Đang tải...
Tìm thấy 557 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn GLAMIRA Bavegels - B

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng

  0.25 crt - AAA

  11.889.848,00 ₫
  5.964.594  - 266.475.148  5.964.594 ₫ - 266.475.148 ₫
 2. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Afige SET Đá Zircon Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Afige SET

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  1.226 crt - AAA

  49.723.913,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  16.953.881  - 1.563.303.909  16.953.881 ₫ - 1.563.303.909 ₫
 3. Nhẫn GLAMIRA Jomairys

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  4.68 crt - AAA

  52.850.973,00 ₫
  10.123.536  - 2.710.812.618  10.123.536 ₫ - 2.710.812.618 ₫
 4. Nhẫn GLAMIRA Ganesa

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng

  12 crt - AAA

  90.522.305,00 ₫
  15.643.793  - 17.661.977.608  15.643.793 ₫ - 17.661.977.608 ₫
 5. Nhẫn GLAMIRA Courtois

  Vàng Hồng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  1.078 crt - AAA

  68.915.332,00 ₫
  11.810.321  - 406.554.674  11.810.321 ₫ - 406.554.674 ₫
 6. Nhẫn GLAMIRA Aspergill

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.45 crt - AAA

  26.453.929,00 ₫
  10.717.873  - 338.078.584  10.717.873 ₫ - 338.078.584 ₫
 7. Nhẫn GLAMIRA Diane

  14K Vàng Hồng và Vàng Trắng với Rhodium Đen & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  4.836 crt - AAA

  78.156.419,00 ₫
  19.021.607  - 2.833.826.188  19.021.607 ₫ - 2.833.826.188 ₫
 8. Nhẫn GLAMIRA Elisha

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  1.55 crt - AAA

  61.421.876,00 ₫
  9.679.199  - 796.255.656  9.679.199 ₫ - 796.255.656 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn GLAMIRA Louvre

  Vàng Hồng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.514 crt - AAA

  35.575.867,00 ₫
  8.506.374  - 318.366.410  8.506.374 ₫ - 318.366.410 ₫
 11. Nhẫn GLAMIRA Bally

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng

  0.5 crt - AAA

  17.106.144,00 ₫
  7.784.113  - 494.742.933  7.784.113 ₫ - 494.742.933 ₫
 12. Nhẫn GLAMIRA Julisha

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Đá Sapphire Trắng

  4.8 crt - AAA

  52.248.430,00 ₫
  12.916.919  - 2.796.269.760  12.916.919 ₫ - 2.796.269.760 ₫
 13. Nhẫn GLAMIRA Indore

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng

  0.75 crt - AAA

  21.136.030,00 ₫
  9.190.144  - 716.218.300  9.190.144 ₫ - 716.218.300 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn GLAMIRA Carlo

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng

  0.8 crt - AAA

  26.808.834,00 ₫
  11.716.925  - 1.845.628.038  11.716.925 ₫ - 1.845.628.038 ₫
 16. Nhẫn GLAMIRA Manzanita

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương Đen

  4.7 crt - AAA

  55.726.715,00 ₫
  12.355.413  - 2.738.788.903  12.355.413 ₫ - 2.738.788.903 ₫
 17. Nhẫn GLAMIRA Jeylianis

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Đá Swarovski

  5.22 crt - AAA

  51.337.396,00 ₫
  11.434.190  - 2.777.576.451  11.434.190 ₫ - 2.777.576.451 ₫
 18. Nhẫn GLAMIRA Arnold

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Đá Swarovski

  0.53 crt - AAA

  18.203.969,00 ₫
  7.967.509  - 980.924.593  7.967.509 ₫ - 980.924.593 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Dajana Đá Zircon Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Dajana

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.89 crt - AAA

  26.378.364,00 ₫
  9.314.672  - 1.830.981.885  9.314.672 ₫ - 1.830.981.885 ₫
 21. Nhẫn GLAMIRA Yajaira

  Vàng Hồng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương Đen

  8.292 crt - AAA

  128.966.274,00 ₫
  17.705.293  - 19.526.157.454  17.705.293 ₫ - 19.526.157.454 ₫
 22. Nhẫn GLAMIRA Marlita

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  4.7 crt - AAA

  56.822.274,00 ₫
  10.724.948  - 2.726.774.805  10.724.948 ₫ - 2.726.774.805 ₫
 23. Nhẫn GLAMIRA Ekaterina

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.568 crt - AAA

  20.898.861,00 ₫
  6.793.552  - 866.755.320  6.793.552 ₫ - 866.755.320 ₫
 24. Nhẫn GLAMIRA Taldina

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.435 crt - AAA

  17.563.216,00 ₫
  7.561.945  - 391.880.216  7.561.945 ₫ - 391.880.216 ₫
 25. Nhẫn GLAMIRA Severny

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.274 crt - AAA

  27.536.755,00 ₫
  12.638.147  - 354.861.524  12.638.147 ₫ - 354.861.524 ₫
 26. Nhẫn GLAMIRA Crocus

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.845 crt - AAA

  29.642.121,00 ₫
  10.070.895  - 2.534.733.266  10.070.895 ₫ - 2.534.733.266 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Nhẫn GLAMIRA Palencia

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  1.948 crt - AAA

  103.044.981,00 ₫
  21.597.067  - 664.270.430  21.597.067 ₫ - 664.270.430 ₫
 29. Nhẫn GLAMIRA Alceste

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  1.932 crt - AAA

  72.618.616,00 ₫
  12.906.731  - 3.069.876.957  12.906.731 ₫ - 3.069.876.957 ₫
 30. Nhẫn GLAMIRA Jermelia

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  4.728 crt - AAA

  66.832.039,00 ₫
  16.755.486  - 2.785.642.453  16.755.486 ₫ - 2.785.642.453 ₫
 31. Nhẫn GLAMIRA Jorgelina

  Vàng Hồng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  7.752 crt - AAA

  93.764.270,00 ₫
  17.595.765  - 4.601.610.265  17.595.765 ₫ - 4.601.610.265 ₫
 32. Nhẫn GLAMIRA Ledina

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng

  4.5 crt - AAA

  56.787.465,00 ₫
  13.584.840  - 2.744.732.270  13.584.840 ₫ - 2.744.732.270 ₫
 33. Nhẫn GLAMIRA Lusiana

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Đá Swarovski

  4.62 crt - AAA

  54.377.571,00 ₫
  13.958.424  - 2.741.350.209  13.958.424 ₫ - 2.741.350.209 ₫
 34. Nhẫn GLAMIRA Anacelis

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.6 crt - AAA

  35.420.490,00 ₫
  14.684.081  - 1.198.904.692  14.684.081 ₫ - 1.198.904.692 ₫
 35. Nhẫn GLAMIRA Corissa

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  1.708 crt - AAA

  41.539.895,00 ₫
  12.311.262  - 3.614.289.468  12.311.262 ₫ - 3.614.289.468 ₫
 36. Nhẫn GLAMIRA Etheldra

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  1.08 crt - AAA

  27.656.471,00 ₫
  11.037.683  - 2.172.329.323  11.037.683 ₫ - 2.172.329.323 ₫
 37. Nhẫn GLAMIRA Fredith

  Vàng Hồng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  1.125 crt - AAA

  36.274.920,00 ₫
  13.702.575  - 2.216.904.580  13.702.575 ₫ - 2.216.904.580 ₫
 38. Nhẫn GLAMIRA Marnie

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương Đen

  3.18 crt - AAA

  57.219.066,00 ₫
  14.943.324  - 5.116.433.290  14.943.324 ₫ - 5.116.433.290 ₫
 39. Nhẫn GLAMIRA Olliana

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương Đen

  1.28 crt - AAA

  35.265.113,00 ₫
  12.970.126  - 2.224.121.528  12.970.126 ₫ - 2.224.121.528 ₫
 40. Nhẫn GLAMIRA Ronnica

  Vàng Hồng 14K & Đá Zircon Trắng

  2 crt - AAA

  31.213.718,00 ₫
  8.538.072  - 3.700.241.894  8.538.072 ₫ - 3.700.241.894 ₫
 41. Nhẫn GLAMIRA Rylind

  Vàng Hồng 14K & Đá Zircon Trắng & Đá Swarovski

  0.67 crt - AAA

  43.392.529,00 ₫
  16.982.466  - 659.671.399  16.982.466 ₫ - 659.671.399 ₫
 42. Nhẫn GLAMIRA Shulamis

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương Đen

  0.35 crt - AAA

  24.504.505,00 ₫
  10.069.763  - 342.069.130  10.069.763 ₫ - 342.069.130 ₫
 43. Nhẫn GLAMIRA Tivona

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Zircon Trắng

  2 crt - AAA

  36.659.824,00 ₫
  11.817.679  - 5.743.557.680  11.817.679 ₫ - 5.743.557.680 ₫
 44. Nhẫn GLAMIRA Veruca

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  1.304 crt - AAA

  38.434.061,00 ₫
  12.723.618  - 2.225.550.772  12.723.618 ₫ - 2.225.550.772 ₫
 45. Nhẫn GLAMIRA Malick

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  3.03 crt - AAA

  93.229.933,00 ₫
  18.577.270  - 3.365.361.404  18.577.270 ₫ - 3.365.361.404 ₫
 46. Nhẫn GLAMIRA Ahlexa

  Vàng Hồng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.55 crt - AAA

  36.074.826,00 ₫
  13.402.294  - 364.597.320  13.402.294 ₫ - 364.597.320 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Nhẫn GLAMIRA Amilesa

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  2.13 crt - AAA

  46.989.397,00 ₫
  15.908.414  - 3.777.293.414  15.908.414 ₫ - 3.777.293.414 ₫
 49. Nhẫn GLAMIRA Ujana

  Vàng Hồng 14K & Đá Zircon Trắng & Đá Sapphire Trắng

  5.3 crt - AAA

  49.880.139,00 ₫
  9.936.179  - 2.744.675.667  9.936.179 ₫ - 2.744.675.667 ₫
 50. Nhẫn GLAMIRA Marcisha

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương Đen

  4.548 crt - AAA

  51.635.130,00 ₫
  11.450.888  - 2.716.246.553  11.450.888 ₫ - 2.716.246.553 ₫
 51. Nhẫn GLAMIRA Malison

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Đá Swarovski

  9.264 crt - AAA

  100.592.635,00 ₫
  21.321.125  - 13.483.874.770  21.321.125 ₫ - 13.483.874.770 ₫
 52. Nhẫn GLAMIRA Malenita

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng

  4.5 crt - AAA

  52.486.731,00 ₫
  11.842.585  - 2.720.109.747  11.842.585 ₫ - 2.720.109.747 ₫
 53. Nhẫn GLAMIRA Luzirene

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương Đen

  4.73 crt - AAA

  55.141.435,00 ₫
  11.816.547  - 2.735.392.694  11.816.547 ₫ - 2.735.392.694 ₫
 54. Nhẫn GLAMIRA Loagen

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Đá Swarovski

  4.644 crt - AAA

  52.672.106,00 ₫
  11.755.132  - 2.738.831.350  11.755.132 ₫ - 2.738.831.350 ₫
 55. Nhẫn GLAMIRA Jocarol

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  4.788 crt - AAA

  64.939.784,00 ₫
  13.966.914  - 2.770.501.013  13.966.914 ₫ - 2.770.501.013 ₫
 56. Nhẫn GLAMIRA Jidenna

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương Đen

  4.596 crt - AAA

  51.961.166,00 ₫
  11.296.927  - 2.718.963.521  11.296.927 ₫ - 2.718.963.521 ₫
 57. Nhẫn GLAMIRA Makadie

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng

  4.5 crt - AAA

  51.077.869,00 ₫
  11.301.455  - 2.712.043.745  11.301.455 ₫ - 2.712.043.745 ₫
 58. Nhẫn GLAMIRA Marcette

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương Đen

  4.61 crt - AAA

  56.064.921,00 ₫
  13.221.446  - 2.740.699.273  13.221.446 ₫ - 2.740.699.273 ₫
 59. Nhẫn GLAMIRA Tienette

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  7.62 crt - AAA

  79.842.072,00 ₫
  12.458.431  - 4.532.667.194  12.458.431 ₫ - 4.532.667.194 ₫
 60. Nhẫn Exclusive
 61. Nhẫn GLAMIRA Urilla

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Đá Swarovski

  7.88 crt - AAA

  70.960.699,00 ₫
  11.074.475  - 4.508.907.869  11.074.475 ₫ - 4.508.907.869 ₫
 62. Nhẫn GLAMIRA Azaria

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  4.858 crt - AAA

  56.807.840,00 ₫
  9.414.294  - 2.722.373.882  9.414.294 ₫ - 2.722.373.882 ₫
 63. Nhẫn GLAMIRA Dabria

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương Đen

  1.49 crt - AAA

  29.822.403,00 ₫
  10.252.309  - 3.096.537.206  10.252.309 ₫ - 3.096.537.206 ₫
 64. Nhẫn GLAMIRA Debrisha

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  1.18 crt - AAA

  22.461.400,00 ₫
  7.788.641  - 2.143.801.153  7.788.641 ₫ - 2.143.801.153 ₫
 65. Nhẫn GLAMIRA Jesimar

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Đá Swarovski

  4.692 crt - AAA

  53.636.065,00 ₫
  11.292.399  - 2.750.236.960  11.292.399 ₫ - 2.750.236.960 ₫
 66. Nhẫn GLAMIRA Purvaja

  Vàng Hồng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.845 crt - AAA

  22.597.815,00 ₫
  7.975.999  - 2.494.403.268  7.975.999 ₫ - 2.494.403.268 ₫

You’ve viewed 60 of 557 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng