Đang tải...
Tìm thấy 5216 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn GLAMIRA Lorenz

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.049 crt - VS1

  13.778.990,00 ₫
  6.495.252  - 67.386.470  6.495.252 ₫ - 67.386.470 ₫
 2. Nhẫn Crecyden Kim Cương Xanh Lá Cây
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Crecyden

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương

  0.126 crt - VS1

  17.915.291,00 ₫
  7.559.964  - 91.966.542  7.559.964 ₫ - 91.966.542 ₫
 3. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Syfig - B Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Syfig - B

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.16 crt - VS1

  17.944.724,00 ₫
  5.484.878  - 68.844.006  5.484.878 ₫ - 68.844.006 ₫
 4. Nhẫn GLAMIRA Venusa

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.105 crt - VS1

  14.023.517,00 ₫
  5.377.332  - 62.178.949  5.377.332 ₫ - 62.178.949 ₫
 5. Xem Cả Bộ
  Nhẫn xếp chồng Jofor - C Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Jofor - C

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.096 crt - VS1

  15.178.794,00 ₫
  5.850.537  - 66.565.716  5.850.537 ₫ - 66.565.716 ₫
 6. Nhẫn GLAMIRA Mirkos

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.049 crt - VS1

  10.405.137,00 ₫
  4.137.715  - 48.070.520  4.137.715 ₫ - 48.070.520 ₫
 7. Nhẫn GLAMIRA Marguerita

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.15 crt - VS1

  20.695.655,00 ₫
  7.641.473  - 92.617.483  7.641.473 ₫ - 92.617.483 ₫
 8. Nhẫn GLAMIRA Katharyn

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.15 crt - VS1

  19.202.171,00 ₫
  6.363.365  - 79.386.409  6.363.365 ₫ - 79.386.409 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Neema - A

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.264 crt - VS1

  32.658.240,00 ₫
  9.965.046  - 131.051.260  9.965.046 ₫ - 131.051.260 ₫
 11. Nhẫn GLAMIRA Charlize

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.144 crt - VS1

  21.793.196,00 ₫
  6.643.836  - 84.098.653  6.643.836 ₫ - 84.098.653 ₫
 12. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Scump - B Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Scump - B

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.16 crt - VS1

  17.944.724,00 ₫
  5.484.878  - 68.844.006  5.484.878 ₫ - 68.844.006 ₫
 13. Nhẫn GLAMIRA Emety

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.04 crt - VS1

  12.467.769,00 ₫
  5.582.520  - 59.221.410  5.582.520 ₫ - 59.221.410 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn GLAMIRA Balma

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Đá Swarovski

  0.28 crt - VS1

  23.048.663,00 ₫
  7.832.509  - 104.504.216  7.832.509 ₫ - 104.504.216 ₫
 16. Nhẫn GLAMIRA Gaal

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.105 crt - VS1

  16.989.541,00 ₫
  7.004.683  - 79.159.999  7.004.683 ₫ - 79.159.999 ₫
 17. Nhẫn GLAMIRA Vertere

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương

  0.273 crt - VS1

  34.513.985,00 ₫
  9.169.767  - 113.348.513  9.169.767 ₫ - 113.348.513 ₫
 18. Nhẫn GLAMIRA Shandi

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.075 crt - VS1

  18.387.364,00 ₫
  7.904.679  - 88.287.314  7.904.679 ₫ - 88.287.314 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn GLAMIRA Mannas - B

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.666 crt - VS1

  46.727.041,00 ₫
  8.415.808  - 148.400.233  8.415.808 ₫ - 148.400.233 ₫
 21. Xem Cả Bộ
  Nhẫn xếp chồng Hrog - A Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Hrog - A

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.084 crt - VS1

  17.434.444,00 ₫
  7.259.399  - 81.707.156  7.259.399 ₫ - 81.707.156 ₫
 22. Nhẫn GLAMIRA Komati

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương

  0.28 crt - VS1

  28.570.618,00 ₫
  7.132.041  - 99.282.544  7.132.041 ₫ - 99.282.544 ₫
 23. Nhẫn GLAMIRA Vind - A

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.476 crt - VS1

  46.729.871,00 ₫
  8.619.581  - 120.947.536  8.619.581 ₫ - 120.947.536 ₫
 24. Nhẫn GLAMIRA Sarenurah

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.03 crt - VS1

  12.160.130,00 ₫
  6.070.725  - 63.509.130  6.070.725 ₫ - 63.509.130 ₫
 25. Nhẫn GLAMIRA Liquidum

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương

  0.1 crt - VS1

  19.349.057,00 ₫
  7.274.682  - 85.372.230  7.274.682 ₫ - 85.372.230 ₫
 26. Nhẫn GLAMIRA Benumb

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.045 crt - VS1

  13.419.841,00 ₫
  6.516.478  - 69.070.426  6.516.478 ₫ - 69.070.426 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Nhẫn GLAMIRA Sueann

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương

  0.5 crt - VS1

  36.805.012,00 ₫
  8.049.018  - 410.531.070  8.049.018 ₫ - 410.531.070 ₫
 29. Nhẫn GLAMIRA Cantos

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.07 crt - VS1

  20.249.902,00 ₫
  9.169.767  - 101.858.002  9.169.767 ₫ - 101.858.002 ₫
 30. Nhẫn GLAMIRA Ylua

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.07 crt - VS1

  13.841.254,00 ₫
  4.861.108  - 54.962.002  4.861.108 ₫ - 54.962.002 ₫
 31. Nhẫn GLAMIRA Krul

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.075 crt - VS1

  13.618.236,00 ₫
  5.507.520  - 65.886.477  5.507.520 ₫ - 65.886.477 ₫
 32. Nhẫn GLAMIRA Kirstie

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương Đen

  0.19 crt - VS1

  20.006.790,00 ₫
  9.654.859  - 52.519.558  9.654.859 ₫ - 52.519.558 ₫
 33. Nhẫn GLAMIRA Pleka

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.024 crt - VS1

  9.281.841,00 ₫
  4.646.015  - 48.056.371  4.646.015 ₫ - 48.056.371 ₫
 34. Nhẫn GLAMIRA Kellye

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.056 crt - VS1

  15.206.531,00 ₫
  7.004.683  - 75.197.753  7.004.683 ₫ - 75.197.753 ₫
 35. Nhẫn GLAMIRA Carnssier

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.005 crt - VS1

  9.979.197,00 ₫
  5.518.841  - 55.612.938  5.518.841 ₫ - 55.612.938 ₫
 36. Nhẫn GLAMIRA Morpho

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.088 crt - VS1

  15.519.547,00 ₫
  5.506.388  - 60.395.935  5.506.388 ₫ - 60.395.935 ₫
 37. Nhẫn GLAMIRA Thamoni

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Ngọc Trai Trắng

  0.04 crt - VS1

  11.226.455,00 ₫
  5.527.898  - 57.834.628  5.527.898 ₫ - 57.834.628 ₫
 38. Nhẫn GLAMIRA Cosultera

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.04 crt - VS1

  13.283.426,00 ₫
  6.049.499  - 63.891.202  6.049.499 ₫ - 63.891.202 ₫
 39. Nhẫn GLAMIRA Caveau

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.04 crt - VS1

  16.187.186,00 ₫
  7.323.078  - 77.476.042  7.323.078 ₫ - 77.476.042 ₫
 40. Nhẫn GLAMIRA Smirr

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.036 crt - VS1

  14.559.551,00 ₫
  6.877.325  - 73.188.325  6.877.325 ₫ - 73.188.325 ₫
 41. Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Onchl

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.09 crt - VS1

  16.088.979,00 ₫
  6.537.704  - 73.782.662  6.537.704 ₫ - 73.782.662 ₫
 42. Nhẫn GLAMIRA Vegtelen

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.008 crt - VS1

  20.630.562,00 ₫
  10.025.895  - 116.419.257  10.025.895 ₫ - 116.419.257 ₫
 43. Nhẫn GLAMIRA Mmun

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.018 crt - VS1

  12.490.694,00 ₫
  6.665.062  - 68.292.126  6.665.062 ₫ - 68.292.126 ₫
 44. Nhẫn GLAMIRA Sedocation

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.032 crt - VS1

  11.560.133,00 ₫
  5.721.482  - 59.405.377  5.721.482 ₫ - 59.405.377 ₫
 45. Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Siunata

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.008 crt - VS1

  9.063.069,00 ₫
  5.011.674  - 50.193.155  5.011.674 ₫ - 50.193.155 ₫
 46. Nhẫn GLAMIRA Pamala

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.3 crt - VS1

  43.712.338,00 ₫
  8.578.826  - 117.466.417  8.578.826 ₫ - 117.466.417 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Nhẫn GLAMIRA Phryne

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.082 crt - VS1

  21.183.860,00 ₫
  8.915.051  - 100.018.388  8.915.051 ₫ - 100.018.388 ₫
 49. Nhẫn GLAMIRA Couvees

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương

  0.122 crt - VS1

  18.710.286,00 ₫
  8.354.676  - 98.235.378  8.354.676 ₫ - 98.235.378 ₫
 50. Nhẫn GLAMIRA Deaving

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.006 crt - VS1

  12.288.619,00 ₫
  6.792.420  - 68.660.045  6.792.420 ₫ - 68.660.045 ₫
 51. Nhẫn GLAMIRA Alwaid

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương

  0.25 crt - VS1

  28.563.259,00 ₫
  9.984.858  - 130.272.963  9.984.858 ₫ - 130.272.963 ₫
 52. Nhẫn GLAMIRA Keyser A

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.1 crt - VS1

  19.971.414,00 ₫
  6.151.668  - 70.075.137  6.151.668 ₫ - 70.075.137 ₫
 53. Nhẫn GLAMIRA Catherina

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.473 crt - VS1

  46.817.889,00 ₫
  12.950.881  - 170.291.638  12.950.881 ₫ - 170.291.638 ₫
 54. Nhẫn GLAMIRA Vetro

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.208 crt - VS1

  28.055.243,00 ₫
  8.443.827  - 116.560.764  8.443.827 ₫ - 116.560.764 ₫
 55. Nhẫn GLAMIRA Orli

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.525 crt - VS1

  35.674.641,00 ₫
  6.813.646  - 113.702.286  6.813.646 ₫ - 113.702.286 ₫
 56. Nhẫn GLAMIRA Cauldro

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.048 crt - VS1

  12.557.486,00 ₫
  5.807.519  - 61.726.120  5.807.519 ₫ - 61.726.120 ₫
 57. Nhẫn GLAMIRA Oscadora

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.048 crt - VS1

  17.793.310,00 ₫
  7.539.586  - 33.367.764  7.539.586 ₫ - 33.367.764 ₫
 58. Nhẫn GLAMIRA Vontasia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.144 crt - VS1

  19.468.492,00 ₫
  6.771.194  - 80.957.162  6.771.194 ₫ - 80.957.162 ₫
 59. Nhẫn GLAMIRA Sybisl

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.032 crt - VS1

  12.375.789,00 ₫
  6.194.687  - 64.075.162  6.194.687 ₫ - 64.075.162 ₫
 60. Nhẫn Exclusive
 61. Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Vince

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.024 crt - VS1

  17.327.179,00 ₫
  8.823.353  - 94.117.471  8.823.353 ₫ - 94.117.471 ₫
 62. Nhẫn GLAMIRA Anafi

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.088 crt - VS1

  19.425.756,00 ₫
  8.110.149  - 92.575.028  8.110.149 ₫ - 92.575.028 ₫
 63. Nhẫn GLAMIRA Baltic

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.03 crt - VS1

  13.800.216,00 ₫
  7.025.910  - 72.976.068  7.025.910 ₫ - 72.976.068 ₫
 64. Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Zosmas - B

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.024 crt - VS1

  15.187.568,00 ₫
  7.600.718  - 81.777.908  7.600.718 ₫ - 81.777.908 ₫
 65. Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Govinde

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.03 crt - VS1

  10.788.344,00 ₫
  5.355.823  - 55.655.393  5.355.823 ₫ - 55.655.393 ₫
 66. Nhẫn GLAMIRA Timmy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.208 crt - VS1

  32.652.579,00 ₫
  11.549.944  - 142.881.391  11.549.944 ₫ - 142.881.391 ₫

You’ve viewed 60 of 5216 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng