Đang tải...
Tìm thấy 1338 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn GLAMIRA Danelle

  Vàng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  9.54 crt - AAA

  179.709.334,00 ₫
  27.097.229  - 13.729.576.430  27.097.229 ₫ - 13.729.576.430 ₫
 2. Nhẫn GLAMIRA Tinka

  Vàng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.406 crt - AAA

  11.995.131,00 ₫
  6.468.082  - 86.872.224  6.468.082 ₫ - 86.872.224 ₫
 3. Nhẫn GLAMIRA Osagia

  Vàng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  3.8 crt - AAA

  77.177.178,00 ₫
  21.633.859  - 4.685.043.826  21.633.859 ₫ - 4.685.043.826 ₫
 4. Nhẫn GLAMIRA Akshita

  Vàng 14K & Đá Tanzanite

  0.1 crt - AAA

  13.213.520,00 ₫
  7.386.756  - 83.235.447  7.386.756 ₫ - 83.235.447 ₫
 5. Nhẫn GLAMIRA Springe

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.65 crt - AAA

  22.726.871,00 ₫
  9.006.749  - 1.427.540.399  9.006.749 ₫ - 1.427.540.399 ₫
 6. Nhẫn GLAMIRA Malvika

  Vàng Hồng 14K & Đá Tanzanite

  0.2 crt - AAA

  14.490.779,00 ₫
  7.664.963  - 90.551.455  7.664.963 ₫ - 90.551.455 ₫
 7. Nhẫn GLAMIRA Crocus

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.845 crt - AAA

  27.689.300,00 ₫
  10.070.895  - 2.534.733.266  10.070.895 ₫ - 2.534.733.266 ₫
 8. Nhẫn GLAMIRA Tortilla

  Vàng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.4 crt - AAA

  11.359.189,00 ₫
  6.013.555  - 81.820.361  6.013.555 ₫ - 81.820.361 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn GLAMIRA Sifnas

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  2.04 crt - AAA

  21.643.762,00 ₫
  9.021.183  - 279.975.080  9.021.183 ₫ - 279.975.080 ₫
 11. Nhẫn GLAMIRA Gaur

  Vàng 14K & Đá Tanzanite

  1.5 crt - AAA

  19.473.302,00 ₫
  8.680.713  - 230.942.296  8.680.713 ₫ - 230.942.296 ₫
 12. Nhẫn GLAMIRA Taldina

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.435 crt - AAA

  14.167.007,00 ₫
  7.561.945  - 391.880.216  7.561.945 ₫ - 391.880.216 ₫
 13. Nhẫn GLAMIRA Cahierra

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.16 crt - AAA

  14.517.100,00 ₫
  7.938.641  - 93.169.365  7.938.641 ₫ - 93.169.365 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn GLAMIRA Kastilya

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.568 crt - AAA

  19.378.775,00 ₫
  8.395.431  - 1.111.919.257  8.395.431 ₫ - 1.111.919.257 ₫
 16. Nhẫn GLAMIRA Autya

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Kim Cương Đen

  1.584 crt - AAA

  50.217.779,00 ₫
  12.873.051  - 2.292.682.526  12.873.051 ₫ - 2.292.682.526 ₫
 17. Nhẫn GLAMIRA Chiardy

  Vàng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.91 crt - AAA

  22.210.364,00 ₫
  7.478.454  - 1.831.845.089  7.478.454 ₫ - 1.831.845.089 ₫
 18. Nhẫn GLAMIRA Rabin

  Vàng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  4.333 crt - AAA

  93.850.026,00 ₫
  13.889.084  - 7.505.299.331  13.889.084 ₫ - 7.505.299.331 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn GLAMIRA Anisah

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  1.1 crt - AAA

  39.940.846,00 ₫
  12.035.320  - 1.212.857.457  12.035.320 ₫ - 1.212.857.457 ₫
 21. Nhẫn GLAMIRA Lamiyye

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Tanzanite

  0.1 crt - AAA

  11.804.660,00 ₫
  6.580.157  - 75.169.452  6.580.157 ₫ - 75.169.452 ₫
 22. Nhẫn GLAMIRA Bondoflove

  Vàng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.426 crt - AAA

  19.736.508,00 ₫
  9.292.031  - 981.448.176  9.292.031 ₫ - 981.448.176 ₫
 23. Nhẫn GLAMIRA Balma

  Vàng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.28 crt - AAA

  14.727.947,00 ₫
  7.832.509  - 104.504.216  7.832.509 ₫ - 104.504.216 ₫
 24. Nhẫn GLAMIRA Kleven

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.92 crt - AAA

  27.886.847,00 ₫
  10.182.970  - 1.843.095.030  10.182.970 ₫ - 1.843.095.030 ₫
 25. Nhẫn GLAMIRA Jonquille

  Vàng Hồng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.6 crt - AAA

  17.573.971,00 ₫
  7.323.078  - 1.109.301.340  7.323.078 ₫ - 1.109.301.340 ₫
 26. Nhẫn GLAMIRA Delmya

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  1.22 crt - AAA

  31.228.152,00 ₫
  10.698.062  - 1.194.532.070  10.698.062 ₫ - 1.194.532.070 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Nhẫn GLAMIRA Vena

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.756 crt - AAA

  21.703.479,00 ₫
  7.813.547  - 1.132.805.945  7.813.547 ₫ - 1.132.805.945 ₫
 29. Nhẫn GLAMIRA Aigurande

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.58 crt - AAA

  21.793.480,00 ₫
  7.824.868  - 874.241.138  7.824.868 ₫ - 874.241.138 ₫
 30. Nhẫn GLAMIRA Massima

  Vàng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  6.56 crt - AAA

  83.827.242,00 ₫
  12.721.071  - 4.050.702.495  12.721.071 ₫ - 4.050.702.495 ₫
 31. Nhẫn GLAMIRA Adaliz

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  6.69 crt - AAA

  90.704.851,00 ₫
  15.305.587  - 4.097.697.558  15.305.587 ₫ - 4.097.697.558 ₫
 32. Nhẫn GLAMIRA Sueann

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.5 crt - AAA

  16.201.336,00 ₫
  8.049.018  - 410.531.070  8.049.018 ₫ - 410.531.070 ₫
 33. Nhẫn GLAMIRA Caridad

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  11.66 crt - AAA

  133.297.291,00 ₫
  15.967.848  - 11.320.248.230  15.967.848 ₫ - 11.320.248.230 ₫
 34. Nhẫn GLAMIRA Marileno

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  2 crt - AAA

  20.384.901,00 ₫
  8.261.281  - 187.003.824  8.261.281 ₫ - 187.003.824 ₫
 35. Nhẫn GLAMIRA Domonique

  Vàng Hồng 14K & Đá Tanzanite

  4 crt - AAA

  35.276.152,00 ₫
  11.268.625  - 2.497.558.915  11.268.625 ₫ - 2.497.558.915 ₫
 36. Nhẫn GLAMIRA Noreen

  Vàng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  10.84 crt - AAA

  170.243.812,00 ₫
  19.319.341  - 13.620.996.758  19.319.341 ₫ - 13.620.996.758 ₫
 37. Nhẫn GLAMIRA Edira

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.2 crt - AAA

  16.037.187,00 ₫
  8.221.658  - 106.824.962  8.221.658 ₫ - 106.824.962 ₫
 38. Nhẫn GLAMIRA Louvre

  Vàng Hồng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.514 crt - AAA

  20.066.506,00 ₫
  8.506.374  - 318.366.410  8.506.374 ₫ - 318.366.410 ₫
 39. Nhẫn GLAMIRA Hostoa

  Vàng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.188 crt - AAA

  10.438.817,00 ₫
  5.678.463  - 73.499.646  5.678.463 ₫ - 73.499.646 ₫
 40. Nhẫn GLAMIRA Clematis

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.776 crt - AAA

  29.740.895,00 ₫
  9.233.446  - 307.625.897  9.233.446 ₫ - 307.625.897 ₫
 41. Nhẫn GLAMIRA Rochel

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.1 crt - AAA

  13.398.897,00 ₫
  7.492.888  - 84.296.765  7.492.888 ₫ - 84.296.765 ₫
 42. Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Guluve - A

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.8 crt - AAA

  20.415.750,00 ₫
  7.556.567  - 1.636.662.046  7.556.567 ₫ - 1.636.662.046 ₫
 43. Nhẫn GLAMIRA Messina

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  4.8 crt - AAA

  27.194.586,00 ₫
  10.856.552  - 403.894.308  10.856.552 ₫ - 403.894.308 ₫
 44. Nhẫn GLAMIRA Astrid

  Vàng Hồng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.445 crt - AAA

  16.670.014,00 ₫
  6.614.968  - 961.396.384  6.614.968 ₫ - 961.396.384 ₫
 45. Nhẫn GLAMIRA Moneta

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  7.6 crt - AAA

  121.492.913,00 ₫
  12.836.542  - 4.517.115.383  12.836.542 ₫ - 4.517.115.383 ₫
 46. Nhẫn GLAMIRA Bavegels - B

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.25 crt - AAA

  11.154.002,00 ₫
  5.964.594  - 266.475.148  5.964.594 ₫ - 266.475.148 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Nhẫn GLAMIRA Mastiquer

  Vàng 14K & Đá Tanzanite

  0.32 crt - AAA

  11.979.564,00 ₫
  6.113.178  - 88.697.687  6.113.178 ₫ - 88.697.687 ₫
 49. Nhẫn GLAMIRA Purvaja

  Vàng Hồng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.845 crt - AAA

  20.644.994,00 ₫
  7.975.999  - 2.494.403.268  7.975.999 ₫ - 2.494.403.268 ₫
 50. Nhẫn GLAMIRA Inocenta

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.3 crt - AAA

  16.237.280,00 ₫
  8.395.431  - 115.556.055  8.395.431 ₫ - 115.556.055 ₫
 51. Nhẫn GLAMIRA Shimkus

  Vàng 14K & Đá Tanzanite

  0.1 crt - AAA

  12.452.486,00 ₫
  6.983.457  - 79.202.450  6.983.457 ₫ - 79.202.450 ₫
 52. Nhẫn GLAMIRA Danika

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.602 crt - AAA

  20.577.070,00 ₫
  7.595.623  - 1.124.032.403  7.595.623 ₫ - 1.124.032.403 ₫
 53. Nhẫn GLAMIRA Libewar

  Vàng 14K & Đá Tanzanite

  0.1 crt - AAA

  13.287.672,00 ₫
  7.429.209  - 83.659.977  7.429.209 ₫ - 83.659.977 ₫
 54. Nhẫn GLAMIRA Rondek B

  Vàng Hồng 14K & Đá Tanzanite

  0.5 crt - AAA

  15.472.284,00 ₫
  6.346.668  - 1.091.046.715  6.346.668 ₫ - 1.091.046.715 ₫
 55. Nhẫn GLAMIRA Tekucina

  Vàng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite & Kim Cương Nhân Tạo

  1.014 crt - AAA

  28.036.563,00 ₫
  11.351.832  - 1.031.556.429  11.351.832 ₫ - 1.031.556.429 ₫
 56. Nhẫn GLAMIRA Utilization

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.604 crt - AAA

  21.602.442,00 ₫
  7.620.246  - 154.937.942  7.620.246 ₫ - 154.937.942 ₫
 57. Nhẫn GLAMIRA Emmy

  Vàng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.34 crt - AAA

  18.031.611,00 ₫
  9.594.294  - 117.933.401  9.594.294 ₫ - 117.933.401 ₫
 58. Nhẫn GLAMIRA Monalisa

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Tanzanite

  0.3 crt - AAA

  15.220.682,00 ₫
  8.388.639  - 99.027.832  8.388.639 ₫ - 99.027.832 ₫
 59. Nhẫn GLAMIRA Fallingstar

  Vàng Hồng 14K & Đá Tanzanite

  0.1 crt - AAA

  9.839.669,00 ₫
  5.455.162  - 63.919.505  5.455.162 ₫ - 63.919.505 ₫
 60. Nhẫn Exclusive
 61. Nhẫn GLAMIRA Elly

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.37 crt - AAA

  14.271.439,00 ₫
  6.365.063  - 101.037.252  6.365.063 ₫ - 101.037.252 ₫
 62. Nhẫn GLAMIRA Dob

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.1 crt - AAA

  10.432.874,00 ₫
  5.794.783  - 67.315.715  5.794.783 ₫ - 67.315.715 ₫
 63. Xem Cả Bộ
  Nhẫn xếp chồng Nurath - A Đá Tanzanite

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Nurath - A

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.694 crt - AAA

  15.659.074,00 ₫
  7.620.246  - 421.795.168  7.620.246 ₫ - 421.795.168 ₫
 64. Nhẫn GLAMIRA Milose

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.26 crt - AAA

  16.883.126,00 ₫
  8.966.560  - 109.697.588  8.966.560 ₫ - 109.697.588 ₫
 65. Nhẫn GLAMIRA Trinidad

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  5.192 crt - AAA

  39.801.035,00 ₫
  14.962.003  - 3.474.712.585  14.962.003 ₫ - 3.474.712.585 ₫
 66. Nhẫn GLAMIRA Jensine

  Vàng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  8 crt - AAA

  105.465.065,00 ₫
  17.731.047  - 7.091.188.084  17.731.047 ₫ - 7.091.188.084 ₫

You’ve viewed 60 of 1338 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng