá Moissanite

  0.61 crt - AA

  18.811.323,00 ₫
  6.567.421  - 1.300.253.265  6.567.421 ₫ - 1.300.253.265 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Nhẫn GLAMIRA Banju

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.25 crt - AA

  21.890.555,00 ₫
  10.638.628  - 320.814.515  10.638.628 ₫ - 320.814.515 ₫
 49. Nhẫn GLAMIRA Dob

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.1 crt - AAA

  10.517.779,00 ₫
  5.794.783  - 67.315.715  5.794.783 ₫ - 67.315.715 ₫
 50. Nhẫn GLAMIRA Jennesa

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương

  0.25 crt - AAA

  26.042.138,00 ₫
  11.339.945  - 157.980.377  11.339.945 ₫ - 157.980.377 ₫
 51. Nhẫn GLAMIRA Schwanke

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.1 crt - AAA

  12.556.919,00 ₫
  6.962.230  - 78.990.185  6.962.230 ₫ - 78.990.185 ₫
 52. Nhẫn GLAMIRA Cornichel

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh & Đá Swarovski

  1.852 crt - AAA

  55.005.587,00 ₫
  11.663.152  - 362.403.939  11.663.152 ₫ - 362.403.939 ₫
 53. Nhẫn GLAMIRA Gaur

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh

  1.5 crt - AAA

  21.992.158,00 ₫
  8.680.713  - 230.942.296  8.680.713 ₫ - 230.942.296 ₫
 54. Nhẫn GLAMIRA Bavegels - K

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.25 crt - AA

  17.849.348,00 ₫
  8.721.468  - 297.677.833  8.721.468 ₫ - 297.677.833 ₫
 55. Nhẫn GLAMIRA Piazza

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương

  0.21 crt - AAA

  16.542.938,00 ₫
  5.784.877  - 76.669.441  5.784.877 ₫ - 76.669.441 ₫
 56. Nhẫn GLAMIRA Vena

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương

  0.756 crt - AA

  32.599.653,00 ₫
  7.813.547  - 1.132.805.945  7.813.547 ₫ - 1.132.805.945 ₫
 57. Nhẫn GLAMIRA Goro

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.16 crt - AAA

  12.709.184,00 ₫
  6.919.778  - 82.980.735  6.919.778 ₫ - 82.980.735 ₫
 58. Nhẫn GLAMIRA Zulmarie

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương

  0.3 crt - AAA

  25.726.857,00 ₫
  10.737.684  - 142.754.032  10.737.684 ₫ - 142.754.032 ₫
 59. Nhẫn GLAMIRA Astrid

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương Nhân Tạo

  0.445 crt - AA

  19.245.473,00 ₫
  6.614.968  - 961.396.384  6.614.968 ₫ - 961.396.384 ₫
 60. Nhẫn Exclusive
 61. Nhẫn GLAMIRA Sophronia

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương

  0.15 crt - AAA

  14.532.098,00 ₫
  7.439.398  - 85.145.817  7.439.398 ₫ - 85.145.817 ₫
 62. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Gelsomino Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Gelsomino

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương

  0.722 crt - AA

  30.106.836,00 ₫
  13.722.953  - 1.475.766.589  13.722.953 ₫ - 1.475.766.589 ₫
 63. Nhẫn GLAMIRA Bolagna

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương

  0.496 crt - AAA

  23.198.944,00 ₫
  9.311.276  - 143.518.181  9.311.276 ₫ - 143.518.181 ₫
 64. Nhẫn GLAMIRA Kalidah

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương Nhân Tạo

  1.064 crt - AA

  32.765.503,00 ₫
  10.912.023  - 1.877.764.679  10.912.023 ₫ - 1.877.764.679 ₫
 65. Nhẫn GLAMIRA Danika

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương

  0.602 crt - AA

  23.011.021,00 ₫
  7.595.623  - 1.124.032.403  7.595.623 ₫ - 1.124.032.403 ₫
 66. Nhẫn GLAMIRA Purvaja

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương

  0.845 crt - AA

  25.824.215,00 ₫
  7.975.999  - 2.494.403.268  7.975.999 ₫ - 2.494.403.268 ₫

You’ve viewed 60 of 1112 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng