Đang tải...
Tìm thấy 4989 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn Kirstie Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Kirstie

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Đá Sapphire Trắng

  0.19 crt - VS1

  17.903.497,00 ₫
  8.402.910  - 47.178.500  8.402.910 ₫ - 47.178.500 ₫
 2. Nhẫn Orli Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Orli

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.525 crt - VS1

  33.265.033,00 ₫
  6.042.633  - 103.954.919  6.042.633 ₫ - 103.954.919 ₫
 3. Nhẫn Vontasia Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Vontasia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.144 crt - VS1

  17.712.619,00 ₫
  5.961.523  - 72.268.265  5.961.523 ₫ - 72.268.265 ₫
 4. Nhẫn Lorenz Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Lorenz

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.049 crt - VS1

  12.206.659,00 ₫
  5.657.364  - 58.898.776  5.657.364 ₫ - 58.898.776 ₫
 5. Nhẫn Pullapli Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Pullapli

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.03 crt - VS1

  10.942.708,00 ₫
  5.150.432  - 53.937.597  5.150.432 ₫ - 53.937.597 ₫
 6. Nhẫn Miuysa Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Miuysa

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Đá Swarovski

  0.187 crt - VS1

  19.667.891,00 ₫
  8.819.270  - 110.903.273  8.819.270 ₫ - 110.903.273 ₫
 7. Nhẫn Delmore Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Delmore

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương

  0.17 crt - VS1

  28.565.567,00 ₫
  9.810.965  - 130.585.765  9.810.965 ₫ - 130.585.765 ₫
 8. Nhẫn Vertere Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Vertere

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Đá Sapphire Trắng

  0.273 crt - VS1

  21.544.215,00 ₫
  7.903.277  - 99.358.730  7.903.277 ₫ - 99.358.730 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn Yohannes Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Yohannes

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  1.02 crt - VS1

  69.541.921,00 ₫
  9.419.478  - 199.690.778  9.419.478 ₫ - 199.690.778 ₫
 11. Nhẫn Avehenfer Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Avehenfer

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.048 crt - VS1

  15.722.741,00 ₫
  6.772.615  - 72.592.705  6.772.615 ₫ - 72.592.705 ₫
 12. Nhẫn xếp chồng Neema - A Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Neema - A

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.264 crt - VS1

  29.498.052,00 ₫
  8.611.089  - 115.458.900  8.611.089 ₫ - 115.458.900 ₫
 13. Nhẫn Thamoni Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Thamoni

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Ngọc Trai Trắng

  0.04 crt - VS1

  10.051.588,00 ₫
  4.890.342  - 51.396.178  4.890.342 ₫ - 51.396.178 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn Oscadora Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Oscadora

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.048 crt - VS1

  15.793.577,00 ₫
  6.540.643  - 29.393.962  6.540.643 ₫ - 29.393.962 ₫
 16. Nhẫn Venusa Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Venusa

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.105 crt - VS1

  12.652.759,00 ₫
  4.705.413  - 55.140.714  4.705.413 ₫ - 55.140.714 ₫
 17. Nhẫn Varenza Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Varenza

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.049 crt - VS1

  11.108.710,00 ₫
  5.028.768  - 52.612.809  5.028.768 ₫ - 52.612.809 ₫
 18. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Syfig - B Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Syfig - B

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.16 crt - VS1

  16.540.322,00 ₫
  4.890.342  - 62.318.880  4.890.342 ₫ - 62.318.880 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn Balma Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Balma

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Đá Swarovski

  0.28 crt - VS1

  20.813.963,00 ₫
  6.792.892  - 92.937.586  6.792.892 ₫ - 92.937.586 ₫
 21. Nhẫn Kleinman Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Kleinman

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương

  0.15 crt - VS1

  14.321.985,00 ₫
  5.738.473  - 70.443.311  5.738.473 ₫ - 70.443.311 ₫
 22. Nhẫn Charlize Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Charlize

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.144 crt - VS1

  20.075.060,00 ₫
  5.920.969  - 76.080.402  5.920.969 ₫ - 76.080.402 ₫
 23. Nhẫn Shandi Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Shandi

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.075 crt - VS1

  16.219.400,00 ₫
  6.832.095  - 76.634.648  6.832.095 ₫ - 76.634.648 ₫
 24. Nhẫn Ellenar Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Ellenar

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.045 crt - VS1

  10.588.531,00 ₫
  4.947.659  - 53.207.613  4.947.659 ₫ - 53.207.613 ₫
 25. Nhẫn Chirurgie Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Chirurgie

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.27 crt - VS1

  26.097.956,00 ₫
  7.279.548  - 50.295.796  7.279.548 ₫ - 50.295.796 ₫
 26. Nhẫn Bibb Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Bibb

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.008 crt - VS1

  14.112.183,00 ₫
  7.533.419  - 79.176.068  7.533.419 ₫ - 79.176.068 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Nhẫn Gunni Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Gunni

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương

  0.256 crt - VS1

  27.527.369,00 ₫
  9.854.223  - 132.424.237  9.854.223 ₫ - 132.424.237 ₫
 29. Nhẫn Jesusita Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Jesusita

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.036 crt - VS1

  14.903.809,00 ₫
  7.502.598  - 79.176.066  7.502.598 ₫ - 79.176.066 ₫
 30. Nhẫn Gitano Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Gitano

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Đá Sapphire Trắng

  0.094 crt - VS1

  15.563.767,00 ₫
  5.799.305  - 67.158.387  5.799.305 ₫ - 67.158.387 ₫
 31. Nhẫn Blasted Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Blasted

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.056 crt - VS1

  13.357.869,00 ₫
  6.022.356  - 65.144.183  6.022.356 ₫ - 65.144.183 ₫
 32. Nhẫn Hoppas Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Hoppas

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.156 crt - VS1

  23.329.971,00 ₫
  7.027.298  - 91.477.627  7.027.298 ₫ - 91.477.627 ₫
 33. Nhẫn Sumpay Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Sumpay

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.144 crt - VS1

  22.448.043,00 ₫
  6.988.366  - 89.666.187  6.988.366 ₫ - 89.666.187 ₫
 34. Nhẫn Bugleweed Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Bugleweed

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.1 crt - VS1

  24.232.985,00 ₫
  9.752.566  - 109.700.149  9.752.566 ₫ - 109.700.149 ₫
 35. Nhẫn Sharell Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Sharell

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.006 crt - VS1

  9.755.810,00 ₫
  5.495.957  - 54.234.998  5.495.957 ₫ - 54.234.998 ₫
 36. Nhẫn Cosmine Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Cosmine

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.115 crt - VS1

  18.583.191,00 ₫
  6.367.069  - 72.998.249  6.367.069 ₫ - 72.998.249 ₫
 37. Nhẫn Emety Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Emety

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.04 crt - VS1

  11.237.404,00 ₫
  4.947.659  - 52.720.958  4.947.659 ₫ - 52.720.958 ₫
 38. Nhẫn Vind - A Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Vind - A

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.476 crt - VS1

  43.578.064,00 ₫
  7.650.216  - 109.456.823  7.650.216 ₫ - 109.456.823 ₫
 39. Nhẫn Benumb Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Benumb

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.045 crt - VS1

  11.863.567,00 ₫
  5.677.641  - 60.507.438  5.677.641 ₫ - 60.507.438 ₫
 40. Nhẫn Mirkos Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Mirkos

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.049 crt - VS1

  9.479.497,00 ₫
  3.713.718  - 43.285.254  3.713.718 ₫ - 43.285.254 ₫
 41. Nhẫn Sueann Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Sueann

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương

  0.5 crt - VS1

  33.955.273,00 ₫
  7.027.298  - 385.282.086  7.027.298 ₫ - 385.282.086 ₫
 42. Nhẫn Cantos Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Cantos

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.07 crt - VS1

  17.786.158,00 ₫
  7.903.277  - 88.381.956  7.903.277 ₫ - 88.381.956 ₫
 43. Nhẫn đeo ngón áp út Vince Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn đeo ngón áp út GLAMIRA Vince

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.024 crt - VS1

  15.029.528,00 ₫
  7.591.818  - 81.190.278  7.591.818 ₫ - 81.190.278 ₫
 44. Nhẫn Anafi Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Anafi

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.088 crt - VS1

  17.317.617,00 ₫
  7.066.230  - 81.338.974  7.066.230 ₫ - 81.338.974 ₫
 45. Nhẫn Katharyn Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Katharyn

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.15 crt - VS1

  17.387.371,00 ₫
  5.545.974  - 70.362.200  5.545.974 ₫ - 70.362.200 ₫
 46. Nhẫn Marguerita Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Marguerita

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.15 crt - VS1

  18.566.158,00 ₫
  6.637.974  - 81.582.306  6.637.974 ₫ - 81.582.306 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Nhẫn Collin Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Collin

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.01 crt - VS1

  9.482.743,00 ₫
  5.150.432  - 52.369.486  5.150.432 ₫ - 52.369.486 ₫
 49. Nhẫn Pleka Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Pleka

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.024 crt - VS1

  8.406.423,00 ₫
  4.171.174  - 43.271.740  4.171.174 ₫ - 43.271.740 ₫
 50. Nhẫn Ylua Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Ylua

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.07 crt - VS1

  12.655.734,00 ₫
  4.315.007  - 49.260.303  4.315.007 ₫ - 49.260.303 ₫
 51. Nhẫn Krul Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Krul

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.075 crt - VS1

  12.301.015,00 ₫
  4.882.771  - 58.885.252  4.882.771 ₫ - 58.885.252 ₫
 52. Nhẫn Gaal Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Gaal

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.105 crt - VS1

  15.238.249,00 ₫
  6.123.742  - 69.943.142  6.123.742 ₫ - 69.943.142 ₫
 53. Nhẫn Kellye Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Kellye

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.056 crt - VS1

  13.782.880,00 ₫
  6.265.683  - 67.577.453  6.265.683 ₫ - 67.577.453 ₫
 54. Nhẫn Rozarano Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Rozarano

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.07 crt - VS1

  12.124.468,00 ₫
  4.006.792  - 46.218.708  4.006.792 ₫ - 46.218.708 ₫
 55. Nhẫn Carnssier Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Carnssier

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.005 crt - VS1

  8.789.259,00 ₫
  4.846.272  - 48.868.272  4.846.272 ₫ - 48.868.272 ₫
 56. Nhẫn xếp chồng Onchl Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Onchl

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.09 crt - VS1

  14.413.368,00 ₫
  5.697.918  - 65.008.995  5.697.918 ₫ - 65.008.995 ₫
 57. Nhẫn Vegtelen Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Vegtelen

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.008 crt - VS1

  17.583.115,00 ₫
  8.523.221  - 99.047.813  8.523.221 ₫ - 99.047.813 ₫
 58. Nhẫn Cribe Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Cribe

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.015 crt - VS1

  10.990.833,00 ₫
  5.920.969  - 60.453.368  5.920.969 ₫ - 60.453.368 ₫
 59. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Grede - B Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Grede - B

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.168 crt - VS1

  17.831.309,00 ₫
  5.404.033  - 68.091.144  5.404.033 ₫ - 68.091.144 ₫
 60. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 61. Nhẫn đeo ngón áp út Siunata Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn đeo ngón áp út GLAMIRA Siunata

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.008 crt - VS1

  8.055.761,00 ₫
  4.438.293  - 44.501.896  4.438.293 ₫ - 44.501.896 ₫
 62. Nhẫn Talmeri - B Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Talmeri - B

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.108 crt - VS1

  14.942.201,00 ₫
  5.211.264  - 63.305.705  5.211.264 ₫ - 63.305.705 ₫
 63. Xem Cả Bộ
  Nhẫn xếp chồng Hrog - A Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Hrog - A

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.084 crt - VS1

  15.592.425,00 ₫
  6.326.514  - 71.970.864  6.326.514 ₫ - 71.970.864 ₫
 64. Nhẫn Javier Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Javier

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương

  0.164 crt - VS1

  21.886.227,00 ₫
  5.901.503  - 79.662.721  5.901.503 ₫ - 79.662.721 ₫
 65. Nhẫn Mante Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Mante

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.07 crt - VS1

  13.682.846,00 ₫
  4.846.272  - 55.140.715  4.846.272 ₫ - 55.140.715 ₫
 66. Nhẫn Vetro Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Vetro

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.208 crt - VS1

  25.348.778,00 ₫
  7.345.787  - 103.035.682  7.345.787 ₫ - 103.035.682 ₫

You’ve viewed 60 of 4989 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng